Stamboom Brocx
Terheijden, Geffen, Waalre

Laatste veranderingen 1 november 2017

Bas den Brok
Schiblen, 8739 Rieden, Zwitserland.
bas@denbrok.ch

Ga terug naar stamboom den Brok


Dit stukje stamboom is - een paar uitzonderingen daargelaten - gebaseerd op data die van http://www.bhic.nl, van http://isis.rhc-eindhoven.nl, van http://www.isis.breda.nl en van http://www.regionaalarchieftilburg.nl komen.

Bovendien werden hier en daar aantekeningen van Ingeborg Schuite-Brocx gebruikt die in het familiedossier "Brocx" bij de Stichting Indisch Familiearchief (SIFA) in Den Haag (geraadpleegd in 2003) ter inzage liggen.

Veel mooie fotos en informatie is te vinden op Recia Tóth’s Website ALL FAMILY BROCX

Nog niet verwerkte aantekening:
Alexander BROCX, geboren te Sanambrij, soldaet in de compagnie van MONT MARIUARS en Maria HERBIN, te ’s-Hertogenbosch. In de Franse taal.
N 2258 9.9.1636 f 148
Bron: Bossche Encyclopedie (testamenten notaris Ketgen) http://www.bossche-encyclopedie.nl/Bronnen/Ketgen/Ketgen.3.htm
 I. Johannes Broks (/Brocx)
Geboren te Bavel, trouwt te Teteringen 11 december 1726 (ondertrouw 2 november) met Jacoba Christi (/Chrystie /Christie / Chrijsti), geboren te Teteringen, gedoopt te Breda 26 januari 1710, overleden 28 augustus 1776, begraven te Ginneken en Bavel 2 september 1776, dochter van Emanuel Chrystie en Jenneke van Duysen (/Duijsen /Duizende), hertrouwd met Johannes Oosterwalder. Uit het huwelijk van Johannes Broks en Jacoba Christi:

 1. Alexander Brocx, volgt II.


Afbeelding Ia. Trouwacte van Johannes Broks en Jacoba Christi, Gemeentearchief Breda, DTB 42, fol. 203, trouwen Grote Kerk 1711-1731, online te bekijken bij http://www.stadsarchief.breda.nl [geraadpleegd 5 juli 2012]. Tekst: dito. // getrout den 11 dec: Johannes Broks, J:M. van Bavel // med // Jacoba Christi, J:D. van Teteringen. // 1726. Troubr: 20st:


Afbeelding Ib. Doopacte van Alexander Brocx van 11 september 1727 uit het Nederduits Gereformeerd Doopboek van Breda, DTB 31, fol. 40v, NG Grote Kerk 1722-1743, online te bekijken bij http://www.stadsarchief.breda.nl [geraadpleegd 5 juli 2012]. Tekst: ’t kint Alexander, vader Johannes Brocx, moeder Jacoba Christie, getuige Jenneke van Duizende, huisvrouw van Emanuel Christie.

In groen: gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 13 november 2007.II. Alexander Brocx (/Broks) / Zoon van I Johannes Broks (/Brocx)
Gedoopt te Breda 11 september 1727, overleden te Terheijden 28 februari 1795, begraven te Terheijden 6 maart 1795, getrouwd met Maria Leenders, overleden te Terheijden 1 oktober 1795, begraven te Terheijden 4 oktober 1795, dochter van Schalck Leenders (schoolmeester te Tilburg-Veldhoven) en Maria Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes (/Jan) Manuel Brocx, volgt IIIa.
 2. Willem Leendert Brocx, volgt IIIb.
 3. Jacobus Gerardus Brocx, gedoopt te Terheijden 6 oktober 1754 (peter Johannes Oosterwalder en meter Jacoba Chrystie, echtelieden wonende te Ginneken).
 4. Jacobus Brocx, geboren en gedoopt te Terheijden 25 december 1756, begraven te Terheijden 16 augustus 1758.
 5. Maria Brocx, geboren te Terheijden 19 december 1758, gedoopt te Terheijden 24 december 1758, overleden te Terheijden 11 december 1825, getrouwd (ondertrouw Terheijden 21 oktober 1785) met Johannes Jacobse (/Jacobsz) Dolk, gedoopt te Zevenbergen 4 november 1754, schipper (1820-1835), overleden te Zevenbergen 24 januari 1835. Uit dit huwelijk:
  1. Jacob Jansze Dolk, gedoopt te Zevenbergen 30 september 1787, schipper (1820-1869), koopman (1872), overleden te Zevenbergen 3 februari 1876, getrouwd te zevenbergen 8 maart 1820 met Adriana Timmers.
  2. Alexander Dolk, gedoopt te Zevenbergen 28 mei 1789, getrouwd te Geertruidenberg 3 april 1834 met Elisabeth Christije, gedoopt te Zwaluwe 7 maart 1790, dochter van Hermanus Christije en Helena Verschoor.
  3. Pieternella Dolk, geboren te Zevenbergen 4 december 1790, molenaarster, overleden te Zwaluwe 23 september 1848, getrouwd te terheijden 1 april 1836 met Johannis Noteboom.
  4. Johannes Emanuel Dolk, geboren te Zevenbergen, getrouwd te Terheijden 31 december 1818 met Johanna Helena de Groot, dochter van Johannis de Groot en Anthonia Catharina Brusse.
  5. Wouter Dolk, geboren te Rotterdam 14 november 1794.
  6. Wouter Dolk, gedoopt te Terheijden 24 januari 1796.
  7. Maria Dolk, gedoopt te Terheijden 13 oktober 1799.
 6. Jacoba Johanna Brocx, geboren te Terheijden 19 november 1760, gedoopt te Terheijden 23 november 1760, (peter Johannes Oosterwalder en meter Jacoba Chrystie, echtelieden), overleden te Geertruidenberg 25 mei 1838, getrouwd te Terheijden (ondertrouw te Terheijden 8 februari 1787) met Pieter Swaan, overleden te Geertruidenberg 6 december 1838. Uit dit huwelijk:
  1. Pieter Cornelis Zwaan, geboren of gedoopt te Geertruidenberg 25 november 1787, overleden te Bergen op Zoom 7 december 1865, getrouwd te Vrijhoeve-Capelle 13 juli 1817 met Anna Clasina Goedbloed, geboren of gedoopt te Geertruidenberg 5 oktober 1787, dochter van Laurens Goedbloed en Elisabeth de Roon.
  2. Catharina Zwaan, geboren te Geertruidenberg, getrouwd te Geertruidenberg 27 februari 1814 met Leendert Hoornick, geboren te Geertruidenberg, zoon van Pieter Hoornick en Maria Leenders.
  3. Johanna Swaan, geboren of gedoopt te Geertruidenberg 1 oktober 1798, getrouwd te Geertruidenberg 19 oktober 1827 met Gerardus Jacobus Deijselman, geboren of gedoopt te Leiden 26 december 1780, zoon van Johan Hendrik Deijselman en Johanna Swaan.
  4. Willem Leendert Swaan, geboren te Geertruidenberg ca. 1803, getrouwd te Breda 3 april 1834 met Goverdina Sussanne Margaretha de Bosson, geboren te Etten-Leur ca. 1811, dochter van Isaac de Bosson en Elisabeth Cornelia van der Mee.

Bruin: van website "Parenteel van Wouter Jacobse DOLK" door Walther de Gans http://www.xs4all.nl/~gans003/dolk/dolk.htm (geraadpleegd 26 december 2008).

Alexander Broks werd op 27 maart 1747 lidmaat van de Hervormde Gemeente in Breda [Lidmaten nh Breda 1656-1809, Archief: III-116 inventarisnummer 140]. Hij was vorster en dijkbode te Ter Heijden 20 juli 1750, notaris te Terheijden van 1759 tot 1794, geadmiteerd op 19 oktober 1758 door de Raad van Brabant te ’s-Gravenhage. Ook procureur.

Alexander Brockx boedelscheiding 31 mei 1805 Notarieel archief Breda 1800-1810 Inventarisnummer: N 1366, folio: acte 17 fol.26,38v.r..

Jacoba Johanna Brocx werd op 10 april 1778 lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Breda [Lidmaten nh Breda 1656-1809, Archief: III-116 inventarisnummer 140, fol: 398].


Afbeelding IIa. Doopacte van Johannes Manuel Brocx uit het Nederduits Gereformeerd Doopboek van Terheijden 1713-1718 en 1726-1811 online te bekijken bij http://www.regionaalarchieftilburg.nl [geraadpleegd 12 december 2007]


Afbeelding IIb. Doopacte van Willem Leendert Brocx uit het Nederduits Gereformeerd Doopboek van Terheijden 1713-1718 en 1726-1811 online te bekijken bij http://www.regionaalarchieftilburg.nl [geraadpleegd 12 december 2007]IIIa. Jan Manuel Brocx / Zoon van II Alexander Brocx
Geboren te Terheijden 23 maart 1750, gedoopt te Terheijden 23 maart 1750, overleden of begraven te Waalre 11 maart 1793, ondertrouw te Veldhoven 25 november 1774, getrouwd te Veldhoven 12 december 1774 met Anna Catharina Ross, geboren te Veldhoven 12 januari 1756, gedoopt te Veldhoven 18 januari 1756, overleden te Waalre 12 februari 1797, begraven 15 februari 1797, dochter van Arnold Ross (geboren in Veldhoven) en Dina Alida Gijsberti (geboren in Schiedam, dochter van Paulus Gijsberti en Hester Hodenpijl). Uit dit huwelijk:

 1. Alexander Brocx, geboren en gedoopt te Veldhoven 9 juli 1775.
 2. Arnold(us) Brocx, volgt IVa.
 3. Jan Willem Brocx, volgt IVb.
 4. Maria Dina Brocx, geboren te Waalre 23 september 1784, gedoopt te Waalre 26 september 1784, getrouwd te Brielle 1 september 1814 met Casper Fredrik Herselman, gedoopt te Standdaarbuiten ca. 1765, zoon van Johannes Herselman en Clasina Versteeg, weduwnaar van Johanna van der Jagt.
 5. Henrica (/Hendrika) Antonia (/Anthonetta) Brocx, geboren te Waalre 16 november 1785, gedoopt 20 november 1785, overleden te Waalre 13 september 1793.
 6. Jacoba Paulina Brocx, geboren te Waalre 6 april 1787, gedoopt 8 april 1787, getrouwd te Huissen 15 oktober 1812 met Leendert Pieter Brocx, gedoopt te Geffen ca. 1790, zoon van Willem Leendert Brocx en Josijna Margaretha van Bronckhorst.
 7. Alida (/Alijda) Arnolda Brox, geboren te Waalre 21 oktober 1788, gedoopt te Waalre 26 oktober 1788, overleden te Waalre 25 februari 1792.
 8. Wilhelmina Justina (/Josyna) Brocx, geboren te Waalre 11 januari 1790, gedoopt 17 januari 1790, overleden te Waalre 14 april 1793.
 9. Paulus Henricus Brocx, volgt IVc.
 10. Dina Alida Brocx, gedoopt te Waalre 27 mei 1792, overleden te Waalre 20 september 1792.

Jan Manuel Brocx was in 1775 substituut secretaris van de dingbank te Veldhoven, in 1779, 1792 secretaris in Waalre en Valkenswaard. Arnold Ross, de vader van Anna Catharina Ross, was predikant te Veldhoven, Blaarthem en Gestel.

Anna Catharina Ross trouwde voor de tweede keer te Waalre op 1 maart 1794 met Simon de Vries, gedoopt te Teteringen 11 juni 1844, overleden te Waalre 2 februari 1844, zoon van Willem de Vries en Anna Maria Geene. Simon de Vries was burgemeester en notaris te Waalre van 1811 tot 1836 (bron: http://www.homepages.hetnet.nl/~clan-ross/genealogie/KempenHeinsberg_Engels/EKEMPEN3.HTM)

Paulus Gijsberti, grootvader van Anna Catharina Ross, is gedoopt te Amsterdam (Oude Kerk) 23 maart 1703, ontvanger der convoyen en licenten ter admiraliteit op de Maas te Lommel, begraven te Veldhoven 14 sept. 1782, getrouwd te Schiedam 23 juli 1727 met Hester Hodenpijl, is de onwettige zoon van Thomas van Beresteijn en Alida Tromp. Alida Tromp is een kleindochter van Maarten Harperzoon Tromp.
http://www.20eeuwennederland.nl/ Afstammingsreeks Maarten Harpertsz Tromp


IIIb. Willem Leendert Brocx / Zoon van II Alexander Brocx
Geboren te Terheijden 9 november 1751, NH gedoopt te Terheijden 14 november 1751 (peter: Schalk Leenders; meter: Maria Vermeulen, vrouw van Schalk Leenders), overleden te Dinther 16 januari 1833, getrouwd te Dinther 29 januari 1778 met Josi(e)na (/Josijna) Margaretha (van Breugel) van Bron(c)khorst, geboren te Den Dungen 6 oktober 1754, gedoopt te Den Dungen 13 oktober 1754, overleden te Geffen 1 juli 1816, dochter van dominee Gerard van Bronkhorst en Anna van Breugel. Uit dit huwelijk:

 1. Alexander Gerard Brocx, volgt IVe.
 2. Anna Cornelia Brocx, gedoopt te Geffen 20 augustus 1780, overleden ’s-Gravenhage 14 september 1840, getrouwd te Geffen 1 juli 1810 (ondertrouw 6 juni 1810) met Jan Willem Brocx, zoon van IIIa. Jan Manuel Brocx en Anna Catharina Ross.
 3. Johannes Jacobus Brocx, volgt IVf.
 4. Maria Brocx, gedoopt te Geffen 5 oktober 1783.
 5. Jan Brocx, gedoopt te Geffen 6 februari 1785.
 6. Wilhelmina Leonarda Brocx, gedoopt te Geffen 11 februari 1787, overleden te Dinther 7 juni 1843.
 7. Alexander Brocx, volgt IVg.
 8. Anna Brocx, gedoopt te Geffen 5 april 1789, overleden te Geffen 1 juli 1796.
 9. Leendert Pieter Brocx, volgt IVh.
 10. Herman Gerard Brocx, gedoopt te Geffen 30 oktober 1791, overleden te Geffen 22 juni 1796.
 11. Tieleman Dirck Broecx, gedoopt te Geffen 27 januari 1793, overleden 28 maart 1793.
 12. Willem Leendert Broecx, gedoopt te Geffen 28 januari 1798, overleden 6 augustus 1798.
 13. Josina Margaretha Brocx, gedoopt te Geffen 16 november 1800, overleden te Dinther 10 februari 1876.

Willem Leendert Brocx was in ieder geval van 1803 tot 1808 secretaris van Geffen en Nuland, en van 1777 tot 1810 secretaris van Nistelrode.

Brief aan secretaris Brocx te Nistelrode betreffende het gepleegde monopolie der tienden aldaar en de op te leggen boeten en gijzelingen [zie ook folio 12]. Uit: Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen
folio 14, 25 oktober 1777, BHIC toegangsnummer 9, inventarisnummer 44
Register van brieven gericht aan plaatselijke autoriteiten en personen 8 september 1777 tot en met 9 augustus 1782 Ė 1 deel

Groen: Overgenomen van http://home.versatel.nl/armarius/Kwartierstaten/Candel/frame3.htm [geraadpleegd 12 december 2007]

Bruin: Met dank aan Jan van der Biezen, Tilburg, 22 oktober 2010.


Afbeelding IIIb. Zegel van Willem Leendert Brocx, augustus 2013 gefotografeerd door Recia Tóth. De bezegelde acte is van 5 juni 1797 en opgeborgen onder de datum 5 januari 1798 in het archief van de Gewestelijke Besturen (BHIC, Inventarisnummer 52). Het zegel staat ook afgebeeld in het boekje Grepen uit de historie van Geffen van Gerard Ulijn (Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1996). Dit werkje is online te bekijken bij http://www.europese-bibliotheek.nl/nl/boeken/Grepen_uit_de_historie_van_Geffen/100-150940/artikel [website geraadpleegd 14 januari 2012]. Volgens Ulijn kwam Willem Leendert Brocx met toestemming van dominee Henricus Camp (predikant te Rosmalen) op 22 juni 1774 als secretaris naar Geffen, hetgeen hij in ieder geval tot 1825 bleef.IVa. Mr. Arnoldus Brocx / Zoon van Jan Manuel Brocx
Geboren te Waalre 26 november 1779, gedoopt te Waalre 28 november 1779, overleden te Den Haag 22 januari 1861, getrouwd te Brielle 28 november 1798 met Celia Dorsman, geboren te Brielle 30 juni 1777, gedoopt te Brielle 2 juli 1777, overleden te ’s-Gravenhage 9 juni 1853, dochter van Pieter Dorsman en Adriana Kluit. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Manuel Brocx (/Broex), volgt Va.
 2. Pieter Jan Brocx, geboren te Brielle 2 september 1800, gedoopt te Brielle 7 september 1800, begraven te Brielle 1 september 1803.
 3. Ongedoopt kind Brocx, geboren te Brielle 16 juni 1806, overleden te Brielle 20 juni 1806.
 4. Ongedoopte zoon Brocx, geboren te ’s-Gravenhage augustus (?) 1807, begraven te ’s-Gravenhage omstreeks 4 september 1807.
 5. Stephania Gerriëtta Johanna Brocx (Stéphanie), gedoopt te Goor (Overijssel) 11 november 1810, overleden te Brielle 22 mei 1880, getrouwd te ’s-Gravenhage 15 juni 1831 met Pieter van Andel, geboren te Brielle 8 mei 1801, overleden te Brielle 11 december 1874, zoon van Helenus Marius van Andel en Catharina Kluit. Pieter van Andel was Schout van Brielsch Nieuwland 1823, Notaris te Brielle (1823-1870) en Burgemeester van Vier Polders.
 6. Pieter Alexander Brocx, geboren te ’s-Gravenhage 10 mei 1814, overleden te ’s-Gravenhage 22 mei 1816.
 7. Maria Dina Casparina Frederica Brocx, geboren te ’s-Gravenhage 27 mei 1816, overleden te Breda 10 januari 1894, getrouwd te ’s-Gravenhage 20 juni 1838 met Mr. Henri Antoine Daniël van der Meer, geboren te Breda 20 mei 1811, overleden te Breda 28 december 1894, zoon van Schalk van der Meer en Susanna Boon. Henri van der Meer was advocaat, Griffier bij het kantongerecht Breda (o.a. 1874)
 8. Adriana Petronella Brocx (Jeannette), geboren te ’s-Gravenhage 1 augustus 1817, overleden te ’s-Gravenhage 21 april 1895.
 9. Petronella Alexandrina Brocx, geboren te ’s-Gravenhage 12 september 1818, overleden te ’s-Gravenhage 20 januari 1900, getrouwd te ’s-Gravenhage 20 juni 1838 met Bernardus Spoelstra, geboren te ’s-Gravenhage 2 februari 1808, overleden te Leiden 16 november 1867, zoon van Jan Spoelstra en Marie Antoinetta van der Tak. Bernardus Spoelstra was 1e Luitenant der Artillerie Breda (1838), Kapitein bij het regiment veldartillerie (10-1853), Gepensioneerd Luitenant-Kolonel der Artillerie en Militie-Commissaris in het 3e district van Zuid-Holland.

Bron o.a.: http://dekievita.googlepages.com/kluit

Mr. Arnoldus Brocx was een conservatief staatsman (voor 1849). Hij was in 1834 minister (ad-interim) van Koloniën. Hierna werd hij griffier van de Hoge Raad der Nederlanden.

Loopbaan:

 • stadhouder-baljuw van Voorne, van 1796 tot 1797
 • procureur te Brielle, van 1797 tot 1806
 • schepen van Brielle, van 1801 tot 1811
 • rechter rechtbank van eerste aanleg te Sommelsdijk, van 1801 tot 1806
 • notaris te Brielle, van 1806 tot 1807
 • afdelingschef ministerie van Binnenlandse Zaken, 1810
 • raadsheer keizerlijk Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1811 tot 1813
 • commissaris voor de algemene administratie van het binnenlands bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1813 tot 1824
 • administrateur ministerie van Binnenlandse Zaken en Waterstaat, van 1824 tot 1825
 • administrateur voor het Armwezen, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1825 tot 1828
 • voorlopig belast met de leiding van het Gevangeniswezen, 1826
 • raadadviseur ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1828 tot 1 januari 1830
 • secretaris-generaal ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën, van 1 januari 1830 tot 1838
 • minister van KoloniŽn ad interim, van 1 januari 1834 tot 30 mei 1834
 • griffier Hoge Raad der Nederlanden, van 16 mei 1838 tot 1 februari 1856

Akademische studie en universiteit: Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen); Hogeschool te Leiden, van 1794 tot 2 februari 1797.

Bron: http://www.parlement.com/9291000/biof/02133

Pieter Cornelisz Dorsman (Arnoldus Brocx’ schoonvader) was bakker en grutter. Hij had samen met zijn vrouw (Adriana Jans Kluit) een grutterij in Brielle. Zijn schoonvader, Jan Kluit, was getrouwd met Maria van der Linden, en was hoofdgaarder der onbeschreven middelen en der gemenelandsmiddelen te Brielle, geschiedschrijver, luitenant van de burgerij van Brielle en ouderling in 1771 en 1779. (Info van Recia Tóth 16 februari 2012).


Afbeelding IVa.Mr. Arnoldus Brocx. Volgens de website www.geheugenvannederland.nl is deze prent gemaakt door J.P.Berghaus in 1852, een lithografie, 22 x 19 cm, Bron: [097708577] Nationaal Gevangenismuseum. De afbeelding hier komt via Recia Tóth van Bill Brocx uit Australië, per email, 27 april 2012.


IVb. Jan Willem Brocx / Zoon van Jan Manuel Brocx
Geboren te Waalre 13 oktober 1782, overleden ’s-Gravenhage 15 juli 1869, getrouwd te Geffen 1 juli 1810 met Anna Cornelia Brocx, gedoopt te Geffen 17 oktober 1780, overleden te ’s-Gravenhage 14 september 1840, dochter van IIIb. Willem Leendert Brocx en Josina Margaretha Breugel van Bronkhorst. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Margaretha Brocx, geboren en gedoopt te Geffen 28 april 1811, overleden te Dinther 5 februari 1892.
 2. Anna Catharina Brocx, geboren te Heenvliet 26 juli 1812, trouwt met Jean Paul Handel, commies rekenkamer, wellicht wonende te Voorburg.
 3. Johannes Manuel Brocx, volgt Vb.
 4. Willem Leendert Brocx, geboren te Geffen 18 september 1815, gedoopt te Nuland 24 september.
 5. Maria Wilhelmina Leonarda Brocx, geboren te ’s-Gravenhage ca. 1817, overleden te Maasland 17 juni 1869, getrouwd met Adrianus van Heel, geboren te ’s-Gravenhage ca. 1816, overleden te Maasland 7 november 1870, zoon van Daniel van Heel en Maria Coeland.
 6. Arnoldus Alexander Brocx, geboren te ’s-Gravenhage 25 september 1819, overleden te ’s-Gravenhage 21 november 1843.
Voor de tweede maal getrouwd te Rotterdam 11 mei 1842 met Maria Fockens, geboren te Brouwershaven ca. 1803, overleden te ’s-Gravenhage 1 maart 1851, dochter van Hendrik Fockens en Lena van Zuijen.

Jan Willem Brocx was in 1819 commies van beroep, te ’s-Gravenhage, commies bij het Departement voor de zaken der Hervormde Kerk en in 1842 "Ambtenaar bij het Departement van Eerediensten" en woonde te ’s-Gravenhage.

Groen: Overgenomen van http://home.versatel.nl/armarius/Kwartierstaten/Candel/frame3.htm [geraadpleegd 12 december 2007]

Bruin: Met dank aan Jan van der Biezen, Tilburg, 22 oktober 2010.


IVc. Paulus Henricus Brocx / Zoon van Jan Manuel Brocx
Geboren en gedoopt te Waalre 8 januari 1791, overleden te ’s-Gravenhage 29 maart 1863, getrouwd te Nuenen, Gerwen en Nederwetten 3 april 1819 met Clara Catharina van Renesse, gedoopt te Bergeyk 3 mei 1789, dochter van Lodewijk Gerard van Renesse (1752-1819) (notaris te Tongelre; erfsecretaris van Tongelre, Klein Tongelre en Urkhoven [ref.: www.archieven.nl, 10178 Collectie Van Renesse-Roijaards, Eindhoven]) en Johanna Christina Ross (1757-1840). Uit dit huwelijk:

 1. Lodewijk Gerard Brocx, volgt Vf.
 2. Jan Manuel Brocx, geboren te ’s-Gravenhage 17 januari 1821.
 3. Johanna Christina Brocx, geboren te ’s-Gravenhage 26 april 1822.
 4. Anna Catharina Brocx, geboren te ’s-Gravenhage 16 december 1823.
 5. Arnoldus Alexander Brocx, volgt Vg.
 6. Maria Louisa Johanna Jacoba Brocx, geboren te Brussel 28 december 1826, overleden te Nieuwediep 3 september 1864.
 7. Casparina Fredrika Maria Diena Brocx, geboren te ’s-Gravenhage 3 maart 1836, overleden te Ede 20 december 1913, getrouwd te ’s-Gravenhage 31 maart 1858 met Pierre Marie Brutel de la Rivière, professor, geboren te ’s-Gravenhage 29 januari 1827, overleden te Bennekom 29 juni 1903, zoon van Jean Jacques Brutel de la Rivière en Wendelina Elisabeth van Goens.

Paulus Henricus Brocx is van beroep dr. genees-heel-verloskunde.


IVe. Alexander Gerard(us) Brocx / Zoon van Willem Leendert Brocx
Geboren te Geffen 15 december 1778, gedoopt te Geffen 20 december 1778, overleden te Dinther 19 september 1844, voor de eerste maal getrouwd te Geffen 9 mei 1806 met Immina Ignatia van Breda. Voor de tweede maal getrouwd te Werkendam 22 februari 1822 met Cornelia Kieboom, gedoopt te Werkendam 2 december 1787, dochter van Willem Kieboom en Elisabeth van Charlois (/Saarloos).

Alexander Gerard Brocx was geneesheer.Hij was schout (1821-1825) en burgemeester (1825-1829) van Werkendam. Vertrok in 1829 naar Noord-Holland, naar de Rijp, woonde daar tot 1831.

Alexander Gerardus Brocx, Med. doctor en Immina Ignatia Breda weduwe van Johan Ludwig Evert Schepern, te ’s-Hertogenbosch 31.07.1807, N 3639, f 60 http://www.bossche-encyclopedie.nl/Bronnen/Testamenten/1750-1810.3.htm


IVf. Johannes Jacobus Brocx / Zoon van Willem Leendert Brocx
Gedoopt te Geffen 1 januari 1782, overleden te Dinther 23 januari 1870, eerste maal getrouwd te Rosmalen 22 september 1812 met Berendine Anne van Hardevelt, gedoopt te Rosmalen 24 mei 1789, dochter van Antoine van Hardevelt en Adriana Kerkhof. Uit dit huwelijk:

 1. Guillaume Leonard Antoine Brocx, geboren te Raamsdonk 17 juli 1813, ongehuwd overleden te Breskens 29 oktober 1847, tweede luitenant, waarschijnlijk wonende te Gemert.
Tweede maal getrouwd te Dinther 11 augustus 1827 met Alida Goverdina van Hoorn, gedoopt te Delft 28 juli 1765, overleden te Dinter 22 mei 1828, gescheiden vóór 1810 van Hendrik Wilhelm Schummelketel, dochter van Hendrik van Hoorn en Catharina Slingervoet.

Johannes Jacobus Brocx was 1847 rijksontvanger, accijnsontvanger en woonde te Dinther. Op 8 februari 1833 kocht hij van Everardus van Grinsven het Huis Rodenburg (/Rooijenburg) te Dinther. Op 24 februari 1883 verkoopt Josina Margaretha Brocx, dochter van IVb. Jan WIllem Brocx, het huis aan Willem van de Loo (Ref. http:///www.kasteleninnederland/kastelen/kasteel786.php).


IVg. Alexander Brocx / Zoon van Willem Leendert Brocx
Gedoopt te Geffen 24 maart 1788, overleden te Bergeijk 13 december 1879, getrouwd te Maashees met Dina Henrietta van der Meulen, gedoopt Grave 17 maart 1793, dochter van Willem van der Meulen en Agnita Francoisa Maria Ragaij. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Leendert Brocx, volgt Vh.
 2. Cornelis Brocx, geboren te Oostburg (provincie Zeeland) 19 juli 1817, aldaar overleden 7 mei 1818.
 3. David Broex, geboren te Oostburg 1 juli 1819.
 4. Alexander Gerardus Broex, geboren te ’s Heerenberg 15 december 1821.
 5. Alexander Petrus Brocx (/Broex), volgt Vi.
 6. Agnitha Maria Francisca Broex (/Brocx), geboren te Eibergen 16 september 1825, trouwt te Bergeijk 16 mei 1862 met Johannis Struik, geboren te lmkerk en Uitwijk, zoon van Willem Geritse Struik en Maaike Kamp. Agnitha Maria Francisca Brocx woont in Gilze en Rijen tussen 1861 en 1889.
 7. Jacobus Cornelis Brocx, geboren te Eibergen, waarschijnlijk overleden te Valkenswaard 10 oktober 1877, woont in de periode 1850-1860 te Bergeijk en is daar Notaris klerk, vertrekt ongehuwd naar Voorst 23 mei 1855.

Alexander Brocx was commis belastingen te Maashees, commies accijnsen in Oostburg, ontvanger der in- en uitgaande rechten accijnsen in ’s-Heerenberg. Is in september 1839 in Bergeijk komen wonen.


IVh. Leendert Pieter Brocx / Zoon van Willem Leendert Brocx
Gedoopt te Geffen 20 juni 1790, overleden te Apeldoorn 20 januari 1864, voor de eerste maal getrouwd te Huissen 15 oktober 1812 met Jacoba Paulina Brocx, gedoopt te Waalre 6 april 1787, overleden te Nijmegen 28 augustus 1813, dochter van Jan Manuel Brocx en Anna Catharina Ross. Uit dit huwelijk:

 1. Guillaume Leonard Brocx, volgt Vj.
Voor de tweede maal getrouwd te Vollenhove, Stad, 6 augustus 1840 met Petronella Janette Jacobson, gedoopt te Vollenhove Stad 13 februari 1798, overleden te Sint Wijhe 27 februari 1875, dochter van Gerhard Johan Jacobson (med. docter) en Gijsberta van Ee.

Leendert Pieter Brocx was in 1812 commies van beroep, later controleur directe belastingen, rijksontvanger.

Groen: Overgenomen van http://home.versatel.nl/armarius/Kwartierstaten/Candel/frame3.htm [geraadpleegd 12 december 2007]Va. Johannes Manuel Brocx / Zoon van Arnoldus Brocx
Gedoopt te Brielle 12 mei 1799, overleden te Princenhage 18 maart 1857, getrouwd te Terheijden 2 mei 1844 met Maria Johanna Wessels, geboren ca. 1807 te Standdaarbuiten, overleden te Waardenburg 25 november 1876, dochter van Hermanus Wessels en Adriana Kuijl. Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Arnoldus Brocx, volgt VIa.
 2. Arnoldus Brocx, geboren te Etten-Leur 9 juli 1846, overleden te Nijmegen 25 december 1908, woonde te Terheijden tussen 1861 en 1870.

Johannes Manuel Brocx was 1e Luitenant Ingenieur te Willemstad (1831), gepensioneerd in 1844, Kapitein Ingenieur, Ridder Militaire Willems-Orde.

Afbeelding Va. Kapitein Ingenieur Johannes Manuel Brocx


Vb. Johannes Manuel Brocx / Zoon van Jan Willem Brocx
Geboren te Barendrecht 31 januari 1814, overleden te Dinther 29 december 1882, getrouwd te Geertruidenberg 17 augustus 1838 met Maria Hoornick (/Hoorenick), geboren te Geertruidenberg 18 juli 1814, overleden te Dinther 2 juni 1873, dochter van Leendert Hoornick en Catharina Zwaan (dochter van Pieter Zwaan en Jacoba Johanna Brocx, dochter van II. Alexander Brocx).


Vf. Lodewijk Gerard Brocx / Zoon van Paulus Henricus Brocx
Geboren te ’s-Gravenhage 31 december 1819, overleden te ’s-Gravenhage 2 december 1880, eerste maal getrouwd met Geertruida Helena (Mathilda) Padtberg. Uit dit huwelijk:

 1. Paulina Brocx, geboren te Padang 9 juli 1852.
 2. Karel Brocx, geboren te Padang 8 januari 1854.
 3. Paulus Hendricus Brocx, geboren in 1856.
 4. Alida Maria Brocx, geboren 3 mei 1859, zonder beroep overleden te Putten 11 juli 1943.
 5. Clara Catharina Brocx, geboren 7 april 1860, zonder beroep overleden te Putten 15 februari 1943.
Tweede maal getrouwd te Den Helder 13 december 1865 met Andrea Maria Haremaker, geboren te Den Helder ca. 1842, dochter van Jan Haremaker en Anna Petronella Feits.

Lodewijk Gerard Brocx is in 1865 kapitein-luitenant marine. Hij was vijf jaar minister van Marine in drie opvolgende kabinetten (Van Bosse/Fock, Thorbecke III en De Vries). Moest in 1873 aftreden na verwerping van zijn begroting. Brocx was voor hij minister werd zeeofficier en leraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Hij was waarnemend minister van koloniën in 1870-1871; liberaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_Gerard_Brocx


Afbeelding Vfa.Lodewijk Gerard Brocx, 1875. Afbeelding van de website http://www.haagsebeeldbank.nl/beeldbank/weergave/record/?id=5f710d53-604a-4429-937f-2f2e9b6a20e7 [website geraadpleegd 13 oktober 2012].


Afbeelding Vfb.Lodewijk Gerard Brocx, 1872, derde van rechts. Afbeelding van de website http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NCRD01:16084228X/&p=1&i=8&t=9&st=brocx&sc=(brocx)/&wst=brocx [website geraadpleegd 5 juli 2012].


Vg. Arnoldus Alexander Brocx / Zoon van Paulus Henricus Brocx
Geboren te ’s-Gravenhage 7 juni 1825, overleden te Alkmaar 17 december 1860, getrouwd te ’s-Gravenhage 5 maart 1856 met Maria Francina de Vrij, geboren te Rotterdam 27 november 1827, overleden te ’s-Gravenhage 16 maart 1889, dochter van Justus de Vrij en Maria Francina Kloppenburg (Maria Francina de Vrij hertrouwde te ’s-Gravenhage 24 april 1867 Jacobus Clemens Perk).


Vh. Willem Leendert (Hendrik) Brocx (/Broex) / Zoon van Alexander Brocx (/Broex)
Geboren te Maashees 9 januari 1816, overleden te Breda 25 juli 1876, getrouwd te Batavia 29 januari 1845 met Anna Maria Louise Briët. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Brocx
 2. Willem Pieter Alexander Brocx, volgt VIa2.
 3. Louis Brocx, volgt VIa3.
 4. Helena Sophia Brocx, geboren te Delft 26 maart 1863.

Willem Leendert Brocx was scheepsklerk (1832-1838), Vanaf 1838 ambtenaar in dienst van het gouvernement van Nederlands-Indië; o.a. als klerk te Makassar 1848-1843; assistent-resident van Tjilatjap 1856-1859; resident van Timor 1859-1862.

Willem Leendert Brocx was 1863 Oostindisch Hoofdambtenaar met verlof.

Hij was in 1833 aangesteld als scheepsklerk op Zr.Ms. adviesbrik de Snelheid. Tijdens de eerste reis begeleidde de brik het fregatschip Zeeuw naar Rusland en Engeland. Aan boord van de Zeeuw bevond zich de jonge prins Hendrik in opleiding en gezagvoerder van het fregat was J.C. Rijk. Beide mannen hebben een vooraanstaande rol gespeeld in de ontwikkeling van de negentiende-eeuwse scheepvaart. De scheepsklerk beschrijft de reis vanuit een persoonlijke visie.

Scheepsklerk Brocx maakt nog twee reizen met de Snelheid. De eerste reis gaat in april 1835 naar West-Indië en Noord-Amerika. Nu begeleidde de adviesbrik Z.M. fregat de Maas met wederom prins Hendrik aan boord. Ze zijn eind 1835 terug en dan wordt besloten dat hij ook nog zal deelnemen aan een reis naar Oost-Indië. De prins heeft zich voor deze reis ingescheept op Z.M. fregat de Bellona.

Brocx besluit de terugreis naar Nederland niet mee te maken en ziet de schepen in september 1837 de rede van Batavia verlaten. Zelf is hij aangesteld als klerk in gouvernementsdienst. Ook van deze werkzaamheden en zijn leven daar geeft hij een indringend verslag. Naast de korte aantekeningen, zoals Brocx zijn schrifturen noemt, zijn verschillende bijlagen opgenomen. Deze aanvullingen dienen vooral om de schepen die in het verslag voorkomen, nader te belichten. Van de brik Snelheid zijn de oude historische lijnentekeningen die in het bezit zijn van het Nationaal Archief in Den Haag, omgezet tot een werkelijk varend schip. Voor de eenentwintigste eeuwer wordt op deze manier duidelijk hoe Brocx moet hebben geleefd op een schip van dertig meter, waarop zeventig mensen een onderkomen hadden.

Bron: http://www.grotezeilvaart.nl/scribo/index.html?art_id=75&vlag1=0&vlag2=8

Herinneringen aan de reizen die Willem Leendert Hendrik Brocx maakte aan boord van de brik Snelheid die de fregatten Zeeuw, Maas en Bellona vergezelde tijdens de reizen die prins Hendrik de Zeevaarder aan boord van deze fregatten maakte (1834 Oostzee; 1835 West-IndiŽ en Noord-Amerika; 1836 Oost-IndiŽ. Brocx schrijft uitvoerig over de bezochte plaatsen (Sint Peterburg, Stockholm, Kopenhagen, Portsmouth waar buitengewone onzedelijkheid heerscht, Surinaamse plantages (slechte behandeling slaven: het lot van die mensen is niet gelukkig), New York erg kostbaar, de CaraÔben, Rio de Janeiro) en het doen en laten van de prins. Verder details over het leven aan boord (ongelukken, lijfstraffen). Verder een beschrijving van het (voornamelijk professionele) leven van Brocx in Oost-IndiŽ, waar hij gelukkiger is dan aan boord van marineschepen (van den beginne af, had ik een tegenzin in de betrekkingen, welke ik bij de Marine bekleedde). Na zestien jaar keert hij terug naar Nederland.

Bron: Arianne Baggerman, Rudolf Dekker, Ellen Grabowsky en Gerard Schulte Nordholt
Repertorium van egodocumenten in handschrift, 1814-1914
http://www.egodocument.net/REPA1!.htm
Geraadpleegd 22 november 2007


Vi. Alexander Petrus (/Peter) Brocx (/Broex) / Zoon van Alexander Brocx (/Broex)
Geboren te Eibergen 3 maart 1823, overleden te Bergeijk 15 januari 1904, begraven op 18 januari, getrouwd te Bergeijk 22 februari 1854 met Arnoldina Aarts, geboren te Oosterhout, overleden te Bergeijk 24 juli 1903, dochter van Franciscus Aarts en Hendrika Margareth Köhler. Uit dit huwelijk:

 1. Josefina Broex (/Brocx), geboren te Bergeijk 13 februari 1849, wettiging bij het huwelijk van haar ouders in 1854, overleden te Eindhoven 31 december 1934, trouwt te Bergeijk 5 maart 1877 met Johannes Cornelis Janssen, geboren te Woensdrecht, zoon van Hendrikus Anthonius Janssen en Abrahamma Johanna Antonia de Bosson.

Alexander Petrus Brocx woont 1890-1900 in Bergeijk.


Vj. Guillaume Leonard Brocx / Zoon van Leendert Pieter Brocx
Geboren te Nijmegen 11 augustus 1813, overleden te Delft 19 februari 1881, eerste maal getrouwd te Vlissingen 21 oktober 1839 met Wilhelmina Cornelia van Heel, geboren te Vlissingen 17 mei 1817, overleden te Geertruidenberg 9 mei 1859, dochter van Jacobus van Heel, 1e luitenant bij de artillerie (in 1817) en Johanna Catharina Loewer. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Paulina Brocx, geboren 1842, overleden 1842.
 2. Pieter Leendert Brocx, volgt VIb.
 3. Johanna Catharina (/Cato) Brocx, geboren te Ambon 30 november 1844, overleden 1925.
 4. Pieternella Cornelia Brocx, geboren te Soerabaia (Nederlands Indië) [volgens overlijdensacte geboren te Amboina] 13 juni 1847, overleden te ’s-Gravenhage 7 augustus 1938, eerste maal getrouwd te Malang (Nederlands Indië) 21 juli 1874 met Cornelius Jacob Anton de Quay, geboren te Ommen (Overijssel) 18 juli 1818, overleden te Malang 14 januari 1880, zoon van Josephus Petrus Johannes de Quay (Griffier bij het vredegerecht te Ommen, fungerend-notaris, residerende te Ommen, 1811 - 1812 [ref.: http://www2.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/inventarissen/notarissen/ommen.htm] en gepensioneerd luitenant [ref.: http://www.oudommen.nl/?p=1147#more-1147]) en Maria Frederika Johanna Eleonora Horn; tweede maal getrouwd te Soerabaja 30 december 1880 met Josephus Petrus Johannes Hendrikus Lodewijk de Quay, geboren te Telok Betong 5 juli 1848, zoon van Bonfacius Antonius de Quay. [ref.: http://www.ngv.nl/genealogie/getperson.php?personID=I43644&tree=E280110]
 5. Jacoba Brocx, geboren te Soerabaia (Nederlands Indië) 13 juni 1849, overleden te ’s-Gravenhage 5 augustus 1940, trouwt te Delft 29 december 1870 met Jan Willem le Comte, geboren te Rijswijk 2 juni 1848, overleden te ’s-Gravenhage 22 november 1923, zoon van Frederic Carl le Comte en Catharina Hendrika Charlotta Rollandet.
 6. Willem Leonardus Brocx, volgt VIc.
 7. Paulina Brocx, geboren te Padang (Nederlandsch Indië) 9 juli 1852, overleden te Rotterdam 11 januari 1943, trouwt te Delft 30 augustus 1872 met Pieter Merkus Lambertus de Bruijn Prince, geboren te Soerabaija (Nederlandsch Indië) 13 juni 1851, overleden 17 december 1934, zoon van Pieter Merkus Lambertus de Bruijn Prince en Paulina Henrietta Joanna Geertruida van der Jagt. Pieter de Bruijn Prince werd in 1896 aangesteld als resident van Kedoe (Midden-Java). Zie: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/bruijn en http://wijzijn.europamorgen.nl/9353000/1/j9vvhjakykcuezg/vgy92sj7iyrp.
 8. Karel Brocx, volgt VId.
 9. Arnoldus Marinus Brocx, geboren 1855.
Tweede maal getrouwd te Batavia 7 juni 1859 met Johanna Martina Josina Rikste van den Oosterkamp geboren te Doesburg 30 augustus 1828, overleden te Voorst (Gelderland) 24 november 1899, dochter van Derk Rikste van den Oosterkamp en Cato Kraft. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Wilhelmina (/Annie) Brocx, geboren 16 april 1859, overleden 17 april 1859.
 2. Johanna Wilhelmina Brocx, geboren te Batavia ca. 1861, overleden te Bloemendaal 13 april 1948, getrouwd te Delft 16 augustus 1882 met Cornelis Johannes Ludolph, geboren te Rotterdam ca. 1857, zoon van Jacobus Ludolph en Louise Magdalena Schlimmer.
 3. Georgine Brocx, geboren te Delft 11 juli 1863, overleden te Delft 23 april 1944 (en daar begraven op 26 april), getrouwd te Zoeterwoude 3 juni 1891 met Cornelis Hendrikus de Jongh, geboren te Den Helder; Echtscheiding 17 maart 1909, Raad van Justitie te Semarang.
 4. Derk Brocx, volgt VIe.

 

Afbeelding Vj.(a) Johanna Maria Josina Rikste van den Oosterkamp (1859-1928); (b) Guillaume Leonard Brocx (1813-1881). De onderscheiding op Guillaume’ borst zou misschien het zogenaamde Metalen Kruis kunnen zijn dat werd uitgereikt aan de deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht. Daraan zou hij als 17/18-jarige hebben kunnen deelgenomen. Beide foto’s 8 oktober 2010 van Recia Tóth gekregen, die hen op haar beurt van Bill Brocx (Australië) gekregen heeft

Guillaume Leonard Brocx werd ook "Willem met de rode hand" genoemd. Hij was militair in 1830 (bron : extract stamboek officieren der artillerie). Hij was bij de vrijwillige brandweer, Ambtenaar Rijks overzeesche, landmeter en ingenieur. Als ingenieur was hij chef der 1e waterstaatsafdeling. Hij was ook voorganger in de Nederlandsch Hervormde Kerk. Hij was in 1863 gepensioneerd Oostindisch ambtenaar te Delft. Op 28 oktober 1864 is hij benoemd tot Leeraar in het landmeten en waterpassen aan de de Instelling voor onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde van Neerlandsch Indië".

Wilhelmina Cornelia van Heel was particuliere van beroep, net als haar ouders die een grote verfwinkel hadden.VIa. Hermanus Arnoldus (/Herman) Brocx / Zoon van Johannes Manuel Brocx
Geboren te Nijmegen 3 april 1845, overleden te ’s-Gravenhage 6 augustus 1917, getrouwd te Zutphen 27 september 1870 met Alexandrina Huberta Swaan, geboren te Poederoijen 26 maart 1837, overleden te ’s-Gravenhage 2 juni 1927, dochter van Alexander Swaan en Huberta Catharina Isabella van Vierssen. Uit dit huwelijk:

 1. Huberta Catharina Isabella Brocx, geboren te Deventer 13 september 1871.
 2. Johanna Manuela Brocx, geboren te Leeuwarden 7 maart 1874.
 3. Maria Johanna Brocx, geboren te Leeuwarden 27 december 1875, overleden te ’s-Gravenhage 27 maart 1944, getrouwd met Jan Cornelis Walburgh Schmidt, geboren te Amsterdam, overleden te ’s-Gravenhage 17 februari 1941, zoon van Lodewijk Paulus Walburgh Schmidt en Ysia Cornelia de Boer.
 4. Johannes Manuel Brocx, geboren te Leeuwarden 27 januari 1877, overleden te Leeuwarden 12 juni 1877.

Groen: van website https://sites.google.com/site/dekievita/Home/kluit geraadpleegd 9 september 2012.

Hermanus Arnoldus Brocx was 1e luitenant infanterie (1870-1877), kapitein infanterie (1895), gepensioneerd luitenant-kolonel van den provincialen staf.

Afbeelding VIa. Hermanus Arnoldus Brocx


VIa2. Willem Pieter Alexander Brocx / Zoon van Willem Leendert Hendrik Brocx
Geboren te Muntok (Banka; Nederlands-Indië) 29 maart 1849, overleden te Den Helder (?) 28 mei 1912, getrouwd 20 augustus 1881 met Helena Sophie Henriëtta Scholting, geboren te Amsterdam 8 augustus 1854. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Barend Brocx, volgt VIIa.
 2. Sophia Eleonora Brocx, geboren te Breda 13 december 1884, overleden te Bergen op Zoom 22 mei 1980.
 3. Louis Brocx, geboren te Breda 1887.


VIa3. Louis Brocx / Zoon van Willem Leendert Hendrik Brocx
Geboren te Tjilatjap (Nederlands-Indië) 6 december 1858, overleden te ’s-Gravenhage 26 februari 1929, getrouwd te Singapore 1918 met Anna Catharina Hendrika Joosten, geboren op het Zeilschip "Holland" 26 september 1865. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Christiaan Lourens Brocx, volgt VIIb.
 2. Marie Johanna Hendrica Christina Brocx, geboren te ’s-Gravenhage 26 oktober 1893, overleden te Hilversum 30 mei 1957, getrouwd te Menado (Nederlands-Indië) 24 september 1918 met Jan Juchter, geboren te Amsterdam 22 juli 1891.
 3. Caroline Gustavine Anna Louise Brocx, geboren te ’s-Gravenhage 16 november 1894, overleden 26 mei 1987, getrouwd te Malang (Nederlands-Indië) 19 mei 1921 met Ubel Jan Weg, geboren te Palembang 30 augustus 1893.
 4. Christiaan Hendrik Brocx, geboren te Jakarta (Nederlands-Indië) 21 augustus 1896, overleden te Hilversum 28 augustus 1981, eerste maal getrouwd te Singapore 1918 met Geertruida Magdalena van der Saag, geboren te deventer 28 augustus 1895, later gescheiden. Christiaan Hendrik trouwde daarna met Kata Radja Amsa, geboren 1905 te Kediri (Nederlands-Indië).
 5. Peter Louis Brocx, geboren op Sumatra (Nederlands-Indië).

Afbeeling VIa3. Louis Brocx. Grotere scan door Monique Brocx 25 juni 2010 geplaatst op Recia Tóth’s Website ALL FAMILY BROCX

Louis Brocx was leraar (blijkt uit de huwelijksacte van zijn oudste zoon in 1915).


VIb. Pieter Leendert Brocx / Zoon van Guillaume Leonard Brocx
Geboren te Ambon (Nederlands Indië) 30 november 1844, overleden te Batavia 12 juni 1890, getrouwd te Batavia 29 juni 1872 met Frederika Jacomina Louisa Buytendag, geboren te Modjokerto 29 juni 1854, overleden te Batavia 21 november 1920, dochter van Frederik Johannes Buytendag en Wilhelmina Jacoba Kiem. Uit dit huwelijk:

 1. Johan Willem Leonard (/Leo) Brocx, volgt VIIc.
 2. Cornelis Laurens Brocx (/Lau), volgt VIId.
 3. Guillaume Leonard (/Bam) Brocx, volgt VIIe.
 4. Albert Emanuel Brocx, geboren te Padang (Nederlands Indië) 21 augustus 1881, overleden te Weltevreden 12 augustus 1888.
 5. Rosalie Hillegonda Louise (/Roos) Brocx, geboren te Padang 17 juli 1880, overleden te ’s-Gravenhage 19 maart 1968,getrouwd te Batavia 10 april 1901 met Johan Frederik Michel, geboren te Soerabaia 9 februari 1874, overleden te ’s-Gravenhage 23 december 1941.
 6. Pauline Florentine Wilhelmine (/Poel) Brocx, geboren te Padang (Nederlands-Indië) 28 april 1883, overleden te ’s-Gravenhage 22 mei 1977, getrouwd te Djakarta 14 mei 1903 met Johannes Franciscus Charles (/Jan) van Goch, geboren te Batavia 20 december 1880, overleden te Arnhem 9 oktober 1945, zoon van Johannes Franciscus van Gogh en Anna Catharina Patiwael. Dit huwelijk bleef kinderloos.
 7. Emile (/Emiel) Brocx, volgt VIIf.

Pieter Leendert Brocx was kapitein-kwartiermeester bij de militaire administratie en Meester-vrijmetselaar in de orde van de Loge De Ster in het Oosten.

Groen: van website http://www.genealogieonline.nl/database-jansen/


VIc. Willem Leonardus Brocx / Zoon van Guillaume Leonard Brocx
Geboren te Soerabaia (Nederlands Indië) 29 november 1850, overleden te Ginneken 6 oktober 1919, getrouwd te Breda 21 september 1876 met Magdalena Maria de Lang Evertsen, geboren te Breda 8 juli 1848, overleden te ’s-Gravenhage 26 december 1929, dochter van Cornelis Johannes de Lang Evertsen en Gerdina van der Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardina Cornelia Brocx, geboren te Brielle 28 augustus 1879, ongehuwd overleden te Den Haag 4 mei 1947.
 2. Johanna Wilhelmina Brocx, overleden te Brielle 17 juni 1881.

Willem Leonardus Brocx was in 1887 Eerste Luitenant van de artillerie te Delft.


VId. Karel Brocx / Zoon van Guillaume Leonard Brocx
Geboren te Padang (Nederlands Indië) 8 januari 1854, overleden te Soekaboemi 1 april 1934, getrouwd te Soerabaia 07 september 1876 met Ida Carolina Pietersen, geboren 30 september 1846. Uit dit huwelijk:

 1. Karel Hendrik René Brocx
 2. Piet Brocx
 3. Ida Elise Caroline Brocx, geboren te Eindhoven 7 juni 1881, overleden te Wassenaar 23 augustus 1941, getrouwd te Kediri (Nederlands-Indië) 12 juni 1900 met Frederik Hendrik Versteegh, geboren te Kapel-Avezaath 5 januari 1870, zoon van Arnoldus Versteegh (landbouwer, in 1870) en van Neeltje Vis.
 4. Willem Leendert Brocx, volgt VIIg.
 5. Ernest Brocx, volgt VIIh.

Groen: gegevens gekregen van Recia Tóth 17 oktober 2017


VIe. Derk Brocx / Zoon van Guillaume Leonard Brocx
Geboren te Delft 19 april 1867, overleden 8 mei 1932, getrouwd in Den Haag met Johanna Maria Petronella Maas, geboren te Den Haag 6 augustus 1872, overleden te Den Haag 20 mei 1940. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Antonia Brocx, geboren te Voorst (Gelderland) 19 augustus 1895, overleden te Amsterdam 29 april 1982, getrouwd te Sloten 11 juni 1918 met Johan Anton de Waal, betonfabrikant, geboren te Nieuwer Amstel 25 september 1891, overleden te Amsterdam 14 januari 1972, zoon van Johan Anton de Waal, bouwkundige, en Elizabeth Clasina Solkamans.
 2. Guillaume Leonard Brocx, volgt VIIi.

Derk Brocx was in 1929 controlerend geneeskundige bij de Rijksverzekeringsbank. Bron: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/nadere_toegangen/html_bestanden/MinisterieSocialeZakendecoraties

Afbeelding VIe-1 Dr. Derk Brocx, in 1914, "verantwoordelijk leider en chef der Roode-Kruis Hospitalen van Maastricht en omstreken"

Afbeelding VIe-2 Artikelje over Derk Brocx uit de New York Times van 9 maart 1915.VIIa. Willem Barend Brocx / Zoon van Willem Pieter Alexander Brocx
Geboren te Breda 15 december 1882, overleden te Soest 24 december 1966, getrouwd te Kampen 9 januari 1906 met Sophia Eleonora Rothe, geboren 24 april 1884 te Nieuwer Amstel, dochter van Lodewijk Gottfried Rothe en Sophia Eleonora Scholting. Uit dit huwelijk:

 1. Sophia Helena Brocx, geboren te Terschelling 30 september 1906, overleden te Soest 12 oktober 1989, eerste maal getrouwd te Rotterdam 30 januari 1930 met Simon Pieter Jongebreur, geboren te Lekkerkerk 11 december 1903, overleden op de M.S. Junya Maru 18 september 1944, tweede maal getrouwd te Amsterdam 12 mei 1975 met Willem Klomp, gebroen te ’s-Gravenhage 19 mei 1900, overleden te Amsterdam 20 april 1985.
 2. Willem Lodewijk Brocx, volgt VIIIa.


VIIb. Willem Christiaan Lourens Brocx / Zoon van Louis Brocx
Geboren te Pasoeroean (Nederlands-Indië) 22 juli 1890, overleden te Arnhem 19 november 1973, getrouwd 22 april 1915 met Alice Johanna Kuijp, geboren te Batavia 13 augustus 1893, overleden te ’s-Gravenhage 24 september 1950 (?), dochter van Hendrik Kuijp en Hendrika Antoinetta Valentina Opperman. Uit dit huwelijk:

 1. Louise Henriëte (/Loeki) Brocx, geboren te Telawa (Java, Nederlands-Indië), overleden te Wassenaar op 97 jarige leeftijd, begraven te Wassenaar 2 april 2012, getrouwd 16 maart 1916 met J.Ph. van Lier. Louise had een geadopteerd kind, Phillip, dewelke geen kinderen heeft gekregen en in 2003 overleden is.
 2. Bernhard Brocx, geëxecuteerd 1 december 1944.
 3. Henri Brocx, geen kinderen
 4. Johan Brocx, volgt VIIIb.

Groen: gegevens gekregen van Monique Brocx, email 19 februari 2009

Willen Christiaan Lourens Brocx was candidaat houtvester toen hij trouwde. Trouwacte: Historisch Centrum Overijssel, Toegangsnummer 123, Inventarisnummer 02736, Gemeente Deventer, Actenummer 50, 22 april 1915 (in trouwacte naam niet Brocx maar Broer.

1942
Door de onderzeeboot Hr.Ms. ’K XII’, opererend vanuit Fremantle (Austalië), wordt de luitenant-ter-zee B. Brocx als agent van de Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) op de zuidkust van Java aan land gezet. Brocx heeft als opdracht om inlichtingen te verzamelen over de Japanse bezetter. Enige maanden later zal hij op zijn onderduikadres (het ziekenhuis in Bilitar) door een Chinese arts worden verraden. Op 1 december 1944 zal hij door de Japanners worden geŽxecuteerd.
Bron: M.A. van Alphen: ’Kroniek der Zeemacht’ (2003)
http://www.scheepvaartmuseum.nl/index.php?PageID=1594

W 98 01-12-1944 NEFIS / Operaties Tiger I en Tiger II
Op 27 en 30 november 1942 werden twee groepen NEFIS-militairen, Tiger II en I, vanaf de onderzeeboot Hr.Ms. K XII bij Kediri op de zuidkust van Java aan land gezet. De groep Tiger II, bestaande uit luitenant ter zee B. Brocx en matroos-kok Sadimoen, landde in de Serangbaai; de tweede groep Tiger I, bestaande uit de officier van de marine-stoomvaartdienst W. Bergsma, de telegrafist Soetarno en matroos J. Tapilatu, in de Parigibaai, 50 kilometer westelijker. Beide groepen vielen door verraad in handen van de Kenpeitai en werden opgesloten in de Boeboetangevangenis te Soerabaja. De vijf marinemannen werden in 1944 overgebracht naar Batavia en daar ter dood veroordeeld. Op 1 december 1944 werden zij geŽxecuteerd.
http://www.veteranenmeteenmissie.nl/upload/file/W.pdf"


VIIc. Johan Willem Leonard (/Leo) Brocx / Zoon van Pieter Leendert Brocx
Geboren te Soerabaja (Nederlands-Indië) 16 maart 1874, overleden te Soekaboemi 22 juli 1929, begraven in Weltevreden (Batavia), getrouwd te Batavia 10 september 1896 met Carolina Frederika de Haze Winkelman, geboren te Padang 8 september 1877, overleden te Soekaboemi 7 augustus 1926 (aan een longontsteking), dochter van Willem de Haze Winkelman (referendaris Algemene Rekenkamer) en Christina Wilhelmina Loth (vroedvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Carolina (/Willy /Bellom) Brocx, geboren te Batavia (?) 15 december 1898 (?), ongehuwd overleden te Batavia 21 december 1941.
 2. Pieter Willem Leonard (/Piet) Brocx, volgt VIIIc.
 3. Cornelie Charlotte (/Corrie) Brocx, geboren te Batavia 16 januari 1903, overleden te ’s-Gravenhage 6 september 1968, getrouwd te Batavia 5 maart 1924 met Frederik Emil Marie (/Miel) Haase, bouwkundig tekenaar, geboren te Kendal (Semarang, Nederlands-Indië) 4 augustus 1898, overleden te Zeist 13 augustus 1989. Uit dit huwelijk:
  1. Ellen Haase, geboren te Batavia 6 mei 1928, getrouwd te Jakarta (Indonesië) 25 oktober 1950 met Willem (/Wim) Mees, geboren te Pariaman (Sumatra) 19 juni 1926.
 4. Eugenie Emilie (/Sjennie) Brocx, geboren 1904, overleden te Grisee (Soerabaja) 2 mei 1905 (werd maar 1,5 jaar oud).
 5. Wilhelmine Albertine (/Mien) Brocx, geboren te Grissee (Nederlands-Indië) 13 juni 1906, getrouwd te Batavia 8 mei 1929 met Willem Johannes Marinus (/Jo) Scheermeijer, geboren te Amsterdam 9 november 1899, overleden te Berwick (Australië) augustus 1981. Uit dit huwelijk:
  1. Willem Johannes Marinus (/Wim) Scheermeijer, getrouwd met Georgine Aarts
  2. Carel Frederik Leonard (/Leo) Scheermeijer, getrouwd met Irene Joy
  3. Ellen May (/Maykie) Scheermeijer, gezinsverzorgster, kleurcontroleuse naaiatelier, geboren te Amsterdam 18 november 1946, overleden te Amsterdam 2 juni 2017, eerste maal getrouwd te Zevenaar 15 januari 1966 met Tibor György Tóth, zeeman, electro-monteur, magazijnmeester, geboren te Pécsvárad (Hongarije) 15 april 1940; tweede maal getrouwd te Amsterdam met Moussa Sadik Moussa Salman, eigenaar shoarma restaurant, geboren te Helwan (Cairo, Egypte) 1 maart 1948.
 6. Karel Albert Willem Brocx, volgt VIIId.

Johan Willem Leonard Brocx was Assistent-Resident, chef bij de douane (IUR, verificateur In en Uitvoerende Rechten). Wilhelmine Albertine (/Mien) Brocx was huisvrouw en winkel eigenaresse in Luxe huishoudelijke artikelen "LUXART", haar man W.J.M. Scheermeijer was meubelmaker, electriciën, Officier ter Zee (verschillende zeeslagen mee gemaakt waarvoor hij onderscheiden werd) bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM).

Afbeelding VIIc2. Carolina Frederika de Haze Winkelman en Johan Willem Leonard Brocx. Voor origineel in groter formaat zie website van Recia Tóth: http://reciatoth.hyves.nl/ (ga naar "photos" en dan naar "mijn voorouders")

Afbeelding VIIc3. Wilhelmine Albertine Brocx met haar kinderen Willem (links) en Leo Scheermeijer (rechts). Voor origineel in groter formaat zie website van Recia Tóth: http://reciatoth.hyves.nl/ (ga naar "photos" en dan naar "mijn voorouders")

Alle gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 11 november 2007.


VIId. Cornelis Laurens (/Lau) Brocx / Zoon van Pieter Leendert Brocx
Geboren te Makasser (Nederlands-Indië 4 november 1874, overleden te Weltevreden (Batavia) 5 december 1930, getrouwd met Adèle Johanna Francina Mayer, geboren te Padang 3 februari 1880. Uit dit huwelijk:

 1. Emilie (/Titie) Brocx, geboren te Djakarta (Nederlands-Indië) 14 mei 1902, overleden in Leiderdorp 11 mei 1974.
 2. Adriana (/Fietje) Brocx
 3. Charlotte Louise (/Dee) Brocx, geboren te Telak Batang (Nederlands-Indië) 26 oktober 1907, overleden te Haarlem 15 augustus 1984, getrouwd te Batavia 13 mei 1930 met Bart Cornelisse, geboren te Elerya (USA) 18 september 1905.


VIIe. Guillaume Leonard (/Bam) Brocx / Zoon van Pieter Leendert Brocx
Geboren 1 mei 1877 (Nederlands-Indië), overleden te Batavia 25 oktober 1940, getrouwd met Johanna Wilhelmina (/Jopie) van Wijhe, overleden 27 augustus 1948. Uit dit huwelijk:

 1. Alexandrina Frederica (/Frida) Brocx, geboren te Padang 14 november 1901, overleden te ’s-Gravenhage 12 september 1988, getrouwd te Batavia 15 februari 1922 met Frederik de Vries, geboren te Batavia 2 januari 1894, overleden te ’s-Gravenhage 2 augustus 1972. Uit dit huwelijk:
  1. Pietje de Vries
  2. Leo de Vries
  3. Benny de Vries
  4. Sylvia de Vries
  5. Nico de Vries
 2. Willem Johan (/Wim) Brocx, volgt VIIIe.
 3. Pieter Alexander (/Alex) Brocx, volgt VIIIf.

In groen: gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 23 december 2007 en 14 november 2015.


VIIf. Emile (/Emiel) Brocx / Zoon van Pieter Leendert Brocx
Geboren te ’s-Gravenhage 17 december 1884, getrouwd te Batavia met Elisabeth Lughten. Uit dit huwelijk:

 1. Frederick (/Didi) Brocx, volgt VIIIg.

Gegevens gekregen van Recia Tóth, 22 juni 2010 en 3 oktober 2017


VIIg. Willem Leendert Brocx / Zoon van Karel Brocx
Geboren te Soekaboemi (Nederlands-Indië), overleden te ’s-Gravenhage 12 december 1969, trouwt eerste maal met Engelina Jacoba de Chauvigny de Blot, overleden 9 november 1980. Uit dit huwelijk:

 1. Ida Anna Brocx, geboren te Cheribon (Nederlands-Indië) 24 mei 1908.
Trouwt na scheiding voor de tweede maal met Anna Cornelia Francina Bruning, overleden te ’s-Gravenhage januari 1982. Uit dit huwelijk:
 1. Karel Jan Willem Brocx, geboren 28 oktober 1925, overleden te Breda 14 mei 2004.


VIIh. Ernest Brocx / Zoon van Karel Brocx
Geboren te Soekaboemi (Nederlands-Indië) 24 januari 1887, overleden te Petten 18 september 1962, trouwt eerste maal met een inlandse Indonesische vrouw N.N. (die vrijwel direct na de geboorte van het tweede kindje haar gezin verliet). Uit dit huwelijk:

 1. Caroline Brocx, geboren te Soekaboemie (Nederlands-Indië) 26 september 1911.
 2. Ernestine Brocx, volgt VIIIh.
Trouwt voor de tweede maal in Nieuw Guinea 1956 met Ibi N.N..

Gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 17 oktober 2017.


VIIi. Guillaume Leonard Brocx / Zoon van Derk Brocx
Geboren te Voorst (Gelderland) 25 oktober 1897, overleden te Amsterdam 26 maart 1980, eerste maal getrouwd met Johanna Margaretha Petronella Verhoef, geboren te Amsterdam 29 september 1903. Uit dit huwelijk:

 1. Guillaume Leonard Brocx, volgt VIIIi.
 2. Derk Brocx, volgt VIIIj.
 3. Marijke BrocxVIIIa. Willem Lodewijk Brocx / Zoon van Willem Barend Brocx
Geboren te Terschelling 19 maart 1908, getrouwd met Janneke Sara Willemina van Zuidam, geboren te Zaltbommel 22 januari 1915, overleden te Eindhoven 4 november 2003. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hendrik Jan Brocx
 2. Hendrik Egbert Andries Brocx


VIIIb. Johan Brocx / Zoon van Willem Christiaan Lourens Brocx
Geboren te Buitenzorg (Nederlands Indië) 19 mei 1925, overleden 14 februari 1996, getrouwd met Helena Hendrika Christina Soederhuizen. Uit dit huwelijk:

 1. Bernadette Monique Brocx, volgt IXa.
 2. Myra Brigitta Brocx, geboren in 1961, getrouwd met Paul Bravery, twee kinderen: Janina Alicia Bravery (1986) and Ben Bravery (1988).
 3. Terence John Brocx, volgt IXb.
 4. Nicole (/Nicoli) Michelle Brocx, geboren te Auckland (Nieuw Zeeland) 21 april 1968, getrouwd met Bruce Harvey, heeft drie kinderen: Jade Christina Harvey (1994), Emma Nicole Harvey (1999) and Alex Marie Harvey (2001). Nicoli Michelle is gescheiden en daarna hertrouwd met Martin Bishara.
Gescheiden en daarna hertrouwd met Jeanne Cornelia Reynst.

Gegevens van Monique Brocx, email 19 februari 2009.
In bruin: informatie van Susanne Brocx-Miliona, 25 augustus 2009.


VIIIc. Pieter Willem Leonard (/Piet) Brocx /
Zoon van Johan Willem Leonard (/Leo) Brocx
Geboren te Batavia (Nederlands-Indië) 13 december 1901, overleden maart 1941, getrouwd met Theadora Eleonore(/Dot /Pol /Moes) de Haze Winkelman, volgens haar persoonskaart geboren te Batavia 31 oktober 1907. Uit dit huwelijk:

 1. Ronald (/Ronnie) Brocx, volgt IXc.
 2. Maximiliaan (/Max) Brocx, volgt IXd.
 3. Theodora (/Thea /Meytie) Brocx, geboren te Djatibarang (Nederlands-Indië) 2 juni 1932, getrouwd op 17 september 1959 (*) met Leendert Johannes van Mourik, geboren te Loosduinen (*) 1 maart 1931.
 4. Loulou Brocx
 5. Richard Johannes (/Hans) Brocx, volgt IXe.
 6. Marinus (/Bob) Brocx, volgt IXf.

Zijn met de S.S. Sibajak in 1936 naar Nederlands-Indië gegaan; december 1936 in Telok Betoeng (Sumatra) aangekomen.

Alle gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 25 november 2007 en aanvullingen op 11 oktober 2010, 8 maart en 3 april 2015.
(*) Bron: Online openbaar raadpleegbare Australische immigratie aanvraag van 18 oktober 1960 en approval van 24 oktober 1960 http://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/DetailsReports/ItemDetail.aspx?Barcode=1234968&isAv=N (geraadpleegd 4 april 2015)

Afbeeling VIIIc. Pieter Willem Leonard Brocx en Dorothea (/Dot /Pol) de Haze Winkelman. Grotere scan 22 juni 2010 door Recia Tóth geplaatst op haar Website ALL FAMILY BROCX


VIIId. Karel Albert Willem (/Karel) Brocx / Zoon van Johan Willem Leonard (/Leo) Brocx
Geboren te Menado (Celebes, Nederlands-Indië) 18 juni 1907, overleden te Zwolle 18 december 1967, eerste maal getrouwd te Batavia 18 april 1934 met Theodora Hendrika (/Doortje) van Hout, geboren te Ambon (Nederlands-Indië) 10 oktober 1910, overleden te Semarang (Nederlands-Indië) 20 december 1939. Uit dit huwelijk:

 1. Karel Victor Leonard (/Vic) Brocx, volgt IXg.
Tweede maal getrouwd te Kendal (Nederlands-Indië) 8 maart 1940 met Johanna Alberdina van Drunick, geboren te Djatirato (Nederlands-Indië) 19 oktober 1918, overleden 26 februari 1990. Uit dit huwelijk:
 1. Albertine Leonie (/Ineke) Brocx
 2. Theodora Yvonne (/Thea) Brocx
 3. Johan Willem Leonard (/John) Brocx, volgt IXh.
 4. René Pieter Leonard (/René) Brocx, geboren in Nieuw Guinea 20 december 1953.

Karel Albert Willem Brocx was bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en bij de Nederlandse militaire inlichtingendienst (NEFIS). Zijn vrouw Doortje van Hout is overleden aan de gevolgen van TBC.

Alle gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 22 november 2007, 10 juli 2010 en 17 oktober 2017.


VIIIe. Willem Johan (/Wim) Brocx / Zoon van VIIe Guillaume Leonard (/Bam) Brocx
Geboren te Klaten (Nederlands-Indië) 5 oktober 1905, overleden te ’s-Gravenhage 27 januari 1974, getrouwd te Batavia 14 maart 1928 met Antoinette Henriëtte (/Ton) Gerth van Wijk, Geboren te Djawa-Barat (Nederlands-Indië) 14 mei 1909, overleden te ’s-Gravenhage 15 januari 1997. Uit dit huwelijk:

 1. Sheylah Brocx
 2. Lizzy Brocx, geboren te Batavia, overleden te Malang 24 april 1939, 9 jaar oud (woonde te Lawang, Malang).
 3. Hans Brocx
 4. Johanna Leonora (/Anneke) Brocx

Alle gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 23 december 2007.


VIIIf. Pieter Alexander (/Alex /Lex) Brocx / Zoon van VIIe Guillaume Leonard (/Bam) Brocx
Geboren te Klaten 4 januari 1903, overleden te Sloet van der Bele (bij een bombardement in de Javazee) 17 februari 1942, werkzaam als bankemployee, eerste maal getrouwd te Batavia 19 oktober 1929 met Wilhelmina Catharina (/Lien) van Dijck, geboren te Batavia 8 augustus 1904, overleden te Bandoeng 28 september 1939. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Ottelien (/Ot) Brocx, geboren 23 november 1930, ongehuwd, wonende in Den Haag.
 2. Emilie Catharina (/Lieke) Brocx, geboren 27 december 1932, getrouwd te ’s-Gravenhage 27 augustus 1956 met Robert Henri (/Bert) Vaillant, geboren 18 juli 1930, overleden 12 september 2012. Lieke woont in Houten (info november 2013). Uit dit huwelijk:
  1. René Vaillant
  2. Yves Vaillant
  3. Guido Vaillant
  4. Giselle Vaillant
 3. Constance Frederica (/Conny) Brocx, geboren 5 december 1934, getrouwd te Reno (Nevada, USA) 30 augustus 1962 met Gilbert Briones. Conny leeft in San José, Californië (info november 2013). Uit dit huwelijk:
  1. Gaston Briones (woont in USA)
  2. Xotchil (/Nannet) Briones (woont in USA)
  3. Allan Briones (woont in USA)
 4. Alexander Guillaume (/Lex) Brocx, volgt IXk.
 5. Ingrid Rita (/Rita) Brocx, geboren 21 augustus 1938, getrouwd te ’s-Gravenhage 3 november 1959 met Ferry de Vlugt, geëmigreerd naar Californië. Uit dit huwelijk twee kinderen. Rita leeft in Copper Cove Village, CaliforniŽ (info. november 2013).
Tweede maal getrouwd te Batavia 19 december 1940 met Wilhemina Bernardina (/Onnie) Wels, geboren 17 februari 1903, overleden te Batavia 20 juli 1946. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Gegevens van Edwin Brocx, 21 en 29 juni 2010 en Erwin van Dijk 24 juni 2010;
nieuwe gegevens en correcties van René Vaillant 18 november 2013.

Pieter Alexander Brocx werkte in de tin-mijnen in Nederlands Indië bij de Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (G.M.B.). Hij was opzichter en betrokken bij het zoeken van tin-aders. De vijf kinderen Brocx zijn op 16 oktober 1950 uit Nederlands Indië vertrokken en kwamen op 8 november 1950 in Nederland aan.

Groen: G.C.M. van Dijck, Van Dijck, Nederlandsch-Indië-Indonesië, Brabantse Leeuw jaargang 33 nummer 5, september-oktober 1984 (ref. gevonden door Recia Tóth 29 juli 2010).

  

Afbeelding VIIIfa en b.(a) Lien van Dijck en Alex Brocx. (b) Hun vijf kinderen: Ot, Lieke, Conny, Lex en Rita Brocx. Fotos van Edwin Brocx, 24 juni 2010


VIIIg. Frederick (/Didi) Brocx / Zoon van VIIf Emile (/Emiel) Brocx
Getrouwd te Batavia met Charlotte von Schuckmann. Uit dit huwelijk:

 1. Tonny Brocx, geboren te Jakarta (Indonesië) 9 juni 1947, getrouwd met Peter Terra
 2. Mary Brocx, geboren te Jakarta (Indonesië) 28 maart 1949, getrouwd met Lau Buffart
 3. Antita Brocx, getrouwd met Bram Taal
 4. Emiel Brocx
 5. Dicky Brocx

Gegevens gekregen van Recia Tóth, 22 juni 2010 en 3 oktober 2017


VIIIh. Ernestine Brocx / Dochter van VIIh Ernest Brocx
Geboren 12 december 1912, overleden in 1986, getrouwd met Peter Enno Rueter, geboren in 1906, overleden in 1944. Uit dit huwelijk:

 1. Paul Rueter, geboren 27 april 1940.
Uit de relatie van Ernestine Brocx met Anton Gustaaf Avť, geboren te Soerabaja (Nederlands-IndiŽ) 14 juni 1925, overleden te Helmond 31 december 2004, zoon van Gustav Charl Johan Avť en van Aafke Steiginga:
 1. Roelof Anton Brocx, volgt IXl.
 2. Ingeborg (/Inge) Brocx, geboren te Bandoeng (Indonesië) 20 maart 1948, getrouwd met Tammo Schuite.

Gegevens gekregen van Recia Tóth, 17 oktober 2017 en van Charles Avé: www.charlesave.net/Family-History/mobile/ (website geraadpleegd 1 november 2017).


VIIIi. Guillaume Leonard (/Bill) Brocx / Zoon van VIIi Guillaume Leonard Brocx
Getrouwd met Greta Nagtegaal. Uit dit huwelijk:

 1. Margaret Brocx
 2. Bettina Brocx
 3. William Brocx

Wonen in Fremantle (Perth), Australië.

Gegevens gekregen van Monique Brocx, 19 februari 2009.

Info van Recia Tóth, 6 februari 2012 en 8 maart 2015


VIIIj. Derk Brocx / Zoon van VIIi Guillaume Leonard Brocx
Trouwt met Hilda Augusta Nagtegaal, geboren in 1931, overleden in 2013. Uit dit huwelijk:

 1. Caroline Angela Brocx, woont in Collie, West-Australië
 2. Michael Brocx

Gegevens gekregen van Recia Tóth, 3 augustus 2010 en 8 maart 2015.IXa. Bernadette Monique Brocx / Dochter van Johan Brocx
Geboren te Auckland (Nieuw Zeeland) 17 oktober 1953. Kinderen:

 1. Rupert Bernhard Brocx

Gegevens gekregen van Monique Brocx, 19 februari 2009.


IXb. Terence John Brocx / Zoon van Johan Brocx
Geboren te Auckland (Nieuw Zeeland) 12 april 1963, getrouwd met Suzanne Marie Miliona. Uit dit huwelijk:

 1. Rachell Lucina Brocx, geboren te Auckland (Nieuw Zeeland) 19 oktober 1992.
 2. Daniel Fetoko Johan Brocx, geboren te Rotorua (Nieuw Zeeland) 7 januari 1994.

Gegevens gekregen van Monique Brocx, 19 februari 2009 en Susanne Brocx-Miliona, 25 augustus 2009.


IXc. Ronald (/Ronnie) Brocx
Zoon van Pieter Willem Leonard (/Piet) Brocx
Geboren te Batavia (Nederlands-Indië) 31 januari 1927, overleden te Shelton (Washington, Verenigde Staten) 13 januari 1989, eerste maal getrouwd met Sjaan (/Sjane) Degener, geboren te Tegal (Java, Nederlands-Indië) 29 maart 1935. Uit dit huwelijk:

 1. Max Theodoor Roy Brocx, geboren te Madioen (Oost-Java, Nederlands-Indië) 14 februari 1952.
 2. Peggy Fanny Brocx, geboren te Madioen (Oost-Java, Nederlands-Indië) 17 maart 1953.
 3. Davy (/Dave) Brocx, geboren te Madioen (Oost-Java, Nederlands-Indië) 20 mei 1955, getrouwd met Fitri. Uit dit huwelijk:
  1. Pipit Brocx, geboren 30 januari 1993.

Tweede maal getrouwd met Clementine Eleonore (/Tineke) Felix, geboren te Soerabaja (Nederlands-Indië) 16 mei 1939. Uit dit huwelijk:
 1. Andrew Patrick Brocx, geboren te Zwolle 16 november 1963, getrouwd met Denise Marie McClanahan, geboren te Coeur d’Alene (Idaho, Verenigde Staten).
 2. Nicole Eleonore Brocx, geboren te Zwolle 8 mei 1965, getrouwd 4 januari 1986 met Michael Chisholm Lee, geboren te Yorba Linda (Orange, Californië, Verenigde Staten) 22 april 1963. Uit dit huwelijk:
  1. Keir Chisholm Lee, geboren te Lacey (Washington, Verenigde Staten) 22 juni 1987
  2. Dane Brocx Lee, geboren te Santee (San Diego, Californië, Verenigde Staten) 22 mei 1991.
  3. Rainier Kory Lee, geboren te Santee (San Diego, Californië, Verenigde Staten) 10 februari 1993.
  4. Theodore Michael (/Theo) Lee, geboren te Olympia (Washington, Verenigde Staten) 16 september 1996.

Alle gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 11 oktober 2010.


IXd. Maximiliaan (/Max) Brocx
Zoon van Pieter Willem Leonard (/Piet) Brocx
Geboren te Cheribon (Nederlands-Indië) 24 april 1928, getrouwd met Cornelia Johanna (/Corrie) van Oijen. Uit dit huwelijk:

 1. Frans Leonard (/Franky) Brocx, volgt Xa
 2. Treesje Brocx, geboren te Probolinggo (Indonesië) 3 oktober 1954.

Gegevens van Recia Tóth 8 maart en 3 april 2015, en 3 oktober 2017.


IXe. Richard Johannes (/Hans) (/Richard) Brocx
Zoon van Pieter Willem Leonard (/Piet) Brocx
Geboren aan boord van de S.S. Sibajak op weg naar Nederlands-Indië in de haven van Southampton (Engeland) 29 november 1936, getrouwd te Monster (Zuid-Holland) 5 april 1960 met Corrie Johanna Haase, geboren te Blitar (Ned.-Ind.) 5 februari 1936, dochter van Johan Frederik Haase en Jacoba Margaretha Augusta Bolland. Uit dit huwelijk:

 1. David John (/Dave) Brocx, geboren 1 juni 1961.
 2. Robert Lesley Brocx, geboren 25 september 1962.
 3. Raymond Paul (/Ray) Brocx, geboren te Shelton (Washington) 16 november 1964.
 4. Kenneth Thimethly (/Ken) Brocx, geboren te Shelton (Washington) 8 januari 1969.

Alle gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 27 augustus 2009 en 10 juli 2010 en zie Inge van Dam (2006) http://www.animating.nl/Stamboom/index.html (parenteel Haase)


IXf. Marinus (/Bob) Brocx / Zoon van Pieter Willem Leonard (/Piet) Brocx
Geboren te Tanjongkarang (Nederlands Indië) 16 juli 1941, getrouwd met Hermina Hendrika Lambregtse, geboren te Zwolle maart 1945. Uit dit huwelijk:

 1. Monique Brocx, geboren te Zwolle 8 maart 1964, getrouwd met Jan Heijerman, woont in Haarlem.
 2. Leonard Brocx, direct na de geboorte gestorven.
 3. Esther Joyce Brocx, geboren te Den Helder 29 januari 1966, woont in Anna Paulowna
 4. Richard Jan William Brocx, volgt Xb.

Marinus Brocx was beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine. Hij heeft verschillende onderscheidingen, waaronder het Nieuw-Guinea Herinneringskruis. Hij woont in Anna Paulowna.

Gegevens gekregen van Richard Brocx, 23 mei 2008.


IXg. Karel Victor Leonard (/Vic) Brocx / Zoon van Karel Albert Willem Brocx
Geboren te Batavia (Nederlands-Indië) 17 februari 1935, overleden 15 augustus 2010, getrouwd te Hollandia (Nederlands Nieuw-Guinea) 15 juli 1959 met Ilse Ingrid Marcks,geboren te Tjiandjoer (West-Java, Nederlands-Indië) 12 juni 1940, dochter van Evert Adolf Marcks en Elizabeth (/Bets) van Polanen Petel. Uit dit huwelijk:

 1. Tamara Joan (/Tammy) Brocx, geboren te Merauke (Nederlands Nieuw-Guinea) 13 mei 1961, getrouwd te Elst (Gelderland) 13 september 1991 met Cornelis Hubertus (/Kees) Vlug, geboren te Arnhem 13 september 1958, zoon van Cornelis Vlug (geboren te Woerden) en Wilhelmina Eusterbrock (geboren te Almelo). Kees Vlug is teamleider in het distributiecentrum van de Albert Heijn Supermarkten in Geldermalsen, Tammy is administratief medewerker bij de ABN AMRO in Nijmegen. Uit dit huwelijk:
  1. Casey Vlug, geboren te Arnhem 14 oktober 1993
  2. Leroy Marly Vlug, geboren te Arnhem 8 december 1995
 2. Peggy Ellen Brocx, geboren te Velp 21 september 1962, getrouwd te Bemmel 30 mei 1986 met Atilla Yirci, logistieke afdelingscoordinator bij Givaudan, geboren te Istanbul (Turkije) 19 september 1959, zoon van Kemal Yirci en Fahrunisa Tamciz. Uit dit huwelijk:
  1. Danny Erol Yirci, geboren te Arnhem 10 oktober 1986.
  2. Michael Erkan Yirci, geboren te Naarden 23 februari 1989.
 3. Richard Dennis Brocx, volgt Xc.

Alle gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 22 november 2007 en 12 en 19 juli 2010.


IXh. Johan Willem Leonard (/John) Brocx / Zoon van Karel Albert Willem Brocx
Geboren te Semarang (Indonesië) 30 september 1949, overleden te Amsterdam 12 oktober 2017.

Gegevens gekregen van Recia Bruggeman-Tóth, 17 oktober 2017.


IXk. Alexander Guillaume (/Lex /Boet) Brocx
Zoon van VIIIf. Pieter Alexander (/Alex) Brocx
Geboren te Tandjung Pandan (eiland Biliton, Nederlands-Indië) 21 maart 1936, overleden te Leidschendam-Voorburg 23 februari 2002, getrouwd te ’s-Gravenhage 22 februari 1962 (gescheiden 2 juli 1992) met Emilia Adriana Maria (/Emy) van Veen, geboren te ’s-Gravenhage 28 november 1935, overleden te Leidschendam-Voorburg 17 januari 2009. Uit dit huwelijk:

 1. Sandra Maria (/Sandy) Brocx, geboren te Voorburg 22 november 1963, getrouwd met Erwin van Dijk, geboren te Voorburg 19 september 1962. Uit dit huwelijk:
  1. Kelly Xandra van Dijk, geboren te Voorburg 22 februari 1994.
  2. Nicky Ricardo van Dijk, geboren te Leidschendam 26 maart 1997.
 2. Edwin Franciscus Brocx, volgt Xd.
 3. Maurice Alexander Brocx, volgt Xe.

Gegevens van Edwin Brocx, 21, 24 en 29 juni 2010, en Erwin van Dijk 24 juni 2010.
Groen: Info van Recia Tóth 6 februari 2012
Bruin: Info van René Vaillant 18 november 2013


IXl. Roelof Anton Brocx / Zoon van VIIIh. Ernestine Brocx
Geboren 20 maart 1948, getrouwd 17 maart 1967 met Francina Herselman, geboren te Kapelle 25 september 1945, overleden te Zevenaar 28 december 1970. Uit dit huwelijk:

 1. Ellen Brocx, geboren 22 augustus 1967.
 2. Mirjam Brocx, geboren 30 maart 1970.

Gegevens van Charles Avé http://www.charlesave.net/The-Connections/The-Brocx-Connection/mobile/#/The-Connections/The-Brocx-Connection/mobile/&ui-state=dialog (website geraadpleegd 1 november 2017).Xa. Frans Leonard (/Franky) Brocx / Zoon van IXd. Maximiliaan (/Max) Brocx
Geboren te Probolinggo (Indonesië) 24 mei 1953, getrouwd met Cobi Ennik. Uit dit huwelijk:

 1. Jeffrey Brocx
 2. Sharon Brocx

Gegevens van Recia Tóth 8 maart 2015 en 3 oktober 2017.


Xb. Richard Jan William Brocx / Zoon van IXf. Marinus (/Bob) Brocx
Geboren te Den Helder 20 januari 1968, getrouwd met Jacomine Marleen van der Werff, geboren te Wieringerwaard 5 april 1970. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Brocx, geboren te Anna Paulowna 9 november 1995.
 2. Bo Brocx, geboren te Alkmaar 4 februari 1998.

Richard Brocx is Ingenieur in de Algemene Operationele Technieken (Ing. Beng.) en werkt voor een oliemaatschappij. Marleen is verpleegkundige.

Gegevens gekregen van Richard Brocx, 23 mei 2008.


Xc. Richard Dennis (/Ricky) Brocx / Zoon van IXg. Karel Victor (/Vic) Brocx
Geboren te Amsterdam Buitenveldert 3 juni 1964, getrouwd te Elst (Gelderland) 3 augustus 1990 met Simone Jacobs, dochter van Willem Johan Jacobs en Gerritje Cornelia van Rekum. Uit dit huwelijk:

 1. Kelly Dominique Michelle Brocx, geboren te Arnhem 9 april 1991

Ricky is onderhoudsmonteur, doet de preventieve smering en olie analyse en onderhoud van het machinepark bij Norskeskog Parenco (een papierfabriek in renkum).

Gegevens van Recia Tóth 12 juli 2010


Xd. Edwin Franciscus Brocx / Zoon van IXk. Alexander Guillaume (/Lex) Brocx
Geboren te Voorburg 21 februari 1965, getrouwd te Leidschendam 3 mei 1988 met Yvonne Maria Elisabeth van der Drift, geboren te Voorburg 25 augustus 1964, dochter van Leonardus Johannes van der Drift en Maria Elisabeth Petronella Kokshoorn. Uit dit huwelijk:

 1. Denise Maria Brocx, geboren te Leidschendam 15 maart 1992.
 2. Brian Francesco Brocx, geboren te Leidschendam 22 december 1994.

Gegevens van Edwin Brocx, 21 en 24 juni 2010


Xe. Maurice Alexander Brocx / Zoon van IXk. Alexander Guillaume (/Lex) Brocx
Geboren 18 april 1970, partner van Evelien van Proosdij. Gemeenschappelijke kinderen:

 1. Mike Brocx, geboren 31 maart 2004
 2. Chris Brocx, geboren 31 maart 2004
 3. Stan Brocx, geboren 4 april 2008
 4. Lars Brocx, geboren 4 april 2008

Gegevens van Erwin van Dijk 24 juni 2010


Er staan natuurlijk veel fouten op deze website. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nare gevolgen, die anderen kunnen veroorzaken door het gebruik, kopiëren en verspreiden van de (foute) gegevens die ik op deze website gepubliceerd heb. Iedereen mag alles hier vanzelfsprekend kopiëren en gebruiken, maar wel op eigen risiko!

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.