Stamboom Brockx, Brokx, Broks
Gilze, Dongen, Oosterhout

Laatste veranderingen 16 februari 2016

Bas den Brok
Schiblen, 8739 Rieden, Zwitserland.
bas@denbrok.ch

Ga terug naar stamboom den Brok

 I. Gerardus (/Geert) Brock(en)
Dit zal zijn: Gerit Gerit Brocken de Oude uit Tilburg.
Trouwt eerste maal met Lijsbeth Jan Joost Berijs Eelkens, dochter van Jan Joost Beris Eelkens en Marij Bartelomeeus Willems Verlijnden. Uit dit huwelijk:

 1. Geerit Geeritsen Brock, volgt IIa.
 2. Cornelis Geraerts Brocken, volgt IIb.
 3. Marie Gerit Gerits Brock, getrouwd te Tilburg 5 februari 1626 met Jan Peter Willem Mutsaerts. Uit dit huwelijk:
  1. Geertruyt
  2. Cornelis
  3. Maria
 4. Adriana Gerit Gerits Brocken, getrouwd te Tilburg 24 april 1633 met Joris Peter Hendricks de Smit (/van de Mechdenberg), zoon van Peter Hendrick Jans die Smidt en Jenneken Joris Adriaen Martens.
Trouwt tweede maal met Catharina N.N., overleden te Alphen 5 september 1619. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Geraert Brocken, volgt IIc.
 2. Adrianus Brocken, gedoopt te Alphen 12 (?) juni 1611 (baptizata est proles Gerardi Brocken et legittima sua uxore Catharina; nomen prolis Adrianus. Susceptor Jo[ann]es Judoci; susceptrix Aleijdis Rodolphi van Schijndel; RK Doopboek Alphen en Riel. Familysearch Image 35 van 654; RK register 1, fol. 13).

Geerit Brocken en Geerijdt [Brocken] de jonge worden genoemd op 16 januari 1601 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R664, folio 84r, transport).

23 november 1610 Gheraert Brocken komt voor als pachter in het notarieel archief van Alphen 1577-1716, archiefnummer 2107, Deelnummer 3, folio 21v.

Geerit Geeritssen d’oude Brock wordt genoemd op 14 december 1610 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R664, folio 275v, transport).

Op 17 juni 1615 is te Alphen overleden Gerardus Gerardi Brocken. Gerardus Brocken zelf? Of een zoon? Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 1, folio: 70)

16 februari 1617 Gerart Gerartsen Brock komt voor in het notarieel archief van Alphen 1577-1716, archiefnummer 2107, Deelnummer 3, folio 58v, Financiele kwestie, betr. verkoop van paarden.

Gert Geritssen Brocken wordt in 1617 beboet wegens smokkel van een kar wol naar Breda, waarvoor hij 1 zilveren philipsdaalder, 1 dubbele dukaat, 2 enkele dukaten en 10 stuiver moet betalen. Bron: Neggers (2002) Brabantse Leeuw, Jaargang 51, Nummer 2.

Op 5 september 1619 is te Alphen overleden Catharina Geert Brocken, waarschijnlijk Gerardus Brocken's vrouw. (Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 1, folio: 72)

Geerit Geeritssen d’oude Brock wordt genoemd op 17 maart 1620 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R665, folio 171v, transport).IIa. Gerardus Geraert Brock(en) / Zoon van Gerardus Brocken
Trouwt te Alphen 7 mei 1617 (ondertrouw 16 april) met Adriana Egidii, overleden te Alphen 11 september 1621. Uit dit huwelijk:

 1. Geerit Geeritsen Brock(en), de jonge, volgt III-a.
 2. Aegidius Brockken, gedoopt te Alphen 20 augustus 1621 (Baptisata est proles Gerardi Brockken et Annę eius uxoris legittimę; s[usceptore]s Jacob Jansen et Guilhelma Peeters. Puer Aegidius. RK Doopboek Alphen en Riel. Familysearch Image 58 van 654. RK register 1, folio 36). De moeder heet Anne, maar bedoeld zal zijn Adriana, want de zoon heet naar haar vader en ze overlijdt een maand na de geboorte.
Tweede maal getrouwd met Anthonia N.N.. Uit dit huwelijk:
 1. Michael Gerardus Brocken, volgt III-b.
Uit een van bovenstaande of een ander huwelijk misschien:
 1. Wouter Geerits(sen) Brock(en) (/Brokke), volgt III-c.

Op 11 september 1621 is te Alphen overleden Adriana Gerardi Brocken. (Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 1, folio: 73)

Neggers, 2002, Brabantse Leeuw Jg. 51 nummer 2 schrijft over Gerit Gerit Gerits Brock, dat hij getrouwd is met Adriaentken Dilis van Lier. Voor schepenen van Alphen sluit hij 1621, als hij hertrouwt, een opvoedingscontract voor zijn onmondige dochter Gerartken. Getuigen zijn zijn grootvader Gillis Gilliss van Lier en Geerart Geerartss Brocken de oude.

Geerit Geerit Brock wordt genoemd op 25 februari 1631 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R667, folio 10v, transport).

Geerit Geeritssen Brock wordt genoemd op 21 juni 1633 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R667, folio 55r, schuldbrief).

Geeraerdt Geeraerdt Brocken wordt genoemd op 20 februari 1649 te Alphen in Vestbrieven Alphen en Chaam (R772, folio 90r/90v, Transport van "Vierde paert van huysinge, schuere, ho..., landt ende weijde [...]" een bunder in Alphen, genaamd den Brieselman).

Geerit Geeritsen Brock wordt genoemd op 12 maart 1658 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 64r, schuldbrief).


IIb. Corneli(u)s Gerardi (/Geraerts) Brock(k)en / Zoon van Gerardus Brocken
Begraven te Alpen en Riel 16 augustus 1668 (RK register: 3, folio: 142 r/v: v). Trouwt te Alphen 27 januari 1624 met Lucia Joannis (RK register 1, folio 103v). Uit dit huwelijk:

 1. Joannis, zoon van Cornelius Geraerts Brocken, gedoopt te Alphen 4 juni 1628, getuigen: Jacobus Jacobsen et Adriana Andriessen (Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 1, folio: 49)).
 2. Maria, dochter van Cornelis Brocken, gedoopt te Alphen 14 mei 1630, getuigen: Jacob Jan Jacobs en Wilhelma Wouters (RK register 1, folio 53v).
 3. Johanna, dochter van Cornelis Geert Brocken, gedoopt te Alphen 20 maart 1637, getuigen: Cornelius Govaerts en Adriana Mertens (RK register 2, folio 5).
 4. Adrianus Cornelis Geraert Brocken, volgt III-e.
 5. Barbara, dochter van Cornelis Gerardi Brock[en], gedoopt te Alphen 24 augustus 1642, getuigen: Joos van Boven (?) en Elisabeth Adriani Cornelii Aerden (RK register 2, folio 15v).
Uit bovenstaand of een ander huwelijk:
 1. Elisabeth, overleden te Alphen 10 augustus 1647 (Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 2, folio: 72).
 2. Dingena Cornelis Brocken, vermeld te Gilze 1692, getrouwd met Peeter Cornelis Eliassen.
 3. Geerit Cornelis Brocken, vermeld te Alphen 1671, 1677.

Gedoopt te Alphen en Riel op 25 jan. 1668: Elisabeth, dochter van Joannes Michaelis Brocken en Maria Cornelii Mathijssen. Getuigen waren: Cornelius Gerardi Brocken, Joanna Cornelissen (vertegenwoordigd door Ida Cornelissen) (Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 3, folio: 40 r/v: v)

3 juli 1631 Cornelis Geraerts Brocken komt voor in het notarieel archief van Alphen 1577-1716, archiefnummer 2107, Deelnummer 6, folio 24, verkoop. Eveneens als Cornelis Geraert Brocken op 31 mei 1632 (Deel 6, folio 64v) Erfdeling. En 30 januari 1638 (folio 189 en 189a), samen met Geraert Geraert Brocken, zijn broer? Deling van een schuldbekentenis. En 3 februari 1639 (folio 218), procuratie.

Dingena Cornelis Brocken weduwe van Peeter Cornelis Eliassen wordt genoemd op 20 november 1692 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R671, folio 225v, transport).

Geerit Cornelis Brocken wordt genoemd op 27 januari 1671 in Vestbrieven Alphen en Chaam (R774, folio 222r/222v, transport).


IIc. Johannes (/Jan) Geraert (/Geerit) Brock(en) / Zoon van Gerardus Brocken
Gedoopt te Alpen en Riel 24 oktober 1605 (Baptizata est proles Gera(r)di Brocken ex legittima sua uxore Catharina. Susceptor Laurentius Janss[en]; susceptrix Adriana Adriaenss[en]. Nomen prolis Jo[ann]es. RK Doopboek Alphen en Riel. Familysearch image 11 van 654.) Trouwt te Alphen 18 mei 1630 met Wilhelma Wouters. Uit dit huwelijk misschien:

 1. Jan Jan Geertssen (/Geert) Brock(en), volgt III-d.
 2. Adriaen Jan Geeritsen Brock,
  genoemd te Gilze en Rijen 20 juni 1702 (R672, folio 152r).
 3. Cornelis Jan Geerits(en) Brock,
  genoemd te Gilze en Rijen 20 juni 1702 (R672, folio 152r), 8 november 1709 (R673 folio 158r), 4 december 1714 (R674 folio 115v).
Later getrouwd met Jenneke Michiel Vermeiren.

Jan Geerits Brock wordt genoemd op 16 januari 1657 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 37r, schuldbrief).

Jan Geerit Brocken, word genoemd op 22 maart 1657 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 44r, schuldbrief).

Jan Geeritsen Brock wordt genoemd op 18 maart 1659 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 91r, schuldbrief).

Jan Geeritsen Brock wordt genoemd op 16 augustus 1662 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 178r, transport).

Jan Geeritssen Brock wordt genoemd op 3 maart 1665 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R669, folio 12r, schuldbrief).

Jenneken Michiel Vermeiren weduwe van Jan Geerit Brocx wordt genoemd op 6 november 1691 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R671, folio 116r, schuldbrief).III-a. Geerit Geeritssen Brock(en) de jonge / Zoon van IIa Gerardus Geraert Brocken
Gedoopt te Alphen 30 september 1618 (Baptizata est proles Gerardi Gerardi Brocken ex legittima sua uxore Adriana, nomen prolis Gerardus, susceptor Jacobus Wilhelmi, susceptrix Dimpna Theodori. RK Doopboek Alphen en Riel. Familysearch Image 52 van 654, RK register 1, folio 30), overleden vóór 19 januari 1677. Getrouwd met Dingena Robbrecht Claessen van de Pas. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Geerit Geerits Brock, volgt IV-a.
 2. Robbrecht Geeritsen Brock, volgt IV-b.

Geerit Geeritsen Brock de jonge, cuijper wordt genoemd op 14 januari 1659 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 78r, transport).

Geerit Geeritsen Brock, cuijper wordt genoemd op 27 januari 1660 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 111r, schuldbrief; folio 112v, transport).

Geerit Geeritsen Brock wordt genoemd op 25 januari 1661 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 136r, schuldbrief).

Geerit Geerit Brocken, cuijper wordt genoemd op 30 januari 1663 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 188r, schuldbrief).

Geerit Geeritssen Brock, de jonge wordt genoemd op 11 januari 1667 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R669, folio 52v, schuldbrief).

Geerit Geeritssen Brock wordt genoemd op 8 februari 1669 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R669, folio 127r, schuldbrief).

Geerit Geertssen Brock, cuijper wordt genoemd op 20 januari 1671 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R669, folio 179r, schuldbrief).

Geerit Geeritssen Brock, cuijper wordt genoemd op 9 februari 1672 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R669, folio 196v, schuldbrief).

Dingena Robbrecht Claessen van de Pas, weduwe van Geerit Geerits Brock en kinderen worden genoemd op 19 januari 1677 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R670, folio 25r, 25v, transport), samen met Jan Geerit Geerits Brock (folio 26r, transport).

Geerit Geeritsen Brock en Robbrecht Geeritsen Brock worden genoemd op 18 februari 1678 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R670, folio 25r, 40v, transport) in verband met boedel van eerst genoemde. Ik neem aan dat Robbrecht de zoon is, vernoemd naar de vader van de moeder.


III-b. Michiel Geerit Brocken / Zoon van IIa Gerardus Geraert Brocken
Gedoopt te Alphen 2 juni 1624 (getuigen: Florentius Michaëlis en Elizabetha Gerardi;RK register 1). Getrouwd met Lijsberth Jan Thielen. Uit dit of uit een ander huwelijk:

 1. Joannes Michaelis Brocken, volgt IV-c.
 2. Angela Michaëlis Brokke, getrouwd met Walterus van den Bleek. Uit dit huwelijk:
  1. Joanna, gedoopt te Gilze 9 septembris 1683. Getuigen: Joannes Brokke et Joanna van den Bleek.
Na 21 februari 1668 getrouwd met Maeijken N.N.

Michiel Geerit Brocken, word genoemd op 25 oktober 1633 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R667, folio 56r, schuldbrief).

Michiel Geeritsen Brocx, d’oude, wordt genoemd op 18 december 1657 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 52v, schuldbrief).

Michiel Geerits Brocx, weduwenaar van Lijsberth Jan Thielen, wordt samen et kinderen genoemd op 21 februari 1668 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R669, folio 87v, transport).

Maeijken, echtgenote van Michiel Geerit Brocken, word genoemd op 7 maart 1679 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R670, folio 58v, transport).


III-c. Wouter Brock (/Brokke) / Misschien een zoon van IIa. Gerardus Geraert Brock(en)
Begraven te Gilze 30 september 1706, getrouwd met Adriana Adrianus van den Erven. Uit dit huwelijk:

 1. Machtildis (/Mechelien) Wouters Brok(ke), gedoopt te Gilze 10 mei 1697, getrouwd te Gilze 29 april 1725 met Stoffel Peters Bailjaarts.
 2. Adriaan Wouter Brokx, volgt IV-d.
 3. Cornelis Wouter Brocken, vermeld in vestbrieven Gilze Rijen 20 februari 1699 (R672, folio 51r, transport), 9 februari 1700 (R672, folio 80r, transport).

Wouter Geerit Brocken wordt genoemd op 14 juni 1658 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R668, folio 70v, transport).

Wouter Geeritssen Brock wordt genoemd op 5 april 1672 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R669, folio 211r, transport).

Wouter Geerits Brock wordt genoemd op 3 september 1675 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R669, folio 251v, transport).

Wouter Brocken, wordt genoemd op 18 mei 1694 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R671, folio 262r, transport).

Marij Cornelis Wouter Brocken, wordt genoemd op 9 februari 1700 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R672, folio 79v, transport).

Cornelis Brocx, wordt genoemd op 10 januari 1708 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R673, folio 107v, transport).


III-e. Adrianus Cornelis Geraert Brocken / IIb. Zoon van Cornelis Geraerts Brocken
Gedoopt als Adrianus, zoon van Cornelis Gerardi Brocken, te Alphen 10 juni 1640, getuigen: Wilhelmus Jacobi Jo[ann]is en Joanna Joannis Andre[a]e (RK register 2, folio 10). Trouwt te Alphen 30 mei 1677 (ondertrouw 21 mei) met Ifken Adriaen Raems. Getuigen: Magister Dr. Wilhelmus Coijmans en Hubertus Havermans. Uit dit huwelijk:

 1. Hijliger Adriaen Brocken, volgt IV-e.
 2. Nicolaus Adriaen Brocke(n), vermeld als doopgetuige te Alphen 1713, overleden te Alphen 11 januari 1716.
 3. Joannes Adriaen Brocken, volgt IV-f
 4. Adrianus, zoon van Adrianus Gerardi Brockken en Eva Adriani Rams, gedoopt te Alphen 8 januari 1690. getuigen: Christianus Gerardi Jansens en Adriana Cornelii van Hal, in naam van Margaretha Petri van Tilborgh (RK register 3, fol. 80v).

Ondertrouw: 21 Maij [1677] contraxerunt sponsalia Adrianus Cornelis Gerits Brocken et Adriaen Thomas Rams [.] Testes Gerardus Cornelis Broxcken [,] Adam Adriaen Thomas Rams (Alpen DTB reg. 3, fol. 119v)


III-d. Jan Jan Geertssen (/Geert) Brock(en) / IIc. Zoon van Jan Geertssen Brock(en)
Geboren te Gilze, 1694 wonende te Gilze, trouwt te Gilze 27 juni 1694 (ondertrouw Rijen 9 juni) met Engeltjen Adriaan Robbrecht Peeters. Uit dit huwelijk misschien:

 1. Gerrit Jansen Brox, trouwt te Gilze 9 juni 1743 met Jacobijn Cornelis Voermans.

Jan Jan Geeritsen Brocx wordt samen met Peeter Jan Geerit Brocx c.s. genoemd op 21 februari 1708 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R673, folio 109v, transport).

Jan Janssen Brock, getrouwd met Engelina Adriaen Robbregts, komt voor in het rechterlijk archief van Gilze en Rijen op 12 december 1710 (R673 folio 191r).IV-a. Jan Geerit Geerits Brock / Zoon van III-a. Geerit Geeritssen Brock(en)
Trouwt met Elisabetha Joannis Canters. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Brockx, gedoopt te Gilze 12 december 1690.


IV-b. Robbrecht Geeritsen Brock (/Brocx) / Zoon van III-a. Geerit Geeritssen Brock(en)
Trouwt met Joanna Stephani (/Jenneke Steven Laureijssen /Joanna Steven Rombouts), dochter van Steven Laureijs Rombouts, gedoopt in Loenhout 11 februari 1648. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis, gedoopt te Bavel 3 oktober 1668, dochter van Blocks (Brocks?) en Joanna Steven Rombouts, meter: Lijsbeth Janssen [Dopen rk Bavel 1648-1733; DTB-nr: IV-20 nr. 3a, fol: 26v].
 2. Joannes, zoon van Robertus Gerardi en Joanna, gedoopt te Ginneken 7 augustus 1674, meter: Catharina Egidii; getuige: Susanne de Groot [Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 118r].
 3. Joannes Roberti Brocks, volgt V-a.
 4. Elisabeth Brocken, gedoopt te Ginneken 8 november 1678, meter: Anna Lamberti, getuige: Maria Brocken [Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 137r].
 5. Maria Brockx, gedoopt te Ginneken 14 juni 1682, meter: Adriana Brockx, getuige: Catharina Sebastiani [Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 155r].
 6. Dympna Brocken, gedoopt te Ginneken 22 maart 1685, meter Aldegundis ..., getuige: Catharina Sebastiani [Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 162r]
 7. Gerardus Brocken, gedoopt te Ginneken 19 december 1687, meter: Gertrudis Brocken [Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 170r ].

In groen: Informatie van Etienne Kerremans (email 18 december 2007)

Schepenbank Breda R670, folio: 040v
Gilze en Rijen 18 februari 1678
Naam partij 1, persoon 1: Geerit Geeritsen Brock, boedel
Naam partij 2, persoon 1: Robbrecht Geeritsen Brock
Aard van de handeling: Transport; Bron: Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717

Robbrecht Geeritssen Brock en zijn vrouw Jenneken Steven Laureijssen worden genoemd op 2 februari 1680 in Vestbrieven Gilze en Rijen (R670, folio 75r, transport).

Op 1 april 1683 wordt te Breda gedoopt Arnoldus, zoon van Cornelis Aertsen en Emerentia Stevens, peter: Robertus Brocken, meter: Jacoba van Berghen [Collectie DTB Breda; Dopen rk Brugstraat 1673-1701; DTB-nr: 8, fol: 79]

Oud Administratief Archief Stad Breda
Datum inschrijving poorter: 13 maart 1684
Cornelis Aertssen
Herkomst poorter: Groote Schans, de
Naam van borg: Robbrecht Brocx wonende te Ginneken
Bron: 1-1a 2112/242r; Poorterboeken 1632-1684

Op 22 augustus 1689 wordt te Breda gedoopt Anna, dochter van Joachim Coolen en Maria Brocken, peter: Robertus Brocken, meter: Nicola Lambregts [Collectie DTB Breda; Dopen rk Brugstraat 1673-1701; DTB-nr: 8, fol: 144]

Op 3 oktober 1693 wordt te Breda gedoopt Joanna Maria, dochter van Adrianus Brox en Cornelia Deckers, peter: Robert Brox, meter: Joanna Deckers [Collectie DTB Breda; Dopen rk Nieuwstraat 1677-1695; DTB-nr: 14a, fol: 193]

Schepenbank Breda R671, folio: 262v
Gilze en Rijen 29 juni -1694
Naam partij 1, persoon 1: Jenneken Steven Laureijssen, e.v.
Naam partij 1, persoon 2: Robbreght Brocx
Naam partij 2, persoon 1: Huijbreght van Asten, Secretaris Abdis van Thoor
Aard van de handeling: Transport
Bron: Vestbrieven Gilze en Rijen 1556-1717


IV-c. Joannes Michaelis Brocken / Zoon van III-b. Michael Gerardus Brocken
Trouwt met Maria Cornelis Mathijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth, dochter van Joannes Michaelis Brocken, gedoopt te Alphen 25 januari 1668. Getuigen: Cornelius Gerardi Brocken, Joanna Cornelissen (vertegenwoordigd door Ida Cornelissen) (Alphen en Riel, bron: RAT, gezindte/instantie: RK register: 3, folio: 40 r/v: v).
 2. Misschien: Michael Janssen Brock(x) (/Brocken), volgt V-b.

21 september 1696
Alphen R776, folio: 097v/098r
Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778; Schepenbank Breda
Naam partij 1, persoon 1: Peeter Janssen van Vos
Naam partij 1, persoon 2: Ida Cornelis Matthijs Laureijssen
Naam partij 1, persoon 3: Jan Rombouts van Ham
Naam partij 2, persoon 1: Jan Cornelis van Hal
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: A. drye parceeltjens soo saey als weijlants, tsamen 1/2 bdr B. parceeltje weijde, 50 r. Naam van het goed: A. de Wildert Ligging van het goed: A. nevens malcanderen tot Alphen in den gehuchte genaemt Alphen Oosterwijck; oost Matthijs Eeltjens wed en kindr; zuid de wed en kindr van Jan van Dijck; west de voirs Matthijs Eeltjens wed en kindr; noord het Zant ofte sHeeren vroente. B. mede als voore; oost en west Peeter Willemssen van den Brant; zuid sHeeren straet; noord de voirs wed en kindr van Matthijs Eeltjens. Bijzonderheden: Partij 1.1 als lasthebber van 1.2, wed wijlen 1.3; en van Maria Cornelis Matthijs Laureijssen, wed wijlen Jan Mighiel Brocken, volgens procuratie gepasseert voor notaris Arnoldus van Loon tot Tilborgh in date 1696/04/14. Te vrijen met 2 gld aen de abdij van Tongerloo; en met vorster ende coster coren. De 40e penn mette 10e verhooginge tsamen ter somme van 3,,0,,8 penningen is betaelt 1696/05/29.


IV-d. Ad(rianus) Wouter Brockx / Zoon van Wouter Brock
Trouwt voor de eerste keer met Gertrudis Martinus (/Marten) Vrients. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Adriaan Brokx, volgt V-c.
 2. Adriana (/Ariaantje) Ariaan Bro(ck)x, gedoopt te Gilze 8 december 1706, begraven te Gilze 1 oktober 1782, getrouwd te Gilze 8 mei 1740 met Peter Melis(s) Spapen, zoon van Emilius Spapen en Antonia Arnolda Ri(e)mslagh.
 3. Antonia (/Antonetta) Broc(k)x, gedoopt te Gilze 10 december 1709, getrouwd met Michiel Noulen. Uit dit huwelijk drie kinderen.
 4. Lijsbeth Ariaen Brox, getrouwd te Gilze 27 november 1740 met Jan Cornelius Soomers.
 5. Jenneke Adriaan Broks, getrouwd te Gilze 27 februari 1735 met Cornelis Huijsmans.
 6. Cornelis Adriaan Brocx.
 7. Martinus Adriaan Brocx, trouwt met Jenneke Melis Spape; gaan in Terheijden wonen waar ze samen in 1746 een testament opmaken.
 8. Allegonda Adriaan Brocx, getrouwd met Cornelis Jan van Bocxel.
Trouwt voor de tweede keer te Gilze 8 februari 1728 met Pieternel Paulus Lauses. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

Groen: uit http://test.hops-research.org/all/brabants_leeuw_1980_3_69_94.pdf


IV-e. Hijliger Adriaen Brock(en) / Zoon van III-e. Adrianus Cornelis Geraert Brocken
Overleden te Alphen 22 juni 1745, trouwt te Alphen 5 april 1712 met Anna Adriaen Princen (getuigen: Matthia Goevaerts [?] en Maria van Doren; RK reg. 4, fol. 95), misschien overleden als Anna Brock te Alphen 14 april 1740. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Brock(en), gedoopt te Alphen 20 januari 1713, overleden te Alphen 9 april 1748, getrouwd met Henrick Vromans. Uit dit huwelijk:
  1. Petrus Vromans, gedoopt te Alphen 16 oktober 1738 (getuigen: Antonius Vromans en Anna Brock), overleden te Alphen 2 januari 1748.
  2. Joannes Vroemans, gedoopt te Alphen 22 juni 1740 (RK reg. 4, fol. 143).
  3. Walterus (/Wouter) Vromans, gedoopt te Alphen 5 juni 1743 (getuigen: Joannes Vromans en Getrudis Adriani Princen), overleden te Alphen 28 november 1822.
  4. Petrus Vromans, gedoopt te Alphen 29 maart 1748 (getuigen: Wauterus Vromans en Eva Brock).
 2. Maria Brock(en), gedoopt te Alphen 18 april 1716, vermeld als doopgetuige 1745, getrouwd met Arnoldus Simonis Pauwels. Uit dit huwelijk:
  1. Daniel, gedoopt te Alphen 21 maart 1751 (getuigen: Daniel Pauwels en Eva van Loon).
  2. Heijliger, gedoopt te Alphen 21 maart 1753 (getuigen: Adrianus Pauwels en Maria Woestenberg).
  3. Anna Maria, gedoopt te Alphen 9 november 1754 (getuigen: Adriaen Paulus en Eva Brock.
  4. Helena, gedoopt te Alphen 1 april 1757 (getuigen: Nicolaus van Dun en Anna Catharina Coppens).
  5. Maria, gedoopt te Alphen 27 januari 1759 (getuigen: Adrianus Brock en Adriana van Dun).
 3. Cornelius Brock(en), gedoopt te Alphen 29 juli 1718, getuigen: Adrianus Cornelii Princen en Cornelia Cornelii van Eynhoven (Alphen RK reg. 4, fol. 44), waarschijnlijk overleden te Alphen 30 juni 1745.
 4. Iva (/Eva) Brock(en), gedoopt te Alphen 17 november 1722, getuigen: Joannes Petri en Paulina Cornelii Arnoldi (Alphen RK reg. 4, fol. 49v), vermeld als doopgetuige 1748, getrouwd met Joannis van Loon. Uit dit huwelijk:
  1. Adrianus van Loon, gedoopt te Alphen 22 augustus 1747 (getuigen: Cornelius van Loon en Maria Brock), overleden te Alphen en Riel 31 januari 1832.
  2. Anna van Loon, gedoopt te Alphen 6 mei 1749 (getuigen: Arnoldus Pauwels en Maria van der Hulst in naam van Joanna van Loon).
  3. Maria, gedoopt te Alphen 12 maart 1752 (getuigen: Norbertus van Look en Catharina Coppens).
  4. Helena, gedoopt te Alphen 15 februari 1754 (getuigen: Cornelis Swanen en Eijken Diekkens).

20 [januari 1713] baptisata est Adriana filia Hijliger Adriaen Brocken et Ann[a]e Adriaen Princen con. sus. Nicolaus Adriaen Brocken et Geertrudis Adriaen Princen nomin[a]e Mari[a]e Cornelis Princen (Alphen RK reg. 4, fol. 36)

18 Decima octava Aprilis [1716] Bapt. est Maria f[ilia] Sanctioris Adriaei Brocken et Annae Prinssen conj: susc. Joannes Adriani Brocken et Cornelia Adriani Prinssen (Alphen RK reg. 4, fol. 40v)


IV-f. Joannes Adriaen Brock(en) / Zoon van III-e. Adrianus Cornelis Geraert Brocken
Overleden te Alphen 18 december 1746 (begraven 28 december), trouwt eerste maal te Alphen 17 januari 1717 met Cornelia Cornelis van Eyndoven. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. Trouwt voor de tweede maal te Alphen 2 november 1738 met Joanna Stouts (getuigen: Laurentius van Asten en Joannes van Goerp; RK reg. 4, fol. 109v). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Bro(c)k, volgt V-d.
 2. Anna Maria Bro(c)k, gedoopt te Alphen 19 augustus 1742, getuigen: Sanctior Brock en Maria Schrammers (RK reg. 4, fol. 72v), overleden te Alphen 13 oktober 1819, getrouwd te Alphen 14 april 1771 (RK reg. 5, fol. 76v) met Petrus van Baal. Uit dit huwelijk:
  1. Joannes Petrus, gedoopt te Alphen 4 november 1776 (getuigen: Wilhelmus Jansen en Cornelia Brok).
  2. Maria, gedoopt te Alphen 16 oktober 1779 (getuigen: Dingemannus Brock en Catharina Janssens).
  3. Helena, gedoopt te Alphen 9 december 1782 (getuigen: Michael Bax en Adriana van Alphen).
 3. Diggemannus (/Digman /Dingeman) Bro(c)k, gedoopt te Alphen 24 februari 1744, getuigen: Cornelius Brock en Maria Stouts (RK reg. 4, fol. 74), overleden te Alphen 5 juni 1816, trouwt 27 mei 1787 te Alphen met Cornelia van Alphen (getuigen: Petrus van Asten en Anthonius Hendrickx; RK reg. 5, fol. 80), overleden te Alphen 7 maart 1813, 70 jaar oud.
 4. Cornelia Brock, gedoopt te Alphen 27 november 1745, getuigen: Franciscus Stouts en Maria Brock (RK reg. 4, fol. 76), begraven te Riel 17 september 1810, eerste maal getrouwd te Alphen 25 november 1770 met Petrus Vaerten (RK reg. 5, fol. 76v), overleden te Riel 17 oktober 1781. Uit dit huwelijk:
  1. Maria, gedoopt te Riel 19 juni 1777 (getuigen: Dingman Brock en Petronilla Vaerten).
  2. Laurentius, gedoopt te Riel 28 december 1779 (getuigen: Gregorius Vaerten en Adriana van Gool).
  3. Joannes, gedoopt te Riel 8 maart 1781 (getuigen: Antonius Staudts en Anna Vaerten).
  Zij is voor de tweede maal getrouwd met Henricus (/Hendrik) van Gestel uit Gilze, overleden te Alphen en Riel 27 april 1833. Uit dit huwelijk:
  1. Joannes, gedoopt te Riel 9 december 1783 (getuigen: Antonius van Dommelen voor Antonius Stouts en Joanna van der Avort voor Clasina van de Ven; RK Riel 31, fol. 43v).

17 [januari 1717] Solemnizatum est matrimonium inter Joannem Adriani Brocken et Corneliam Cornelii van Eyndoven coram me et testibus Henrico van Wolsbergen et Gerardo Backx (Alphen en Riel, RK reg. 4, fol. 99).

feb[rua]ry 18 [1779] Baptizatus est Anthonius fil. leg. Michaëlis Bax et Adriana van Gool conj. suscep. Adrianus Brock et Anna Maria Brock (Alphen en Riel, RK reg. 5, fol. 43).

25 [januari 1781] Hubertus filius leg. Michaelis Bax et Adriana van Gool conj. susc. Dingemannus Brock et Cornelia Brock (Alphen en Riel, RK reg. 5, fol. 45).

18 [februari 1782] Gerdina filia leg. Michaelis Bacx et Adriana van Gool conj. susc. Dingemannus Brock et Cornelia Brock (Alphen en Riel, RK reg. 5, fol. 46).

7 [juni 1783] Gerdina filia leg. Michaelis Backx et Adriana van Gool conj. susc. Dingemannus Brock et Cornelia Brock (Alphen en Riel, RK reg. 5, fol. 47v).V-a. Joannes Roberti Brocks / Zoon van Robbrecht Geeritsen Brock (/Brocx)
Waarschijnlijk gedoopt als Joannes, zoon van Robertus Gerardi en Joanna, te Ginneken 2 november 1675, meter: Nicolaa Lamberti [Dopen rk Ginneken 1647-1738; DTB-nr: 113, fol: 123r]. Trouwt met Gertrudis Haenen. Uit dit huwelijk:

 1. Dijmpna Brocks, gedoopt te Ginneken 17 januari 1702 (onwettig).
 2. Misschien: Robbregt Jan Bro(ck)x, volgt VI-a.


V-b. Michael Janssen Brock(x)
Misschien een zoon van IV-c Joannes Michaelis Brocken (/Brocx)
Trouwt te Chaam 18 maart 1685 als Michael van Brocken met Aleydis (/Aldegondis) Adriaensen (Joannes) van Gool (RK register 1, fol. 43v), gedoopt te Chaam 12 november 1653, dochter van Adriaan Jan Denissen van Gool en Maeycken Peeter Willemsen de Hardt. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Brocken, gedoopt te Chaam 29 januari 1686; getuigen: Antonius Brocken en Maria van Gool (RK register 1, fol. 87).
 2. Maria Brock (/Brocx), gedoopt te Chaam 31 mei 1687, getuigen: Nicola Geerit Laurijssen, voor Adriana Cornelis Tyssen (RK register , fol. 72), getrouwd te Dongen 13 april 1719 met Jacobus Cornelis Peter Cocken, gedoopt te Oosterhout 23 december 1695, overleden 14 augustus 1764.
 3. Antonius Brockx, gedoopt te Chaam 22 juli 1689, getuigen: Anna Janssen de Bië voor Joanna Joannis Vermeeren (RK register 1, fol. 68).
 4. Adrianus Brockx, gedoopt te Chaam 28 oktober 1691, getuige: Anna Claessen van Dun (RK register 1, fol. 66v).
 5. Petronilla Brockx, gedoopt te Chaam 25 juni 1693, getuige: Adriana Marini Snyders (RK register 1, fol. 63v).
 6. Joanna (/Jenneke) Brock (/Brocx), gedoopt te Chaam 4 oktober 1694, getuige: adriana Marini Snyders (RK register 1, folio 61), eerste maal getrouwd als Jenneke Michiel Brocx te Chaam 19 mei 1712 met Jan Jan Hulsmans; tweede maal getrouwd te Chaam 17 oktober 1717 met Henderick Dingeman Lemmens uit Gilze.

Groen: informatie van Willem M. 20 januari 2015 http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/gilze-1650-brockx

8 november 1678
Chaam R775, folio: 053v/054r
Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778; Schepenbank Breda
Naam partij 1, persoon 1: Antony Cornelis Everden
Naam partij 1, persoon 2: Sijcken Commers van Bedaff
Naam partij 2, persoon 1: Adriaen Jan Denissen van Gool
Aard van de handeling: Debet
Aard van het goed: De som van 350 gld ter saecken van goeden geleenden gelde tegen 5 procent intrest met onderpand: A. een parcheel saey- en weijlant, 1 bdr B. stuck saeylants, 1/2 bdr. Naam van het goed: A. den Huspot B. Jacob Claessen acker. Ligging van het goed: A. onder Chaem aen de Slijckstraet; oost aen deselve Slijckstraet; zuid Adriaen Onincx; west Wijnant Peeter Wijnants; noord Bernaert Laureijssen. B. daer omtrent; oost de voirs Slijckstraet; zuid en west Bernaert Laureijssen; noord Peeter Laureijssen van den Houtgoir. Bijzonderheden: Partij 1.1 en zijn huysvrouw 1.2, woonende tot Chaem aen de kerck, zijn de som debet aen partij, 2.1 woonende tot Chaem op de Dassemisse. IN MARGE: Quam Jan Cornelissen Jan Verhoeven soo voor sijn selven als namens Antonetta en Adriaen Cornelissen Jan Verhoeven, sijn suster en broeder, alsmede namens Jenneken en Maria Brocx, sijne nichte, tsamen erffg van Adriaen Jan Denissen van Gool, haere grootvader zaliger en crediteur in desen was, en heeft verclaert dat Cornelis Anthonis Cornelis Everden uyt naeme van sijne ouders betaelt heeft de 350 gld met alle verloopen intresten van dien. Actum 1716/12/07.

18 maart 1692
Chaam R776, folio: 053r/053v
Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778; Schepenbank Breda
Naam partij 1, persoon 1: Maeyken Adriaen Janssen van Gooll
Naam partij 1, persoon 2: Cornelis Janssen Verhoeven, man en vgd
Naam partij 2, persoon 1: Michiel Janssen Geerit Brocx
Naam partij 2, persoon 2: Aeltjen Adriaen Janssen van Gooll
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: het onverdeelde derde paert van eene stede, huysinge, schuere, hovinge en erve, int geheel 3 bdr. Ligging van het goed: in verscheijdene parcheelen onder Chaem op Dassemisse omtrent den Heijkant; oost Adriaen Peeter Wijts en Cornelis Janssen Vermeiren; zuid sHeeren vroente; west de kindr van Adriaen Henric Claessen en Henrick Thomas van Ghils; noord voirs kindr van Adriaen Henrick Claessen en sHeeren vroente. Bijzonderheden: Partij 1.1, met man en vgd 1.2, heeft vercoft aen 2.1 en 2.2, echteluyden, swaeger en suster van 1.1. Partij 2.2 heeft ook een derde part en het resterende derde part behoort de weeskindr van Marynis Adriaen Snijders, daer moeder aff was Perijntjen Adriaen Janssen van Gooll. Het goed is de vercoopers vader zaliger int geheel aengecomen bij veste in date 1650/07/05 ( R772, fol 098v ). Te vrijen met het derde paert in eene rente van 2 gld aen den Armen tot Chaem. Met noch een derde paert in 27 st aen de kercke van Alphen en noch met het derde deel in 24 st aen de benefitie oft pastorije tot Chaem. Gevest voirs Michiel Brocx tam pro se quam pro uxore.


V-c. Jan Ariaan Brockx (/Broks) / Zoon van Adriaan Wouter Brockx
Overleden te Gilze 26 oktober 1746, trouwt te Gilze 18 november 1731 met Catharina Hendrik Petiauw (/Potjouw). Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Brockx, volgt V-b.
 2. Petrus Brockx, volgt V-c.
 3. Adrianus Brockx, gedoopt te Gilze 12 april 1743.
 4. Elisabeth(a) (Jan) Broc(k)x, gedoopt te Gilze 10 maart 1745.
 5. kind
 6. kind

Groen: uit http://test.hops-research.org/all/brabants_leeuw_1980_3_69_94.pdf


V-d. Adrianus (/Adriaan) Bro(c)k / Zoon van Joannes Adriaen Brock(en)
Gedoopt te Alphen 1 september 1739, getuigen: Digmannus Stouts en Anna Brock (RK reg. 4, fol. 70), vermeld als doopgetuige 1759, overleden te Tilburg 29 november 1814, trouwt te Alphen 15 januari 1775 met Adriana van Alphen (getuigen: Michaël Backx en Adriana van Gool; RK reg. 5, fol. 77v), overleden te Alphen 4 augustus 1804 (begraven 7 augustus). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, zoon van Adrianus Brock, gedoopt te Alphen 11 januari 1776 (getuigen: Digman Brock en Johanna Mattens; RK reg. 5, fol. 38v).
 2. Joännes, zoon van Adrianus Brock, gedoopt te Alphen 26 september 1777 (getuigen: Dingeman Brock en Joanna Martens; RK reg. 5, fol. 41).
 3. Joannes Brock, volgt VI-d.
 4. Nicolaas Bro(c)k, volgt VI-e..
 5. Cornelius, zoon van Adrianus Bro(c)k, gedoopt te Alphen 24 augustus 1781 (getuigen: Cornelius van Alphen en Anne Mi Brock; RK reg. 5, fol. 45v), overleden te Alphen 2 januari 1782.VI-a. Robbregt Jan Bro(ck)x / Zoon van V-a. Joannes Roberti Brocks?
Waarschijnlijk begraven te Gilze als Robbregt Brocke 30 mei 1768 (NG register 19). Trouwt te Gilze 14 mei 1742 met Petronella Jacobusdr Wagemakers. Uit dit huwelijk:

 1. Angela Brockx, gedoopt te Gilze 30 juli 1744.
 2. Aldegundis Brockx, gedoopt te Gilze 24 december 1746.
 3. Cornelia Brockx, gedoopt te Gilze 14 juli 1751.
 4. Joanna Brockx, gedoopt te Gilze 6 februari 1754.
 5. Maria (Robbrechts) Brockx (/Broks), gedoopt te Gilze 13 juli 1756, getrouwd te Gilze 23 mei 1779 met Johannes Jacobus de Wit.


VI-b. Hendrick (Joannes /Johan) Bro(ck)x / Zoon van Jan Adriaan Brockx
Gedoopt te Gilze 9 januari 1734, overleden te Gilze 19 mei 1773, trouwt met Cornelia Adrianus Cuijpers. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Brox, gedoopt te Bavel 28 maart 1759.
 2. Joannes Brockx, gedoopt te Gilze 5 december 1761.
 3. Gerardus Brockx, volgt VII-a.
 4. Maria Brockx, gedoopt te Gilze 24 januari 1767.
 5. Adrianus Brockx, gedoopt te Gilze 7 augustus 1770.


VI-c. Peeter Jan(ssen) Bro(ck)x (/Brocx) / Zoon van Jan Adriaan Brockx
Gedoopt te Gilze 22 januari 1736, overleden te Gilze 11 augustus 1821, trouwt te Gilze 6 mei 1759 met Maria Adriaan van Rijsewijk, gedoopt te Gilze 28 februari 1740, overleden te Gilze 29 september 1819, dochter van Adriaan Cornelis van Rijsewijk en Ardina Andriessen van Ostay. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Brockx, volgt VII-b.
 2. Petrus Brockx, volgt VII-c.
 3. Catriena Petrus Brockx, gedoopt te Gilze 5 september 1764, trouwt te Gilze 6 mei 1792 met Hendrik Cornelis van Loon.
 4. Gertrudis Brockx, gedoopt te Gilze 11 maart 1766.
 5. Adriana Peter Brockx (/Broks), gedoopt te Gilze 29 augustus 1767, trouwt te Gilze 14 augustus 1803 met Jan Baptista Buij(c)kx.
 6. Maria Petrus Brockx, gedoopt te Gilze 2 maart 1769, trouwt met Joannes Adrianus Clasen.
 7. Arnoldus Peter Brockx, gedoopt te Gilze 11 maart 1766, waarschijnlijk overleden te Gilze 13 oktober 1848, trouwt te Gilze 12 mei 1805 met Petronella de Jong.
 8. Adrianus Brockx, volgt VII-d.
 9. Henricus Brockx, gedoopt te Gilze 9 september 1777.
 10. Petronilla Brockx, gedoopt te Gilze 20 februari 1780.

Peeter Janssen Brocx was landbouwer te Gilze.

Groen: uit A.A.P. van Rijsewijk, 1972, Genealogie van Rijswijck, Brabantse Leeuw http://test.hops-research.org/all/brabants_leeuw_1972_11-12_168_186.pdf.


VI-d. Jo(h)annes (/Jan) Bro(c)k / Adriaan Brock
Gedoopt als Joannes, zoon van Adrianus Brock, te Alphen 22 oktober 1778 (getuigen: Digman Brock en Joanna Mertens; RK reg. 5, fol. 42v), voerman te Tilburg, overleden te Tilburg 15 juni 1847, getrouwd met (Joh)anna Maria Maas (/Maes), geboren in Tilburg, overleden te Tilburg 18 mei 1839, dochter van Jan Maas en Johanna Mommers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Brok, gedoopt te Tilburg 13 oktober 1805, overleden te Tilburg 20 januari 1853, eerste maal getrouwd met Francisca Backs. Uit dit huwelijk:
  1. Maria Christina Brok, geboren te Princenhage, overleden te Tilburg 5 mei 1871, 24 jar oud.
  Tweede maal getrouwd te Tilburg 29 januari 1852 met Cornelia van Riel, gedoopt te Udenhout 20 december 1805, overleden te Tilburg 31 januari 1885, dochter van Martinus Petrus van Riel en Maria Petrus Heerkens.
 2. Johanna Brok, geboren te Tilburg, ongehuwd overleden te Tilburg 9 april 1831, 23 jaar oud.
 3. Adriana Brok, gedoopt te Tilburg 10 mei 1809, overleden te Tilburg 9 april 1859, getrouwd te Tilburg 10 september 1835 met Hubertus van de Zilver, droogscheerder, gedoopt te Tilburg 2 februari 1810, overleden te Tilburg 6 mei 1861, zoon van Adriaan van de Zilver en Maria Aldegonda Schreppers. Uit dit huwelijk:
  1. Adriaan, geboren te Tilburg 12 september 1836, aldaar overleden 12 oktober 1853, 17 jaar oud.
  2. Maria Anna, geboren te Tilburg 24 september 1838.
  3. Anna Maria, geboren te Tilburg 26 december 1840, aldaar overleden 8 januari 1854, 13 jaar oud.
  4. Christina Philomena, geboren te Tilburg 4 oktober 1843, aldaar overleden 6 april 1854, 10 jaar oud.
  5. Cornelia Theresia Aldegonda, geboren te Tilburg 9 augustus 1846, aldaar overleden 3 mei 1856, 9 jaar oud.
  6. Johannes Cornelis, geboren te Tilburg 19 oktober 1852, aldaar overleden 26 maart 1854, 1 jaar oud.
 4. Jeanne Marie (/Johanna Maria) Brock, geboren te Tilburg 19 september 1811, overleden te Zundert 7 november 1871, trouwt te Zundert 9 mei 1840 met Adriaan Franken, geboren te Zundert en Wernhout 8 april 1811, zoon van Jan Franken en Adriana Coevers. Uit dit huwelijk:
  1. Adriana Franken, geboren te Zundert 1 september 1840, trouwt te Zundert 13 oktober 1863 met Cornelis Antonij Haest.
  2. Jan Franciscus Franken, geboren te Zundert 8 juli 1844, trouwt te Zundert 7 september 1871 met Petronella Takx.
 5. Johanna Maria Bro(c)k, geboren te Tilburg 22 april 1815, aldaar overleden 17 oktober 1816.
 6. Christina Bro(c)k, geboren te Tilburg 2 oktober 1817. Krijgt een buitenechtelijk kindje (vader onbekend):
  1. Antonia Brok, geboren te Tilburg 13 juni 1842, aldaar overleden op 25 juli, 5 weken oud.
  Christina Brok trouwt te Zundert 10 mei 1850 met Johannes Franciscus Hoppenbrouwers, geboren te Zundert 8 augustus 1810, zoon van Martinus Hoppenbrouwers en Apollonia van den Buijs. Uit dit huwelijk:
  1. Johannes Franciscus, geboren te Zundert 14 januari 1859, trouwt te Zundert 12 november 1887 met Maria Elisabeth Pellens.
  2. Johanna Apolonia Hoppenbrouwers, geboren te Zundert, trouwt te Oisterwijk 7 november 1878 met Josephus van Nunen, geboren te Berkel-Enschot, zoon van Ludovicus van Nunen en Cornelia van Vugt.
  3. Cornelis Antonius Hoppenbrouwers, geboren te Zundert, trouwt te Rucphen 18 februari 1905 met Apollonia Hesemans, geboren te Rucphen, dochter van Adrianus Hesemans en Maria Arnolda Beun.
 7. Jan Cornelis Brock, geboren te Tilburg 22 mei 1822, overleden te Nijmegen 17 juli 1869.


VI-e. Nicolaas Bro(c)k / Adriaan Brock
Gedoopt als Nicolaus, zoon van Adrianus Brock, te Alphen 21 maart 1780 (getuigen: Joannes van Alphen en Joanna Stouts; RK reg. 5, fol. 44), overleden te Alphen 28 augustus 1831, getrouwd te Alphen 16 augustus 1816 met Geerdina Vermeulen, gedoopt te Alphen en Riel 18 februari 1783, dochter van Arnoldus Vermeulen en Anna Kreijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Brock, geboren te Alphen en Riel 11 juni 1817.
 2. Arnoldus Bro(c)k, geboren te Alphen en Riel 9 maart 1819, aldaar overleden 20 september 1831.VII-a. Gerardus Brockx / Zoon van Hendrick Brockx
Gedoopt te Gilze 20 oktober 1764, overleden te Ginneken en Bavel 30 augustus 1833, getrouwd met (Johanna) Maria van Gils. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Brokx, gedoopt te Ginneken 4 april 1797, getrouwd te Ginneken en Bavel 24 april 1830 met Henricus van Kuijk, geboren te Ginneken en Bavel, zoon van Josephus van Kuijk en Johanna de Bont.
 2. Joanna Brokx, gedoopt te Ginneken 2 november 1800.
 3. Wilhelmina Brokx, gedoopt te Ginneken 11 april 1803.

Gerardus Brockx was arbeider in Ginneken en Bavel.


VII-b. Jan (Petrus) Brockx (/Broks) / Zoon van Peeter Jan Brockx
Gedoopt te Gilze 7 november 1758, trouwt te Gilze 18 januari 1789 met Engelina de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Brockx, geboren te Gilze, trouwt te Gilze 15 mei 1814 met Antonij Henrickx, zoon van Johannes Henrickx en Maria Gerard Schellekens. Of: Anthonie Herings, zoon van Joannes (Thomas) Herings (/Herring /Herincks) en Janemie (/Adriana Maria) Gerard Schelleke(n)s. Uit dit huwelijk:
  1. Engelina Herrings, geboren te Gilze en Rijen 9 mei 1815, overleden te Gilze en Rijen 17 maart 1824.
  2. (Adriana) Maria Herrings, geboren te Gilze en Rijen 4 februari 1817, overleden te Gilze en Rijen 3 april 1817.
  3. Cornelia Herrings, geboren te Gilze en Rijen 29 juni 1918, overleden te Gilze en Rijen 9 april 1885, getrouwd te Gilze en Rijen 23 mei 1840 met VIII-b Pieter Brockx.

Groen: http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=antoinevromen&lang=de;p=cornelia;n=brockx


VII-c. Pieter Bro(c)kx / Zoon van Peeter Jan Brockx
Gedoopt te Gilze 9 november 1760, trouwt te Gilze 26 juni 1796 met Johanna Govert Vrien(t)s. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Brockx, gedoopt te Gilze 20 april 1797, trouwt te Gilze 27 februari 1829 met Adriaan Verheijen, geboren te Gilze, zoon van Jan Batist Verheijen en Cornelia Block.
 2. Gertrudis (/Geertruda) Brockx, gedoopt te Gilze 21 september 1798, trouwt te Gilze 6 mei 1843 met Adrianus van de Ven, geboren te Gilze, zoon van Martinus van de Ven en Cornelia Gevers.
 3. Adrianus Brockx, gedoopt te Gilze 11 augustus 1801, getrouwd te Gilze 15 april 1858 met Antonia van den Broeck, geboren te Chaam, dochter van Joannes van den Broeck en Anna Maria Swolvs.
 4. Petrus Brockx, gedoopt te Gilze 27 september 1805, getrouwd te Gilze 1 mei 1862 met Goverdina Kouwenberg, geboren te Princenhage, dochter van Leendert Hendrik Kouwenberg en Adriana Monden.
 5. Maria Brockx, geboren te Gilze, getrouwd te Gilze 9 mei 1840 met Cornelis de Bont, geboren te Gilze, zoon van Pieter de Bont en Catharina Vermeulen.


VII-d. Adrianus Brokx / Zoon van Peeter Jan Brockx
Gedoopt te Gilze 26 juni 1774, trouwt te Gilze 8 mei 1808 met Petronella J. van Gool. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Brokx, volgt VIII-a.
 2. Anna Maria Brokx, gedoopt te Gilze 7 september 1811, getrouwd te Dongen 7 mei 1835 met Cornelius van Vught, gedoopt te Dongen 11 januari 1808, zoon van Joseph Cornelis van Vught en Maria Jan Oomens.
 3. Petrus Brokx, volgt VIII-b.
 4. Jacobus Brokx, volgt VIII-c.VIII-a. Adraan Brokx / Zoon van Adrianus Brokx
Gedoopt te Gilze 16 juli 1809, bouwman, overleden te Oosterhout 23 juli 1858, trouwt voor de eerste keer, te Oosterhout 3 november 1832 met Adriana van den Bleek, gedoopt te Gilze 19 oktober 1808, dochter van Cornelis van den Bleek en Paulina Willemen. Uit dit huwelijk:

 1. Pietronella Brokx, geboren te Dongen 15 september 1833, getrouwd te Dongen 15 mei 1862 met Petrus Emmen, geboren te Dongen 11 juni 1832, zoon van Peter Emmen en Dingena Driesen.
 2. Cornelis Brokx, volgt IX-a.
 3. Adriaan Brokx, volgt IX-b.
 4. Pieter Brokx, volgt IX-c.
 5. Jacobus Brokx, volgt IX-d.
 6. Adriana Cornelia Brokx, geboren te Oosterhout 24 februari 1851, getrouwd te Dongen 17 mei 1877 met Johannes Broeders, zoon van Adriaan Broeders en Catharina Timmermans.
Trouwt voor de tweede keer, te Oosterhout 28 mei 1857 met Johanna Maria van Weesenbeek, geboren te Oosterhout, dochter van Marijnis van Weesenbeek en Adriana Maria van Gils. Uit dit huwelijk:
 1. Paulina Brokx, geboren te Oosterhout, trouwt te Oosterhout 4 mei 1871 met Hubertus Halters, zoon van Cornelis Halters en Cornelia stads.


VIII-b. Pieter Brokx (/Broks) / Zoon van Adrianus Brokx
Geboren te Gilze 6 augustus 1813, overleden te Ginneken en Bavel 16 mei 1904, trouwt te Gilze 23 mei 1840 met Cornelia Herrings, geboren te Gilze 29 juni 1818, overleden te Gilze en Rijen 9 april 1885, dochter van Antonie Herrings en Cornelia Brokx (dochter van VII-b Jan Brockx en Engelina de Wit). Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Brokx, geboren te Gilze en Rijen 10 februari 1842, overleden te Gilze en Rijen 16 februari 1874.
 2. Johannes Brokx, geboren te Gilze en Rijen 26 april 1843, overleden te Gilze en Rijen 1 februari 1922.
 3. Adriaan Broks, geboren te Gilze en Rijen 11 oktober 1844, overleden te Gilze en Rijen 19 februari 1856.
 4. Antonij Brokx, geboren te Gilze en Rijen 17 augustus 1846, overleden te Gilze en Rijen 9 mei 1929.
 5. Gerardina Brokx, geboren te Gilze 1 januari 1850, overleden te Dongen 28 mei 1884, trouwt te Gilze en Rijen 4 november 1880 met Franciscus Johannes Ermes, geboren te Chaam ca. 1846, zoon van Thomas Ermes en Geertruijda van den Broek.
 6. Cornelia Elisabeth Broks, geboren te Gilze 12 mei 1848, overleden te Tilburg 13 juli 1926 , getrouwd te Gilze 4 februari 1874 met Adriaan Thielen,geboren te Gilze-Rijen 11 november 1839, zoon van Cornelis Thielen en Johanna van den Bleek.
 7. Jacobus Broks, geboren te Gilze en Rijen 4 november 1851, overleden te Gilze en Rijen 25 oktober 1914.
 8. Maria Broks, geboren te Gilze en Rijen 15 september 1853, overleden te Gilze en Rijen 7 maart 1928.
 9. Cornelis Broks, geboren te Gilze 29 september 1855, overleden te Alphen 22 januari 1934 , getrouwd te Gilze 14 juni 1901 met Petronella Vincenten, geboren te Ginneken en Bavel ca. 1859, dochter van Cornelis Vincenten en Johanna Verheijden.
 10. Adriaan Broks, geboren te Gilze en Rijen 18 december 1856, overleden te Gilze en Rijen 12 augustus 1872.

Groen: is overgenomen van http://genealogy.hans-peters.com/index.php


VIII-c. Jacobus Brokx / Zoon van Adrianus Brokx
Geboren te Gilze 15 juli 1815, trouwt te Gilze 4 maart 1848 met Maria Catharina van Dijk, geboren te Teteringen ca. 1816, dochter van Joannes van Dijk en Cornelia van Baal. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Broks, volgt IX-e.
 2. Hendrik Broks, volgt IX-f.
 3. Johannes Petrus Broks, geboren te Gilze 15 december 1848, overleden te Gilze 4 maart 1926, getrouwd te Gilze 30 juni 1899 met Clasina van Gestel, geboren te Gilze, dochter van Cornelis van Gestel en Elisabeth Canters.

Groen: uit: http://www.genealogieonline.nl/bidprentverzameling_oosterhout/
(site geraadpleegd 13 juni 2009).IX-a. Cornelis Brokx / Zoon van Adriaan Brokx
Geboren te Dongen 19 augustus 1838, trouwt voor de eerste keer, te Dongen 4 mei 1866 met Johanna Ariens, geboren te Dongen 6 februari 1827, dochter van Jan van Dongen en Johanna Adriaansen. Trouwt voor de tweede keer, te Dongen 12 mei 1898 met Apolonia Pieterse, geboren te Oosterhout, dochter van Cornelis Pieterse en Anna Catharina van der Meulen.


IX-b. Adriaan Brokx / Zoon van Adriaan Brokx
Geboren te Oosterhout 6 december 1840, schoenmaker, overleden te Dongen 11 april 1907, trouwt te Dongen 23 november 1866 met Johanna Maria van Vught, geboren te Dongen 25 september 1845, overleden te Dongen 25 oktober 1916, dochter van Johannes van Vught en Elisabeth van Alphen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Brokx, schoenmaker, geboren te Dongen 29 december 1866, overleden te Made en Drimmelen 14 maart 1925, getrouwd te Made en Drimmelen 9 februari 1906 met Maria van Stiphout, geboren te Made en Drimmelen ca. 1870, dochter van Cornelis van Stiphout en Anna Maria van der Made.
 2. Elisabeth Brokx, geboren te Dongen 23 september 1868, overleden te Dongen 2 oktober 1898, getrouwd te Dongen 25 mei 1893 met Hubertus Schellekens, geboren te Dongen 17 mei 1868, zoon van Adriaan Schellekens en Petronella de Weert.
 3. Petronella Brokx, geboren te Dongen 12 april 1870, overleden te Dongen 27 mei 1870.
 4. Johannes Brokx, geboren te Dongen 30 april 1871, getrouwd te Capelle 20 oktober 1904 met Catharina Jacoba Smid, geboren te Capelle, dochter van Martinus Cornelis Smid en Johanna Catharina van Nuenen.
 5. Pieter Brokx, geboren te Dongen 2 oktober 1873, overleden te ’s-Gravenhage 15 januari 1951, getrouwd te Dongen 27 september 1894 met Adriana Maria Opstroom, geboren te Dongen 24 oktober 1873, dochter van Cornelis Opstroom en Johanna van den Corput.
 6. Uit dit huwelijk:
  1. Cornelis Brokx, geboren te Dongen, getrouwd te Dongen 30 november 1916 met Maria Cornelia Clemens, dochter van Jan Baptist Clemens en Petronella van Zon.
 7. Josephus Brokx, geboren te Dongen 29 februari 1876, getrouwd te Princenhage 19 mei 1902 met Maria Helena van Kerkhof, geboren te Princenhage, dochter van Rudolph Adrianus van Kerkhof en Antonia Pieternella van Dongen.
 8. Cornelia Brokx, geboren te Dongen 20 april 1878, overleden te Dongen 24 mei 1955, getrouwd te Dongen 6 oktober 1904 met Petrus Schilders, kleermaker, geboren te Dongen 1 augustus 1865, overleden te Dongen 4 juli 1945, zoon van Johannes Schilders en Maria van Rooij.
 9. Jacobus Brokx, schoenmaker, geboren te Dongen 4 februari 1880, getrouwd te Dongen 24 juli 1902 met Dimphena Maria van Son, geboren te Dongen 8 oktober 1877, dochter van Martinus van Son en Hendrika van Baast.
 10. Anna Brokx, geboren te Dongen 7 maart 1882, getrouwd te Dongen 20 augustus 1903 met Henricus Waltherus Josephus Ansems, geboren te Dongen 5 maart 1875, zoon van Peter Ansems en Maria van den Bosch.
 11. Antonius Brokx, schoenmaker, geboren te Dongen 15 mei 1884.
 12. Cornelis Brokx, geboren te Dongen 17 december 1887, overleden te ’s-Gravenhage 23 mei 1960, sigarenmaker, schoenmaker, getrouwd te Waspik 29 september 1910 met Cornelia Hooijmaijers, geboren te Waspik 25 augustus 1887, overleden te ’s-Gravenhage 4 augustus 1974, dochter van Wilhelmus Hooijmaijers en Johanna Joosen.
 13. Paulina Brokx, geboren te Dongen 10 maart 1893, trouwt te Dongen 23 april 1918 met Petrus de Vries, geboren te Amersfoort, zoon van Antonius de Vries en Antonia van Vulpen.

Groen: Stamboom Hofstra en Hooijmaijers, Geneanet, geraadpleegd 1 maart 2009.


IX-c. Pieter Brokx / Zoon van Adriaan Brokx
Geboren te Oosterhout 28 oktober 1844, trouwt te Dongen 12 mei 1876 met Johanna Cornelia Broeders, geboren te Dongen 12 februari 1843, dochter van Adriaan Broeders en Catharina Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Brokx, geboren te Dongen 25 juni 1877, getrouwd te Dongen 25 september 1902 met Wilhelmus van Dongen, geboren te Dongen 29 april 1870, zoon van Jan van Dongen en Adriana Cornelia de Jong.
 2. Adrianus Brokx, geboren te Dongen 16 mei 1878, trouwt te Dongen 6 mei 1910 met Maria Magdalena Klerx, geboren te Baardwijk, dochter van Hendrik Klerx en Huiberdina van der Pennen.
 3. Cornelis Brokx, geboren te Dongen 22 april 1879, trouwt te Dongen 25 januari 1917 met Christina Paulina van Laarhoven,geboren te Breda, dochter van Andries Adrianus van Laarhoven en Christina van der Hoofd.
 4. Catharina Maria Brokx, geboren te Dongen 22 juli 1880.
 5. Petronella Brokx, geboren te Dongen 2 november 1882, overleden te Dongen 25 februari 1949,getrouwd met Willem Alponsius Schroot.
 6. Maria Adriana Brokx, geboren te Dongen 8 april 1884, overleden te Dongen 15 augustus 1885.
 7. Paulina Maria Brokx, geboren te Dongen 26 december 1885, overleden te Dongen 8 april 1886.

Groenhttp://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mjpgeanet&lang=en&m=N&v=BROKX
Website geraadpleegd 28 april 2010


IX-d. Jacobus Brokx / Zoon van Adriaan Brokx
Geboren te Oosterhout 24 april 1847, trouwt te Dongen 16 mei 1878 met Maria Opstroom, geboren te Dongen 27 januari 1853, dochter van Antonie Opstroom en Adriana Maria van den Nieuwenhuizen Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Brokx, geboren te Dongen ca. 1881, trouwt te Oosterhout 21 mei 1908 met Pietronella Catharina Dedecker, geboren te Oosterhout ca. 1878, dochter van Antoine Dedecker enMaria Roovers.
 2. Paulina Maria Brokx, geboren te Dongen 30 maart 1883, trouwt te Dongen 12 november 1903 met Lambert van Gulik, geboren te Dongen 9 september 1878, zoon van Pieter van Gulik en Bernardina van der Wee.
 3. Adrianus Brokx, geboren te Dongen ca. 1887, trouwt te Oosterhout 4 augustus 1910 met Anna Maria Bakx, geboren te Oosterhout ca. 1888, dochter van Johannes Bakx en Johanna van den Hout.
 4. Pieter Clemens Brokx, volgt X-a.
 5. Cornelis Brokx, volgt X-b.
 6. Maria Brokx, geboren ca. 1893, overleden te Tilburg 7 december 1959, getrouwd met Joannes Smans, geboren ca. 1896, overleden te Oosterhout 12 oktober 1969.
 7. Cornelia Jacoba Brokx, geboren te Dongen 19 maart 1896, overleden te Antwerpen 12 mei 1968, getrouwd ca. 1925 met Leo Benedikt Steveninck.
 8. Anna Maria Brokx, geboren te Dongen, trouwt te Dongen 28 april 1917 met Paulus Antoon Jeurissen, geboren te Merkelbeek, zoon van Jan Gerard Jeurissen en Maria Odilia Hubertina van den Camp.

Veel informatie over de kinderen van Jacobus Brokx en Maria Opstroom, alsook over klein en achterkleinkinderen komt van deze website: http://www.stamboomvanemden.nl/d10/i1014.htm


IX-e. Christiaan Broks / Zoon van Jacobus Brokx
Geboren te Gilze, trouwt te Gilze 6 november 1882 met Anna Maria van Loon, geboren te Gilze, dochter van Cornelis van Loon en Anna Stoopen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Baptist Broks, getrouwd te Gilze 22 november 1912 met Johanna Catharina van Dongen, geboren te Gilze, dochter van Petrus Johannes van Dongen en Anna Maria Peeters.
 2. Jacobus Johannes Broks, getrouwd te Tilburg 26 mei 1914 met Cornelia Maria van Wezel, geboren te Tilburg, dochter van Jan van Wezel en Johanna Prinsen.
 3. Anna Maria Broks, getrouwd te Gilze 24 november 1916 met Jacobus Adrianus Diepstraten, geboren te Ginneken en Bavel, zoon van Jacobus Diepstraten en Maria Wirken.
 4. Maria Petronella Broks, getrouwd te Gilze 24 november 1916 met Johannes Waltherus van Dongen, geboren te Gilze, zoon van Petrus Johannes van Dongen en Anna Maria Peeters.
 5. Adrianus Gerardus Broks, getrouwd te Gilze 8 november 1917 met Cornelia Elisabeth van Dongen, dochter van Petrus Johannes van Dongen en Anna Maria Peeters.


IX-f. Hendrik Broks / Zoon van Jacobus Brokx
Geboren te Gilze 1851, overleden te Gilze en Rijen 11 februari 1923, trouwt te Gilze 8 januari 1890 met Cornelia van Loon, geboren te Gilze, dochter van Cornelis van Loon en Anna Stoopen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Broks, geboren te Gilze 27 november 1890, overleden te Tilburg 8 april 1957, getrouwd te Tilburg 10 september 1928 met Adrianus Brekelmans, zoon van Adriaan Brekelmans en Anna Catharina Stokkermans.
 2. Maria Catharina Broks, getrouwd te Gilze 26 april 1918 met Johannes Franciscus van Gestel, zoon van Willem Petrus van Gestel en Hendrika van Gils.
 3. Adriana Cornelia Broks, getrouwd te Gilze 12 mei 1921 met Cornelis van Gestel, zoon van Petrus van Gestel en Cornelia Govers.

Groen komt van deze website: http://home.hccnet.nl/am.stokkermans/stokm2.htm

Bruin: http://gw.geneanet.org/vanloon (website geraadpleegd 1 mei 2009)X-a. Pieter Clemens Brokx / Zoon van Jacobus Brokx
Geboren te Dongen 22 september 1888, overleden te Vlaardingen 28 juni 1966, controleur busdienst,magazijnbediende, trouwt te Merksem (B) 18 april 1914 met Catharina (/To) Sebregts, geboren te Halsteren 26 augustus 1892, overleden te Schiedam 27 april 1979, dochter van Jacobus Sebregts en Maria Johanna van der Zande. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jacoba (/Maria) Brokx
 2. Jacobus Clemens Brokx
 3. Antonius Petrus (/Anton) Brokx
 4. Pieter (/Piet) Brokx
 5. Gerardus Brokx
 6. Catharina Adriana (/Toos) Brokx
 7. Adriana (/Jeanine) Brokx
 8. Catharina Petronella Brokx, geboren te Loosduinen 1921, overleden te ’s-Gravenhage 12 juli 1921.

Groen komt van deze website (geraadpleegd 29 april 2009):
http://gw.geneanet.org/vanhouchevic


X-b. Cornelis Brokx / Zoon van Jacobus Brokx
Geboren te Dongen 10 juli 1890, overleden Antwerpen (B) 13 augustus 1967, trouwt te Merksem (B) 18 april 1914 met Elisabeth Isabella (/Elisabeth) de Clercq, geboren te Merksem 16 april 1893, overleden te Merksem 26 augustus 1955, dochter van Jan Frans De Clerq en Maria Theresia Buyen. Uit dit huwelijk:

 1. Jozef Brokx
 2. Maria Brokx
 3. Josée Brokx

Groen komt van deze website (geraadpleegd 29 april 2009):
http://gw.geneanet.org/vanhouchevic


Er staan natuurlijk veel fouten op deze website. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nare gevolgen, die anderen kunnen veroorzaken door het gebruik, kopiëren en verspreiden van de (foute) gegevens die ik op deze website gepubliceerd heb. Iedereen mag alles hier vanzelfsprekend kopiëren en gebruiken, maar wel op eigen risiko!

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.