Stamboom Brock Maasland 17e eeuw

Laatste veranderingen 17 april 2018

Bas den Brok
Schiblen, 8739 Rieden, Zwitserland.
bas@denbrok.ch

Ga terug naar stamboom den Brok

De 17e eeuwse Maaslandse families Brock (later Brocks, Brok, Broks en den Brok in Oss en omgeving) komen oorspronkelijk uit het gehuchtje Belvert (Belveren) één of twee kilometer ten oosten van Haaren bij Oisterwijk. Ze stammen af van Adriaen Jan Wouter Brocken, wiens zonen Gerrit en Cornelis gedurende de tachtig-jarige oorlog als pachters in Oss en Geffen verzeild raakten.

In Haaren, Oisterwijk en omstreken werd de familienaam in de 16e en 17e eeuw meestal Brocken geschreven, de genitief-vorm van Brock (zwak verbogen met uitgang -en). In het Maasland werd in de 17e eeuw de genitief-vorm Brocken niet gebruikt en de naam vrijwel uitsluitend als Brock geschreven.

Nog eerder, in de 14e en de eerste helft van de 15e eeuw, werd meestal Broc geschreven, zonder k op het eind. Dat was een kwestie van spelling en verder niet typisch voor de naam. In deze tijd werd Middelnederlands gesproken en schreef men bijvoorbeeld boek als boec, broek als broec, of bok als boc.

We kunnen de stamboom van de Maaslandse families Brock voorlopig beginnen met Peter Broc uit Haaren, die vóór 1380 is overleden. We komen nog wel verder terug, maar er zijn nog wat onzekerheden. Peter Broc is ook de voorvader van de meeste van de families Brocken en Brokken uit Tilburg, de familie Brokken uit Vlaanderen en Wallonië, de familie Brokx uit Dongen en Oosterhout, de familie Broks uit Gilze, en met grote waarschijnlijkheid ook van Mr. Jan Brock, secretaris van s-Hertogenbosch, die 1559 in de Sint-Jan begraven werd en wiens graf daar nog steeds bezocht kan worden.I. Peter Broc
Overleden vóór 1380. Getrouwd met N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Peters Broc (/Brock /Brocken)
 2. Henrick Peters Broc (/Brock /Brocken)
 3. Peter Peters Broc (/Brock /Brocken)
 4. Merten Peters Broc (/Brock /Brocken)
 5. Godert Peters Broc (/Brock /Brocken)
 6. Willem Peters Broc (/Brock /Brocken), volgt II.
 7. Aert Peters Broc (/Brock /Brocken)
 8. Mechtelt Peters Broc (/Brock /Brocken)
 9. Elizabet Peters Broc (/Brock /Brocken)II. Willem Peters Broc (/Brock /Brocken) / Zoon van I Peter Broc
Getrouwd met N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Willems Brock
 2. Peter Willems Brock, volgt III.
 3. Claes Willems BrockIII. Peter Willems Brock / Zoon van II Willem Peters Brock (/Brocken))
Getrouwd met N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Peters Brock (/Brocken)
 2. Wouter Peters Brock (/Brocken), volgt IV.
 3. Henrick Peters Brock (/Brocken)
 4. Anthonis Peters Brock (/Brocken)
 5. Cristijn Peters Brock (/Brocken)IV. Wouter Peter Brock(en) / Zoon van III Peter Willems Brock
Overleden vóór augustus 1521. Getrouwd met Heylwich N.N., overleden ná 3 januari 1525. Kinderen (afgezien van Elisabeth mogelijk uit andere huwelijken):

 1. Wouter Wouter Brocken, volgt V
 2. Jan Wouter Brocken, vermeld in Oisterwijk (Haaren) 20 januari 1518.
 3. Elisabeth Wouter Brocken, getrouwd met Embrecht Laureys Lambertss, vermeld in Oisterwijk 1525.
 4. Misschien: Peter Wouter Brocken, vermeld in Oisterwijk 4 mei 1510, overleden vóór 7 mei 1511, getrouwd met Marie Jan Aerts Langerbeens.

1510 mei 4
Otw,R.214,18r-2
Jan ende Henrick zn w. Lauwreys Elens hen recht in een mud rogge erfpacht op St Andries apostel in den huyse ondergescreven te custene en te leveren uit een huyse en hoeve metten erff daaraan in par. Otw ter stede Berkel < erff Aert Doermans > gem. straat welke erfpacht Jan Doermans geloeft had te vergelden Aerden Doermans sijnen brueder en welke erfpacht Dirck z.w. Jan Dircks tegen Peter z.w. Wouter Brocken man van Marie zijn hvr d.w. Jan Aerts Langerbeens met cope en daarna Lauwreys Elens tegen Jan den ouden en Jan den jongen gebr. zn w. Dircks voors. en Embrechte Brabants man van Ariaene zijn hvr d.w. des voors. Dircks met overgeven sch.br. sBosch en Otw opgedragen Anthonise z.w. Lauwreys Elens hoeren broeder dat iiij-a may scab. Wout. Thomaes Wouterss ende Joest die Beer waarna Anthonis voors. dit mud rogge overgegeven Lambrecht z.w. Jans die Boechmeeker metten ouden brieven dat. xxiiij-a may scab. Wout. Thomaes Wouterss ende Goeyart die Leeu. http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

1511 mei 7
Otw,R.215,22r-2
Embrecht z.w. Dirck Bax een huys ende hoff met sijnen gronde en toebehoirten tot hem behorende bvvo ter stede in die Kerckstraet < erff Heyman Plattijnhouwer > erf Elsken vanden Scaepdijck ^erf Goelde Lanckpeters v gem. straat aankomst als Embrecht voors tegen Geryde z.w. Wouters die Molder en Geryt voors. tegen Marien d.w. Jan Aerts wede w. Peter Brocken met cope in sch.br. Otw opgedragen Michielen z.w. Henricks Roeyen dat. vij-a may scab. Peter Roempot ende Jan die Clerck Embrechtss waarna Michiel heeft geloeft Embrechte voors. 46 Rgld de helft op St Jans a.s. dandere helft opten Oesterwijckss Kermisdach daer naestvolgende http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

1515 juni 15
Otw,R.219,31v-2
Jan van Rijswijck Lauwreys Boeyen Jan Wijtmans Marten Wilbortss Willem van Lairhoven Wouter Brocken Lucas Brocken Jan Verfhoeven Wouter Jan Poeynenborch Jan Janss van Haren en Willrem Witlocks hebben geloeft gesamenderhant op al hun goederen mr Jan Lombarts tbv convent godshuis van Tongerloev 121 mud rogs Bossche maat in de stad sBosch te leveren of met de maat van Otw bvvo te leveren dairt den provisor oft den rentmr gelieven zal op Lichtmis met 7 mud haver vande pachting van de thienden van Haren en Belveren ten thienderecht dat. xv a juny scab. Joest die Beer ende Jan Andries Lambrechtss

1518 januari 20 (in festo Sebastiani martiris)
Otw,R.222,2v-2
Willem z.w. Airts van Lairhoeven heeft geloeft Jan z.w. Wouter Brocken tbv Jan z.w. Jan Lauwreyss dat hij gelden zal denselven Jan jeep 11 1/2 L rogge op Lichtmis Otw maat uit stuk land hem toebehorende geheyten den Breemacker 10 L in par. Haren in die gemeyn acker < erf Jan van Laerhoven > erf Wouter Thomaess ^ gem. heerbaan v erf Willem Heynen losbaar met 28 Rgld 15 st ende dese erfpacht heeft Willem Jan voirs. gevest als erfgen. van w. heer Laureys Back voir voor zijn porcie van 15 L rogge erfpacht waarna Willem voors. heeft geloeft Oecken wede w. Claes van Wcht d.w. Willem Goeyartss ook tbv Jenneken d.w. Claes van Wcht vierdalff L rogge jeep uit voorn. onderpanden losbaar met 8 gelijke Rgld en 15 st ook als porcie of aangedeelt van de 15 L.
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

1525 januari 3
Otw,R.228,51r-1
Embrecht z.w. Laureys Lambertss heeft geloeft Peter Henrick Goeyaerts jeec 8 st op Lichtmis uit al zijn goederen en uit kindsdeel als Embrecht als man van Elisabeth zijn hvr d.w. Wouter Brocken na de dood van Heylwich Brocken haar moeder aancomen en versterven zal losbaar met 8 Rgld.
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/
V. Wouter Wouter Brocken / Zoon van IV Wouter Peter Brocken
Overleden tussen augustus 1543 en mei 1546, eerste maal getrouwd met Heylwige, overleden vóór ca. 1495, dochter van Ariaen Boen en Maria N.N. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan (/Adrianus) Wouters (/Walteri) Brocken, volgt VI-a
Later (i.i.g. vóór maart 1527) getrouwd met Margriet (/Marta) Goessens (/Gossuini) van (/de) Uden, dochter van Goessen van Uden en Geertruyd Gerit Wijtmans (Zijn zoon Adriaen was met een zus van Margriet getrouwd). Uit dit of een ander huwelijk:
 1. Jan (Wouter /Gualterus /Walteri /Woltheri) Brock(en), volgt VI-b

1510 januari 26, Otw, R.214, 3r-1(136)
Willem z.w. Jan Stevens heeft geloeft als pr. sc. Ghijsbrecht z.w. Jans van Vucht tbv Wouter z.w. Jan Aert Gielissoen een half mud rogge Otw maat ende opten onderpanden ondergescreven te leveren op Lichtmis eerstkomend over een jaar uit twee stukken land dat een een zesterzaad in de par. Haaren te Belveren in die Belversche ackeren aldaer, Thomaes Henrick Maessoen ook met een eind, v erf Willems voors. dat andere stuk ook een zesterzaad aldaar, eenen gemeynen wech, Wouter Wouter Brockensoen erf toebehorende [3v] den rectoer van sunt Dingensaltaer KvOtw v erf Claes van Bochoeven item uit alsulcken drie sesten gedeelten van hem in de erfgoederen daer Jan Stevens zijn vader in bestorven is dat. xxvi-a january scab. Henrick vanden Scaepdijck Wouter Thomaessoen
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

1008. 1521 augustus sH, R. 1294, 254v
Wouter z.w. Walteri Brocken vendt Joahnnes de Heelt z.w. Petri jeec 2 gld huis Haaren Belveren (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

1151. 1524 maart 31 sH, R.1300, 145v
Wouter z.w. Wouter Brocken Adam z.w. Peter die Lepper Arnoldus Baeljuys z.w. Johannis Baeljuws man van Aleidis d.w. Lamberti Venmans Martinus z.w. Willelmi vanden Bychelaer Henricus z.w. Laurency Elens en Engbertus z.w. Johannis Peynenborch Arnoldus z.w. Johannes Goyaerts en Johannes z. Peter Gerits wonend te haaren vendt mgr Johannes Lombarts junioris z.w. mgr Johannes jeec 7 1/2 gld op 1 april uit huis van Wouter te Haaren Belver agro terre den Scheetlappe 6 L van Adam die Lepper in par. Haaren < Margriet Theodori die Borchgreve > Walteri die Rademeker ^ Petri z.w. Cornelij van der Meer v Geertrudis wede Goeswini van Uden en haar krn weiland Belver broek veld 1/2 bunder van Johannes z. Peter Gerits in par. Haaren op t Ruett < ^ Nycolai de Buchoven > Groot Ziekengasthuis sBosch v water den Moelenloep (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

1232. 1525 mei sH, R.1302, 482v
Wouter z.w. Wouter Brocken 1 1/2 gld Haaren Belver (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

1527 maart 20
Oisterwijk,R.231,15v-1
Andries z.w. Goessens van Uden, Willemken zijn zuster, Wouter z.w. Wouter? Brocken man van Margriet zijn hvr, Aert Jan Meeus man van Adriane zijn hvr Claes z.w. Henrick Janss man van Geertruydt Jan Jan Meeuss man van Jenneken en Ariaen Wouter Brocken zoen man van Cristijnen zijn hvr [en Gijsbrecht z.w. Roelofs gesusteren drs w. Goessen voers. die hij bij w. Geertruyden zijn hvr d.w. Gerit Wijtmans vercregen had en Gijsbrecht z.w. Roelofss van Ryel van Roloeve voors. en vuyt w. Marien zijn hvr d.w. Goessen en Geertruyde voors. tsamen wettelijk verwect vor hem selven en voor Jan z.w. Goessens voors. zijn oem daar hij voer geloeft delen na dood w. Goessen en Geertruyde hene vader en moeder overmits aan Andries en Willemken zijn zuster: een weye in par. Oisterwijk ter stede Carchoven aende Leem[poele]cuylen aldaer < erff Peter Cornelis Vermeer > erff Henrick die Decker met mede erfgen. ^ gem. van Haeren v erff Loeye de Lepper; nog een stuk lants 10 L tpl. voors. < erf Gijsbrecht z.w. Roelof van Ryel voors. > erf des convents der zusteren van Marienborch in de stad sBosch en erf Jan Maes en Claes Henrick Janss ^ gem. straat v erf Wouter z.w. Wouter die Raeymeker belast met aan Lucas van Ammerzoeyen die helft in 2 mudde rogge jaarlijkse erfpacht; nog den rector van St Margrietenaltaer In de kerk van Oisterwijk 1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht; nog de persoon en altaristen In de kerk van Oisterwijk 8 st 1 oert jaarlijkse erfcijns; nog hieruit houden 1 R dijk Oisterwijk dijk ; in marge: Willemken in dezen brief genoemd de helft van den weye en de helft van de 10 L land overgedragen Andries haar brueder die daar dan alle commer uit gelden zal 27-3-1528 [1527 voer paesen]; aan Gijsbrecht z.w. Roelofs van Ryel tbv zijns en tbv Janne zijn oem: een ecker lants 5 L tpl.voors. < > erf Aert Stempels ^ gem. strate v erf mr Dircks die Borchgreve; nog een schuer op die oude stede met erf daeraenliggende 6 1/2 L tpl. voors. < erf Jan Maes en Claes Henricx Jans daar dese erffenis afgedeeld is > erf Henrick Stempels ^ gem. straat v erf des convents der zusteren van Marienborch voors.; nog een stuxken lants 1 zesterzaad een een vierdevat saets tpl. voors. < erff Jan ende Claes voors. > erff Andries en Willemken zijn zuster ^ gem. straat v Ariaen Vendicks; belast met aan Lucass van Ammerzoeyen de helft van 2 mud rogge jaarlijkse erfpacht nog aan Herman Loer 1/2 mud rogge jaarlijkse erfpacht nog de persoen en altaristen In de kerk van Oisterwijk 8 st 1 oert nog 1 R dijk op de Oisterwijkse dijk; aan Wouter Brocken als man van Margriet en Ariaen z. Wouter voors. man van χρijnen (=Christijnen) zijn hvr tsamen: een stuk beemd 9 L in par. Helvoirt ter stede int Oertbroeck etc.; nog 1/4 in een beemd in par. Haren tpl. opt Roet < gem. Ossenvoert > erf des Rectoirs van sinte Kathelijn altaer In de kerk van Oisterwijk ^ gem. stroom v stuk beemd die Berct belast met 1 1/2 st jaarlijkse erfcijns hertog; aan Aert Jan Meeus z. man van Ariaen zijn hvr: een huys en hoff met gronde en toebehoren en erf daaraan tsamen 24 L in par. Haaren ter stede in den Gever < erf Jan Willem Witlockszoen > erf der erfgen. w. Lauwreys Eelens ^ gem. straat geheiten den Gever v gem. herbane toe belast met eenen armen manhuys in de vrijheid Oisterwijk 2 mud rogge; nog den rector van sinte Dingen altaer In de kerk van Oisterwijk 12 L; nog Willem van Laerhoven 12 L rogge jaarlijkse erfpacht; nog Adam Bax wnd Beeck 12 L rogge; nog tafel H.Geest In de kerk van Oisterwijk 7 L rogge; nog den persoenscappe van Oisterwijk 3 L rogs jaarlijkse erfpacht; nog de gezworenen der gemeynte van Haren 1/2 st jaarlijkse erfcijns; nog ca 1 st jaarlijkse erfcijns die men jaarlijks heft indie Roentse straet; nog de persoenscap van Haaren ca 1/2 st erfcijns; aan Jan Maes man van Jenneken en Claes Henrick Janss man van Geertruyde samen: een huys en hof gronden en toebehoren en erf daaraan 13 1/2 L in par. Oisterwijk ter stede Carchoven < erf Gijsbrecht van Ryel voors. daer dese erff afgedeylt is > erf Wouter z.w. Wouter die Raeymaecker ^ gem. straat v erf der krn Peter die Lepper; nog stuk land tpl. voors. aen die Slonde aldaer < erf Wouter die Raeymeker voors. > erf Gijsbrecht van Ryel ^ gem. straat geheyten die Slonde v erf Wouter voors. belast met tafel H.Geest tot Haren 1 mud rogge; nog tafel H.Geest In de kerk van Oisterwijk 4 L rogge jaarlijkse erfpacht; nog erfgen. w. hr Jacop Wytmans 3 L rogge jaarlijkse erfpacht; nog Herman Loer 1 L rogge nog tafel H.Geest In de kerk van Oisterwijk 7 1/2 st 1 oert jaarlijkse erfcijns; nog den persoen en altaristen voors. 1/2 st en nog onderhoud 1 R dijk op de Oisterwijkse dijk. http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

218. 1530 februari sH, R. 1311, 104
Wouter z.w. Wouter Brock 3 gld Haaren Belveren (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

493. 1536 juli 29 sH, R. 1324, 247
Wouter z.w. Wouter Brocken man van Marte? d.w. Goeswini de Uden en Adrianus z. dicti Wolteri vendt dms Goeswino Groys pbr ad opus invenstitus et eccl. de Otw et ad opus Altaristaria in eadem eccl. jeec 1 ½ gld op St Jacob uit ¼ in prato 12 L in par. Haaren int Ruett t weg die Ossenvoert t rectore altare beate Katharine prime? fundationis in KvOtw v gem. straat t aquam die Moelenstroem en het vierde dat ook Adriaan daarin bezit belast met 1 malder rogge Reyner Heesters uit dit ¼ (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)
VI-a. Adriaen Wouter Brocken / Zoon van V Wouter Wouter Brocken
Overleden tussen 1548 en 1557, getrouwd met Christien Goessens van Uden, dochter van Goessen van Uden en Geertruijd Gerit Wijtmans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriaen Brocken, getrouwd met Adriaan Adriaen Laurens Luijcs Vermeer

Adriaen Wouter Brocken had een natuurlijke dochter bij Luijtgardis, dochter van Aert Peter Godscalx:

 1. Heijlwigis Adriaen Wouter Brocken, getrouwd met Adriaen Laurens Witlox. Voor Heijlwigis en haar moeder werden op 14 maart 1527 door Adriaen en zijn vrouw inkomsten geregeld (zie verder beneden).

1514 mei 30
Otw,R.218,23r-1
Ariaen Wouter Brocken soen dien Wouter bij w. Heylwige zijn yerste hvr d.w. Ariaen Boen vercregen had Ariaen en Wijtman gebr. en Mari hen zuster krn w. Jan Toelen [coelen?] die hij bij w. Aleyten zijn hvr d.w. Ariaen Boen wettelijk verkregen had delen na dood Ariaen Boen en Marien zijn hvr hueren ouden vader en oude moeder. aan Ariaen Brocken: een huys en hoff erff daaraan in par. Haren ter stede in de Belverssz straet etc. naast erf van de rector van St Dingesaltaar KvOtw; stuk land 7 L in de Belverss ackeren etc.; wey 10 L tot Belveren ter stede opt Eynde etc.; stuck lants die Bonte Wey tot Belveren ter stede die Laerstraet etc.; stuck lants die Heckenwey tpl. voors.; de helft in een stuk beemps geheyten tHarenbroeck geheel tpl. voors. < erf Lauwreys Boeyen > erf Aelbrecht die Molder ^erf Corstiaen Heyen v erff der taeffelen des Heylichs [23v] Geests sBosch mma; de helft in 3/4 in beemd Cuystenbeempt [of Tuystenbeempt] waaraf het vierde vierendeel toebehoort Lauwreys Boeyen tpl. voors. < ^ gem. Aa > erf krn wilner Jans van Spaendonck v erff krn w. Jan Heeren mma; aan Adriaen Wijtman en Mari hen zuster tsamen: een stuck lants 18L in par. Haren ter stede in die Belverse straet met een schuere daarop etc.; stuck lants tot wye liggende 18 L in stede die Bruggelleerse straet etc.; stuk beemd geheyten tHarenbroeck; de helft in 3/4 van een beemd geheyten Cuystenbeempt [24r]; belast met o.a. aan de rector van sinte Marien Magdalenen altaar KvOtw 6 ponden. dat. xxx-a may scab. Wout. Thomaes Wouterssz ende Willem vande Dijck. http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

726. 1516 januari, sH, R.1286, 281
Adriaan z. Wolteri Brocken 3 gld Haaren Belver (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

1524 februari 13
Otw,R.228,16v-2
Cont sij want Jan vande Broeck der oude den gulden van ste kathelijn en ste Barbara in de kerk van Haaren 1/2 mud rogge jeep uit zijne guede in zijn testament gemaect enmde gelaeten hadde welke erfpacht voor zekeren langen tijt van jaren mits dien die deeckens egeen goet besceet daer aff en hadden nyet vergouden of betaelt en is geweest ende welcken erfpacht Andries Wouter Peterss Wouter Cornelis Vermeer z. Jan Maes en Ariaen Huybert Janss als deeckenen hier voirtijts vande gulden voirs. hebben willen sustineren dat Jan Jan Gerits met zijn mede erfgenamen sculdig souden zijn te betaelen mits dien zij hedden vande gueden Jans vande Broeck voirs. ende hadde mits dien Janne Gerits met zijnen mede erfgenamen voirs. voir desen erfpacht int hoff van Luydick voir den officiaal tot Diest residerende doen gedaegen ende want zij partijen dese saeck dair nae bij tusschenspreecken van goeden mannen op goede vrienscap met malcanderen te onderhouden hadden geloeft vier goede mannen daer zij hen inne hadden gesubmittert ende geloeft te onderhouden alsulcke wtspraeck te onderhouden als zij eendrechtelijcken tsamen tussen hen daer aff vutspreecken souden wetende die deeckenen in die eirbare en voirsienige heeren Gerit Arits? [Arets?] priester vicecureyt der kercke van Haeren en Poeytenyer van Haeren ? en Jan Gerits met zijne mede erfgenamen in [heeren doorgehaald?] Jan Sapeels priester en meester Jan Lombarts de 4 arbiters doen eendrechtelijk uitspraak als dat Jan Gerits met zijn mede erfgenamen voor de erfpacht zouden geven 12 Rgld van 20 st en 6 L rogge eens en dat daarmee dezelfde erfpacht zoude zijn doot ende teniet hierna voor sch. Otw Ariaen Peters Lepperss Pauwels Gerits Verhoeven Ariaen Wouter Brocken en Lambrecht Goeyaert Elens als deeckenen vanden gulden voors. verklaren dat zij deze 12 Rgld en 6 L rogge tbv het gulde van Jan Gerits en mede erfgen. ontvangen hebben en de penningen wederom aan Ariaen Peters Leppers voor een erfcijns van 14 st die zij daarvoor van hem gekocht hebben tbv het gilde. http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

1524 februari 13
Otw,R.228,17r-1
Ariaen z.w. Peters Leppers heeft geloeft Ariaen Wouter Brocken tbv de gulde Ste Kathelijn en Ste Barbare in de kerk van Haren jeec 14 st op Lichtmis uit stuk land 1 zesterzaad geheyten die Regge in par. Haren in de Harense ackeren < erff Jan Aert Willen z. > erf Airt Storemans ^ gem. wech v erff Andries Wouter Peters losbaar met 13 Rgld. http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

70. 1527 maart 14, sH, R.1306, 319
Adriaan z. Wouter Brocken man van Christine d.w. Gossuini de Yden aan Luytgarde d. Arnoldi z.w. Petri Godscalx ook tbv Heylwigis haar nat.d. bij voorn. Adriaan jeep 1 malder rogge op Lichtmis te betalen in mansior Christiaen vander Heyden in par. Haaren te Belver uit weiland den Verdroncken beempt in par. Haaren bij de watermolen van Oisterwijk < ^ gem. water van af? die molen > gem. straat v erf Gossuini in den Weyer de helft in weide olim ad Gossuini de Uden spectan.. in par. Helvoirt etc. belast met grondcijns (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

Mijn eigen transcriptie 17 februari 2016:
14 maart 1527 / BP 1306 319-R
Adrianus filius Wolteri Brocken tamquam maritus et tutor legittimus Christine / sue uxoris filie quondam Gossuini de Uden promisit sese datur[um] et solitur[um] / Luijtgardi filie Arnoldi filii quondam Petri Godscalx ad opus sui quo ad / eius usufructum et ad opus Heilwigi filie naturalis et illegittime / (doorgehaald: Christ) Luijtgardi et Adriani predictorum quo ad eius ius here[ditarium], here[ditariam] / paction[em] unius maldri silliginis mensure de Buscoducis solvendam anno / quolibet hereditarie Purificationis et pro primo solutionis fino a Purificatione proxime futuro ultra / annum et in mansione cuiusdam dicti Christiaen van der Heijden (doorgehaald: conmorante) / stante in parrochia de Haren ad locum dictum Belver, tradendam et deliberandam //
BP 1306 319-V
de et ex octa parte ad eundem spectante in pecia prati dicta Den Verdroncken / Beempt sita in parochia de Haren propter molendinum aquatice de Oesterwijck / inter communem aquam circumgirantem dictum molendinum ex uno et fine uno et inter / communem plateam ex alio, tendemte cum reliquo fine ad hereditatem Gossuini dicti Inde Weije; / item ex medietate ad eundem spectante in pecia prati olim ad Gossuinum / de Uden spectante sita in parochia de Helvoirt ad locum dictum Dat Oirtbroeck / ut dixit ab eisdem. Promissit insuper omnia et habenda warandiam omnes alias / obligation(es) et impeticion(es) deponere excepti censu fundi atque satisfacere tali conditione / annexa quod si contingat dictam Heilwigem naturalem filiam dicti Adriani mori / sine liberis, neptibus nepotibus ex sese nat[is], quod in illo casu dictam / pactio he[reditari]o iure redibit et devoluetur ad proximores heredes Christine / et Adriani predictorum coniugum, omni dolo et fraude seclusis. Testes Sijmonis et / Pelgrom. Datum xiiii martii feria quinta post invocant.

493. 1536 juli 29, sH, R.1324, 247
Wouter z.w. Wouter Brocken man van Marte? d.w. Goeswini de Uden en Adrianus z. dicti Wolteri vendt dms Goeswino Groys pbr ad opus invenstitus et eccl. de Otw et ad opus Altaristaria in eadem eccl. jeec 1 ½ gld op St Jacob uit ¼ in prato 12 L in par. Haaren int Ruett t weg die Ossenvoert t rectore altare beate Katharine prime? fundationis in KvOtw v gem. straat t aquam die Moelenstroem en het vierde dat ook Adriaan daarin bezit belast met 1 malder rogge Reyner Heesters uit dit ¼ (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

671. 1541 maart, sH, R.1333, 412v
Adriaen z. Walteri Brocken 3 gld Haaren Belveren (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

751. 1543 augustus, sH, R.1338, 245v
Jan z.w. Walteri Brocken man van Willelma d.w. Cristiani Boonen Adrianus z. gen. Walteri Brocken Petrus z.w. Gerardus Jacops Adrianus z.w. Laurentius Vermeer en Arnoldus z. Lambertus Arnts inw. Haaren supt domicelle Johanna d.w. Johannes de Haren wede mgr Alberti de Vlierden jeec 18 Kgld op St Jacob uit quodam prato terre fenalis 5 L van gen. Johannes in par. Haaren tpl. Belveren etc. losbaar met 300 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

752. 1543 augustus 7?, sH, R.1338, 247
Eymbert z.w. Johannes Poynenborch Johannes z. Walteri Brocken Adrianus z. voorn. Walteri Brocken Petrus z.w. Gerardi Jacops Adrianus z.w. Laurentius Vermeer en Arnoldus z.w. Lamberti Arnts inw. Haaren vendt Aleyde wede Willem z. Rutger Willems jeec 12 Kgld op St Jacob uit agro terre arabilis 4 L van gen. Embert in par. Haaren juxta plateam die Doerenstraat t erf Adriani Berkelmans t erf Johannes Arnts v erf Cornelij Poynenborch t gen. Doerenstraat prato terre fenalis 4 ½ L van gen. Johannes alsdaar te Belveren etc. petia terre fenalis 3 L van Adriani in par. voorn. tpl. die Hoel Aa t erf Georgy de Spaendonck t gem. aqua die Hool Aa v Andree z. Johannes vander Loo en krn w. Johannes de Larevenne t erf Nycolai Strick mma prato terre fenalis 2 duernatus in par. Bocxtel Cleyn Liempt etc. prato terre par. Haaren tpl. den Ruybosch etc. losbaar met 200 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

930. 1548 februari 22, sH, R.1350, 88
Adriaan z.w. Laurentij Luycx Adrianus z.w. Walteri Brocken en Johannes zijn broer z. voorn. w. Walteri Brocken Eymbertus z.w. Johannes Poynenborchs vendt Johannes z.w. Henrici Lonis de Mystelre jeec 9 gld op Lichtmis uit agro terre arabilis 1 malder van Adriaan in par. Haaren aende Ruybosch etc.petia terre pascualis 6 L van de tweede gen. Adriaan in par. Haaren tpl. Belveren t v erf krn w. Alberti de Vlierden t krn w. Walteri Brocken t erf van het altaar van ste Dingen in par. kerk van Otw agro terre arabilis 3 L van gen. Eymbert in par. Haaren in de Harensche ackeren t Anthony Witlox t erf Paulus Jans v erf Cornelis Poynenborch t Walterus Corneliss gecancelleerd 12-2-1555? (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

317. 1557 mei sH,R.1375,518
Adriaan z.w. Laurenty Witlocx man van Heylwigis d.w. Adriani Wouters Brocken vendt Willelmi z.w. Adriani Jacops? 1 mud rogge Haaren Ossenvoort (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

441. 1563 oktober sH,R.1383,21
Adriaan z.w. Laurenty Witlox man van Heylwigis d.w. Adriaan Wouter Brocken jeec 18 gld op Allerheiligen land Haaren Belveren (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

699. 1573 mei sH,R.1397,265v
Adriaan z.w. Adriaan Laurentij Luycs Vermeer man van Marie d.w. Adriaan Brocken 18 gld huis etc. Haaren Belversche straat (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)


VI-b. Jan (/Johannes) Wouter (/Gualteri /Walteri /Woltheri) Brock(en) / Zoon van V Wouter Wouter Brocken
Geboren vóór ca. 1513, overleden ná juni 1576, getrouwd vóór maart 1531 met Willelma Christiani Boonen (/Boon /Boen)(/Heyen), overleden ná juni 1576. Uit dit huwelijk:

 1. Gerart (/Gerit) Jan Wouter Brocken volgt VII-a
 2. Adriaen Jan Wouter Brock(en) volgt VII-b
 3. Johannes Johannes Wouter Brocken volgt VII-c1
 4. Jan Jans Wouter Brocken volgt VII-c2
 5. Corstiaen (/Christiaen) Jan (Wouters) Brocken volgt VII-d
 6. Eymbert Jan Wouters Brocken volgt VII-e
 7. Wouter (/Walterus) Jan (/Johannis) Brocken volgt VII-f
 8. Lucia Jan Wouter Brocken (overleden vóór 1629) trouwt met Philips Jans (Lucia trouwde mogelijk ook met Wouter van Laerhoven, geb ca 1553 in Haaren). Kinderen van haar waren: Jenneken N.N. trouwt met Wouter Adriaen Peeter Bauwens (in 1629 wonende te Vught) en Adriaentken N.N. trouwt met Jan Maess (in 1629 wonende te Boxtel)
 9. Huybert (/Hubert) Jan Wouter Brocken volgt VII-g
 10. Neeltgen (/Neeltken) Jan (Wouter) Brocken (overleden vóór 1629) trouwt met Jan Wouter(s) (Gijsberts) (overleden vóór 1629) en hadden een zoon Cornelis Jan Wouter(s) (Gijsberts), overleden vóór 1629
 11. Anthonis Jan Brocken volgt VII-h

Jan Wouter Brock(en) woonde te Haaren (bij Oisterwijk), waarschijnlijk in het buurtschap Belveren (tegenoordig: Belvert). In 1550 was hij kerkmeester van de parochiekerk in Haren.

262. 1531 maart 4, sH, R.1313, 153
Jan z. Petri Gerits en Johannes z. Wolteri Brocken man van Willelma d.w. Chrispinus Boon vendt Yde d.w. Michaelis Michiels de Gemart jeec 4 gld op Lichtmis de helft van Jan in prato 1 bunder par. Haaren bij Otw tpl. het Roet t v erf Nycolai z.w. Willem van Buchoven t erf Groot Ziekengasthuis sBosch t gem. water den Moelenstroem agro terre arabilis 4 L van Jan Wouter Brocken in par. Haaren tpl. Belver etc. naast erf van het altaar van de H.Dymphna in KvOtw (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

751. 1543 augustus, sH, R.1338, 245v
Jan z.w. Walteri Brocken man van Willelma d.w. Cristiani Boonen Adrianus z. gen. Walteri Brocken Petrus z.w. Gerardus Jacops Adrianus z.w. Laurentius Vermeer en Arnoldus z. Lambertus Arnts inw. Haaren supt domicelle Johanna d.w. Johannes de Haren wede mgr Alberti de Vlierden jeec 18 Kgld op St Jacob uit quodam prato terre fenalis 5 L van gen. Johannes in par. Haaren tpl. Belveren etc. losbaar met 300 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

752. 1543 augustus 7?, sH, R.1338, 247
Eymbert z.w. Johannes Poynenborch Johannes z. Walteri Brocken Adrianus z. voorn. Walteri Brocken Petrus z.w. Gerardi Jacops Adrianus z.w. Laurentius Vermeer en Arnoldus z.w. Lamberti Arnts inw. Haaren vendt Aleyde wede Willem z. Rutger Willems jeec 12 Kgld op St Jacob uit agro terre arabilis 4 L van gen. Embert in par. Haaren juxta plateam die Doerenstraat t erf Adriani Berkelmans t erf Johannes Arnts v erf Cornelij Poynenborch t gen. Doerenstraat prato terre fenalis 4 ½ L van gen. Johannes alsdaar te Belveren etc. petia terre fenalis 3 L van Adriani in par. voorn. tpl. die Hoel Aa t erf Georgy de Spaendonck t gem. aqua die Hool Aa v Andree z. Johannes vander Loo en krn w. Johannes de Larevenne t erf Nycolai Strick mma prato terre fenalis 2 duernatus in par. Bocxtel Cleyn Liempt etc. prato terre par. Haaren tpl. den Ruybosch etc. losbaar met 200 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

851. 1546 mei, sH, R.1345, 177v
Jan z.w. Walteri Brock man van Willelme d.w. Cristiani Boen 5 gld Haaren Belver etc. (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

27 november 1546
Borgemeesters schepenen en ingezetenen van de vrijheid OISTERWIJK tegen de gezworen dorpsmeesters van HAREN en BELVEREN in naam van alle ingezetenen van de parochie inzake een ’somme van penningen die zy gegeven mochten hebben MERTENEN VAN ROSSEM ende zyn adherenten van brandtschatte’ en die Haren en Belveren willen van de andere partij een bijdrage terug van de gemaakte onkosten, maar die van Oisterwijk vinden dit verzoek ongefundeerd - in het stuk worden o.a. genoemd JKAN ANDRIESSOEN VAN ERP, GHYSBRECHT LUENISSOEN VAN MEEGHEN beiden schepen, JAN LAUREYSSEN borgemeester en WILLEM VAN DER BRUGGEN gezworen klerk der vrijheid Oisterwijk, WOUTER CORNELISSOEN en JAN BROCKEN WOUTERSSOEN gezworen dorpsmeesters, PEETER GERITSSOEN en IMBRECHT JAN PEYNENBURCHS kerkmeesters, JAN PEETERS en ADRIAEN BROECKEN H.Geestmeesters van Haren en Belveren met hun advocaten en procureurs.
Bron: Vonnisboeken van de Raad van Brabant, Fiche 5, Inventarisnummer 593, epriode 1546, fol. 212v, vonnisnr. 90
RANB toegangsnummer 1107, microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel
http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Vonnisboeken/arb00593.doc

930. 1548 februari 22, sH, R.1350, 88
Adriaan z.w. Laurentij Luycx Adrianus z.w. Walteri Brocken en Johannes zijn broer z. voorn. w. Walteri Brocken Eymbertus z.w. Johannes Poynenborchs vendt Johannes z.w. Henrici Lonis de Mystelre jeec 9 gld op Lichtmis uit agro terre arabilis 1 malder van Adriaan in par. Haaren aende Ruybosch etc.petia terre pascualis 6 L van de tweede gen. Adriaan in par. Haaren tpl. Belveren t v erf krn w. Alberti de Vlierden t krn w. Walteri Brocken t erf van het altaar van ste Dingen in par. kerk van Otw agro terre arabilis 3 L van gen. Eymbert in par. Haaren in de Harensche ackeren t Anthony Witlox t erf Paulus Jans v erf Cornelis Poynenborch t Walterus Corneliss gecancelleerd 12-2-1555? (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

995. 1550 september 10, sH, R.1353, 539
kennelijck zij dat alzoe Eymbert Peynenborchs en Jan Brocken soen Wouters Brocken als kerckmeesteren der prochie kercke van Haren bij Otw Arnt Maes en Arnt Ansems als Heyligeestmrs der voors. Prochiekerk als gemachtigd na de gemeyn naegebueren dat om den buyck van haerder prochiekercke te volmaken en op te tymmeren die in wauwerck lach ende oick vuyt crachte en met consent ende orloff des archdiacken van Kempelant des bisdoms van Luydick akker land 2 L in par. Haaren bij der kercken opte Heerbane daermen naeden Bossche vaert hadden verkocht aan hr Jan Vervoert priester persoen dder voors. Kercke in sch.br. Otw 3-10-1548 zo is gestaan voorn. Hr Jan Vervoert deze akker tp hr Rutger van Ophoven priester z.w. Jan? (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

94. 1553 januari 31, sH, R.1361, 242
Adriaan z.w. Laurenty van der Meer, Eymbertus z.w. Johannes Poeynenborch, Joannes Brock z.w. Qualterus, Hubertus z.w. Willelmi de Laerhoven en Henricus Witlocx z.w. Joannes vendt Henrico Elsen de Balen en Petro de Greve tbv Margareta d.w. Petri de Balen wede Joannis de Haren ook tbv Joannes en Petri krn Margriet bij Joannes van Haren 15 [11?] gld op Lichtmis uit agro terre dicta Adriani vander Meer den Rubusch acker 7 L in par. Haaren t v gem. straat t .. z.w. Willelmi Stickarts t ? agro terre dicti Emberti als voor t erf Adriani Berckelmans t erf Joannis Arnoldi v Aleidis wede Cornelij Peynenborch en haar krn t gem. weg de Dorenstraat quodam agro dicti Joannis Brock 4 L par. Haaren tpl. Belveren etc. huis erf hof 6 L par. Haaren dicti Huberti etc. 6 L? akker min 12 R dicti Henrici t erf heer van Outheusden t Aleydis em krn v erf Adriani Qualteri Cornelij t die Doirenstraet (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

188. 1555 januari 22, sH, R.1367, 156v
Jan zw. Walteri Brocken man van Willelme d.w. Christiani Heyen vendt Joannis z.w. Reyneri Heesters jeec 11/2 gld op Lichtmis uit petia terre arabilis sextariatam terre Haaren Noenes (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

Augustus 1556, Waterschap van de Ham en de Rijskampen, BHIC toegang 7519, inventarisnummer 1, lijst van de geërfden in de Hoge en Lage Hamsepolder, va. folio 53:
Jan Wouterss Brocken te Haaren in de Cromvoirtsche Beemden een ½ mergen

1563 notitie in de marge bij de volgende akte:
1527 februari 17
Oisterwijk,R.231,10v-1
Wouter z.w. Cornelis vander Meer heeft geloeft Aerden z.w. Peter Godscalcx tbv Corstiaene Boene dat hij gelden en betalen zal Corstiaenen voers. een jaarlijkse erfcijns 25 gevaln. brabantse st. op Lichtmis uit stuk land hem toebehorende geheiten die List 3 1/2 L in par. Haaren in die gemeyn eckeren aldaer < eenen sloet geheiten den Listen Sloet > erff Pauwels Jan Eelens zoen en Ariaen Jacopss ^ erf Ariaens voers. v erff Jan van Santbeeck inder stadt van den Bosch losbaar met 4 angelotten in marge: Jan Brocken man van Willemken d. Corst Bonen bekent lossing 11-8-? '83 (of 63?). http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

Uit het Mergentalenboek van circa 1566, het boek waarin het aantal geschatte morgen land staat per ingelande waarover belasting wordt geheven; Waterschap van de Ham en de Rijskampen, BHIC toegang 7519, inventarisnummer 36, Geërfden van de Hoge en Lage Hamsepolder, folio 14 verso:
Jan Wouter Brocken tot Haren in de Cromvoirtsche Beemden ½ mergen

719. 1574 februari, sH, R.1398, 97v
Johan z.w. Wouter Brocken 10 gld Haaren Belveren losbaar met 150 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

722. 1574 augustus, sH, R.1398, 202
Christiaan Brocken land Haaren Belveren nog land aldaar Belveren nadert Johan Brocken (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

790. 1576 juni sH,R.1400,494
Johannes z.w. Walteri Brocken man van Willeme d.w. Cristiani Boonen 7 gld Haaren Belveren losbaar met 100 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

463. 1594 juli 7, sH, R.1432, 319
also Adriaen en Wouter zn w. Jan z. Wouter Brocken ieder 1/3 in stuck beemd 3 L par. Haaren int Aspelaer aan Jan hun broer sch. Otw 4-3-1581 en het rest. 1/3 toebehorend Hubert hun broer nu Elisabeth wede dess. Huybert Jan voorn. dit 2/3 aan Elisabeth (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

461. 1629 januari, sH, R.1544, 97v
Mathijs z.w. Gerart Jan Wouter Brocken wnd Oirschot Jan Ghijsbert Henricx man van Jenneken d. Gerart Jans voors. wnd Haaren Gerart z.w. Adriaen z. Jan Wouter Brocken wnd Oss Cornelis Adriaens zijn broer wnd Geffen en deselve Gerard en Cornelis ook voor Willem Adriaens hun absente broer Gerard en Willem Corstiaens gebroeders wnd Haaren en Peeter ook hun broer wnd Eyndhoven krn Corstiaen z.w. Jan Wouters Brocken en Gerard nog als momb. 3 onm. krn w. Peter Cornelis Wilborts en Grietken d. Eymbert ook z, Jan Wouters Brocken Willem z. Wouter z. Jan Brocken voorn. wnd Vucht Jan Wouters zijn broer en Jan Aert Maes man van Jaecxken d. Wouter jan Brocken voorn. wnd Haaren ook voor Wouter Jan Brocken hun vader, Wouter z. Adriaen Peeter Bauwens man van Jenneken dmaw Lucia d. Jan Wouter Brocken wnd Vucht Jan Maess man van Adriaentken ook dr Lucia voorn. wnd Boxtel en Laureyns z. Huybert Adriaens wnd Haaren man van Merijcken d. Huybert z. voorn. Jan Wouter Brocken allen erfgen. w. Cornelis z.w. Jan Wouter Gijsberts dmaw Neeltgen d. voorn. w. Jan Wouter Brocken hun part in - een moerveldeken 3 L par. Haaren int Oertbroeck etc. (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)


Afbeelding 1. Bosch Protocol 4 maart 1531, sH, R.1313, folio 153. Hier staat geschreven:
"Joh[ann]es fi[lius] Petri Geritss[oen] et Joh[ann]es fi[lius] Wolteri Brocke[n] marit[us] / et tutor l[egi]ti[mus] ut d[icebat] Will[elm]e sue uxoris fi[li]e q[uon]d[am] χρ[ist]iani (=Christiani) Boon / he[reditari]e vendider[u]nt m[ichi] ad opus Yde fi[li]e q[uon]d[am] Michaelis / Michielss[oen] de Gemart, annuum et he[reditariu]m censum quatuor / ..."
Vertaling zie boven onder nummer 262.


Afbeelding 2. Bosch Protocol augustus 1543, sH, R.1338, folio 245v. Hier staat geschreven:
"Joh[ann]es filius Walteri Brocke[n] ta[m]q[uam] maritus et / tutor l[egi]timus ut dicebat Willelme sue uxoris / filie q[uon]da[m] Cristiani Boonen, Adrian[us] fi[lius] dicti Walteri / Brocken, Petrus filius q[uon]da[m] Gerardi Jacopss[oen], / Adrian[us] filius q[uon]da[m] Laurentii Vermeer et Arnoldus / fi[lius] Lamberti Arntss[oen] incole de Haren he[reditari]e v[endide]runt / domicelle Johan[n]e filie q[uon]da[m] Joh[ann]is de Haren / ..."
Samenvatting zie boven onder nummer 751.


Afbeelding 3. Bosch Protocol 7? augustus 1543, sH, R.1338, folio 247. Hier staat geschreven:
"Embertus filius q[uon]da[m] Joh[ann]is Poyne[n]borche(n), Joh[ann]es fi[lius] Walteri / Brocken, Adrian[us] filius dicti Walteri Brocken, Petrus fi[lius] / q[uon]da[m] Gerardi Jacops, Adrian[us] fi[lius] q[uon]da[m] Laur[en]tii Vermeer / et Arnoldus filius q[uon]da[m] Lamberti Arntss[oen], incole de Haren / ..."
Vertaling zie boven onder nummer 752.


Afbeelding 4. Bosch Protocol mei 1546, sH, R.1345, folio 177v. Hier staat geschreven:
"Joh[ann]es filius q[uon]da[m] Walteri Brock tamq[uam] maritus et tutor / l[egi]timus ut d[iceba]t Willelme sue uxoris filie q[uon]da[m] Cristiani / Boen h[ereditari]e vendidit Leonarde filie q[uon]da[m] Michaelis Michielss[oen] / ..."
Vertaling zie boven onder nummer 851.


Afbeelding 5. Bosch Protocol 22 februari 1548, sH, R.1350, folio 88. Hier staat geschreven:
"Adrianus filius q[uon]da[m] Laurentii Luijcx, Adrianus filius q[uon]da[m] Walteri Brocken et / Joha[n]nes ei[us] frater fi[lius] dicti Walteri Brocken, necno[n] Eymbertus filius / q[uon]da[m] Joh[ann]is Poyne[n]borche, he[reditari]e vendiderunt Joha[n]ni filio quonda[m] Henrici / Loniss[oen] de Nystelre he[reditari]um censu[m] none[m] florinoru[m] Carolus gulde[n] com[muniter] vocato[rum] / ..."
Vertaling zie boven onder nummer 930.


Afbeelding 6. Bosch Protocol 10 september 1550, sH, R.1353B, folio 539. Hier staat geschreven:
"Kendelicken zij een[en] ijegelijcken dat alsoe / Eijmbert Poijnenborch en[de] Jan Brocken soen / Wouters Brocken als kerkm[eeste]ren d[er]r p[ar]rochie / kercke van Haren bij Oisterwijck, Arnt / ..."
Vertaling zie boven onder nummer 995.


Afbeelding 7. Bosch Protocol 22 januari 1555, sH, R.1367, folio 156v en 157. Hier staat geschreven:
"Joannes filius quondam Walteri Brocken ta[m]q[uam] / maritus et tutor legitimus Willelme sue uxoris, filie / quondam Christiani Heyen, he[reditari]e vendidit Ja[nnen] / filio quondam Reyneri Heesters, annuum et / ..."
Vertaling zie boven onder nummer 188.


Afbeelding 8. Bosch Protocol juni 1576, sH, R.1400, folio 494. Hier staat geschreven:
"Johannes filius quon[dam] Walteri Brocken tanq[uam] maritus et tutor / legitimus ut d[iceba]t Willelme sue uxoris filie quon[dam] Cristiani / Boonen legittime et hereditarie vendidit Johanni filio quon[dam] / Reyneri Heesters an[n]uum et hereditarium censum septem / florenorum Carol[us] gul[den] xx-ti (=viginti) st[uferos] vel valore[m] in alia bona pecunia / tempore solution[is] in Buscoducis ad bursam com[muniter] curren[te] pro quoli[be]t / ..."
Samenvatting zie boven onder nummer 790.Afbeelding 9. Bosch Protocol 7 juli 1594, sH, R.1432, folio 319. Hier staat geschreven:
"Alsoo Adriaen en[de] Wouter gebroederen so(o)nen // wijlen Jans so(o)ne Wouter Brocken elck een // derdengedeelt, maeckende tsamen twee derdegedeelte(n) // hen toebehooren[de] in een stuck beempts drie loopensate(n) // oft darontrent int geheel groot zijnde gelegen inde // p[ar]ochie van Haren int Aspelaer, tussen erff[enisse] // Jans Aelberts aen deen sijde, en[de] tussen erfenisse // der erffgename[n] Aerts van den Venne aen dander // syde, streckende mette[n] eenen eijnde aen de[n] gemeijn[en] // stroom en[de] mette[n] andere[n] eijnde aent Laer, hadden // met meer andere wittelic en[de] erffelic vercoft Janne[n] // hennen broeder soone Jan Wouter Brocken voorn[oemd] // gelijck dit in twee distincte schepen[en]brieve[n] van // Oisterwijck d[air]op gemaect breeder is begrep[en] en[de] van // welcke beijde brieven den daet (aen)grijpt den vierden // dach van de mert int jaer ons Heere[n] duijsent // vijffhondert een en[de] tachtentich, en[de] van welcke voors(egde) // ..."
Samenvatting zie boven onder nummer 463.


Afbeelding 9a. Bosch Protocol januari 1629, sH, R.1544, folio 97v. Hier staat geschreven:
"Mathys soone wylen Gerarts // Jans Wouter Brocken wonende tot // Oirschoth, Jan Ghysbert Hanricx // als wettich man en[de] momboir van // Jenneken syne huijsvrouwe, dochtere "
Zie boven onder nummer 461. VERVOLG zie Afbeelding 2b.


Afbeelding 9b. VERVOLG -- Bosch Protocol januari 1629, sH, R.1544, folio 98. Hier staat geschreven:
"Gerarts Jans voors(egd), wonen[de] tot Haren, // Geraert, soone wylen Adriaen, soone // Jans Wouter Brocken, wonen[de] tot Oss, // Cornelis Adriaens syn[en] broeder wonen[de] // tot Geffen, die selve Geraerdt en[de] // Cornelis soe voor hun selve, als hun // int stuck van desen fort en[de] sterck // makende voor Willem Adriaens hennen // absenten broedere, Gerart en[de] Willem // Corstiaenssen, gebroederen, wonende // tot Haren voors(egd), en[de] Peeter o(y)ck hennen // broedere wonen[de] tot Eyndhoven, kynderen // Corstiaens, soone wylen Jan Wouters(en) // Brocken voor[segd], ende alnoch die selve // Gerart als momboir voor drye // onmundighe kynderen wylen Peeter // Cornelis Wilberts, en[de] Grietkens doch[ter]e // Eijmberts, oyck soone Jans Wouter // Brocken voors[egd] daer voer(en) die voors[egde] // Gerart hem oyck is fort en[de] sterck // makende, Willem soone Wouters, // soone Jans Brocken voors(egd), wonende // tot Vucht, Jan Wouters syn[en] broeder // en[de] Jan Aert Maes, als man en[de] momboir // van Jaecxken zyne huysvrouwe, dochtere // Wouters Jan Brocken voors[egd], wonende // tot Haren voors(egd), soe voor hun selven // "
Zie boven onder nummer 461. VERVOLG zie Afbeelding 3b.


Afbeelding 9c. VERVOLG -- Bosch Protocol januari 1629, sH, R.1544, folio 98v. Hier staat geschreven:
"als mede voorden voors(egden) Wouter Jan // Brocken hennen vader en[de] daer voren (h)y hen // mits desen insgelycx syn fort en[de] sterck // makende, Wouter soone Adriaen // Peeter Bauwens, als man en[de] momboir // van Jenneken syne huysvrouwe daer // moeder aff was Lucia dochtere // Jan Wouter Brocken voors[egd], wonende // tot Vucht voors[egd], Jan Maessen man // en[de] momboir van Adriaentken zyne // huysvrouwe oyck dochtere Lucia voorgen(oemd) // wonen[de] tot Boxtel, ende Laureyns // soone Huybert Adriaens wonen[de] tot // Haren voors(egd), als man en[de] momboir // van Merycken zyne huysvrouwe // dochtere Huyberts soone des voors[egden] // Jan Wouter Brocken, alle alhie als // erfgenamen van wylen Cornelis // soone wylen Jan Wouter Gysberts // daer moeder aff was Neeltyen // dochtere des voorgen[oemden] wylen Jan Wouter // Brocken soe sy verclaerden, alsulcken (...) "
Zie boven onder nummer 461.
VII-a. Gerart (/Gerit) Jan Wouter Brocken / Zoon van VI-b Jan Wouter Brocken
Overleden 1600-1618.

 1. Mathijs Gerart Jan Wouter Brocken (1629 wonende in Oirschot). Wellicht is dit zijn dochter: Catalijn Thijs G. Broeckx (woonplaats Notel, Oirschot) die 19 juli 1665 Nederduits Gereformeerd te Oirschot trouwt met Pauwels Pauwelssen van de Lande (woonplaats Kerkhof, Oirschot) [NG Trouwboek 1650-1695 pagina 37v].
 2. (?) Jenneken Gerart Jan Brocken trouwt met Jan Ghijsbert Henricx alias Jan Coenen

72. 1583 juni, sH, R.1405, 67
Gerardus z.w. Johannes Brocken vendt Anthonio z.w. Mathie vanden Wiel 10½ gld par. Haaren tpl. Belveren losbaar met 150 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

389. 1600 juni 30, sH, R.1424, 103
Jan z.w. Lieven Peters man van Gertruyt wede jan z.w. Jan Brocken afstand tocht in jeec 8 ka gld Haaren Belveren niet wyt van den schutsboom aan Gerit en Wouter zn voors. Jan brocken Philips Jans man van Lucia d. Jan Brocken Cornelis z.w. Adriaen z. voors. Jan Brocken Gerart z.w. Christiaen z. voorn. Jan Brocken en Cornelis z. Jan Wouters bij Neelken d. Jan Brocken ook tbv erfgen. Huybert en Anthonis zn dess. jan Brocken (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

1411. 1618 juli, sH, R.1529, 505v
Jan z.w. Ghijsbert Henricx alias Jan Coenen wnd Haren man van Jenneken d.w. Gerart z. Jan Brocken 12 gld uit - akker teullants 3 L par. Haaren bij Otw tpl. Belver (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)


VII-b. Adriaen Jan (Wouter) Brock(en) / Zoon van VI-b Jan Wouter Brocken
Overleden vóór 1600

 1. Gerrit (/Gerart) Adriaen(s) (Jan) Brock(en) (1629 wonende te Oss), volgt VIII-a
 2. Cornelis Adriaen(s) (Jan) Brock (1629 wonende te Geffen), volgt VIII-b
 3. Willem Adriaen(s) (Jan) Brock
 4. Geertruyt Adriaen Jan Brock trouwt met Aert Jans Mesmaeckere en krijgen een zoon Adriaen Aert Jans Mesmaeckere
 5. Henricxken Adriaen Jan Brock trouwt met Jan Jan Janss van de Laer

416. 1562 juli, sH, R.1382, 250v
Adrianus z. Johannes Brocken Wouters vendt Theodorico z/w/ Willelmi Boyen Laurentii jeec 62 gld op nativitatis baptiste uit prato terre pascualis gent Bruggelaer par. Haaren juxta plateam die Belversche straet (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

463. 1594 juli 7, sH, R.1432, 319
also Adriaen en Wouter zn w. Jan z. Wouter Brocken ieder 1/3 in stuck beemd 3 L par. Haaren int Aspelaer aan Jan hun broer sch. Otw 4-3-1581 en het rest. 1/3 toebehorend Hubert hun broer nu Elisabeth wede dess. Huybert Jan voorn. dit 2/3 aan Elisabeth (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

1172. 1616 juli 13, sH, R.1516, 481v
Gerart Cornelis en Willem zn w. Adriaen z. Jan Brock Adriaen z.w. Aert Jans Mesmaeckere man van Geertruyt en Jan z.w. Jan Janss vande Laer man van Henricxken drsd Adriaan voorn. 1/8 na dood van Jan Jans Brocken hun vaderlijke oom in huis etc. Haaren tpl. Belveren etc. aan Wouter z. voorn Jan Brocken den oude etc.19 gld 5 st (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)


Afbeelding 11. Bosch Protocol 13 juli 1616, sH, R.1516, 481v. Hier staat geschreven:
"Geerart, Cornelis ende Willem [,] gebroederen // so(o)nen wylen Adriaens, soone Jans Brock, Adriaen // so(o)ne wylen Aerts Janssen Mesmaeckere, wettich man // ende momber soo hy verclaerde van Geertruyt syne // huysvrouwe, ende Jan sone wylen Jans Janssen // van(de) Laer, als wettich man ende momber soo hy // seede van Henrixken syne huysvrouwe, beyde dochteren // des voors(egde) Adriaens Janssen Brock, een achtstegedeelt // wesende alle(s) ge(d)eelt ende (aerpaert), den voors(egden)"
Zie boven onder nummer 1172.


VII-c1. Johannes Johannes Wouter Brocken / Zoon van VI-b Jan Wouter Brocken
Getrouwd met Judoce d.w. Adriani Sebertss, in 1592 weduwe van Johannes z.w. Johannes Brocken Wouters

87. 1589 maart 2, sH, R.1406, 273v
Niclaes z.w. Willelmi Claesse man van Willelme d.w. Joannis Andree van der Loo 13/14 in land daspelaer en tLeechbroeck par. Haaren vendt Johannis z.w. Johannis Waltheri Brocken Henricus z.w. Johannis Andriess van der Loo 1/14 in dit land aan dezelfde (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

115. 1592 september 17, sH, R.1407, 330
Johannes z.w. Johannis Brocken land Haaren Belveren quodam petiam terre pascualis 5 L 7 R [virgatas] par. Otw tpl. den Cuelaer? t erf hr Caroli de Vladeracken t comm. de Otw quodam petiam terre partem arabilis partem pascualis 4 L par. Otw over de Belversche brugge t erf erfgen. Anthony Brocken t comm. aquaductum dictam Rosopstroomken v t comm. de Otw quodam petiam terre arabilis 2½ L par. Haaren tpl. Belveren vendt Henrico z.w. Leonardi Henrici Heesters belast met jeep 1 moldi? siliginis altari Catharina eccl. St Joh. ev. sBosch uit petia partim arabilis partim pascualis 4 L (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

439. 1592 oktober 10, sH, R.1431, 423
Henricus Scellekens man van Judoce d.w. Adriani Sebertss wede Johannes z.w. Johannes Brocken Wouters jeec 10 gld op 1 mei uit campo seu petia terre fenalis 18 L par. Haaren tpl. Belveren (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)


VII-c2. Jan Jan Wouter Brocken / Zoon van VI-b Jan Wouter Brocken
getrouwd met Geertruyt die 1600 weduwe is van Jan Jan Brocken (testament 6 nov 1596 Vught; Gertruijdt hertrouwt met Jan Lievens Peterssoen ...).

463. 1594 juli 7, sH, R.1432, 319
also Adriaen en Wouter zn w. Jan z. Wouter Brocken ieder 1/3 in stuck beemd 3 L par. Haaren int Aspelaer aan Jan hun broer sch. Otw 4-3-1581 en het rest. 1/3 toebehorend Hubert hun broer nu Elisabeth wede dess. Huybert Jan voorn. dit 2/3 aan Elisabeth (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

468. 1594 december, sH, R.1433, 56
Wouter Brocken land tot Haaren Schutsboom Jan Brocken gelooft 44.17.0 (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

600. 1595 februari 15, sH, R.1467, 139v
Jan z.w. Jan Wouter Brocken acker saylants par. Haaren tpl. den Schutsboom etc. (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

479. 1595 oktober, sH, R.1434, 14
also Cornelis Artss van Laerhoven met Jan Brocken momb. Peter Margriet en Jenneken krn w. Adriaen van Laerhoven bij Ariken d.w. Henrick Jan Witlox jeec 10 L rogge als Lambert Peynenborch verkocht Henrick Jan Witlockss op Sint Servaes uit huys hoff gronden toebehoren 8 L par. Haaren aenden Schutsboom etc. opgedragen Elisabeth wede Henrick Goossens inden Beer sch. Otw 5-5-...? nog 1 malder rogge Haaren [onleesbaar] (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

485. 1596 januari 18, sH, R.1434, 96v
Aert z.w. Aerts Jacops verkocht Jan z.w. Jan Brocken jeec 8 ka gld op 8 februari uit huis etc. par. Haaren onder Belveren nyet wijt vanden Schutsboom (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

389. 1600 juni 30, sH, R.1424, 103
Jan z.w. Lieven Peters man van Gertruyt wede jan z.w. Jan Brocken afstand tocht in jeec 8 ka gld Haaren Belveren niet wyt van den schutsboom aan Gerit en Wouter zn voors. Jan brocken Philips Jans man van Lucia d. Jan Brocken Cornelis z.w. Adriaen z. voors. Jan Brocken Gerart z.w. Christiaen z. voorn. Jan Brocken en Cornelis z. Jan Wouters bij Neelken d. Jan Brocken ook tbv erfgen. Huybert en Anthonis zn dess. jan Brocken (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

1172. 1616 juli 13, sH, R.1516, 481v
Gerart Cornelis en Willem zn w. Adriaen z. Jan Brock Adriaen z.w. Aert Jans Mesmaeckere man van Geertruyt en Jan z.w. Jan Janss vande Laer man van Henricxken drsd Adriaan voorn. 1/8 na dood van Jan Jans Brocken hun vaderlijke oom in huis etc. Haaren tpl. Belveren etc. aan Wouter z. voorn Jan Brocken den oude etc.19 gld 5 st (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)


VII-d. Corst(iaen) (/Christiaen) (Jan) (Wouters) Brocken / Zoon van VI-b Jan Wouter Brocken
Overleden vóór 1600, trouwt met Mariken Wouter Daniels Colen (overleden na 1613)

 1. G(h)erard(t) (/Gerit) Corstiaen(s) Brocken, volgt VIII-c. (1629 wonende in Haaren)
 2. Willem Corstiaen(s) (Jan) Brocken (1629 wonende in Haaren)
 3. Pe(e)ter Corstiaen(s) (Jan) Brocken (1629 wonende in Eyndhoven) trouwt met Maria Jan Aerts.

719. 1574 februari, sH, R.1398, 97v
Johan z.w. Wouter Brocken 10 gld Haaren Belveren losbaar met 150 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

722. 1574 augustus, sH, R.1398, 202
Christiaan Brocken land Haaren Belveren nog land aldaar Belveren nadert Johan Brocken (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

389. 1600 juni 30, sH, R.1424, 103
Jan z.w. Lieven Peters man van Gertruyt wede jan z.w. Jan Brocken afstand tocht in jeec 8 ka gld Haaren Belveren niet wyt van den schutsboom aan Gerit en Wouter zn voors. Jan brocken Philips Jans man van Lucia d. Jan Brocken Cornelis z.w. Adriaen z. voors. Jan Brocken Gerart z.w. Christiaen z. voorn. Jan Brocken en Cornelis z. Jan Wouters bij Neelken d. Jan Brocken ook tbv erfgen. Huybert en Anthonis zn dess. jan Brocken (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

812. 1613 januari, sH, R.1487, 242
Gherardt z.w. Corstiaen Jan Brocken de helft in stuck ackerland 8 L par. Haaren tpl. Belveren etc. (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

Oisterwijk 30-1-1613 (48 v)
Jan Gijsbert van de Schoot en Gerit Corstiaen Brocken voogden over de onmondige kinderen van wijlen ADRIAEN GIJSBERT HENRICK VAN DE SCHOOT en JENNEKE HENRICK LAMBERTS.

43. 1613 mei 31, sH, R.1460, 182v
Mariken d.w. Wouter z. Daniels Colen wede Corstiaen z. Jan Brocken (test. pastoor kerk van Haren) met Gerart en Willem haar zonen bij Corstiaen vercoft Wynanden Cornelis van Hoesden tbv Henricxken d.w. Aert Alarts wede Matijs Jans Eymberts jeec 9½ ka gld op Pinxten uit huys met noch een huysken gronden hoff ackerlant groeslant houtwassen 14 L par. Haren bij Otw tpl. Belveren etc. losbaar met 100 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

463. 1614 februari 1, sH, R.1461, 176
Marieken d.w. Wouter z. Daniel Colen wede Corstiaen Jans Brocken 3 gld 3 st Haren Belveren omtrent de Schutsboom (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

Oisterwijk 28-7-1622
Willem Corstiaen Jan Brocken en Boudewijn Niclaessen voogden over de onmondige kinderen van PETER CORSTIAEN JAN BROCKEN en MARIA JAN AERTS.

Oisterwijk 2-1-1625
Gerit Corstiaen Brocken en Jan Anthonie Emberts voogden over de drie onmondige kinderen van PETER WILBORTS en ADRIANA.

Oisterwijk 9-9-1625
Willem Corstiaen Jan Brocken en Pauwel Peter Gielis voogden over Catharina, onmondig kind van AERT CLAES VAN VUGHT en LUIJTGAERT dochter wijlen JAN DANIËL COLEN.

51. 1627 september 30, sH, R.1504, 322
Gerart Willem en Peter zn w. Corst Brocken wnd Haaren - 1/6 in 7 L hoylants par. Haaren tpl. Belveren int Leech Broeck aldaar verkocht aan Cornelis z.w. Jan Wouters (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

53. 1627 maart 29, sH, R.1504, 399v
Jan z.w. Michiel Arien Henricx man van Catharina d. Arndt Claes van Vucht - stuxken ackerland 6 of 37 R par. Haaren Belveren aen het Ruijeldriesken etc. verkocht aan Willem z.w. Corstiaen Brocken (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

44. 1652 februari sH,R.1576,391
Willem z. Corstiaen Brocken wnd Haren bij Otw - stuxken teuland 1 L 12½ R par. Haaren tpl. Belveren

21 juli 1653
Dorpsbestuur Helvoirt, 1340-1814, BHIC acte nummer 53, toegangsnr. 5011, inv. nr. 121, zeer beschadigd.
Hendrick Peter Loeff en Willem Corst Brock, schepenen van Helvoirt, verklaren dat Lavreys Wouter Gooien, Jan Ariaen Jan Martens, Jan Adriaen van Iersel en Wouter Joost Heyn Mayen, inwoners van Udenhout, getuigd hebben, dat op de Hoogheyde bij Giersbergen steeds de beesten en schapen door Helvoirt geschut zijn en naar de Helvoirtse schutskooi gebracht, waarna de vorster van Helvoirt de boete invorderde.

97. 1653 mei 8 sH,R.1579,50
Willem z.w. Corstiaen Jan Brocken wnd par. Helvoirt aan Ida wede Jan van den Dungen 12 ka gld op 8 mei uit - huis erve hoff 6 L par. Haaren tpl. Belveren gelost 7-7-1660

680. 1664 maart 1 sH,R.1640,217v
Jan Hendricx van Elderen wnd Moergestel aan Herbert van Deijck jeec 10 ka gld op 1 maart uit: - camp lant so acker als heyland 6 L par.Otw aen de Heycant t Dirck Wouters de Brouwer t gem. straat v gem. straat t gemeynt van Moergestel; - 1/6 van beemd 6 L onder Moergestel achter het Broeckbosch etc.; - 1/6 in andere beemd onder Otw op de Locht 14 L t Jan Joosten t erfgen. Corst Brocken v Convent der Clarissen t erfgen. Joirden Ancems van Elderen losbaar met 200 ka gld


VII-e. Eymbert Jan Wouters Brocken / Zoon van VI-b Jan Wouter Brocken

 1. Grietken, trouwt met Peter Cornelis Wilborts (overleden vóór 1629)


VII-f. Wouter (/Walterus) Jan (/Johannis) Brocken / Zoon van VI-b Jan Wouter Brocken
Vermeld in het Bosche Protokol in o.a. 1588, 1593, 1594, 1598, 1600, 1606, 1609, 1629, 1629, overleden na 1629 en vóór 1651; in 1588 weduwnaar van Willemken Adriaen Willems, zijn eerste huisvrouw. Tweede maal (vóór 1593) getrouwd met Johanna Johannes Udens. Volgens akten uit 1629 (sH, R.1544, 97v zie boven bij zijn vader) had Wouter Jan Brocken in 1629 de volgende drie (volwassen) kinderen:

 1. Willem Wouter (Jan) Brocken (1629, 1639 wonende te Vught). Wilhelmus Walteri Brocken trouwt RK te Haaren op 3 feb 1619 (ondertrouw 12 januari 1619) (bron: RANB, register: 14/15, r/v: r, DTB Haaren) met Adriana Herberti Smidts.
 2. Jan Wouter Jan Brocken.
 3. Jaecxken Wouter Jan Brocken (1629 wonende te Haaren) trouwt met Jan Aert Maes.

Er van uit gaande dat er maar één Wouter Jan Brocken in Oisterwijk bekend was omstreeks 1600 betreffen de volgende doopakten kinderen van hem en zijn tweede vrouw Jenneken (/Johanna) N.N..
 1. Cornelis Brocken, gedoopt te Oisterwijk 30 maart 1600 (30 mart [1600] [vader:] Wauter Jan Brocken, [moeder:] Jenneken, [getuigen:] Goyart Hendrix [en] Meriken Geritss[en]; 01 doopboek 1597-1610, trouwboek 1597-1610 en aantekeningen van overlijden 1597-1604 (RK), Oisterwijk, pag. 13v).
 2. Hubert Brocken, gedoopt te Oisterwijk 6 mei 1602 (6 maij [1602] [vader:] Wauter Jan Brocken, [moeder:] Jenneken syn huysfr., [getuigen:] Jan Adriaens Ardts [en] Jenneken Janssen; 01 doopboek 1597-1610, trouwboek 1597-1610 en aantekeningen van overlijden 1597-1604 (RK), Oisterwijk, pag. 25.).
 3. Johannes Brocken, gedoopt te Oisterwijk 19 april 1605 (die 19 aprilis [1605], [ouders:] Gwalteri Janss[en] Brocken et Johannae uxoris ipsius, [getuigen:] Lambertus Janss[en] [en] Margareta Huberti Brocken; 01 doopboek 1597-1610, trouwboek 1597-1610 en aantekeningen van overlijden 1597-1604 (RK), Oisterwijk, pag. 39v.).

295. 1588 december 31, sH, R.1420, 448v
Walterus z.w. Johannis Brocken wedn. Willelme d.w. Adriani Willems (test) petiam terre arabilis 1 L ac quartam unus L terre par. Haaren tpl. Belveren vendt Johannis zijn broer (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

354. 1593 mei 26, sH, R.1422, 178
Wouter z.w. Johannes Brocken man van Johanna d.w. Johannes Uden? land Haaren aen den Heesacker (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

463. 1594 juli 7, sH, R.1432, 319
also Adriaen en Wouter zn w. Jan z. Wouter Brocken ieder 1/3 in stuck beemd 3 L par. Haaren int Aspelaer aan Jan hun broer sch. Otw 4-3-1581 en het rest. 1/3 toebehorend Hubert hun broer nu Elisabeth wede dess. Huybert Jan voorn. dit 2/3 aan Elisabeth (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

468. 1594 december, sH, R.1433, 56
Wouter Brocken land tot Haaren Schutsboom Jan Brocken gelooft 44.17.0 (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

638. 1598 mei 4, sH, R.1470, 251
Conegond et Heylwigis drs w. Johannes Udens, Woltherus z.w. Johannis Brocken man van Johanna d. w. voorn. Johannes Udens en Johannes z.w. Aelberti Udens peciam terre arabilis 1½ L terre par. Haren tpl. Belveren etc. (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

389. 1600 juni 30, sH, R.1424, 103
Jan z.w. Lieven Peters man van Gertruyt wede jan z.w. Jan Brocken afstand tocht in jeec 8 ka gld Haaren Belveren niet wyt van den schutsboom aan Gerit en Wouter zn voors. Jan brocken Philips Jans man van Lucia d. Jan Brocken Cornelis z.w. Adriaen z. voors. Jan Brocken Gerart z.w. Christiaen z. voorn. Jan Brocken en Cornelis z. Jan Wouters bij Neelken d. Jan Brocken ook tbv erfgen. Huybert en Anthonis zn dess. jan Brocken (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

668. 1606 juli 10, sH, R.1477, 454
Wouter Jan Brocken wedn. Willemken d.w. Adriaen Willems (test. 20-2-1588 voor hr Leonard Anthonis vicepastor in Haren) verkocht aan Goessen Eymbrechts vander Borcht tbv Anthonisken d. Corstiaen van Gorcum bagijne wnd Groten Bagijnhof sBosch jeec 3½ ka gld op 10 juli uit acker tuelants 4 L par. Haaren tpl. Belveren ontrent Ste Martens capelle etc. losbaar met 50 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

268. 1607 juli 11, sH, R.1449, 188
Cornelis z.w. Peeter Bogers bij Elisabeth d. Antonis de Molder en daarna hvr Symon Peeters jeec 3 ka gld 8 st 3 oort op Lichtmis uit - stede huys hoff schuere gront lant par. Oisterwijk op de Hoeven t v erf Frans Bogarts t t gem. strate 1/3 in stuck lants int geheel 9 L par. en tpl. voors. t erf Frans Bogarts t v t gemeynt aldaer andere goederen van verkoper van de cijns welke cijns Jan z. Wouter Brocken man van Dinghen d.w. Henric Peeters verkocht had voors. Symon Peeters sch. br. Otw 5-5-1551 en welke cijns voors. Cornelis Peeters Bogers ten deel gevallen uit de goederen van voors. Symon Peters tijdens huw. met Elysabeth zijn hvr moeder dess. Cornelis Peeters met consent van Peeter en Diric Martenss gebr. en sterk voor Willem hennen brueder allen zonen Marten Diricx bij w. Cornelia d.w. Willem z. des voors. Peeters Boghers aan voors. Marten Diricx wedn. Cornelia voors. t.t. en Peter Diric en Willem t.e. (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

311. 1609 maart, sH, R.1452, 324v
Wouter z.w. Jan Brocken wnd Haren wedn. Willemken d. Adriaen Willems (test. 20-2-1580 voor hr Leonart Anthony vicepastor kerk Haren) aan Marie wede Jan Niclaes Donckers jeec 7 ka gld op Lichtmis uit weyvelt 7 L par. Haaren Belveren etc. losbaar met 100 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

Hodie qui est 29 januarij // 1619 contraxerunt et // perfecerunt (?) hi sequentes // sua matrimonialia // tes[tes] erant Hubertus (?) // Jacobi van de ... et // Petrus ... frater Jo[ann]es // custor et ...magister alyq... // permie... // perficientes erant hi sequentes // primo Henricus Arnoldi // A...eris et Maria Jo[ann]is Anthony ...kens // 2. Jo[ann]es Herberti Smidts et // Catharina Jo[ann]is van den ... // 3. Wilhelmus Walteri Brocken et Adriane Herberti Smidts // 4. Petrus Petri et // Adriana Cornelij. Doopoek Haaren.

985. 1620 februari 6, sH, R.1496, 112v
Wouter z.w. Jan Brocken wnd Haaren bij Otw wedn. Willemken zijn eerste hvr d.w. Adriaen Willems (test voor hr Leonard Anthonis vicepastoir tot Haren 20-2-1588) verkocht Adriaen Willems van Engelen jeec 6 gld 10 st op Lichtmis uit acker lants 5 L gent den Grooten acker par. Haaren t Henrick Meeus t erve Gerart Verhoeven v t gem. wegen een ackerken 1 L gent den Ravensnest par. en tpl. voors t erf Herbert Jan Smiths t erf Jan Ghijben v Jan Reijnders t ? etc. (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

743. 1639 december 28, sH, R.1559, 290
Willem Wouter Brocken wnd dorpe Vucht verkocht Gijsbrecht van Doren z. Geraerts Alberts van Doren jeec 11 gld op 1 januari uit - stuck teullants 2½ L par. Haaren bij Otw in de Groote Bocht (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

36. 1651 december 19 sH,R.1576,214
Jan z.w. Wouter Jan Brocken wnd par. Haaren bij Otw verkocht Andries Peters van Remund jeec 10 gld 10 st op 19 december uit - huis etc. 4½ L Haaren in de Belversche strate


VII-g. Huybert (/Hubert) Jan Wouter Brocken / Zoon van VI-b Jan Wouter Brocken
Overleden vóór 1594, trouwt met Elisabeth (/Lijsken) Anthonis Wouters van den Boer

 1. Merijcken Huybert (Jan Wouter) Brocken, trouwt met Huybert Adriaens (in 1612 was ze getrouwd met Wouter Peeter Wouterss (woont 1612 te Haaren). Heeft een zoon Laureyns Huybert Adriaens (wonende te Haaren)

463. 1594 juli 7, sH, R.1432, 319
also Adriaen en Wouter zn w. Jan z. Wouter Brocken ieder 1/3 in stuck beemd 3 L par. Haaren int Aspelaer aan Jan hun broer sch. Otw 4-3-1581 en het rest. 1/3 toebehorend Hubert hun broer nu Elisabeth wede dess. Huybert Jan voorn. dit 2/3 aan Elisabeth (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

389. 1600 juni 30, sH, R.1424, 103
Jan z.w. Lieven Peters man van Gertruyt wede jan z.w. Jan Brocken afstand tocht in jeec 8 ka gld Haaren Belveren niet wyt van den schutsboom aan Gerit en Wouter zn voors. Jan brocken Philips Jans man van Lucia d. Jan Brocken Cornelis z.w. Adriaen z. voors. Jan Brocken Gerart z.w. Christiaen z. voorn. Jan Brocken en Cornelis z. Jan Wouters bij Neelken d. Jan Brocken ook tbv erfgen. Huybert en Anthonis zn dess. jan Brocken (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

801. 1612 september 19, sH, R.1486, 676
Wouter z.w. Peeter Wouterss man van Marijcken d.w. Huijbert Brocken Janss wnd Haren verkocht Govarden Gevarts Verwere jeec 21 gld op St Matheeusdach uit huys erve hoff schuer ander land daareaan gent den Hoiricxacker met een weyken daaraan 7 L par. Haaren tpl. Belveren etc. losbaar met 300 gld (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

1462. 1620 september 3, sH, R.1531, 510
Lijsken d.w. Anthonis Wouters van den Boer wede Huybert z. Jan Brocken wnd Haeren verkocht Elisabeth d. Steijns Claess wede Jan IJgroms Potteij jeec 6 ka gld op OLVr geboorte uit huys etc. 14 L par. Haaren bij Otw tpl. Belver margo: gelost bij hr Constantijn z.w. Jan IJgroms Potteij door Laureyns Huyberts 11-9?-1631? (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

336. 1627 december 15, sH, R.1539, 110
Laureijns z.w. Huyberts Adriaens wnd dorp van Haeren man van Marijcken d.w. Huybert Brocken verkocht hr Goyaert Henricx van Gorcum pbr altarist KvOtw jeec 10 gld op St Thomas uit - stuck weylant 6 L par. Haaren in de Belversche strate (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)


VII-h. Anthonis Jan Brocken / Zoon van VI-b Jan Wouter Brocken
Overleden vóór 1600

389. 1600 juni 30, sH, R.1424, 103
Jan z.w. Lieven Peters man van Gertruyt wede jan z.w. Jan Brocken afstand tocht in jeec 8 ka gld Haaren Belveren niet wyt van den schutsboom aan Gerit en Wouter zn voors. Jan brocken Philips Jans man van Lucia d. Jan Brocken Cornelis z.w. Adriaen z. voors. Jan Brocken Gerart z.w. Christiaen z. voorn. Jan Brocken en Cornelis z. Jan Wouters bij Neelken d. Jan Brocken ook tbv erfgen. Huybert en Anthonis zn dess. jan Brocken (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)

174. 1601 juni 18, sH, R.1441, 204
Hendrik z.w. Henricx Bouwens - een bloote hofstad eertijts huysinge met hoff daaraan 40 R par. Otw tegenover de Capelle aldaer t erf Anna Hers [Hens?] wede Peeter Aerts Spreeuwen met krn t erf (Elias) Elias Willems v gem. waterstroom t gem. strate met alle materialen soo steenen als andere en de boomen daerop staende vercoft Jannen z.w. Willems Adriaens waarna Henrick met Henrik en Lonis zijns zonen waren belast met jeec 1 pont Bosch payments den mannengasthuys tot Otw, loscijns 6 gld krn Anthonis Jan Brocken, onderhoud ½ R dijk dijck van Otw (Ref: Wim de Bakker http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=24)
VIII-a Gerrit (/Gerart) Adriaen(s) (Jan) Brock / Zoon van VII-b Adriaen Jan Wouter Brock(en)
Woont 1629 in Oss, overleden na 1642.

 1. Adriaen Gerits Brock
 2. Peter Gerits Brock, volgt IX-a
 3. Cornelis (/Neel) Gerits Brock, volgt IX-b
 4. Jan Gerit Brock, volgt IX-c
 5. Theunis Gerrits Brock, volgt IX-d
 6. Meriken Gerits Brock, trouwt RK te Oss 3 juni (ondertrouw te Oss op 17 mei) 1631 met Roelof Jan Meeus

Groen: van Hanneke Brok, 22 oktober 2014

Godshuis de Heilige Geest (van 's-Hertogenbosch)
Toegangsnummer 668 (1590-1652) Diversen, blz. 164
3 maart 1628
Anthonij Pijnappel als mr. en[de] rectoir der Taffele oft Godshuijs van [den] Heiligengeest // binnen Tshertogenbossche en[de] met voorgaen[de] kennisse van Jo. Peter van Gestel als // provisoir heeft verpacht en[de] verpacht midts desen Gerart Adriaen Brocken, laet // des voors. Godtshuijs als wonen[de] op een van [den] Godtshuijs hoeve tot Oss ende // Willem Wouter Daniels oijck tot Oss wonen[de], een stuck lants in voorgaen[de] jaren // heijlant geweest sijnde en[de] nu wesen[de] ackerlant gelegen tot Oss in de Bossche Straet // genoempt de Nijenwe Hoeve, liggen[de] ruerens neffens t’Godshuijs van [den] Heijligengeest // hoeve van [den] Bossche die den voors. Gerart Adriaen Brocken in pachtinge heeft, eenen // tijt en[de] termijn van vier jaren continueerlijcken ingaen[de] d’iersten jaer van vieren te witte // stoppeltijt a[n]no XVIc XXVIII en[de] weder te eijndene te witte stoppeltijt a[n]no XVIc // twee ende dartich waer vor de voors. pachters aen voors. Godtshuijse // oft m[eeste]r des selffs geloeft hebben en[de] geloven midts desen onverscheijden een // voor all en[de] elck van hen besundere op verbijntenisse van henne persoon // en[de] goederen present en[de] tocomen[de] allen jaer te leveren en[de] te betalen drie // mud vier sester roggen ende vier sester boickweijts, maecken[de] vier // mud corens mate der voors. stadt en[de] binnen der selver stadt vrij van // alle lasten, commeren, contributien, exactien, subventien, ordinaris // extraordinaris alrede opgeset oft alnoch opgeset te worddene soe // ter eenre als ter andere sijde, egeene lasten uutgescheijden, te leveren ende // te betalen waer van den iersten termijn van [den] voors. leveren sal sijn Corsmisse // a[n]no XVIc XXIX van [den] oicxt des selffs tjaers en[de] soe voorts van jare tot // jare desen voors. tijt en[de] termijn gedueren[de] oft eene soe verre den voors. m[eeste]r gelief // midts conditien en[de] voor waerden bij den m[eeste]r ondersproken dat soe verre den tijt // beter den en[de] van sinne wordden dat hij daer op een huijsinge wilde setten // ende daer aff voorts alleijnskens maecken een hoeve lants midts nemende // wat lants van [den] dwee hoeve oijck nijet verre van daer liggen[de], en[de] indijen gevalle // den laet sulcx gedraecht sullen de voors. pachtenars gehouden wesen deselve // oicxt daer nae van [den] lande voors. affstant doen nijettegenstaen[de] de vier jaaren // nijet geexpireert en waren. Item sullen oijck de voors. pachtenars gehouden // en[de] verbonden wesen voors. lant te graven, wallen, heijmpen, vreden, de graffen // opgraven en[de] sloten loffbaerlijcken en[de] soe een goet huerlingh schuldich is te doen // en[de] tot daer geheijmpt oft gevreet moet wesen tselve de huerlingen sullen // gehouden wesen te doen met hen selffs hout soe daer m[eeste]r het schaerhout staen[de] // rondomme het voors. lant als oijck opgaen[de] reservert tselve tot behoeff van [den] // Godtshuijse sonder ennichsins daer inne te mogen hacken oft houden (=houwen) in ennige // manieren; Ite[m] noch verwaert dat de huerlingen den graff liggende lancx de // straet gehouden sullen wesen op hennen coste loffbaerlijcken op te graven // ende steecken daer van node is aen beijde sijden eenen speeck af ende // aerde daer uutcomen[de] den wal daer mede maecken en[de] hoogen daert ennichsins // van doen oft van node soude mogen wesen en[de] die daer toe nijet nodich en is te // leggen op te sijde van de straet om die eijcken heesters oft de jonge eijckenbomen // aldaer staen[de] te lancx wassende ende selve aerde slichten omme deselve voors. // rije heesters beter aen wassen te mogen comen dan die nijet te // mogen vervueren te wesen die selve voor uutgegraven eerde maer die tsamen // slichten omme die selve rije heesters te lancx die graff staende aen tselve // gehouden wesen sal doen als het lant van voors. Nijenwe Hoeve is strecken[de]; oijck // sullen het nijen we gemackt sulken gehouden wesen te leggen int vaergat // daer inne vaertt opt tlant van de Nijenwer Hoeve om alsoe alle het water // comende van de Godtshuijs van des Heijligengeesthoeve daer ruerens // bij en[de] aenliggende en[de] daer op woent den voors. Gerart Brocken tsaemen alsoe daer // doer te leijden ende te moeten voorts lopen nae de gemeijn heijde hennen // om het water alsoe uuter hoeve oijck te wech te crijgen; alle welcke voors. // drie en[de] een halff mud roggen en[de] vier sester boik[weijt]s haelijcx geloven die // voors. Gerart Adriaen Brocken en[de] Willem Wouter Daniels allen jaer ten // voors. termijne te leveren en[de] binnen deser stadt vrij van alles als voor // te (betalen), hier onder verbijnden sij onverscheijden een voor all en[de] elck voor hen // besundere henne personen en[de] goederen, present en[de] tocomen[de] en[de] de conditien // poincten en[de] voirwaerden hier vorens verhaelt in alles naetegaen ende // metten wercke te volbrengen. Aldus geschiet sonder bedroch, arch en[de] // list. Aldus geschiet sonder bedroch, arch en[de] list (!) desen iii en mert a[n]no // XVIc XXVIII coram testibus subscriptis. {G. van den Wiel, testis} {Andries Thoelnckx, priester} {Ick Anthonis Peeters van den // Wiel als ghetuighe}

R 57 Lith 8 juli 1630
RALIT057 BHIC-online pagina nummer 27 en 28
Gerart Arienssen Brock van Haeren woonende in de vrijheijt van Oss opte Heijligengeest Hoeve vanden Bossche heeft gekocht van "Gerart Wouters, secretaris der heerlijcheijt van Lith, als man van Jenneken zijnen huisvrouwe dochtere Goijart van Daemen," [...] "eenen jaerl[ijcken] ende erffel[ijcken] chijns van vijftien gul[den] jaerl[ijckx] gemeijndel[ijck] genoempt twintich stuijvers voir iederen gul[den] te rekenen off in anderen goeden gancbare gelden in tijde der betalinge cours ende loop hebbende te betaelen alle jaer op den VIIIen julij XVI C een ende dartich ende soo voorts ten allen jaere vrij ende vranck van alle lasten van ende uijt eenen hoff landts gelegen binnen den dorpe van Maeren gemeijndel[ijck] genoempt den Heerhoff, vijer hont landts off daer ontrent groot sijn tusschen erve boven naest metten eenen eijnde Mathijs Geritssen, metten anderen eijnde beneen naest als met deen eij[n]de de gemeijne straet ende met dander eij[n]de op erve genoempt de Leuten verscheijde persoonen toebehorende als hij seeghde, ..." [regest van BHIC] Verkoper mag dit altijd lossen met de som van 300 gulden, opzegtermijn een kwart jaar. Akte doorgehaald. MARGE: op dese renthe is gelost ende gequeten 200 carolus gulden metten interest van dijen ende de ander 100 gulden blijven noch staen t'hondert tegens 6 gulden. MARGE: dese renthe van 5 gulden jaarlijks is te vollen affgelost ende gequeten metten achterstel vandijen gelijck Gerit Arienss Brock selff bekent heeft voor schepenen Lambert Willems en Gerit Claess in Lith op 30 september 1635.

Afbeelding Hier staat geschreven: erffel[ijck] vercocht Gerart Arienssen Brock van Haeren, woonen[e] in de vrijheijt van Oss opte Heijligengeest Hoeve vanden Bossche, eenen jaerl[ijcken] ...

R 57 Lith 20 januari 1631
RALIT057 BHIC-online pagina nummer 55
Gerit Arienssen Brock van Haeren wonende in de vrijheijt van Oss heeft van Gerit Claessen gekocht "eenen merghen land is off soo groot ende cleijn denselven gelegen is onder t’gericht van Herwarden [dit is Heerewaarden in Gelderland] ter plaetse genoempt opte Berghen tusschen erve bovennaest Jan Janssen van s’Heerenberghe met meer anderen, beneden naest Jacob Peters van Herwarden, streckende van de Litsche Hamgraff tot opt Commerdijcxken aldaer."

Afbeelding Hier staat geschreven: erffel[ijck] gevest en[de] opgedraegen Gerit Arienss[en] Brock van // Haeren wonen[de] in de vrijheijt van Oss, eenen merghen land is ...

R 57 Lith 24 januari 1631
RALIT057 BHIC Online pagina 56
[De acte is in zijn geheel doorgehaald] #dese renthe is gelost en[de] gequit#
Wij Lambert Willems en[de] Jan Rembouts van Grinsven schepen[en] der heerlijckheijt van Lith tuijgen dat voor ons is gestaen en[de] gecompareert / Aelken nagelaten weth[...]u (weduwe) Goyart Daniels van Maeren met wil en[de] consent van haere kijnderen gelij... heeft wittel[ijck] vercoft erffel[ijck] / gevest en[de] opgedragen Gerit Arienss[en] Brock van Haren woonen[de] in de vrijheijt van Oss, een[en] jaerl[ijken] en[de] erffel[ijcken] chijns van vijff g[ulden] elcken / gul[den] van twintich stuijvers t’stuck oft in andere goede gancbaeren gelden in tijde der betalinge cours en[de] erop hebben[de] te betaelen / alle jaer erffel[ijck] op s[inte] Pauwels bekeringe dach waervan den i[erste]n betaeldach sall verschenen sijn s[inte] Pauwels bekeringe / a[n]no XVIc twee en[de] dartich en[de] soo voorts in alle jaeren vrij en[de] vranck van alle lasten van en[de] uuijt een[en] mergen landts gelegen binnen / der voors. heerlijckheijt Lith ter plaetse genoempt In de Uuijtslaegen tusschen erve boven naest Hanrick Lamberts van Nulandt / met meer andere, beneden naest Oth Jan Toniss[en], strecken[de] van erve s[in]ter Claes altaer tot op erve Cornelis Goijarts den Romeijn / als zij vercopersse seeghde van[den] selven copere metten erffrecht te hebben en[de] te besitten, en[de] die voors. vercopersse heeft den copere de voors. renthe / opgedragen en[de] helmelinge d[aer]op vertegen met consent en[de] ad... van haere kijnderen inne manieren als gewoonl[ijck] zijn[de] geloven[de] die voors. vercopersse / op verbant van haere persoon en[de] goederen tegenwoordel[ijck] hebben[de] en[de] naemaels vercrijgen[de] dat zij den voors. copere van den voors. chijns schuldige / en[de] gerechte sull doen warantschap en[de] dat zij alle andere commer calangie en[de] aentael int voors. onderpandt wes[ende] aff sall doen / geheelijcken en[de] dat zij oft haare kijnderen voor de betalinge der voors. renthe den voors. copere jaerl[ijcx] daer .... .... jaer te vergoeden / altijt goetgenoch en[de] weldoegen[de] all maecken en[de] houden, mede geconditioneer[t] en[de] oversproocken dat den voors. vercopersse oft haere / kijnderen en[de] naecomelinge dese voors. renthe altijt sal mogen lossen en[de] quijten neffens en[de] heulmael metter som[m]e van hondert car[olij] g[ulden] / in tijde der afflossinge cours en[de] loop hebben[de] metten achterstellige pachten daerbij verschenen en[de] vervallen altijt op s[inte] Pauwels / bekeringe dach ende sullen malcanderen een vierdendeel jaers te voren opseggen wie van beijde geloeft en[de] gelost willen hebben / .... .... .... .... .... desen 24 januarij 1631.

R 57 Lith 24 januari 1631
RALIT057 BHIC Online pagina 57
[De acte is in zijn geheel doorgehaald] #dese renthe is gelost en[de] gequit#
Wij Lambert Willems en[de] Jan Rembouts van Grinsven schepen[en] der heerlijckheijt van Lith tuijgen dat voor ons is gestaen / en[de] gecompareert Gijsbert Goyart Daniels en[de] heeft wittel[ijck] vercocht erffelijck gevest en[de] opgedraegen Gerit Arienss[en] / van Haren woonen[de] in de vrijheijt van Oss, een[en] jaerl[ijken] en[de] erffel[ijcken] chijns van twee g[ulden] tien stuijvers elcken gul[den] van twintich / stuijvers t’stuck oft in andere goede gancbaren gelden in tijde der betalinge cours en[de] daerop hebben[de] te betaelen alle jaer / erffel[ijck] op s[inte] Pauwels bekeringe dach waervan den i[erste]n betaeldach sall verschenen sijn s[inte] Pauwels bekeringe a[n]no XVIc twee / en[de] dartich en[de] soo voorts in alle jaere vrij en[de] vranck van alle lasten van en[de] uuijt een[en] mergen landts gelegen binnen der voors. heerlijckh[eijt] / Lith op te Cortweijen tusschen erve boven naest derffgen[aemen] Peter Crollen, beneden naest Aelken, dochtere Jan Willem Welten, / strecken[de] van den Plater Stege tot op d’Uetslagense Stege als hij vercopere seeghde van[den] selven copere metten erffrecht / te hebben en[de] te besitten, en[de] die voors. vercopere heeft den copere die voors. renthe opgedraegen en[de] helmelinge daerop / vertegen inne manieren als ghe / woonlijck zijn[de] geloven[de] die voors. / vercopere op verbant van sijn persoon / sullen zijne goederen tegenwoordel[ijck] / hebben[de] en[de] naemaels vercrijgende / dat hij den voors. copere van [den] voors. / chijns schuldige en[de] gerechte sull / doen warantschap en[de] dat hij / alle andere commer calangie / en[de] aentael int voors. onderpandt / wes[ende] oft comen[de] aff sall doen / geheelijcken en[de] dat hij t’voors. onder / pandt voor de betalinge der voors. / renthe den voors. copere jaerlijcx / daer uuijt .... ... jaer te vergoeden / altijt goet genoch en[de] wel / doegen[de] sall maecken en[de] houden, / mede geconditioneer[t] en[de] ondersprocken / dat die voors. vercopere oft zijne / erffge[naemen] de voors. renthe altijt sal / mogen lossen en[de] quijten neffens en[de] / heulmael metter som[m]e van / vijftich car[olij] g[ulden] in tijde der aff / lossinge cours en[de] loop hebben[de] metten / achterstellige pachten daerbij / verschenen en[de] vervallen altijt op s[inte] Pau / wels bekeringe dach en[de] sullen / malcanderen een vierdendeel jaers / te vorens opseggen wie van beijde / partijen geloeft en[de] gelost wil / hebben .......... ofte / .... desen 24 januarij 1631.

RK doop-, trouw-, begraafboek Oss:
Maius 1631 / 17 Maij contraxerunt sponsalia / Rolandus Joannis et Maria / Gerardi [Meriken Gerits Brock]. Testes Adrianus / Gerardi [waarschijnlijk Adriaen Gerits Brock] et Petrus Michaëlis / 3 junij praedicti iuncti sunt matrimo- / nio. Testes Joannes Gerardi [waarschijnlijk Jan Gerits Brock et Ludolphius Jacobi custos [de koster].

R 65 Oss 17 juni 1631
Gerrit Adriaens Brock wordt vermeld als hij huwelijke voorwaarden sluit voor zijn dochter Meriken met haar aanstaande man Roelof Jan Meeus.


Afbeelding 12. RA Oss 65 17 juni 1631. Hier staat geschreven:
"Wij Jacop Lamberts (,) Ruth Jacopssen ende // Michiel Jan Franssen (,) schepenen der vryheyt // der vryheyt van Oss doen condt en[de] maecken // kennel[yck] eeneygelycken dat voir ons gecompar(eert) // syn Roeloff Jan Meeus toecomen[de] bruydigom ter // eenre en[de] Meriken dochter Gerit Adriaens // Brock toecomen[de] bruyt geassisteert metten (voorsegde) // Gerit haeren vader ter ander syden, heb(bende) // gemaeckt seeckeren contract antenuptiael // ..."

Godshuis de Heilige Geest (van 's-Hertogenbosch)
Toegangsnummer 668 (1590-1652) Diversen
26 februari 1632
Op huijden den xxvi februarij XVIc XXXII (1632) heeft Joris van Bergangien // als m[eeste]r en[de] rectoir des Godtshuijs van den Heijligengeest binnen Den Bossche // gecontinueert en[de] verlenct Jan sone Gerart Adriaen Brocken ende dat // voor sijnen vader (moet waarschijnlijk zijn: broeder) Thonis Gerart Brocken en[de] Willem Wouter Daniels // wonen[de] tot Oss voors. stuck ackerlants gelegen tot Oss in de Bossche // straet genoempt de Nijenwe Hoeve gelegen ruerens de Heij // ligengeesthoeve deser voors. stadt die in pachtinge heeft denselven // voors. Gerart Adriaen Brocken; eenen tijd ende termijn van vier jaaren // continuelijcken deen den anderen volgende, ingaende d’ierste jaer // van viren de witte stoppeltijt anno XVIc twee en[de] dartich en weer // te eijndene te witte stoppeltijt anno XVIc XXXVI waer voor de // voors. pachtenars alle jaer geloeft hebben ende geloven midts desen // onverscheijden een voor all en[de] elck van hen besundere op verbijnten(isse) // van henne personen alle henne goederen present en toecomen[de] alle // jaer te leveren drie mud vier sester roggen roggen (!) ende vier sester // boeckweijts makende vier mud corens, mate deser voors. stadt ende // binnen der selver stadt vrij van alle lasten, commeren, contributien // exactien, subventien, ordinaris, extraordinaris, alrede opgeset // off alnoch opgeset te worddene, soe ter eenre als ter andere // sijde, egeen lasten wegescheijden, te leveren ende te betalen waer // van den iersten termijn van de voors. leveren sal sijn Corsmisse // a[n]no XVIc drie ende dartich en[de] dat van den oicxt des selffs // jaers ende soe voorts van jare tot jare desen voors. tijt en termijn // gedurende; voorts generalijcken op alle andere conditien // poincten ende voirwarden in de bovende geschreven pachtcedulle // begrepen, egeen van dijen uutgescheijden ende omme cortheijts wille // daer toe revere(re)nde welcke voors. drie ende een halff mud // roggen ende vier sester bouckweijts geloven die #voors.# Jan sone Gerart // Adriaen Brocken in den name van sijnen vader ende met hem Thonis // Gerart Brocken sijnen broider als oijck Willem Wouter Daniels onver // scheijden een voor all als voor ten termijne voors. alle jaer vrij van // alles als voor te leveren ende te betalen ende de conditien, poincten // en[de] voirwarden, soe sij dese als in de leste bovengeschreven cedulle // begrepen, in alles naetegaen en[de] metten wercke te volbrengen // hieronder verbijndende zij onverscheijden een voor all en[de] elck van // hen besundere henne personen en[de] goederen present en[de] tocomen[de]. // Aldus geschiet sonder bedroch arich ende list desen voors. 26 februarij // 1632 in presentie van dese nabeschreven getuijgen als poirters // die dese tot verificatie van tgeene voors. staet dese hebben onder // teeckent. {Franchis van Nijehoff // ghetuijghe} {Bij mij Ghijsbert Janssen als getuijgen} {... van den Wiel}

R 57 Lith 11 augustus 1632
RALIT057 BHIC Online pagina 10
Wij Lamert Willems ende Gerit Delissen, schepenen binnen der heerlijckheijt van Lith, tuijgen dat voor ons [doorgehaald: sijn] #is# gestaen ende gecompareert in henne propre persoone Goyart Janssen Vossen denwelcken heeft wettel[ijck] verkocht erffel[ijck] gevest ende opgedraghen Gerart Arienssen Brock van Haeren woonen[de] in den vr[ij]heijt van Oss zeven hont landts gelegen binnen der heerlijckheijt van Lith ter plaetse genoempt In de Enghwijcxe Hoeven tusschen erve boven naest Aerndt Janssen Croll, scholtis, beneden naest den voors. vercopere streckende van den Tientwech tot op erve des vercopere

R 65 Oss 5 oktober 1632
Gerrit Adriaens Brock koopt van Peeter Hendrick Baijens "eenen mergen landts" gelegen te Lithoijen ter plaatse genaamd "in ’t Luetervelt".

R 65 Oss 8 juli 1634
Gerrit Adriaens Brock koopt van Reynder Aert Jan Aertssen een "jaerlyken ende erffelycken chijns" van 12 guldens (tot 20 stuivers) te voldoen jaarlijks op 8 juli te beginnen 1635 van een huis, hof en erfenisse, 2 hont land, gelegen te Littoijen ter plaatse genaamd de Oliewijck.

R 65 Oss 13 juni 1635
Gerrit Adriaens Brock koopt van Jan Henricxssen de Raeth, ook wel genoemd Jan Nassauwen, een "jaerlijcken ende erffelijcken chijns" van 6 guldens (tot 20 stuivers) te voldoen jaarlijks op de 13 juni te beginnen 1636 uit een huis, hof en erve, groot drie morgen land, gelegen te Littoijen ter plaatse genaamd op de Weijen.

Godshuis de Heilige Geest (van ’s-Hertogenbosch)
Toegangsnummer 664 (1637-1657) Diversen Huurregisters, folio 37
3 april 1637
(Links boven in de marge: Present Lanschot, Pieck // [...] Bernagie)
Os // Verpachtcedulle van[den] 1[en] hoeve van Os
Op heden den iii[den] april 1637 hebben de heeren regenten en[de] rector // van den Godtshuijse genaemt den H. Geest binnen s’Hartogenbosch // bij continuatie verhuert aen Gerit Arienss[en] Brock // eene hoeve met henne rechten ende toebehoorten geleegen in[de] // parochie van Os inder grooter en[de] vuegen als hij d’selve tegen // woordich in ius teulinge is hebben[de]; eenen tijdt en[de] termijn van // ses jaeren met drijen te scheijden soo wie van beijden // gelieven sal mits t’selve int derde jaer goets tijds voor // Corsmis opseggen[de]; ingaen[de] dese pachting de hoff met het // hoijlant te halff meert, de huijsinge met het weijlant te // te Pinxtavont en[de] het ackerlant te stoppeltijdt, metten halven // schare die alsdan op de voors. hoeve gewassen sal zijn altesamen // van desen jaere XVIc seven en[de] dartich alle jaer ten voorlijve // op St. Marten om dartich gul[den] en[de] seven mud rog en[de] drije // mudde boeckweijt mate deser stadt en[de] binnen de selve in[den] // voors. Godtshuijse te leveren en[de] te betaelen vrij van alle lasten // commeren, contributien, exactien, subventien, margengelt // dijckgelt, ouwe ofte nieuwe wercken, ordinaris, extraordinaris // alrede opgeset ofte alnoch opgeset te worden soo ter eenre als ter // andere zijde waer van dit eerste termijn van leveringe vant // coorn zijn sal Corsmisse 1637 ## van [den] oigst ofte halve schaere van den // selven jaere en[de] het voorlijff St. Marten 1637 en[de] soo voorts // van jaere tot jaere deser hueringe gedueren[de]. Item sal alnoch // gehouden zijn ten ses jaeren aen te betaelen drije gul[den] als zijn[de] // het inneemen der hoeve naer ouder gewoonte. Item sal oock // gehouden wesen alle jaer te betaelen de grontchijnsen en[de] andere // gebueren rechten uijtte voors. hoeve gaende en[de] bij hem voor // dese gewoonl[ijck] zijn[de] geweest te betaelen en[de] dat op sijnen coste // en[de] laste sonder daer voor iet te corten. Item sal oock gehouden // wesen de huijsinge op de voors. hoeve staende te houden en[de] onderhouden // in goeder loffbaerl[ijcke] ger....ckte van dack en[de] wanden en[de] sal // schuldich wesen alle jaer op de voors. huijsinge te verdecken acht // rimmen recht gedreven dackstroij hem behoorl[ijck] // gewicht hebben[de] en[de] oft van genen node is weesende soo veel stroij // te verdecken sal voor elcke vimme onverdeckt stroij betaelen // dertich stuij[vers] oft stroij in specie leveren tot keure van de // [ver]pachters. Ende als men op de voors. hoeve iet sal timmeren // repareeren oft decken sal den laet de arbeijders geven den // mont... en[de] t’Godtshuijs sal de dachhueren betaelen. Item sal den voors. laet gehouden zijn alle jaer op de voors. hoeve te // pooten vijftich eijcken, bercken oft popelieren heesters oft // willigen pooten soo de plaetse bereijdtcht sal op zijne coste // des sullen de selve hem worden besorght ende de plaets[e] geweesen // waer hij d’selve haelen ende uijtsteecken sal. Item sal oock // onderhouden alle thuijnen, graven, wallen en[de] waterlaeten // Folio 37 verso weteringen ende tochtgraven, wegen ende graven, oock de dijcken ende // steegen binnens velts als anderssins moeten maecken ende // repareeren dat des h....schouwe daer over en[de] voor bij gaen mach // en[de] dat al op sijnen coste en[de] laste. Item en sal de voors. laet // egeenderhande hout t’sij opgaen[de] oft schaerhout mogen affhouwen // oft doen affhouwen op eenige manieren dan alleenl[ijck] thuijnrijs // en[de] wat backrijs die men hem wijsen sal en[de] voirder en[de] anderssints // niets, alsoo den geheelen houtwas ten behoeve van [den] Taeffele voors. // wordt gereserveert. Oock en sal de laet in [den] heijvelden niet meer // torff mog[en] slaen dan hem notel[ijck] om te verbranden sal van node hebben // en[de] nijmant anders daerinne laeten coomen om te steecken oft // heije te vlaggen. Item sal oock de voors. laet verobligeert // wesen int aftrecken der voors. hoeve te laeten alsulcke // ijsere beesten als hij int opcoomen ontfangen heeft bedragen[de] // ter somme van hondert gul[dens]. Item sal oock de voors. laet // teijnden zijne jaeren en[de] int aftrecken van [den] voors. hoeve // niet mogen affbueren oft door ijmanden doen affbieren // eenigerhande meste, stroij, strausel, ooithen, vlaggen ofte // eenigerhande rouwaer dan sal alleenl[ijck] te werden zijn metter // halven schare die op de voors. hoeve alsdan gewassen zal zijn // soo verre hij den voors. Godtshuijse te vollen voldaen zal hebben // en[de] anderssints niet. Tot voldoeninge en[de] naercominge //vant gene voors. is soo heeft de voors. Gerit // Adriaenss[en] Brock verbonden en[de] verbint mits desen zijn // persoon en[de] goederen present en[de] toecomen[de] des t’oirconde // in dese bijde selve ter presentie van [den] onders. getuijg[en] // poorters deser stadt onderteeckent ten dage voors. // Dit merck is + gestelt bij // Gerart Brock voors. // {J. van Bree}{Ghijsbert Janssen als getuijge}

R 58 Lith 18 mei 1637
Wij Jan Hermans van[den] Elshout en[de] Herman Hanricxssen Clinge, schepen[en] / binnen der heerlijcheijt Lith tuijgen dat voor ons is gestaen ende / gecompareert Arndt soone Cornelis Hanrick Cornelissen den welcken / heeft inne beleeninge gegeven Rutger Delissen, onsen mede schepen, / anderhalff hont landts gelegen onder de gerichte van Herwarden ter / plaetse genoempt Opte Berghen, tussen erve boven naest Gerart / Arienssen Brock tot Oss, beneden naest d’erffgen[aemen] Hanrick van Tiel / strecken[de] van[den] Hamgraeff tot des dorps w.... ... [...]

R 58 Lith 26 maart 1638
Wij Rutger Delissen en[e] Herman Hanricxsen Clinge, schepen[en] binnen / der herlijcheijt Lith tuijgen dat voir ons is gestaen en[de] gecompareert / in eijgene pesoone Goijart Janssen Vossen, den welcken heeft / wettel[icken] en[e] erffel[icken] vercocht gevest en[de] opgedraeghen Gerit Cornelissen / van Maren van d’een helft en[de] Delis Goessens van dander helft / vijff hont landts gelegen binnen der heerlicheijt Lith ter plaetse / genoempt Inde Enghwijcxe Hoeven tusschen de erfenisse boven naest / Gerit Arienssen Brock van Oss beneden naest, heer Verhuijgenlandt / strecken[de] van[en] Tiendwech tot opt Cortsteechsken [...]

R 66 Oss 20 januari 1639
Gerrit Adriaens Brock koopt van Gerrit Marten Peeterss een jaarlijkse en erfelijke chijns van 6 guldens, alle jaren te betalen op Bastiaensdag, te beginnen 1640, van een stuk land van 3 vaetsaet groot, gelegen te Oss aan de Bossche straet.

R 59 Lith 25 juli 1639
RALIT059 BHIC Online pagina 32
... waertegens den voors. Gerart Cornelissen aen voors. Gerit Geritssen van Maren / heeft gevest en[de] opgedraeghen de helft van vijff hont land is gelegen / omme der heerlijckheijt Lith ter plaetse genoempt In de Enghwijcxe Hoeven / ongescheijden en[de] ongedeijlt met Dielis Goessens, tussen erve boven naest / Gerrit Arienssen Brock tot Oss met meer anderen, beneden naest heer / Verhuijgen landt, streckende van[den] Tientwech opt Cortsteechsken, ... /

R 66 Oss 18 december 1641
Adriaen soone Gerrit Adriaens Brock koopt van Jenneken Hens Wilboirts een morgen land, ongescheiden en gedeeld met haar, gelegen te Littoijen in Robbershoef.

R 66 Oss 9 april 1642
Gerit Adriaens Brock verkoopt "een huys, hofft ende erffenisse malcanderen aenliggende twee hont lants" gelegen te Littoijen aan de Oliewijck "gelijck hij tselve voir schepenen deser vrijheijt tegens den richten uuijt crachte van evictie van een renthe van twelff gulden ende noch een renthe van neghen gulden jaers vercregen heeft op ten drie en twintichsten meert 1641 ons scheepenen gebleecken" verkocht aan Neelken Thijs Hendrick Delis, weduwe Peeter Jan Iewens. Idem verkoopt zij aan Gerit Adriaens Brock een morgen land gelegen te Littoijen, in den Corten Noddenheuvel.


Afbeelding 13. RA Oss 66 9 april 1642. Hier staat geschreven:
"Gerit Adriaens Brock een huys hoff ende erffenisse malcanderen // aenliggende twee hont lants off soe groot ende cleyn de // selve gelegen sijn inde prochie van Littoijen ter plaetschen // genaempt aende Oliewijck tussen erfenisse der // erfenamen Jan Herman Goertssen boven deen syde ende tussen // den Thienthoff beneden nast dander syde ende deen eynde // streckende metten anderen eynde opte gemeynstraet // in vuegen ende gelijck hij tselve voir schepenen deser // vrijheijt tegens een richter uijt crachte van evictie // van een renthe van twelff guldens ende noch een renthe van // negen guldens ’s iaers vercregen heeft opten drie ende // twintichsten meert XVIc een ende veertich ons schepenen // ..."

R 25 Lithoijen 7 december 1657
RALTO025 BHIC Online pagina 361
Wij Jacop Lamberts, Henr[ick] Henr[ick] Cleijnen en[de] / Peter Handr[ick] Baijens, schepenen des dorps Littoijen / tuijgen dat voor ons is gestaen en[e] gecomp[areer]t Reijnder / Herman Willemsen, van den selven, de gerechte helft / van twee mergen lants ongescheijden en[e] ongedeijlt / sijnde eenen mergen lants ofte soo groot en[de] cleijn den / selven gelegen is in de prochie van Littoijen ter plaetschen / genoempt In het Campken in het Luetervelt tusschen / den erffg[enaemen] Gerit Ariens Brock van Oss boven naest / van tvoors. Campken en[de] den Dollersdijck beneden naest / strecken[de] van d’erfg[enaemen] Guert Aert Willems tot op erff[enisse] / mr. Henr. Crijnen, derffg[enaemen] Gerit Jan Smits met meer / anderen. Verkocht aan mr. Henrick Crijnen en Niclaes Goossens.


VIII-b Cornelis Adriaen(s) (/Adriaensen) (Jan) Brock(en) / Zoon van VII-b Adriaen Jan Wouter Brock(en)
Woont 1629 in Geffen, overleden vóór 1647, trouwt met Jenneken Ardts. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Brocken, gedoopt te Oisterwijk 15 september 1598 (zie afbeelding).
Uit hetzelfde of een ander huwelijk:
 1. Neelken Cornelis Adriaensen Brock, trouwt met Joris Janssen (overleden vóór 1647; testament 6 juli 1646 te Geffen). Uit dit huwelijk waarschijnlijk:
  1. Jenneken Jorissen, overleden vóór 2 mei 1673, getrouwd met Jan Franssen Popeliers.
  2. Grietje Jorissen, overleden vóór 2 mei 1673, getrouwd met Jan Peter Meuissen.
 2. Adriaen (/Aerdt) (Cor)nelissen Brock, volgt IX-e
 3. Jan Cornelis(sen) Brock, volgt IX-f

R 26 Geffen 4 februari 1647
Neelken Cornelis Brock verkoopt akkerland te Geffen "achter den Ruysen Hoek" haar aangekomen van haar overleden man.

Afbeeling VIII-b. Doopakte van Adriana Brocken, 15 september 1598 te Oisterwijk. 15 7bris 98, [vader:] Cornelis Adriaen Brocken, [moeder:]Jenneken Ardts, [kind:] Adriana, [doopgetuigen:] Corstiaen Jan Peters [en] Adriana Geerit Brocken. Bron: 01 doopboek 1597-1610, trouwboek 1597-1610 en aantekeningen van overlijden 1597-1604 (RK), Oisterwijk (http://www.regionaalarchieftilburg.nl)-

RA Rosmalen 8 (Foto nr. 3458 van Jan van der Biezen)
2 mei 1673
Aen mijn eerwerde heren / schepen deser dorpe ende / dinckbancke van Roosm[alen]
Verthoont reverentelijck JAN TOMESSEN / en[de] WILLEM MATTHEUISSEN GULDEMANS geëde / momberen over d’onmondige kinderen JAN / FRANSSEN POPELIERS verweckt bij JENNEKEN / JORISSEN sijne wettige huijsvroue ende d’onmondige / kinderen JAN PETER MEEUISSEN verweckt bij / GRIETIJE JORISSEN in haren leven echtelieden / (g)eeft(en) met alle behoorlijcke reverentie te / cennen dat het #huijs# staende opt Outhijus (?) / de voors. onmondige kompitteerde tegen- / woordich ledig en[de] onbewoont staet soo dat / het met dese quade conijoncktuere van / tijden dagelijckx meer en[de] meer afgebroken / en[de] bedorven wort soo ist dat wij versoecken / mits desen dat u eerw[werden] gelieffen / (auto?)riseren om het selve huijs te mogen / verkopen ten behoeven van den onmondigen / alsoet andersints geschapen is om tenenmael / afgebroken te worden, als dat den onmondigen / daer dan geen proffijt van soude hebben, soo dat / het veel beter is verkoft te worden als / soo te blijven staen, alles onder rekening / bewijs en[de] reliqua, dit doende etc. / {WILLEM MATEUSEN GULDEMANS} / Dit ist merck {+} van JAN TOMESSEN / Gesien den inhout deser requeste / {ARIEN CORNELIS BROCK} / Dit ist merck {+} van JAN CORNELISEN BROCK.
In de marge: Gesien bij mijn heeren schepenen / den inhout deser requeste / wijsen hetselve op advies / van de naeste vrienden / om alsdan te doen soo / sij sullen vinden / te behooren, ter ordonantie van schepenen den / 2 maij 1673 / {W. v[an] Werthuijsen}

(foto nr, 3459 van Jan van der Biezen)
Ende apontement van de schepenen daar / op gevolght gedracht (?) het advijs / van ons ondergetekende naste / vrienden dat het huijs in den queste / vermelt beter is verkoft dan / gehouden, also het aleenkens / eeven wel afgebroken wort.

Groen: Met dank aan Jan van der Biezen voor het wijzen op deze acte en het ter beschikking stellen van een foto ervan (18 oktober 2015).


VIII-c Gerrit Christiaens Brocke / Zoon van VII-d Corstiaen Jan Wouter Brocken
Woont 1629 in Haaren. trouwt met N.N. Uit dit huwelijk:

 1. Cristiaen Gerrit Cristiaens Brocke, vermeld in 1609 als scholier!
 2. Peter Gerart Corst Brocken, wonende te Oisterwijk, vermeld 1654.

1609 augustus 10
851.Not.Otw.1,I,f.4(4)
Jan Peynenborch Janss oudtste kerkmeester en Dierck Gerits van de Wiel H.Geestmeester beiden vvo als test. collateurs 2 borsen int Rijck Fraterhuys binnen stad sBosch fund. hr Jan van Ouckel d ene van Huybert z. Goossen Huyberts van Laarhoven was de de procurator van het fraterhuis wil lossen met advies van hr Ghijsberden van Bolk pbr en cappellaen prochiekerk vvo na zondagse proclamaties deze vacante beurs gegeven aan Cristiaen z. Gerrit Cristiaens Brocke, scholier. http://www.regionaalarchieftilburg.nl/

402. 1654 februari 13 sH,R.1609,149v
Peter z.w. Gerart Corst Brocken wnd Otw schuldig aan mr Marten van Heesch als voor jeec 11 gld 5 st op St Maertensdach uit - huys schuer aangelegen erff 6 L 2+1/2 R bvvo tpl. voors. t Maerten Jans van de Wouw en Jan Embert Symons t wede Jacob Donck v gem. baen t Jan Timmermans belast met 12 st jr van Doirne gelost 27-12-1679 bij Everard Horne? heer van Asten 11-1-1680
IX-a Peter (/Pieter) Gerit(s) (/Geritsezn) Brock / Zoon van VIII-a Gerrit Adriaens Brock
Overleden te Geffen 8 februari 1680, trouwt voor de eerste maal met Anneken Gerits, overleden vóór 1655. Uit dit huwelijk:

 1. Henderick Peter Brock, volgt X-a
 2. Jenneken Peter Brock (/Jenneke Pouls Jacops) begraven te Geffen 18 februari 1709 (NG begraafboek 1699-1795), trouwt NG te Geffen 22 januari 1668 (ondertrouw te Geffen 7 januari) met Pouwel (/Paulus) Jacobs van Nistelrooij, begraven te Geffen 6 februari 1674, volgens de begraafacte hebben zij dan drie kinderen. Uit dit huwelijk:
  1. Maria, dochter van Paulus Jacobs en Joanna Peeters, RK gedoopt te Geffen 12 april 1668 (peter en meter: Adrianus Nelen en Maria Janssen), waarschijnlijk overleden vóór 18 februari 1709.
  2. Anna (/Anneken Paels Jacops /Anneken Pauwelse /Anneke Bastiaans), dochter van Paulus Jacobs en Joanna Peeters, RK gedoopt te Geffen 16 maart 1670 (peter en meter: Petrus Brock en Jacoba Claesse[n]), overleden ná 25 oktober 1735, getrouwd te Geffen RK en NG 11 mei 1710 met Croon (/Hieronijmus) Guerts (/Geurts), weduwnaar van Claasken Teunissen. Croon Geurts is begraven te Geffen 3 april 1726 (RK begraafboek Geffen 1722-1772; NG Begraafboek 1699-1795: "Den 3 appril is begraven Hieronimus Croon, laat na sijn vrouw en drie kinderen"). Anneke Pauwelse (/Anneke Croonen) hertrouwt RK te Geffen 2 mei 1728 (NG ondertrouw 17 april, RK ondertrouw 18 april) met Peter Guerts Schuermans, wonende te Oss, weduwnaar van Peterke Dirk Jacops.
  3. Sebastianus (/Bastjaen Paulse /Paelsen), zoon van Paulus Jacobi en Joanna Peeters, RK gedoopt te Geffen 8 december 1671 (peter en meter: Guert Paulisse en Margareta Sebastiani), begraven te Geffen 25 oktober 1735 (RK begraafboek), getrouwd te Geffen RK en NG 23 mei 1706 met Anneke Jansen (/Anna Handerix) uit Heesch. NB Bij de begraafacte staat: (...) begraven Bastiaan Pauwels Brock laat na sijn suster.
  4. Jacoba, dochter van Paulus Jacobi en Joanna Paulis[sen], RK gedoopt te Geffen 7 januari 1674 (peter en meter: Theuwe Jacobs en Anna Geert Dirickx), waarschijnlijk overleden vóór 18 februari 1709.
  5. Te Geffen 10 januari 1674 is een kind van Paulus Jacobs overleden (Begraafboek van de schepenbank)
Trouwt de tweede maal vóór 1655 met Harisken (/Henrica /Handricxken /Hendrisken) Aerts, overleden tussen 23 februari en 30 maart 1693, waarschijnlijk te Geffen. Uit dit huwelijk:
 1. Pauwel Peter Brock, volgt X-b
 2. Jacob Peter Brock, volgt X-c
 3. Anneken Peter Brock, overleden te Geffen 24 november 1721 (RK doodboek) en begraven 26 november 1721 (NG begraafboek), trouwt te Geffen 9 augustus 1682 met Anthonis (/Teunis) Jansen van den Broeck (/Broek), overleden vóór 1693. Anneken (/Anneke Teunis) trouwt voor de tweede keer RK te Geffen 10 september 1698 (NG ondertrouw te Geffen 26 juli 1698; RK ondertrouw te Geffen 27 augustus 1698) met Arien (/Adriaan) Jansen (/Adriaan Hendrik) (van den Zanden) uit Geffen, begraven te Geffen 12 augustus 1715 (...) laat naa sijn vrou woonende aan tBergeijnt..
 4. Geritien (/Geritje /Geertke /Geertjen) Peter Brock, trouwt voor de eerste maal RK te Geffen 24 juni 1686 (ondertrouw Nederduits Gereformeerd 8 juni en RK 9 juni) met Cornelis Peter(s) (Hendricks) (zij zijn dan beide 28 jaar oud dus beide geboren ca. 1658); Geritien trouwt voor de tweede maal RK te Geffen 18 mei 1692 (ondertrouw Nederduits Gereformeerd te Geffen 3 mei 1692) (als weduwe van Nelis Peters) (de pastoor schrijft Broock ipv Brock) met Udo (/Uijde) Willems van (de) Goor, begraven te Geffen (NG begraafboek) 24 juni 1716, zoon van Willem Udo van (de) Goor; Geritien trouwt voor de derde maal voor schepenen van Geffen 24 november 1716 (zij is dan ca. 55 jaar oud, dus geboren ca. 1661) met Aert Willems (/Wilm) (Huijberts) uit Heesch, die dan ca. 50 jaar oud is en 17 december 1731 nog in leven is. Geritje Peter Brock schrijft haar testament 30 november 1718 voor notaris Dirk Sterkmans te Rosmalen.
 5. Lijsken (/Leiske /Elizabeth) Peter Brock (/Brok), gedoopt te Oss 2 juni 1658, overleden vóór 1693, trouwt RK te Geffen 21 september 1687 (ondertrouw Nederduits Gereformeerd te Geffen 6 september 1687) met Pouwel Aerts (/Aarts) (/van Tiel). Uit dit huwelijk:
  1. Joannes, RK gedoopt te Geffen 9 oktober 1688, overleden vóór 9 april 1693, zoon van Paulus Aerts en Elisabetha Pauli.
  2. Joanna (/Jenneken), RK gedoopt te Geffen 2 oktober 1689, dochter van Paulus Aerts en Elisabetha Paulis. Jenneken wordt 9 april 1693 vermeld als minderjarige dochter Pauwels Aerts verweckt bij Lijsken, dochter Peter Brock, sijn geweesen huijsvrouwe.
  Paulus Aerts van Tiel, weduwnaar van Lijske Peter Brok, hertrouwt NG te Geffen 29 januari 1695 met Katelijn Jans dochter Klaassen.
 6. Honoria (/Eerken Peeter) Brock(en), gedoopt te Oss 29 maart 1655, overleden vóór 1693, trouwt NG te Geffen 23 juli 1679 (ondertrouw te Oss; RK getrouwd te Geffen 25 juli) met Peter Gijsberts, uit Heesch. Uit dit huwelijk geen kinderen die 1693 nog leefden.
 7. Joanna Brock (/Jenneken /Anna Peter Brock), RK gedoopt te Oss 21 december 1661, overleden te Geffen 5 juni 1705 [NG Begraafboek 1699-1795], trouwt NG en RK te Geffen 12 oktober 1687 met Ruth Jan (/Janssen) Rutten (van der Donk /Donck), begraven te Geffen 16 oktober 1721 ("laat na sijn vrou en negen kinderen"; NG Begraafboek 1699-1795). Uit dit huwelijk: Jan en Lijsken. Ruth Jan Rutten hertrouwt RK te Geffen 2 mei 1706 (ondertrouw RK 18 april) met Handerske (/Harske) Willem Peters (zie ook huwelijkse voorwaarden voor schepenen van Geffen 28 april 1706, RA31 Geffen pagina 193), begraven te Geffen 13 maart 1728 ("laat na seven kinderen"; NG Begraafboek 1699-1795).
 8. Ariaen Brock, begraven te Geffen 1 april 1664.In het begraafboek van de schepenbank staat: Den 1 april is overleden Ariaen soone Peter Gerrits Brock, verweckt bij Handrixken sijne huijsvrou, die beijde noch in leven sijn.

Uit welk huwelijk de volgende twee kinderen van Peter Gerrits Brock geboren zijn is niet met zekerheid te zeggen:
 1. Een kind van Peter Gerrits Brock, begraven te Geffen 27 juli 1660.
 2. Een kind, overleden op 27 juli 1679 te Geffen

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april en 8 oktober 2014, 26 september 2015, 13 maart 2016.

Godshuis de Heilige Geest (van ’s-Hertogenbosch)
Toegangsnummer 664 (1637-1657) Diversen Huurregisters, folio 37 verso
3 december 1643
(In de marge links: Present Gans, Ruijgven // [...] Tielmans, v. Loots)
Op heden 3[den] december 1643 hebben de heeren regenten van // Godtshuijse genaemt den H. Geest verpacht en[de] verhuert // aen Peter sone van Gerit Ariaens Brock gel[ijck] // denselve in huere aenneemt mits dese eene hoeve // met haere rechten ende toebehoorten gelegen in [de] parochie // van Os alwaer den voors. Gerit Brock sinen vader // op is wonen[de] en[de] lange jaer in teulinge heeft gehadt // eenen tijdt en[de] termijn van vier achtereen volgen[de] jaeren met // twee jaeren nochtans om beiderzijts daer uijt te mogen // (Folio 38) scheijden mits tselve int derde jaer voor Corsmis opseggen[de] // ingaen[de] en[de] beginnen[de] d’eerste jaer deser huer den hoff // met het hoijlant te halff meert, de weije mette // huijsingen op Pinxtavont, ende het ackerlant // toigst metter halven scharene alsamen des toecomen[de] // jaers XVIc vier ende veertich jaerlijcx ten // voorlijve op Martini voor en[de] om dartich Carolus // gul[dens], noch op Corsmis om seven mudde rog en[de] / drije mudden boeckweijt mate deser stadt en[de] binnen // deselve te leveren en[de] te betaelen vrij van alles volgens // de conditien in [den] huercedulle van [den] 3 april 1637 hier voor // gan[de] mette voors. Gerart Brock gemaeckt begrepen // waer van de eerste termijn van leveringe en[de] betaelinge // sijn sal Martini ende Corsmis XVIc vier en[de] veertich // en[de] voorts generael[ijck] op alle verdere conditien, poincten // en[de] restrictien in voor [ver]haelde huercedulle van [den] 3 april // 1637 begrepen daer toe om cortsheijts wille wort // gerefereert, dan is ondersproocken ingevalle // geduerende dese huere eenige settinge ofte // omslach moeste worden betaelt ten respecte vant // graven van de nieuwe weteringe over de // landerije onder Maren #ende Kessel# dat tselve den huerder // sal corten voor soo veel aengaet // de drije mergen die aldaer zijn liggen[de] en[de] hij tot hoeve // gebruijckt en[de] anders niet. Tot voldoeninge van [den] // voors. huere en[de] verdere conditien in voor[ver]melde huercedulle // begrepen heeft de voors. Peter Gerits Brock // en[de] met hem Jan soone van Gerit Brock // onderscheijden voor al verbonden ende verbinden mits // desen henne persoone en[de] goederen present en[de] toecoomen[de] // en[de] dat onverscheijde en voor als schuldenaer // principael, des toirconde dese bijde selven // onderteeckent ter presentie van Jan Deghens // Peter Tolinck poorters deser stadt als getuijgen. // {Peter Gerarts} Dit merck is gestelt bij + Jan Gerarts voors. // {bij mij Jan Deghens} // {P. Tholinck als getuijge}

Godshuis de Heilige Geest (van ’s-Hertogenbosch)
Toegangsnummer 664 (1637-1657) Diversen Huurregisters, folio 38 verso
12 mei 1650
Op heden 12 meij sesthienhondert en vijftich de voors. // hoeve weederom de huere voor een iaer gecontinueert // en [ver]pacht voor dertich gulden aen gelt seven mudden // rog drije mudden boeckweijt [...] op al sulcke voorwaerden // en conditienals hier vooren in de huercedelen sijn begrepen // waer toe om cortheijt wille wert gerefereert des // toirconde dese op een nieuw onderteckent ter presentie // van de onderges. getuijgen porteren deser steden. // {Peter Gerts Brockx} // {Wessel Morkamen} // {Jan Roeloff Kievits} {H L Bitter testis}

29 (martii 1655) Ex Geffen / Bapt[isata] est Honoria filia Petri Gerardi Brock et Henricæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Godefridus Arnoldi et Joanna Godefridi (RK Doopboek Oss 1652-1707 inv. nr. 3, scan 9 van 237)

R 28 Geffen 29 december 1657
Leent voor drie jaar een stuk hooiland "beneden den Steckencamp" te Lithoijen.

Eodem (2 junii 1658) Ex Geffen / Bapt[isata] est Elysabetha filia Petri Gerardi et Henricæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Jacobus Theodori et Nicolaia Wilhelmi (RK Doopboek Oss 1652-1707 inv. nr. 3)

R 28 Geffen 31 maart 1659
Leent geld van Henderick Geurts.

21 (10bris 1661) Ex Geffen / Bapt[isata] est Joanna filia Petri Brock et Henricæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Joannes Cornelii et Nicolaia Wilhelmi (RK Doopboek Oss 1652-1707 inv. nr. 3, scan 27 van 237)

Nederduits Gereformeerd trouwboek Geffen: Ann[o] 1668 den / 7 jauarii / [...] / dito tot Geffen ondertrowt Paulus Jacobs, i. m. / van Geffen en / Jenneken Peter Gerits dochter, i.d. van [!] , getrowt den / 22 Januarii.

R 72 Oss 16 april 1668
RAOSS072 BHIC-Website Pagina 27
Compareerde voor Gijsbert Boonaerts en[de] Jan Claes Kemmers / schepenen der vreijh[eij]t van Osch Peter Gerrits Brock, / Jan Gerrit Meeuwis, Geurt Paelssen en[de] Jan Strijck / ende hebben gedaen den behoerlicken eedt als mombers over / de onmundige naergelatene kijnderen Laemert Aert / Paelssen verweckt bij Jenneken, sijnne gewesene huijs / vrouw, onder den last van t’ sijnder tijt te doen / behoorlick bewijs, reeckeninge en[de] reliqua, actum dem / 16en aprilis 1668.

3 septembris (1671) / Bapt[isata] est Elisabetha filia Henrici Leonardi et Mariæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Petrus Gerardi Brock et Adriana Adriani (RK Doopboek Oss 1652-1707 inv. nr. 3, scan 59 van 237)

R 26 Lithoijen 4 maart 1672
RALIT072 BHIC-Website Pagina 184 en verder
Voor Claes Goossen van Leucken, p[residen[t] / en[de] Henr[ick] Janssen Backers, schepenen des dorps Lit / thoijen tuijgen dat voor ons sijn gecomen Lamert Janssen / Ceelen, Gabriel Janssen Ceelen, Ermert Abels / als man en[de] momboir van Geritje Janssen Ceelen, / Baltus Peterssen Baijens als man en[de] vmomboir van / Mariken Janssen Ceelen, Leendert Janssen van Berchem / als man en[de] momboir van Metje Janssen Ceelen, / en[de] Marcelis Janssen Ceelen, altsamen wettige / naergelaeten kinderen en[de] erffgenaemen van Jan Ce / len verweckt bij Fijken Hanr[ick] Hoorens en[e] hebben ge / maeckt een erffdeijlinge en[de] maechgescheijdt van / alle dese erffgoederen hier naer volgende [...] (waaronder:) [...] te betaelen 75 gulden aen Peter Gerits Brock tot Oss.

R 73 Oss 2 april 1674
RAOSS073 BHIC-Website Pagina 68 en verder
Hendrick Sebers en Joost Ariens als last ende procuratie / hebbende van Peerken dochtere Aert Jacobs vermogens / deselve procuratie voer schepenen van Holthuijsen inden / lande van Hessen gelegen gepasseert van dato eersten / martij deses jaers XVIc vier en[de] seventich al hier / gebleecken; item Jan Otten, soo voor hem selven / als hem fort ende sterck maeckende voer Michelael Otten / sijnen broeder, ende de minderjarige kijnderen / Aert Otten, mede sijnnen gewesene broeder; item / Dilis Peeters, man ende momb[er] van Jeuxken, dochtere / Michel Arts, sijnne huijsfrouwe; item Aert Arts / mitsgaders den voors. Jan Otten en[e] Gijsbert / Hacken als momb[ers] over de onmundige kijnderen / Arien Jacob Hendrickx verweckt bij Neelken Hacken / sijnne gewesene huijsfrouwe, alle kijnderen ende / kijndts kijnderen Merijken dochtere Arien Hendrick / Sebers in haeren eersten houwelijck bij Aert Jacobs / van Geffen en[de] in haeren tweeden houwelijck / bij Jacob Hendricx #geprocreert# en[e] in die qualiteijt der selver // [BHIC Online pagina 69] erffgenamen; eenen hoff ackerlants gen[aemp]t Teeckenhoff / groot ses vaetset, ofte soo groot en[de] cleijn den selven gelegen / ter plaetse genaempt Ceell van Gochs Hoff, onder / de vrijh[eij]t van Osch, boven naest Jacob Evers van Ravesteijn / en[de] beneden naest Peter Gerrits Brock, schietende / van erve der erffgen[amen] Batien weduwe Jan Gerrits / met meer anderen, tot op de gemene straet aldaer / hebben sij ijder uijt crachte ende machte als voors. / wettelicken ende erffelicken vercocht, opgedraegen ende / overgegeven Peter Gerrits Brock voors. en[de] sijnnen erven / [...] los ende vrije, uuttgenomen / schouwen ende commeren binnen s’lants daer toe / te onderhouden behoorende. Getuijgen waeren / Jan Claessen Kemmers en[de] Hendrick Bartholomeusen / van Roesmalen, schepenen der vrijh[eij]t van Osch. / Geschiet den 2en aprilis 1674. / (in de marge:) Coopspenn[ingen] 430 g[ulden] / 40en p[enning] 10-15-0 / bet[aelt]

8 december 1674 Bapt[isata] est Godefrida filia Petri Godefridi et Aleijdis ux[oris] suæ / suscept[ores] Petrus Gerardi Brock et Joanna Jo[ann]is Godefridi Heij(...) (RK doopboek Oss 1652-1707 Inv. nr. 3, BHIC online scan 73)

5 november 1675 Bapt[isata] est Maria filia Jo[ann]is Rulens et Catharinæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Petrus Brock et Joanna Pauli (RK doopboek Oss 1652-1707 Inv. nr. 3, BHIC online scan 79)

R 45.01 Geffen 28 januari 1677
BHIC-Website Pagina 137-139
[regest van BHIC Online] Cornelis Roeloffs van Nistelrooij als man van Anneken dochtere Claes Willem Jan Melissen heeft mont tegens mont op een verhogen naer allen hoogen rechten te coop laeten insetten 2 mergen weijlants in Geffen ter plaetsche opde gemeijnten, hem aengecomen vanden gemelten Claes Willem Jan Melissen sijnen schoonvader; door Jan Claes Willems sijnen swager voor de somme van 175 carolus gulden. Het heughsel zal uijtgaen met brandender keersse ten huijse vanden drossaert van Geffen op 28-1-1677 es naerdemiddaghs ontrent de clocke 2 uiren. Cooper heeft gehooght 10 slaegen. Geffen 21-1-1677. Op den 25-1-1677 heeft Gijsbert de soon van Jan Claes Willems inden naem van sijn vader noch gehooght 10 slaegen. Den 28-1-1677 heeft Paulus de soon van Peter Gerrits Brock inden naem van sijn vader onthooght met 5 slaegen. Ten geprefigeerden daeghe uire ende plaetsche het keersken des heughsels behoorlijck ontsteecken ende uijtgebrant sijnde, soo niemant meerder hooghden noch sloegh, is den coop gebleven aenden voors. Paulus Peter Gerrits Brock inden naem van sijn vader. Getuijgen waeren hier over Jan Joosten de Cort president ende Dirck Jans Spierincx [tekent: dit hantmerck heeft Dirck Jans Spierincx met eijgen hant geteeckent vermits sijn rechter hant lam geworden is] schepenen in Geffen. 28-1-1677 [in marge:] de koper heeft het schrijfgeld etc. betaald. [in marge:] Jan Claes Willem Jan Melis [Jan Classen Willems] ende Huijbert Jans van Dinther [tekent: dit hantmerck heeft Huijbert Jans van Dinther met eijgen hant geteeckent verclaert met anders te cunnen schrijven] als getrouwt hebbende de weduwe van Dirck Claes Willems bekennen ontfangen te hebben uijt handen van Peter Gerrits Brock cooper de somme van 210 gulden 12 st 2 pen. inne voldoeninghe vande totale coopspenningen vandese vercofte 2 mergen weijlants; welcke somme wij door last van Cornelis Roeloffs van Nistelrooij vercooper hebben ontfangen ende wederom gedistribueert tot betalinghe van sijne schulden en schepenen geloften.

17 januari 1678 Bapt[isata] est Maria filia Arnoldi Laurentii et Henricæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Petrus Brock et Isabella Cornelii van He(...)l (RK doopboek Oss 1652-1707 Inv. nr. 3, BHIC online scan 89)

R 75 Oss 25 februari 1678
RAOSS075 BHIC-Website Pagina 53 en 54
Compareerden voor Jan Claessen Kemmers en[de] Jan Janssen van / Gemert den Jongen, schepenen der vrijh[eij]t van Osch, Thijs / Strijck, en[de] Aert Vrenssen, man en[de] momb[er] van Harnsken / Strijck, kijnderen en[de] erffgen[amen] Jan Strijck, van[den] selven ende / Marijken Gerrits, sijnne gewesene huijsvrouw, haer respective / vader en[de] moeder, ende hebben gemaeckt eene erff / scheijdinge ende deijlinge van goederen bij de voers. / haere ouders naergelaten en[e] mits des selver doot / en[e] afflijvigheijt op haer gedevolueert, ende deselve / goederen geleijt in twee looten ofte deelen [...] (waaronder) [...] een stuck teulants / groet drie vaetset ses roeijen, ofte soo groot ende / cleijn t’selve gelegen inden Heesteren wegh onder / de vrijh[eij]t van Osch voers., aen d’eene sijde de kijnderen / Peter Gerrits Brock, en[de] aen d’andere sijde Jan / Iwens, schietende vande gemeene strate tot / op erve Jan Gijsbers Strijck.

R 47 Geffen 21 maart 1678
RAGEF047 BHIC ONline Pagina 970 en 971
[Regest van BHIC ONline] Jan Joosten de Cort [tekent: Jan Joosten de Cort] president ende Deonisius Jans van Tilburch [tekent: Deonisius Jansen van Tilbuergh], schepenen van Geffen, certificeren dat wij ten versoecke van Paulus soone Peter Gerrits Brock als geinteresseerde neffens onsen heere drossaert, vervoegh hebben ten huijse van Jenneken dochtere Peter Gerrits Brock voors. weduwe wijlen Paulus Jacob Cornelis, de welcke tusschen dijnsdach ende woensdach s’nachts ontrent de clocke tusschen 10 ende 11 uiren, sijnde tusschen den 15 ende 16-3-1678 lestleden inde craem is gecomen ende bevallen van eenen jongen soon, de welcken sij heeft doen doopen met den naem van Jan, wanneer gemelten heere drossaert nomine officie de voors craemvrouwe op haeren eedt en consientie heeft affgevraeght, wie dat vader was van haer kindt, daer van sij jegenwoordich van inde craem lach, daer op sij heeft geandtwoort niemant anders tot vader van haer kindt te kennen als den jongen Jan Jans woonende tot Kessel, verclaerden vorder, dat sij haer leven niemant anders bekent en heeft als den voors jongen Jan Jans ende daer te vooren Paulus Jacob Cornelis haeren echten getrouwden man zaliger.

R 47 Geffen 21 maart 1678
RAGEF047 BHIC Online Pagina 972 en 973
[Regest van BHIC ONline] Voor Jan Joosten de Cort [tekent: Jan Joosten de Cort] president ende Deonisius Jans van Tilburch [tekent: Deonisius Jansen van Tilbuergh], schepenen in Geffen, zijn verschenen Anthonis Gijsberts van Mugheuvel [tekent: Tonis Gijsbers van Muchhuel] inwoonder van Geffen oudt ontrent 64 jaeren ende Willem Hendrickx van Creijl [tekent: dit hant merck heeft Willem Hendricx van Creijl deponent met eijgen hant geteeckent, verclaert vermits sijnen hoogen ouderdom ende mancquement van sijn gesicht niet anders te cunnen schrijven] mede inwoonder van Geffen oudt ontrent 81 jaeren, gedaeght ter instantie van Paulus soone Peter Gerrits Brock als geinteresseerde mede woonende alhier. Dezen verklaren dat Jenneken dochtere Peter Gerrits Brock voors binnen dese heerlijckheijt van Geffen van eerlijcke ouderen is gebooren ende opgevoet, ende dat sij van jonckx aen tot desen jegenwoordigen uire toe, altijt binnen dese heerlijckheijt (soo gehouwt als ongehout, als jongedochter ende als weduwe) heeft gewoont, ende dat sij altijt haer eerlijck, loffelijck ende vroomelijck heeft gecomporteert ende gedraegen (voor soo veel ons bekent is), altijt heeft gestaen ter goeder naem ende faem, vuijtgesondert dat sij van eenen Jan Jans den jongen woonende tot Kessel is bevrucht ende des nachts tusschen den 15 ende 16-3-1678 inde craem bevallen van eenen jongen soon (gelijck sij verclaerde). Geven redenen van welwetentheijt dat sij deponenten mede van joncx op altijt binnen dese heerlijckheijt hebben gewoont ende met haer ende haere ouderen van tijt tot tijt als naebueren hebben verkeert ende omgegaen.

R 29 Geffen 15 april 1678
RAGEF029 BHIC Online Pagina 450-452
Marten Gerhardt Dirckx van Grinsven / jegenwoordich woonende op Herper Schaijeck / inden lande van Ravesteijn, eenen camp bouwlants groot vier loopensaet twee / ende dartich roeijen grooter maete ofte / soo groot ende cleijn den selven gelegen / leijt binnen dese heerlijckheijt van Geffen / ter plaetsche genoempt Meulders / Campken aenden Berch, daer oostwaerts / ende suijdwaerts naest gelant / ende gelegen leijt Jan Jan Hendrickx / van Creijl, westwaerts mevrouw / van Zegerscappelle ende noortwaerts / Ambrosius Bauwdewijns ofte wie / daer allomme met recht naest gelant / ende gelegen mogen sijn #metten uuijtwech / te mogen gebruijcken / / als naer ouder ge / woonten# gelijck hem den / selven camp bij erffelijcke scheijdinghe ende // [pagina 443] ende deijlinghe tegens sijne andere broederen / ende susteren is aengecomen, mits de doot / ende afflijvichheijt van sijne ouders, gepasseert / voor heeren schepenen deser heerlijckheijt / van Geffen op heden dato van deses, heeft / hij naer dat den 40e penninck tot negen / gulden behoorlijck was betaelt wettelijck / ende erffelijck vercoft, getransporteert / opgedraegen ende overgegeven mits desen / Peter Gerrits Brock ende sijne erffge / naemen, omme bij den selven erffelijck / te hebben, houden ende besitten, te samen / met allen de schepenen brieven, documenten / [...]

R 29 Geffen 27 juni 1678
Koopt bouwland te Geffen op de Raeijmakersstreep.

21 maart 1679 Bapt[isata] est Maria filia Mathiæ Jo[ann]is et Petronellæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Petrus Gerardi Brock et Jacoba Rutgeri; sunt externi / et pro tempore demorati (RK doopboek Oss 1652-1707 Inv. nr. 3, BHIC online scan 94)

2 juli 1680
RA Oss 75, inv. nr. 7365, folio 113v-114v, RAOSS75 Online pagina 224 en verder
Jacob Evers van Ravesteijn, gewesene man en[de] momb[er] van / Hermken, sijnne huijsfrouw, dochtere Dilis Hendricx / van[de] selven en[de] Anneken Vossen, sijnne gewesene huijs / vrouw; huijs en[de] hoff landts den anderen aenge / legen, groot int geheell vier avetset twintich / roeijen, ofte soo groot en[de] cleijn t’selve gelegen / in Gerrit Vorsters Hoexken onder de vrijh[eij]t van Osch // aen d’eene sijnde boven naest de erffgen[aemen] Peter Gerrits / Brock en[de] aen de andere sijde beneden naest de gemene / straet, schietende voorts van[den] gemeene strate tot / op erve Jan Aert Claes Robben; [...] verkocht aan Hermen Crocken

R 29 Geffen 17 januari 1681
RAGEFF029 BHIC-Online pagina 565 en verder
Erffenissen ende goederen die Paulus Aerts van Creijl ende Jenneken dochtere Willem Fransen echteluijden, [...] metter doot ontruijmpt ende achtergelaeten hebben. [Daaronder] [...] ende sijn de selve parseelen van / #affgebrande# huijsinghe ende landerijen des gemelten Willem Paulus / Aerts van Creijl alsoo vrij toegedeijlt uuijtgescheijden / met den lasten van een hondert en vijfftich gulden capitael / aen de weduwe van Peter Gerritssen Brock [...]

R 76 Oss 8 oktober 1682
RAOSS076 BHIC-Website Pagina 47
Harnsken, naer gelatene weduwe Peter Gerrits Brock, wonende tot Geffen, koopt voor 275 gulden van Joncker Wouter van Oss eenen mergen hooijlandts, ofte soo groot ende cleijn den selven gelegen onder der dorpe van Lithoijen, ter plaetse gen[aemp]t in Robbers Hoeff, aen de eene sijde Derrick Claessen tot Heesch, ende aen d’andere sijde de kerck oft armen tot Litoijen, schietende van den Polderdijck tot op erve Joncker Wouters van Oss.

16 februari 1689
RA Oss 77, inv. nr. 7365, folio 55r-59r, BHIC RAOSS77
[transcriptie voornamelijk van BHIC] Ruth Neelen, Hendrick Neelen, metsgaders Jan Willems wonende tot Deursen in den lande van Ravensteijn, als momber over Harnsken ommundige dochtere Derrick Neelen, [ver]wekt bij IJfken sijnne gewesene huijsfrouw, item Jan Claessen den Dicken, man ende momber van Lijsken Neelen sijnne huijsfrouw, alle kijnderen ende erffgen[ame]n Neel Rut Theunesen van de selven ende Harnsken sijnne gewesene huijsfrouw, haer respective vader ende moeder, ende hebben gemaeckt eene erffscheijdinge ende deijlinge vande goederen bijde voorss[creve] haere ouderen naergelaten, ende mets der selver doot ende afflijvicheijt op haer gedevolueert, ende deselve goederen geleijt in vier looten ofte deelen. [In het lot van Ruth Neelen valt] [...] de gerechte hellichte van seven hondt hooijlandts, soo groot ende cleijn deselve gelegen inden Litooijer geer, aende eene sijde de kijnderen Peter Brock van Geffen, ende aende andere sijde Joost Janssen Custers, schietende vanden Polderdijck, tot op erve Jan Hendrick Huberts, dese parceelen alle Los ende vrije [...]

R 50 Geffen (RAGEF050 BHIC-Website Pagina 70-71) 23 februari 1693
Testament van Hendrisken Aerts wedue van Peter Gerit Brock "... soo maeckt sij testatrice Jenneken haer joncktse dochter hondert en vijftich gulden staende aen het dorp van Littoijen; item alnoch het beste pert; item alnoch twee de beste melckkoeijen; item aen Gertruijt haer testatrice dochter hondert gulde staende tot Littoijen aen de erfgenamen van Peter Aerts; item alnoch aen Anneken oock haer testatrice dochter hondert gulde staende aen het dorp van Geffen."

R 50 Geffen (RAGEF050 BHIC-Website Pagina 82-85) 3 april 1693
Op het bestaan van deze acte heeft mij Jan van der Biezen gewezen op 26 september 2014 waarvoor hartelijk dank! Ik heb hierdoor een flinke fout kunnen corrigeren.

[pagina 82] Uijtgemaeckt den 9 april 1693
Alsoo Peter Gerit Brock in sijn leven inwoonder deser heerlijckheijt van Geffen bij Anneken Gerits in sijnnen eersten houwelijck hadde verweckt twee kinderen met namen Henderick ende Jenneken, ende bij Handersken Aerts in sijnnen tweeden houwelijck #noch# ses kinderen met namen Pauwels, Jacob, Anneken, Geritien, Lijsken ende Jenneken, ende dat gemelte kinderen vader voor het aengaen van sijnnen tweden houwelijck in gebreeken was gebleeven tot behoeve van voorn[oempte] voorkinderen te maken ende over te leveren staet ende inventaris van allen de erffmeubelen ende inboel bij Anneken der selver kinderen moeder metten doodt ontruijmpt ende achter gelaetene, dat oock gemelten Peter Gerrit Brock

[pagina 83] ende [doorgehaald: Annek] Handersken Aerts soo bij versterff als coop staenden houwelijck hadden vercreegen verscheijde parceelen van gronden van erven, ende dat ter saeke van de erffmeubelen voorn[oempt] mitsgaders de successie van de gronden van erven bij het twede bedde ver- creegen tusschen de voorn[oempten] voor ende naekinderen dispuijt was gereesen ende dat geschapen was daer uijt proces te sullen ontstaan ende om sulcx te weeren ende voor te comen soo sijn voor drossart en schepenen deser heerlijckheijt van Geffen naergenoempt gecompareert Bastiaen Pauwels Jacobs ende Jan Dircx als momboiren van Henderick soone Henderick Peter Brock verweckt bij Anneken Claes Willems des selffs huijsvrou, mitsgaders Jenneken dochter Peter Brock, weduwe van Pauwels Jacobs beijden voorkinderen, ende Henderick Jacob Lamberts en Udo Willems van Goor als momboiren van Peterken ende Pauwels kinderen van #wijlen# Pauwels Peter Brock, ende Jenneken Jacob Lamberts sijn huijsvrou, Udo Willems van Goor voorn[oempt] ende Ruth Jan Rutten als momboiren van Peerken, Jenneken, Bauwen ende Pauwels, minderjarige kinderen van Jacob Peter Brock zal verweckt bij Aleken dochter Bauwen Janssen van Creijl sijn huijsvrou, Anneken dochter Peter Brock, weduwe Antonis Janssen van den Broeck, Udo Willems van Goor

[pagina 84] voorn[oempt] als man ende momboir van Geritien dochter Peter Brock, den selven Udo Willems van Goor ende Willem Jan Welten als momboiren van Jenneken minder jaerige dochter Pauwels [doorgehaald: Peter] Aerts verweckt bij Lijsken, dochter Peter Brock sijn geweesen huijsvrouwe, mitsgaders Ruth Jan Rutten voorn[oempt] als man ende momboir van Jenneken dochter Peter Brock alle ses in dier qualiteijt kinderen en erffgenaemen van Peter Gerit Brock ende Handersken Aerts voorn[oempt], die verclaerden door tusschen spreeken van goede mannen en alvoorens daer over schriftelijcke advijsen gelicht te hebben van d’heeren en mesters Henderick Keijsers, Potheij en Ackersdijck, advocaten binnen de stadt van Shertogenbosch van dato den 30 martio en 1 april 1693 metten anderen geaccordeert ende overcomen te weesen dat allen de gronden van erven bij voorn[noempte] Peter Gerit Brock ende Handersken Aerts sijnne huijsvrouwe staenden houwelijck bij coop off successie vercreegen mits- gaders allen de erffhaeffelijcke meubelen ende inboel, paerden, beesten, voederage, cooren [doorgehaald: hoij] op den velde besaaijt en alnoch tsamentlijckt besaeijen als andersints geene goederen gereedt off ongereedt, actien ende crediten [doorgehaald: egeene] uijtgescheijden soo bij de voor als nae kinderen van voorn[oempte] Peter Gerit Brock in dese vermelt egalijck en ijder hooft voor hooft sullen werden aff- gedeijlt ende genooten mits een ijder pro rata verbonden blijvende te betaelen de schulden en lasten tot den voorn[oempten] boedel staende ende off naermaals eenige testamenten, houwelijcxe voorwaerden

[pagina 85] off andere contracten mochten bevonden werden gemaeckt off opgericht te weesen tusschen den voorn[oempten] Peter Gerit Brock ter eenre ende des selffs eerste en twede huijsvrouwe ter ander zijde waer bij eenige van de voor ofte nae kinderen mochten gebeneficeert ofte beledight sijn soo verclaeren de voorn[oempte] comparanten een ijder in sijnne qualiteijt alle soodanige actens te annulleren, doodt ende te niet te doen sonder sigh in eenigen delen daer mede naemaels te sullen behelpen #uijtgescheijden het testament en uijtersten wille bij Handersken, weduwe Peter Gerit Brock op den 23 februari laets leeden voor schepenen alhier gemaeckt tgeene in alles sijn effect sal moeten sorteren# gelovende de voorn[oempte] comparanten op verbant van hunne respectieve persoonen ende goederen ende die voorn[oempte] momboiren op verbant van voorn[noempten] onmundige hunne personen ende goederen egeene uijtgescheijden dit contract en accoort #in alle sijnne poincten# te sullen achter volgen ende naer te comen sonder daer tegen te sullen doen off laeten geschieden in eeniger hande manieren #en hebben de voorn[oempte] comparanten geconsenteert hijr van twee eensluijdende acten in forma uijt gemaeckt te werden# getuijgen waeren d’heer Gerhardt Croon #drossart#, Henderick van den Bogart, president, Willem Udo van Goor ende Everdt van Ravesteijn #schepenen#, gedaen tot Geffen den darden april deses jaers sestien hondert en drij ent negentigh.
[ondertekend door] G. Croon, Hendrick van den Boogaert, Willem Udo van de Goor, en Evert van Ravensteijn

R 31 Geffen (RAGEF031 BHIC-Website Pagina 30-37) 14 april 1693
De kinderen en erfgenamen van Peter Gerrit Brock delen de erfenis.
Wij Gerardt Croon drossart, Henderick van den Boogart, president, #Willem Udo van Goor# ende Everdt van Ravesteijn, schepenen der heerlijckheijt van Geffen, doen cont ende tuijgen dat voor ons sijn gestaen ende gecompareert: Bastiaen Pauwels Jacobs ende Jan Derckx als momboiren van Henderick soone #Henderick# Peter Brock, Jenneken Peter Brock, weduwe Pauwels Jacobs, Henderick Jacob Lamberts ende Udo Willems van Goor als momboiren van [doorgehaald: Peerken ende] Peterken ende Pauwels, kinderen van wijlen Pauwels Peter Brock, Udo Willems van Goor voornoemt ende Ruth Jan Rutten als momboirs van Peerken, Jenneken, Bauwen ende Pauwels, kinderen van Jacob Peter Brock, Anneken dochter Peter Brock, weduwe Antonis Janssen van den Broeck, Udo Willems van Goor voornoempt als man en momboir van Geritien dochter Peter Brock, den selve, ende Willem Jan Welten als momboirs van Jenneken, dochter Pauwels Aerts verweckt bij Lijsken, dochter Peter Brock mitsgaders Ruth Jan Rutten woornoemt als man ende momboir van Jenneken, dochter Peter Brock alle in dier qualiteijt kinderen ende erffgenamen van Peter Gerit Brock voornoemt die verclaerden metten anderen gemaeckt ende geslooten te hebben dese naer volgende erffscheijdinghe ende deijlinge van allen de goederen en gronden van erven bij voorn. Peter Gerit Brock ende Anneken Aerts, des selffs huijs vrouwe, zal metter doodt ontruijmpt ende achter gelaeten ende dat in voegen ende manieren naer beschreven.

NB de drossaard schreef Anneken Aerts maar bedoelde Handersken Aerts.

De erfgenamen verdeelden:

 • een halve morgen land te Robbershoef in Lithoijen
 • een stuk bouwland in de Raaijmakersstreep aan het Bergheinde te Geffen
 • een morgen weiland te Geffen ter plaatse genaamd "op de Gemeijnt of Dranckput"
 • een morgen land in de Bruijn Hoef te Lithoijen
 • een kampje bouwland in het Geffense veld te Geffen
 • een huis met vijf vatsaet land te Oss
 • een halve morgen weiland bij de Dranckput te Geffen
 • nog een halve morgen daar
 • een morgen land ter plaatse "in den corten horten(?) Heuvel" te Lithoijen
 • een derde deel van 7 hont groesland in de Geer te Lithoijen
 • vier stukken bouwland (6 vatsaet) in Oss

28 april 1706
RAGEF031 Schepenprotocollen Geffen
[regest van BHIC Online] Rudt Ian Rutten weduwenaer van wijlen Jenneke Peter Brock zaliger bruijdegom, en neffens hem Adriaen Hendricx vande Zande [tekent: Adrijan Handres vanden Sant] ende Theunis Jan Handricx momboiren van desselffs minderiarige kinderen verweckt bij voorn. Jenneke Peter Brock zaliger zijne gewesen echte huijsvrouw, mitsgaeders Hendrick Brock neeff van smoeders wegen ter eenre; Handerske Willem Peters iegenwoordig met den voorn. Rudt Ianssen in ondertrouw geassisteert met Jan Willem Peters haeren broeder ende Handrick Peters haeren neeff ter andere zijde; hebben gemaakt dese instrumente van houwelijcx contract. Den bruijdegom zal inbrengen allen sijnne erffmeubelen inboel huijsraedt ende daer toe perden beesten kooren gelt ende andersints niets uijtgesondert waer mede hij iegenwoordig is huijshoudende; ende de voors bruijt gelooft in te brengen van haere zijden mede tot steunsel van dit haer aenstaende houwelijck 2 melck koeijen, eenen bagge, een stuck rog opt veldt, een kist, een braeck, 3 stoelen, een sijg schoetel, 2 paer slaeplaekens, een tangh met een lanck hael, 2 steen vlasch met een asback; soo is dan veraccordeert door t’instantelijck versoeck van Jan en Lijsken outste kinderen van voorn. Rudt Ianssen neffens haere voorn. momboiren dat met de voors. voorkinderen met de noch te verwerven kinderen in dit aenstaende houwelijck in allen haeffelijcke ende erffhaeffelijcke goederen sullen sijn een kinderen, indien soo daer kinderen in dit aenstaende houwelijck verworven worden; soo en gelijck die van eenen vader en een moeder gesprooten waeren gedeijlt en geerft worden, ende indien egeene kinderen in dit houwelijck verworven en waeren sal de voors bruijt naer doot van voorn. Rudt Ianssen allen haeren voorn. ingebrachte goederen off alsulcke werdije in gelden, getauxeertop 75 gulden met noch 100 gulden daerenboven aenstonts vrij sonder eenige schult uijt dese huijshoudinge mogen uijthaelen off daervan verbetert wesen. Getuijgen waeren schepenen in Geffen Matthijs vander Aelstvoirt [tekent: Mathijs van der Aelsvoordt] en Claes Gerits van Ossch [Claes Gerits van Os]. [in marge:] uijtgemaekt aenstonts.

17 december 1731
RAHEE117 Schepenprotocollen Heesch
Aart Wilm Huijberts wonende tot Heesch, eenen mergen lands gelegen onder Littoijen ter plaatse genaemt den Ouden Heuvel boven de kerk van Littoijen beneden den naarvolgende verkrijger strekkende van den tiendt weg tot op den Middelgraaff, hem aangekomen bij den testamente laaste en uijterste wille van Geritje Peter Brok sijne huijsvrouwe op den 30e november 1718 voor den notaris Dirk Sterkmans tot Rosmalen resideerende en seekere getuijgen aangegaan en gemaakt heeft hij mids deesen wettelijk ende erfflijk opgedragen ende overgegeven aan dheer Johan Cling, rentmr. van t dom. capittel tot Luijk, wonende tot Litt te saame met alle en een ijgelijken scheepene brieven daar van mentioneerende ende met den alingen regte hem daar in competerende ende heeft helmelinge daar op vertege inne maniere indien gewoonlijk sijnde gelovende op verbant van sijn persoon ende goederen [...] inne sHertogenbosch gegeven den 17e december 1731 [...] geregistreert tot Heesch den 17e december 1732 en hebben scheepenen ondertekent [...]


IX-b Cornelis (/Neel) Gerits (/Gerardi) Brock / Zoon van VIII-a Gerrit Adriaens Brock
Overleden te Oss 11 september 1667, getrouwd te Oss 28 maart 1637 met Lijn(eken) (/Catharina) Deen (/Deenen) Jan Rijcken, overleden te Oss 11 april 1653. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Neel Brock = Stamvader familie Brocks in Oss
 2. Jan Neel Brock = Stamvader familie den Brok in Berghem
 3. Daniel Neelen Brock, doopgetuige bij kind van zijn broer Jacobus Cornelij Brock (samen met Henrica, zijn tante, weduwe van Petrus Brock op 13 december 1689 te Oss.
 4. Grietje Neel Brock, overleden tussen 26 en 30 april 1682 te Oss (Doodboek Oss, 1652-1693, inv. nr. 8, scan 18); ze laat alles na aan haar zus Eijken Neel Brock bij testament te Oss op 19 april 1682 (RA Oss).
 5. Eijken Neel Brock, als Ida Cornelij Brock doopgetuige bij onwettig kind van haar zus Henrica Cornelij Brock op 16 januari 1673 te Oss. Eveneens op 2 maart 1686 bij de doop van een kind van Jacobus Cornelij Brock.
 6. Handerske (/Hen(d)rica) Neel (/Cornelij /Neelen) Brock, overleden na 1714. Trouwt met (Bartholo)meuis Gijsber(t)s, overleden vóór 1712. Als Hendrica Bartholomei Gisberti doopgetuige bij de doop van een kind van haar broer Jacobus Cornelij Brock te Oss op 1 december 1683. uit dit huwelijk:
  1. Gisbertus, gedoopt te Oss 16 januari 1673, onwettige tweelingsbroer van Catharina.
  2. Catharina (/Lijn) Meuis Gijsbers, gedoopt te Oss 16 januari 1673, onwettige tweelingszus van Gisbertus, getrouwd met Aart Geurts (Schuermans?).
  3. Grietje Meuis Gijsbers, getrouwd met Luijcas Luijcasse.
  4. Gudela, gedoopt te Oss 15 september 1678 (bapt[isata] est Gudela filia Bartholomei Gisberti et henricæ ux[oris] suæ / suscept[ores] Anthonis Cornelii Brock et Joanna Gisberti Geffensis; RK doopboek Oss 1652-1707 inv. nr. 3, scan 91.

R Oss 21 juli 1648
Cornelis Gerits Brock koopt zeven vaetsaet land achter den Ouden Hof te Oss.

16 januari 1664
RANB Oss RA71, fol. 126v
Compareerden voor Peter Ackerman ende Jan Claessen Kemmers schepenen der Vrijh[eij]t van Osch; Neel Gerrits Brock weduwnaer van Lijntien Deenen sijnne gewesene huijsfrouw / ende heeft ten behoeve van sijne kijnderen ijde voors[creve] Lijntien wettelicken geprocreert gerichtelicken overgegeven / datt hett bij hem gecochte parceel lants in sijnen hoff gelegen / gecocht van Jeucken Deenen sall blijven ten behoeve ende proffijte vande voors[creve] sijne kijnderen / aldus geschiet ende gepasseert voer schepenen bovengescreven / opten 16en januarij 1664://: [transcriptie door Hans van den Hurk].

16 januari 1664
RANB Oss RA71, fol. 126v
Cornelis Gerrits Brock weduwnaer Lijntien Deenen ses vaetset teulants / ofte soo groot ende cleijn deselve gelegen op Osserschaduwijck / onder de Vrijh[eij]t van Osch / ter plaetse genaempt de Cloterkens / aen d’eene sijde de erffgenaemen Jonker Nicolaes van Oss ende aen d’andere sijde de erffgen[aeme]n Rem Willems met meer andere / streckende van erve Cornelis Gijsbers van Heumen tot op des vrijh[eij]ts landtweer / heeft hij uijt crachte van speciale authorisatie der Heeren Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch van dato 15de deses wettelicken ende erffelicken [ver]cocht / getransporteert
RANB Oss RA71, fol. 127
ende opgedraegen / Peter Aert Rutten ende sijnen erven / omme ij den selven ten erffelicken rechten te hebben ende te besitten / ende heeft helmelinge daer op [ver]teegen inne manieren indien gewoonlijck sijnde / tot behoeff Peter Aert Rutten voorss[creve] / ende sijne erven / mede geloovende hij [ver]cooper transportant / als schuldenaer principaell ende op [ver]bijntenisse van sijn persoon ende alle sijne goederen / nue hebbende ende naermaels [ver]crijgende t’[voorscrevene] [ver]coopen / transporteeren ende opdraegen / altijt goet / vast / steedich ende van vollen waerden te sullen houden / ende allen commer / calangie ende aentaele daer inne sijnde ende naermaels commende / allingh ende int geheel aff te doen / ende te weeren los ende vrije / uitgenomen schouwen ende commeren binnen s’landts / daer toe te onderhouden behoorende / Getuijgen waeren Peter Ackerman ende Jan Claessen Kemmers Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch; Geschiet den 16en januarij 1664://:
Den selven alnoch in q[uali]te ende uijt crachte ende machte als voorscreven ses vaetset teulants / ofte soo groot ende cleijn deselve gelegen binnen de Vrijh[eij]t van Osch ter plaetse genaempt Heijnen Camp / aen beijden sijden de erffsch[eidinge] Jan Theunis Rutten / schietende van erffsch[eidinge] Jan Clincken tot op erffsch[eidinge] Jan Jan Evers de Cleijne / heeft hij wettelicken ende erffelicken [ver]cocht / getransporteert ende opgedraegen / Corst Rijcken ende sijnen erven / omme bij den selven ten erffelicken rechten te hebben ende te besitten / ende heeft helmelinge daer op [ver]teegen inne manieren indien gewoonlick
RANB Oss RA71, fol. 127v
sijnde / tot behoeff Corst Rijcken voorss[creve] / ende sijne erven / mede geloovende hij [ver]cooper transportant / als schuldenaer principaell ende op [ver]bijntenisse nvan sijn persoon ende alle sijne goederen / nue hebbende ende naermaels [ver]crijgende t’[voorscrevene] [ver]coopen / transporteeren ende opdraegen / altijt goet / vast / steedich ende van vollen waerden sullen houden / ende allen commer / calangie ende aentaele daer inne sijnde ende naermaels commende / alingh ende int geheel aff te doen / ende te weeren los ende vrije / uitgenomen schouwen ende commeren binnen s’landts / daer toe te onderhouden behoorende / Testibus praescriptis. In marge: Coopspenn[ingen] 258 gl / 50en penn[ing] 5-3-4-Bet[aelt] [transcriptie door Hans van den Hurk].

22 mei 1666
RAOSS071 BHIC Online pagina 375 en 376
Lijsken Gijsbers naergelatene weduwe Jan Jan / Birten, geadsisteert met Willem Jan Birten en[de] Peter / Aert Rutten als in dese haers gecooren mombers, de / voers. Lijsken uijt crachte van testamente tuschen / haer en[de] haer overledene man za[liger] voer notaris en[de] / getuijgen binnen der vrijh[eij]t van Osch residerende / gemaeckt ende opgericht in dato 27en februarij / t’lestaffgelopene jaere 1665 ons schepenen ge / toont ende gebleecken; een cempken teulants genaempt / de Cneuterkens, groot omtrent vier vaetset ofte / soo groot en[de] cleijn t’selve gelegen achter den Ouden / Hoff op Schaduweijck onder de vrijh[eij]t van Osch // [BHIC Online pagina 376] voors., aen d’eene sijde d&rsquo:erffgen[amen] Anna Rommen, en[e] aen / d’andere sijde Ariaen Rijcken met meer andere, schietende / metten eenen eijnde op erve Peter Ackermans ende / metten anderen eijnde op erve Neel Gerrits Brock / heeft hij uijt crachte en[de] machte als voers. wettelicken en[e] / erffelicken vercocht, getransporteert ende opgedragen / Jan Claessen de Jonge en[de] sijnen erven [...] / los en[de] vrije / uuttgenomen schouwen ende commeren binnen s’lants / daer toe te onderhouden behoorende. Getuijgen / waeren Hendrick Bartholomeus van Roesmalen en[de] / Willem Gerrit Gielens, schepenen der vrijh[eij]t van / Osch. Gecshiet den 22en meij 1666. / (in de marge:) Coopspenn[ingen] 150 g[ulden] / 50en p[enning] 3 g[ulden] / bet[ealt]

R 71 Oss 23 februari 1667
RA OSS 071.403 (405 van 449) (Schepenprotocollen van Oss van 1660-1667 - Algemeen protocol) (Beeldbank BHIC geraadpleegd 18 oktober 2013)
[transcriptie hoofdzakelijk van het BHIC]
Compareerden voor Jan Claessen Kemmers ende Jan Gijsbers van // Heumen, schepenen der vrijheijt van Osch, Neel // Gerrits Brock ende heeft in pantschappe ende beleeninge // uijtgedaen Jan Robben ende sijnen erven het gebruijck // van drie vaetset teulants [in marge: met de hellichte vande houtwas] ofte soo groot ende cleijn // deselve gelegen op Osserschaduwijck indes voors. // Neel Gerrits hoff, aen d’eene sijde Neel Gerrits // voors., ende aen d’andere sijde de wed. Jan Welten, // schietende van erve Ceel Sijmens tot op erffsch. de // pastorie van Osch, ende dat voer eenen tijt ende // termijn van vier eerstcommende ende naer den anderen // volgende jaeren aenvanck nemende metten dato van // deses ende t’eijnden de voors. vier jaeren op gelijcken tijt // weeder te verlaten, voor ’t gebruijck van welcke // voors. drie vaetset lants ende genot van den halven // houtwas den voorn. Jan Robben datelicken aen den // voors. Neel Gerrits sall uijtreijcken ende schieten // in eender somme de somme van een hondert // car. guldens eens die hij Neel Gerrits ofte // sijnne erven naer expiratie van de voors. vier Jaeren // sall gehouden weesen hem Jan Robben ofte // sijnne erven mede in eender somme ende van // [volgende pagina; 204v] gelijcke weerden te restitueeren ende weederom te schieten // ende in vorder geconditioneert off den voern. Neel // Gerrits ofte sijnne erven de voors. somme van hondert // gulden naer expiratie van de voors. vier jaeren niet // en conde wederom schieten, soo sall dese beleeninge alnoch // continueeren, gelijcke volgende vier jaeren ende soo voorts // van vier jaeren tot vier jaeren, doch sall partijen // weedersijdentlijck vrije staen naer expiratie vande eerste // ofte volgende vier jaeren dese somme van hondert // gulden te meugen wederom schieten ofte oock wederom // eijsschen mets sulcx een halff jaer van te vooren // behoorlick bekent maeckende. Daer voer ende tot voldoe // ninge van ’t geene voors. den voorn. Neel Gerrits // specialicken is verbijndende de voors. drie vaetset // teulants ende voorts generalicken alles hebbende ende // naemaels vercrijgende. Aldus geschiet ende gepasseert // voer schepenen bovengescreven, opten 23[sten] februarij // 1667.

16 januari 1673 / Bapti[sati] sunt gemelli illigitimi Barthelomei Gisberti et Henrica / Cornelii Brock, scilicet Gisbertus cuius suscept[ores] Jo[ann]es Gisberti / et Mariæ Gisberti, et Catharina cuius suscept[ores] Jo[ann]es Cornelii / et Ida Cornelii Brock (RK Doopboek Oss 1652-1707 Scan 65).

R 73 Oss 1 mei 1674
RAOSS073 BHIC Online pagina 78 en verder (Schepenprotocollen van Oss van 1660-1667 - Algemeen protocol)
[...] Derrick Sijmens / Henrick Hermens, man ende momb[er] van Aeltien Sijmens / sijnne huijsfrouw, item Deen Sijmens, Claes Claessen, / man ende momb[er] van Jenneken Sijmens sijnne huijsfr[ouw], / item Peter Ariens, man ende momb[er] van Eerken / Sijmens sijne huisf[rouw], en[de] Jacob Sijmens, alle kijnderen / en[de] erffgenamen Sijmen Deenen, verweckt bij / Jenneken Rutten, sijnne gewesene huijsfrouw // ende hebben gemaeckt eene erffscheijdinge en[e] deijlinge / (waarbij onder andere verdeeld werd) [...] seecker / stuck lants gen[aemp]t den Kijefcamp, groot ontrent / dordehalff vaetset ofte soo groot en[de] cleijn t’selve / mede op Osserschaduwijck onder de vrijh[eij]t van Osch voors. / gelegen, aen beijden sijden de erffgen[amen] Neell Gerrits / Brock, schietende metten eenen eijnde op erve Gerrit / Jacob Schuermans, en[de] metten anderen eijnde op erve Claes / Claessen voers. [...] los en[de] vrije, uttgenomen schouwen / en[e] commeren binnen s’lants, sijnde dit het derde / loth ende sall van hem geven dartich guldens eens // aen het vierde volgende lot, ende is al soo los ende / vrije als voers. te loote ende te deele gevallen Derrick / Sijmens voers. en[de] sijnnen erven [...] den 1en meij 1674.

30 maart 1675
RA Oss 74, inv. nr. 7365, folio 11rv, RAOSS074 BHIC Online pagina 21 en 22
Rut ende Hendrick Claessen gebroederen woonende / tot Macheren inden Graeffschappe van Meegen, soo / voor haer selven en[e] als momberen ober de onmun / dige naergelatene kijnderen Jan Claessen, haeren / gewesenen broeder verweckt bij Gerretien, dochtere / Frans Jansen van Asten, sijnne gewesene huijsfr[ouw] / uijt crachte van authorisatie van jeerem schepenen / der vrijh[eij]t van Osch van dato deses alhier gebleecken; / item Peter soone Jan Peter Schoenmaecker, man / en[de] momb[er] van Erken Claessen sijnne huijsfrouw / mitsgaders Jacob Claessen ende Marijken Claessen / alle kijnderen ende erffgenamen Claes Aert Rutten / haeren gewesene vader; eenen hoff lants / groot acht vaetset, ofte soo groot en[e] cleijn den selven / op Osserschaduwijck onder de vrijh[eij]t van Osch / voors. gelegen, aen d’eene sijnde Jan Claessen / den Dicken #met meer andere# ende aen de andere sijde Jacob Neell / Brock, schietende vande gemene straet tot op / erve Neell Broecken kijnderen, hebben sij uijt / cracjte ende machte als voors. wettelicken ende erffe / licken vercocht, opgedragen ende overgegeven / Jan Reijnen van Heumen den Jongen en[de] sijnnen erven [...]

R 74 Oss 30 december 1676
RA OSS 74 pagina 221 tot en met 224 (Schepenprotocollen van Oss van 1675-1677 - Algemeen protocol) (Beeldbank BHIC geraadpleegd 13 september 2013)
Peter Janssen Schoenmaeckers, man ende momb[oir] van // Erken sijnen huijsfrouw, Rut, Hendrick ende // Jacob Claessen, metsgaders Marijken Claessen // wed[uwe] Peter van Straten, Item Rut Claesssen // voirs[creven] soo voir hem selven als neffens hem Hendrick // Aert Claessen als momb[oir] over de onmondige // naergelatene kijnderen Jan Claessen verweckt // bij Gerretien Janssen sijne gewesene huijsfrouw, // alle kijnderen Claes Aert Rutten [...] // [verkopen]:
[...] de hellichte van Neell Brocx landt // groot int geheell ses vaetset, ofte weeten den cant naest // ende metten hegge ofte so groot ende cleijn t’selve gelegen // op Osserschaduwijck, onder de vrijh[eij]t van Osch voirs[creven] // ter plaetse aldaer t’eijnden de Cleijnens Hoefft aen de // eene sijde, Jan Claessen den Ouden, ende aen de andere sijde // de kijnderen J[onker] Jan van Oss, schietende van Bullens Camp // tot op de Landtweer aldaer aengelegen. [...] [en zij hebben dit verkocht aan] [...] Jan Heumens ende sijnen erven [...] [voor 70 gulden en 40 penningen]


Afbeelding 13b. Uit bovengenoemde acte uit het schepenprotocol R74 van Oss 30 december 1676: "de hellichte van Neell Brocx landt", dat wil zeggen de HELFT van Neel Brock’s land. Neel Brock was al negen jaar geleden overleden.

R 76 Oss 19 april 1682
RA OSS 76 pagina 11 en 12 (Schepenprotocollen van Oss van 1682-1687 - Algemeen protocol)
Comparereerden voor Jan Janssen van Gemert den jongen / Dilis Peeters en[de] Corst Peter Schuermans, schepenen in Osch / Grietien en[de] Eijcken Neel Brock, gesusteren, der voirs. / Grietien sijck naer den lichame en[de] de voirs. Eijcken / gesondt onder de menschen gaende en[de] staende, over / denckende de broosheijt des menschelicken geslechts / datter niet seeckerders en is dan de doot, en[de] niet on / seeckerder dan de uijre der selver, hebben van deser / werelt niet willen scheijden sonder te disponeeren / van hare goederen, inden eersten bevelen sij testa / teuren hare sielen so wanneer daer den wille / Goodes uijt hare sterffelicke lichamen mochten / commen te scheijden, Goode van hemelrijck, / en[de] hare affgestorvene lichamen der aerde. Com / mende voorts totter dispositie van hare tijdelicke / goederen haer bij Godt almechtich op deser werelt / verleent, maecken en[de] legateeren sij testateuren / d’eene d’ander den langst levende van haer beijde / om haeren vrijen wille daer mede te meugen / doen alle hare naer te latene goederen soo gereede / als ongereede, egeene uijtgesondert, den selven / langstlevende en[de] nominerende mits deser. Dit / verclaerden sij testateuren te wesen haren testamente / laeste en[de] uijtterste wille, willende en[de] begeerende / t’selve allenthalven sall plaets grijpen en[de] effect / sorteeren soo bij geestelicke als wereltlijcke rechten // [BHIC Online pagina 12] alwaer dat eenige solemniteijten naer rechts wegen / gerequireert hier inne mochten sijn ofte wesen / geomitteert, willende en[de] begeerende deselve gehouden / te worden voir geobserveert. Actum voir schepenen / bovengescreeven den 19de aprill 1682.

R 82 Oss 26 februari 1712
Handerske Neel Brock koopt van haar broer Jan Neel Brock een stuk grond te Oss in het Neerveld.

R 82 Oss 25 februari 1713
Jan Jan Neelen Brock de jonge koopt bovengenoemd stuk grond in Oss in het Neerveld weer terug.

R 82 Oss 20 mei 1714
Handerske Neel Brock staat al haar vaste goederen af aan haar beide schoonzonen Aart Geurts en Luijcas Luijcasse in ruil voor een vergoeding van 25 gulden per jaar totdat zij dood gaat.


Afbeelding 14. RA Oss 21 juli 1648. Hier staat geschreven:
"Die voirs(egde) Geris inder qualiteijt voirs(egd) // seven vaetsaet lants off soe groot ende cleyn de // selve gelegen sijn inde prochie van Oss ter // plaetschen gen[aam]t Achter den ouden Hoff // tussen erfenisse Henrick Denissen deen sijde ende tussen // erfenisse Jo[nke]r Segwolt ter Heeren Haeve // dandere syde streckende van Cuellens Campe // tot opte Vrijheijts Lantweer In vuegen ende // gelijck tselve lant hem van syn huysvrouwe // weghen aengecomen is heeft hy wettel[yck] ende // erffel[ick] vercocht opgedraeghen ende overgegeven // Cornelis Gerits Brock ab eodem et effestucando // promittens dictus venditor ut debitor // principalis super omnia ratum servare waran[diam] // et ono[...] deponere exceptis oneribus vicinorum // actum en testes ut supra"


Afbeelding 15. Neel Brock in het begraafboek van Oss, 11 september 1667.


IX-c Jan Ger(r)its Brock / Zoon van VIII-a Gerrit Adriaens Brock
Overleden te Oss 24 november 1658, trouwt eerste maal met Erken Jan Reuvers, waarschijnlijk dezelfde als Honoria N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonia Brock, gedoopt te Oss tussen april en oktober 1652. De data ontbreken in het doopboek: (... 1652) bapt[isata] est Anthonia filia Jo[ann]is Gerardi Brock et Honoriae ux[oris] suae; suscept[ores] Simon Adami et Anthonia Anthonii.

Trouwt tweede maal te Oss NG 24 november 1652 met Janneken Lamberts. De tekst op pg. 38 van het NG Trouwboek luidt: Jan Gerrijts weduwnaer van Eerken Jansen tot (Osch) en[de] (doorgehaald: Ariaentjen Aerts) Janneken Lamberts j[onghe] d[ochter] tot Heesch drijemael affgek[ondigt] en alhier bevestight). De acte is niet gedateerd. De voorgaande acte is gedateerd 24 november; de navolgende acte, later ingevoegd, is gedateerd 20 december.

December 1647
Jan Gerits Brock heeft grond of woont op d’Amsteleind te Oss naast grond of huis van (eventueel de erfgenamen van) Roelof Jan Meeisen, zijn zwager.

15 april 1660
Lithoijen RA25 schepenprotocol, pagina 321-324.
Het betreft de erffdeijlinge vande kinderen Jan van Ortten den ouden Aelits Coolen saliger. Daarbij valt ten deel aan Peeter Reijnen: een huijs, hoff, boomgart etc. aldaar [te Lithoijen] ter plaetsschen genoempt opte langweijen, belendingen: tconvent van Sinte Geertruijden binnen sHertogenbossche; Jan Janssen een condivident deses; de blockgraeff; de gemeijne straet; noch 2 hont lants aldaar ter plaetsschen genoempt opten schuerhuevell, belendingen: erffgenamen Lenart Peter Smitss; den schauwgraeff van sPapenhoeff; de valcxenwech; erffgenamen Henrick Huijbertss; is te deell gevallen Peeter Reijnen voors. Hieruit te betalen aen Jan Geritssen Brocken de somme van 100 carolus gulden captaels [...]

9 maart 1662
RANB Oss RA71, fol. 71r
Reijn Thonis Reijnen vijff hont lants ofte soo groot ende cleijn / deselve gelegen opten Brant onder de Vrijh[eij]t van Osch / aen d’eene sijde Welt Jungers ende aen d’andere sijde de / H[eijligh] Geest van Osch, schietende metten beijden eijnden op / de gemene stegen aldaer; item alnoch vijff hont opten / voers. Brant gelegen aen d’eene sijde de onmundige / kijnderen Jan Gerrits Brock ende aen d’andere sijde . . . . / . . . . schietende mede metten beijden eijnden / mede op de gemene stegen aldaer, heeft hij wettelcken ende / erffelicken vercocht, getransporteert ende opgedraegen / Meeuwes Gerrits ende sijnen erven (...) geschiet den 9den martii 1662.

13 maart 1662
RANB Oss RA71, fol. 71v
Compareerden voor Hendrick Geurt Gielens ende Hendrick Bartholomeus van Roosmalen Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch; Jan Reuvers ende Peter Gerrits Brock ende heben gedaen den behoorlicken eet als mombers over d’ommundige naergelatene kijnderen Jan Gerrits Brock [ver]wekt bij Erken Jan Reuvers sijnne gewesene huijsfrouw / geschiet den 13en martij 1662:77: [transcriptie door Hans van den Hurk].

Groen: Aanvulling van Hanneke Brok, 26 september 2015.


IX-d Theunis Gerrits Brock / Zoon van VIII-a Gerrit Adriaens Brock
Overleden voor 4 maart 1665, trouwt te Oss 5 maart 1628 (ondertrouw 7 februari) met Anthonia Petri, ondertrouw te Oss. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Oss 21 januari 1629, zoon van Anthonius Gerardi en van Anthonia.
 2. Joanna Brock, gedoopt te Oss 29 september 1630.
 3. Hermannus, gedoopt te Oss 10 november 1632.
 4. Jan Theunis Brock, zie X-f.
 5. Marijken, dochtere Theunis Brock, getrouwd met Hendrick Lenners Verheijen (zoon van Lennert Jacobs Verheijen en Lijsken dochtere Jan van Heeswijck), inwoners van Oss op 15 augustus 1680. Uit dit huwelijk:
  1. Elysabeta, gedoopt te Oss 3 september 1671 (filia Henrici Leonardi et Mariæ ux[oris] suæ; suscept[ores] Petrus Gerardi Brock et Adriana Adriani; RK Oss doopboek 1652-1707).
  2. Anthonius, gedoopt te Oss 4 februari 1675 (filius Henrici Leonardi et Mariæ ux[oris] suæ; suscept[ores] Jo[ann]es Jo[ann]is et Sophia Jo[ann]is Brock; RK Oss doopboek 1652-1707).
  3. Andreas, gedoopt te Oss 12 maart 1678 (filius Henrici Leonardi et Mariæ ux[oris] suæ; suscept[ores] Petrus Andreæ (...) et Joanna Jacobi (H)uberti; RK Oss doopboek 1652-1707).
  4. Joannes, gedoopt te Oss 17 juni 1682 (filius Henrici Leonardi et Mariæ ux[oris] suæ; suscept[ores] Petrus Leonardi et Maria Adriani van Vucht; RK Oss doopboek 1652-1707).
  5. Joanna, gedoopt te Oss 30 oktober 1687 (filia Henrici Leonardi et Mariæ ux[oris] suæ; suscept[ores] Jacobus Everardi et Elysabetha Jo[ann]is Brock; RK Oss doopboek 1652-1707).
 6. Henrica, gedoopt te Oss 9 mei 1636, dochter van Anthonius Gerardi en van Anthonia.
 7. Peter Theunis (/Anthonissen) Brock, vermeld te Oss 20 maart 1672 en 15 augustus 1680, en te Nuland 30 maart 1681, en waarschijnlijk overleden vóór 27 maart 1684.

Groen: info van Hanneke Brok 13 maart 2016.

7 febr[uarii] 1628 contraxerunt sponsalia Anthonius Gerardi et Anthonia Petri. Test[es] Cornelius Gerardi (et) Franciscus Michaelis. 5 martii a[nno] 1628 inierunt matrim[onium] supradicti. Testes Neel Geridts et Godefridus Jo[ann]is. RK trouwboek Oss, Boek 1, 1626-1644, BHIC Scan 124 van 164.

21 (januarii) 1629 bapt[isa]t[us] e[st] Jo[ann]es filius Anthonii Gerardi et Anthoniæ uxoris eius. Patrini Cornelus Adriani van Geffen et Elisabeth Adriani van Noulant. RK doopboek Oss, Boek 1, 1626-1644, BHIC Scan 36 van 164

Eadem die (29 septembris 1630) baptisata est Joanna filia Anthonii Adriani Brock et Anthoniæ coniugis eius. Patrini (doorgehaald: Cornelius Judoci van Helvoirt) #Joannes Hermanni Arts R(..)iner loco patris (?)# et Maria uxor Arnoldi van Vucht. RK doopboek Oss 1626-1644, Boek 1, FamilySearch Image 86 of 862.

Godshuis de Heilige Geest (van ’s-Hertogenbosch)
Toegangsnummer 668 (1590-1652) Diversen
26 februari 1632
Op huijden den xxvi februarij XVIc XXXII (1632) heeft Joris van Bergangien // als m[eeste]r en[de] rectoir des Godtshuijs van den Heijligengeest binnen Den Bossche // gecontinueert en[de] verlenct Jan sone Gerart Adriaen Brocken ende dat // voor sijnen vader (moet waarschijnlijk zijn: broeder) Thonis Gerart Brocken en[de] Willem Wouter Daniels // wonen[de] tot Oss voors. stuck ackerlants gelegen tot Oss in de Bossche // straet genoempt de Nijenwe Hoeve gelegen ruerens de Heij // ligengeesthoeve deser voors. stadt die in pachtinge heeft denselven // voors. Gerart Adriaen Brocken; eenen tijd ende termijn van vier jaaren // continuelijcken deen den anderen volgende, ingaende d’ierste jaer // van viren de witte stoppeltijt anno XVIc twee en[de] dartich en weer // te eijndene te witte stoppeltijt anno XVIc XXXVI waer voor de // voors. pachtenars alle jaer geloeft hebben ende geloven midts desen // onverscheijden een voor all en[de] elck van hen besundere op verbijnten(isse) // (rechtsboven slecht zichtbaar folio nummer: 209) van henne personen alle henne goederen present en toecomen[de] alle // jaer te leveren drie mud vier sester roggen roggen (!) ende vier sester // boeckweijts makende vier mud corens, mate deser voors. stadt ende // binnen der selver stadt vrij van alle lasten, commeren, contributien // exactien, subventien, ordinaris, extraordinaris, alrede opgeset // off alnoch opgeset te worddene, soe ter eenre als ter andere // sijde, egeen lasten wegescheijden, te leveren ende te betalen waer // van den iersten termijn van de voors. leveren sal sijn Corsmisse // a[n]no XVIc drie ende dartich en[de] dat van den oicxt des selffs // jaers ende soe voorts van jare tot jare desen voors. tijt en termijn // gedurende; voorts generalijcken op alle andere conditien // poincten ende voirwarden in de bovende geschreven pachtcedulle // begrepen, egeen van dijen uutgescheijden ende omme cortheijts wille // daer toe revere(re)nde welcke voors. drie ende een halff mud // roggen ende vier sester bouckweijts geloven die #voors.# Jan sone Gerart // Adriaen Brocken in den name van sijnen vader ende met hem Thonis // Gerart Brocken sijnen broider als oijck Willem Wouter Daniels onver // scheijden een voor all als voor ten termijne voors. alle jaer vrij van // alles als voor te leveren ende te betalen ende de conditien, poincten // en[de] voirwarden, soe sij dese als in de leste bovengeschreven cedulle // begrepen, in alles naetegaen en[de] metten wercke te volbrengen // hieronder verbijndende zij onverscheijden een voor all en[de] elck van // hen besundere henne personen en[de] goederen present en[de] tocomen[de]. // Aldus geschiet sonder bedroch arich ende list desen voors. 26 februarij // 1632 in presentie van dese nabeschreven getuijgen als poirters // die dese tot verificatie van tgeene voors. staet dese hebben onder // teeckent. // {Franchis van Nijehoff // ghetuijghe} // {Bij mij Ghijsbert Janssen als getuijgen} // {... van den Wiel}

10 (novembris 1632) bapt[isatus] e[st] Hermannus fili[us] Anthonii Gerardi et Anthoniæ coniugis ei[us]. Patrini Roland[us] Jo[ann]is et Nicolaia Wilhelmi Francisci Roesmaelens. RK doopboek Oss, Boek 1, 1626-1644, BHIC Scan 71 van 164.

3 (of 4) september (1634) bapt[isatus] e[st] Jo[ann]es fili[us] Anthonii Gerardi et Anthoniæ coniugis ei[us]. Patrini Niclaes Jo[ann]is et Adriana Adriani. RK doopboek Oss, Boek 1, 1626-1644, BHIC Scan 83 van 164.

9 (maii 1636) bapt[isat]a est Henrica filia Anthonii Gerardi et Anthoniæ coniugis eius. Patrini Petrus Lamberti et Maria Anthonii. RK doopboek Oss, Boek 1, 1626-1644, BHIC Scan 95 van 164.

Godshuis de Heilige Geest (van ’s-Hertogenbosch)
Toegangsnummer 668 (1590-1652) Diversen, blz. 165
24 juli 1636
De heeren regenten en rector van den h[eiligen] geest // huijse binnen Shertogenbosche hebben op // heden den 24 julij 1636 door den rentm[eeste]r // van den Godtshuijse gecontinueert Willem // Wouter Daniels en Teunis Gerrit Brocken // wonende tot Osch het voors. stuck // ackerlandt genaamt de Nieue Hoeve gelegen // tot Osch in de Bossche Straet voor een // iaer ingaande nu den stoppeltijt an[no] 1636 // en eijndende stoppeltijt an[no] 1637, waer voor // de voors. pachters gelooft hebben en geloven // mits desen o(n)[ver]schheijden een voor al op [ver]binte // nis van hunne persoonen en goederen tegen // woordich en toecomende (doorgehaald: alle hunne goederen // tegenwoor) te leveren drie mud roggen // mate deser stadt binnen deser stadt // te leveren vrij van alle lasten, hoedanich // die soude mogen wesen, alreede opgeset ofte // noch opgeset te wordene, soo ter eender als // ter andere sijde, geen lasten uijtgescheijden // te leveren of betaelen Corsmis naest co // mende ende voorts generaelijcken op alle // eendere conditien en voorwaerden in de voorige // pachtcedullen begrepen, geen van dien uijt // gescheijden, waer toe wert gerefeert welcke // voorwaarden in de voorgaande huercedulle // begrepen wij ons verbinden die in alles na // te comen en met der daet te volbrengen // sonder arch of list. Toorconde dese onderte // kent in presentie van de ondergeschreven getuij // gen, porters deser stadt, heden den 24 julij 1636 // {Wijlliam // Wuters} // Dit ist merck + van Thonis // Gerart Brocken // {J. van Camphen // test[is]} // {Fran(s) van Nijehoff // als getuijge}

4 maart 1665
RAOSS071 BHIC Online pagina 333 en 334
Reijn Theunis Reijnen verkoopt aan Rem Peters: vier vaetset teulants gelegen ter plaetse genaempt Op de Veertien Halve Mergens onder de vrijheijt van Osch, aen d’eene sijde Rem Peters, ende aen d’andere sijde Peter Geurts, schietende van de Boschstraet, tot erve Jan van Gemert de jonge. Dit stuk land is beswaert met eene rente van ses gulden jaerlicx te lossen met hondert gulden capitaell aen de kijnderen Theunis Gerrits Brock.

20 maart 1672
RAOSS072 BHIC Online pagina 253 en 254
Jan Peter Geurts, vier vaetset teulants ofte / deselve gelegen in den Heesterenwech onder der / vrijh[eij]t van Osch aend d’een sijde Willem Sanders / en[de] aen d’andere sijde de h[eilige] Geest van Osch, / schietende van erff[enisse] der erfgen[emen] Jan Derrix tot / op den gemenen wech aldaer, heeft hij wettelicken / en[e] erffelicken vercocht. opgedragen en[de] overgegeven / Peter Theunis Brock en[de] sijnnen erven [...] geschiet den / 20 martij 1672. (in de marge:) Coopspenn[ingen] 130 g[ulden] / 40en p[enning] 3-5-0 / bet[aelt]

15 augustus 1680
RAOSS075 BHIC Online pagina 237 en verder
Hendrick Lenners Verheijen, man en[de] mom[ber] van / Marijken, dochtere Theunis Brock, mitsgaders / Jan Theunis Brock, inwoonderen der vrijh[eij]t van / Osch, de helft van anderhalven mergen landts / bestaende in een Cempken gen[oemp]t Brocke Cempken / ongescheijden en[de] ongedeijlt met den kijnderen / Jan Brock, ofte soo groot en[de] cleijn t’selve gelegen / [BHIC Online pagina 328] onder Litoijen ter plaetse gen[oenp]t op Leut, aen d’eene / sijde . . . . . . . [niet ingevuld] en[de] aen d’andere sijde / de wed[uwe] Derrick Arien Arts, schietende metten / eijnde van erve Jan Groots Peeters, tot op erve / Derrisken wed[uwe] Wouter Claessen, met meer andere / hebben sij wettelicken en[de] erffelicken vercocht / opgedragen en[e] overgegeven Peter soone Theunis / Brock, haren respectiven swager en[de] broeder, en[de] / sijnnen erven, omme bij den selven ten erffe / licken rechten te hebben en[de] te besitten en[de] / hebben helmelinge daer op vertegen, inne manieren / indien gewoonlijck sijnde, tot behoeff Peeter / soone Theunis Brock voers. en[e] sijnnen erven, / mede gelovende sij vercooperen transportanten / als schuldenaren principaell, en[de] op verbijntenisse / van haer persoonen en[de] goederen inne hebbende en[de] / naemaels vercrijgende, t’voers. vercoopen, / transporteeren en[de] opdragen altijt goet, vast / steedich en[de] van voller waerden te sullen houden / en[e] allen commer, calangie en[de] aentaele van / harentwegen daer inne sijnde, alingh ende / int geheell aff te doen en[de] te weezen los ende / vrije, uitgenomen schouwen en[de] commeren / binnen s&rsquo:landts daer toe te onderhouden / behoerende. Getuijgen waren Jan Claessen / Kemmers en[de] Jan Iwens, schepenen der stadt / en[de] vrij[heij]t van Osch, geschiet den 15en / augusti 1680./ (In de marge:) Coopp[enningen] 200 g[ulden] / 40en p[ennin]g 5 g[ulden] / bet[aalt]

30 maart 1681
Schepenprotocol Nuland, RANUL019 BHIC Online pagina 18
In de marge: Uijtgemaeckt
In de marge lager: Compareerde voor / ons ondergeschreven / schepenen Jan Thonissen / Brock ende Handrick / Leenders, die bekennen / alhier dese hondert / gul[den] met den interest / ten vollen ontfangen / te hebben van Aert / Lavrenssen en Jan / Dirckx op den 27 / mert 1684
[doorgehaald] Aert Lavrenssen van Boxtel ende Willem / Dirckx van Heesch als mombaren vande onmundige / ende naergelaete kijnderen van wijlen Jan Lavrenssen / van Boxtel verweckt bij Meriken Dirckx sijne / wettige huijsvrouw, hebben geloeft op speciael / ende reael verbant van den voors. onmundigen henne / persoonen ende goederen onverscheijden ende een voor / al present ende toecoemende tot behoeff van / Peter Anthonissen Brock de somme van een / hondert carolij guldens tot twentich stuijvers / goet Hollants permissie gelt elcken gulden / terekenen met den intrest tegens vijff gulden / thien stuijvers ten hondert opten dertichsten / dach vande maent martius 1682 te voldoen ende / betaelen binnen dese heerlijckheijt, vrij van alle / lasten egeen uijtgescheijden [...]


IX-e Aerdt (Cor)nelissen Brock / Zoon van VIII-b Cornelis Adriaens Brock
Geboren ca. 1608 (indien hij zijn leeftijd - ca. 67 jaar - correct inschat op 7 maart 1675), trouwt met een dochter van Handrick Cornelisse. Uit dit huwelijk:

 1. Neelken Adriaen(s) Nelissen Brock, geboren ca. 1651 (want is ca. 35 jaar in 1686 bij ondertrouw te Geffen, Nederduits Gereformeerd, 20 april 1686, met Gijsbert Anthonissen van Mugheuvel, geboren ca. 1661 (want 25 jaar bij ondertrouw); ze zijn RK ondertrouwd te Geffen 21 april 1686 en RK getrouwd te Geffen 5 mei 1686, zij als Neelke Ariaens en hij als Gijsbert Theunisse.
 2. Mariken Adriaen Nelissen Brock (/Merike Arien Cornelis den Brok /Mariken Adriaen Neelen Brock), 34 jaar oud in 1686, dus geboren ca. 1652, begraven te Geffen 18 april 1716 (NG overlijden; bij overlijden laat ze haar [tweede] man Jan Remmits na, en 1 dochter) trouwt eerste maal te Geffen 3 februari 1686 met Peter Geurt(s) (Peters) (van Hees), overleden vóór 29 oktober 1689; trouwt tweede maal NG te Geffen 2 december (ondertrouw 18 november) en RK te Geffen 3 december 1690 met Jan Remmits (/Rembouwts /Remmerts /Remmegs) (van Grinsven /Grunsven /Grinsveen) (weduwnaar van Maria, dochter van Jan Baltussen van Langenhoove). Uit dit huwelijk:
  1. Maria Magdalena (vermeld 18 december 1694 RA50 Geffen p. 291-293).
 3. Lijsken, dochter Adriaen Brock, trouwt met Jan Gerit Bernards, beide overleden vóór 13 december 1701. Uit dit huwelijk, alle 13 december 1701 wonende te Nuland:
  1. Jan Janssen, meerderjarig 13 december 1701
  2. Jenneken Janssen, meerderjarig 13 december 1701
  3. Gerit, minderjarig 13 december 1701
  4. Maria (/Marijen), minderjarig 13 december 1701
 4. Peeter Adriaen Brock, zie X-g.

R 45.01 Geffen 20 februari 1647
BHIC Online pagina 5

[Regest van BHIC Online] Jan Denissen gebooren van Heesch inwoonder van Geffen verhuurt seckere streepe groesvelts off heijvelts in Heesch ter plaetsen genoemt de raeckt wesende het vierde part in Welt Claesen camp aen Adriaen Corneliss Brock woonende tot Geffen, voor 10 jaren. Actum tot Geffen desen 20-2-1647 [ondertekend:] Arien Cornelis Brock; Jan Artssen van Lit; aldaer present J. van Griensven secr.

R 28 Geffen 20 november 1655
Aerdt Nelissen Brock koopt land op de Papendijck te Geffen; hij woont dan in Geffen.

R 28 Geffen 10 april 1657
Aerdt Nelissen Brock koopt akkerland aan het Heijden in Geffen van zijn zwagers Jan Handrick Cornelisse, Jan Adriaen Rutten den jonghsten (die met Anna Handrick Cornelisse getrouwd was) en Cornelis Handrick Cornelisse.

R 46 Geffen 16 december 1659
BHIC Online pagina 417-418
[regest van BHIC Online] Jan Dirck Luijcas [tekent; Jan Diercx Luijkas], Bartholomeus Janssen [tekent: dit merck heeft getekent Bartholomeus Janssen], Aert Janssen, Jacob Jacobssen van Grinsven [tekent: J. van Griensven], Adriaen Cornelissen Brock [tekent: Arien Cornelis Borckx inden naem van Ciermans] ende Jan Adriaenss vanden Lande geven te kennen dat sij met noch andere geerft sijn in seeckeren deel baulants gelegen alhier ontrent seeckeren plack ackerlants genoemt de Loo wel 50 mergen begrijpende, dat alhoewel nijemant geoirlooft is eens anders graven noch watertochten toe te stoppen noch op eens anders erffenisse eenige dijcken off dammen te maecken omme daermede de regenwateren ende andere hemelsche wateren van boven affcomende in hennen nederganck te beletten ende te verhinderen den affloop der selver, soo eest nochtans dat Eijmbert Adriaen Rutten metten sijnen inwoonder van Geffen hem soo onbehoirlijck vervoirdert heeft seeckeren scheijgraeff gelegen tusschen des voirs Eijmbert Adriaens erffenis ter eenre ende des heere Guilliam Ciermans hoeve ter andere zijden, welcken graeff den selleven en der supplianten met henne erffenissen opwaerts aengelegen veele jaeren herwaerts heeft gedient tot eenen tochtgraeff, jae heeft vervoirdert op des Ciermans erffenis eenen dam op te schieten, [studerende ?] alsoo der supplianten ende andere meer bijgelegen corenlanden infructueus ende ongebruijckbaer te maecken, sulcx als op d’eene plaetse de voors graeff is geopent op eene andere plaetse wederom heeft toegedaen, fortselijck ende met gewapender hant int willen resisteren hem vanterende geensints toe te laeten dat het water daer door sijnen affloop soude hebben, al eest dat den selven daer door egeene de minste beschaedicheijt en is overcomende, noch oock en can geschieden, te meer soo om dat t’selve water te meer sijnen affloop soude hebben, verscheijden sijlen nederwaerts hebben doen leggen, mede alle inlantsche impositien ende schattingen jaerlijcx moeten betaelen als ander ende soo het toedammen compt vuijt pure obstinaetheijt ende boosheijdt, oijck soo de nedergelegen landen de opperste behoiren te dienen inne watertochten sulcx in eene wel gepoliseerde gemeijnte (als dese is) nijet en behoirt getolereert te worden ende bij middele van justitie daertegens dient versien, soo keeren de supplianten hen tot uwer eerw. oodtmoedelijck biddende ende versoeckende dat uwe eerw. gelieven den voors Eijmbert Adriaens wel scherpelijck te bevelen ende bij seeckeren grooten pecuniaren penne aenden heere te verbueren te ordineren ende des noot sijnde daerinne te condemneren, den toegedaenen ende opgestopten tochtgraeff wederom te openen ende te stellen inden voorigen staet; oijck hem te verdraegen sulcx meer te doen soo wanneer het water nederwaerts naeden broeck ofte maese sijnen affloop vermacht te hebben met presentatie dat de supplianten de graven ende andere wercken tot afflossinge ende ruijminge vanden water t’allen tijde des versocht sullen helpen repareren ende soo helpen stellen dat het water daerdoor sijnen affloop hebbe sonder beschadicheijdt der nederwaerts gelegen ackerlanden. [verder tekenen:] Jacob Willems voerster en kerckemester tegenwoerdich; Jan Janssen van Delft; Aert Jansen. [in marge:] Schepenen van Geffen, gezien het bijgaande verzoek, ende soo bij visitatie ende oculaire inspectie opden selleven scheijgraeff inne desen geruert gedaen ende genomen bij stadthouder ende ons schepenen is bevonden, dat het opperwaeter vande bovengelegen landerijen doorden selleven graeff sijnen affloop heeft, ende dat denselleven Eijmbert Adriaen Rutten de minste beschadicheijt niet en wort aengedaen, hebben daeromme goetgevonden den selven te ordineren mits desen op eenen peen van 6 gulden ten behoeve vanden officier dat hij den toegedambden graeff terstont naer communicatie deses sal hebben te oipenen ende te stellen inden vorigen staet ende hem te gedragen van sulcx meer te doen, ofte soo dickwils sulckx geschiet sall hij vervallen inden voors peen, laetende altijt het waeter sijnen affloop hebben naerde maese ten sij wettighe reden ter contrarie die den selleven binnen den tijt van 8 eerstcomende daegen naerde communicatie deses sal hebben te allegeren, ende schriftelijck intebrengen alhier opde secretarije op peene van een eeuwich swijgen ende ingevalle hij den graeff niet en oipent, dat tselve terstont naer expiratie vande voors 8 dagen sal worden gedaen bijden officier tot costen ende lasten vanden selven Eijmbert Adriaen Rutten, mits dat de supplianten sullen gehouden sijn de graeven beneffens de zijelen nederwaerts aengelegen ende daer toe dienende soo sullen onderhouden ende opruijmen dat het selleve waeter gevoechelijck sijnen affloop mach hebben op peene als boven. 16-12-1659. [eronder:] Relatere ick ondergeschreve vorster van Geffen dit request met het appostil in mergine daer op gestelt, hebbe voorgelesen ende geinsinueert aen Eijmbert Adriaen Rutten inwoonder alhier, opden 17-12-1661.

R 46 Geffen 1662
BHIC Online pagina 505-508
[regest van BHIC Online] Sr. Wouter Eelkens poirter ende inwoonder van s’Hartogenbosch is in voornemen openbaar te vercoopen diversche parselen van schaerhout, staende ende gelegen in sijne twee hoeven binnen Geffen genaempt Chiermans hoeven die gebruijckt worden bij Jan Adriaen Rutten ende Arien Cornelis Brock. Volgen de verkoopvoorwaarden. (1) Lambert Gijsberts gemijnt voor 3 gulden en slaet eenen slach daermede voor alle man gebleven aenden voorn. Lambert Gijsberts. (2) aent havercampken. Gemijnt bij Jan Adriaen Rutten den jonghsten voor 2 gulden 2 st, slaet eene slach; Bastiaen Jans onthoocht met eene slach; gebleven aenden gemelten Bastiaen Jans. (3) de brede hegh gesmet met 3 smetten. Gemijnt bij Lambert Gijsbert voor 7 gulden; ende slaet 2 slagen; Ruth Hendrick Aerts onthoocht met 1 slach. Gebleven aenden voorn. Ruth Hendrick Aerts. (4) gesmeth met 4 smetten daer naest aengelegen. Adriaen Cornelis Brock voor 6 gulden 10 st; ende slaet 2 slagen; gebleven aende voorn Adriaen Cornelis Brock. (5) sijnde seven geheude eijcken met de struijcken daer onder opden dam staende gesmet met 5 smetten, den cooper sal de gaten daer deselve wtgerooijt sijn wederom moeten slichten. Gemijnt bij Jan Adriaen Rutten den ouden voor 4 gulden 5 st; slaet 2 slagen; Jan Joosten noch eene slach; den selven noch eene slach. Gebleven aenden selven Jan Joosten. (6) noch 7 geheude eijcken gesmet met 6 smetten op conditie als voor. Gemijnt bij Jan Joosten brouwer voor 4 gulden 10 st; slaet eene slach; noch eenen slach; Frans Arien Rutten onthoocht met eene slach. Gebleven aenden gemelten Frans Adriaen Rutten. (7) sijnde 6 geheude eijcken gesmet met 7 smetten daer naest aen op conditie als voor. Gemijnt bij Lambert Gijsberts voor 3 gulden 10 st slaet 2 slagen; gebleven aenden gemelten Lambert Gijsberts. (8) sijnde 6 geheude eijcken gesmet met 8 smetten. Gemijnt bij Anthonis Geurts voor 3 gulden ende slaet 2 slagen; Jan Adriaen Rutten den ouden noch eene slach. Gebleven aenden gemelten Jan Adriaen Rutten. (9) sijnde noch 6 geheude eijcken. Gemijnt bij Bernart Gerarts president voor 3 gulden ende slaet eene slach. Gebleven aenden gemelten Bernart Gerarts president.

R 46 Geffen 7 maart 1664
BHIC Online pagina 697-700
Sr. Wouter Eelkens borger binnen s’Hartogenbosch wil openbaar verkopen diversche coopen van schaerhout als mede eenighe fruijtboomen staende inde hoeve van Adriaen Cornelis Brock als pachter.

R 45.01 Geffen 1668
BHIC Online pagina 153-161
[regest grotendeels van BHIC Online] Anthonis woonende tot Haeren, Jan, Peter ende Aert soonene Aert Igeroms de Bever, Maes Jacobs als man van Willemken, Marten Gijsberts als man van Niesken dochteren vanden voors Aert Igeroms de Bever verweckt bij Grietijen dochtere Jan Hendrickx sijne wettighe huijsvrouw, gewoont hebbende tot Machaeren in t’graeffschap van Megen, willen vercoopen diversche perseelen van erffgoederen ende landerijen soo hier naer sullen worden gespecificeert, alle aengecomen met de doot ende afflijvicheijt van haere ouders voornt. [waaronder] [...] 2 stucken teullants groot 3 vaetsaet in Geffen ter plaetsche genoempt de Loo, belendingen: oost de oude driessen; zuid oock de oude driessen; west Adriaen Cornelis Brock; noord Peter Willem Peters Sighmans.

R 45.01 Geffen 31 juli 1673
BHIC Online pagina 97-99
Verpachting van diversche scheuten off clampen soo groove als smalle thienden in Geffen toebehoorende het gemeijne lant, waaronder [Regest van BHIC Online] een thiendeken alhier genoempt den opslach: gemijnt bij en gebleven aen Frans Everts van Valckenburch, waer voor burgen gebleven sijn Adriaen Jans van Berchem ende Adriaen Cornelis Brock.

R 47 Geffen schepenprotocol 7 maart 1675
BHIC Online pagina 884 en verder

Wij Adriaen Hendricx van Creijl, president ene / Jan Janssen van Weert, schepenen der heerlijckheijt / Geffen, doen cont tuijghen ende certificeeren midts / desen dat voor ons gecompareert ende erschenen sijn / Jan Janssen van Roosmalen, oudt ontrent 51 jaren / Jan Willem Sichmans, oudt ontrent 36 jaren / Gijsbert Laurenssen, oudt ontrent 27 jaren Adriaen / Cornelissen Brock, oudt ontrent 67 jaren ende / Willem Jan Welten, oudt ontrent 24 jaren, altesam / en inwoonderen deser heerlijckheijt Geffen ende nae / geburen van Adriaen Janssen van Berchem, behoorlijck / gedaecht door den vorster alhier omme getuijchnis / der waerheijt te gheven ter instantie van Adriaen / Janssen van Berchem als pachter van de hoeve / Maria van de Coeverin binnen sHertogen #bosch#, geleghen / alhier tot Geffen [...]

R 29 Geffen schepenprotocol 15 oktober 1677
BHIC Online pagina 365-373
De momboiren tot behoeff van Dirck Reijnen van Heumen is te deel gevallen: huijsinghe, hoff ende boomgaert etc. groot int geheel 41 roeijen in Geffen ter plaetsche opde Runne, belendingen: oost Frederick Hendricx van Ooijen; zuid Adriaen Cornelis Brock; west de Papendijxe straet; noord de Rundtsche straet; belast met 3 oirt stuijvers gebuerchijns aende kercke van Geffen;

R 29 Geffen schepenprotocol 18 maart 1678
BHIC Online pagina 417-424
Erfgenamen van Aert Igeroms de Bever verkopen onder andere: 2 stucken teullants groot 3 vaetsaet in Geffen ter plaetsche genoempt de Loo, belendingen: oost de oude driessen; zuid Reijnier Potteij; west Adriaen Cornelis Brock; noord Peter Willems Sighmans; vercoft aen Gerrit Jan Hendrick Rutten.

R 29 Geffen schepenprotocol 15 april 1678
BHIC Online pagina 437-447
Bij de erffelijcke scheijdinghe ende deijlinghe vande erffensisen ende goederen die den voors Gerrit Dirckx van Grinsven ende Gijsselken dochtere Marten Wouters van Tuijl echteluijden zaliger haer comparants vader ende moeder metter doot achtergelaeten hebben [wordt onder andere verdeeld] eenen mergen hooijlants in Geffen ter plaetsche inden Hooijvree, belendingen: Adriaen Cornelis Brock met meer anderen; Eijmbert Guilliams van Kessel.

R 47 Geffen schepenprotocol 28 juli 1678
BHIC Online pagina 961

Uijtgemaeckt den selven dito / Wij Jan Joosten de Cort, president, ende Deonisius van / Tilburch, schepenen der #gront# heerlijckheijt van Geffen gelegen in den quartiere van / Maeslant, meijerije van s’Hartogenbosch, doen condt dat voor ons gecompareert / ende verschenen sijn Adriaen Hendrickx van Creijl, oudt president alhier, ende jegen / woordich heijmraet van Geffen over den polder van den Hoogen Heemaele in desen / quartiere van Maeslant #voors.# ende Adriaen Cornelis Brock, oudt schepen deser / heerlijckheijt, jegenwoordich h[eilig]e geestmeester alhier, hebben [...]

Afbeelding Handtekening van Arien Cornelis Brock onder de hierboven beschreven acte uit het schepenprotocol van Geffen (RA47) gedateerd 28 juli 1678.

R 29 Geffen 28 augustus 1679
Aerdt Nelissen Brock leent 100 gulden.

R 29 Geffen 28 augustus 1679
BHIC Online pagina 501 en 502 Uuijtgemaeckt / den 3 april 1686 / Adriaen Hendricx van Creijl, heijmraet van het / Hoogh Heemael in Maeslant, alhier tot Geffen, eene / obligatie van een hondert guldens capitaele in eene / meerdere renthe tot laste van het corpus van Geffen / interest loopende tegens vijff gulden het hondert / hem aengecomen mits de doot ende afflijvicheijt van / Cornelis Hendrickx van Creijl, sijnen broeder zal[ige]r, ende / met den interesse t’sedert meij XVIc negen ende // t’seventich te verschijnen heeft hij wettelijck / ende erffelijck vercoft, getransporteert / opgedraegen ende overgegeven mits desen / Adriaen Cornelissen Brock, inwoonder deser / heerlijckheijt ende sijne erffgenaemen, omme / vrij ende onbecommert te hebben, houden / ende besitten te samen metten alinghen rechten / hem daer inne eenichsints competerende, mede / alle de brieven, documenten, schriften ende / bescheden van de selve obligatie eenichsints / mentionerende ende heeft helmelinghe / daer op vertegen inne manieren dies gewoone / lijck sijnde, gelovende als schuldenaer princi / pael op verbant van sijn persoon ende goederen / dat hij dit voors. vercoopen, transporteren / opdraegen ende overgeven helmelinghe ende / verthijden deuwelijck, vast, stedich ende / van vollen weerden sal houden ende doen houden / sonder eenich tegenseggen, schuldighe ende / gerechte sal doen waerandtschappe ende dat / hij alles commer, calangie ende aentael / daer inne wesende ofte commende sal / affdoen geheelijcken. Getuijgen waeren hier / over Lucas van Groenlant ende Jan Joosten de / Cort schepenen der heerlijckheijt van Geffen den / 28 augustus 1679. [In de marge:] Adriaen Cornelis / Brock heeft be / kent door handen van heeren regeerders / van Geffen van desesn schultbrieff / voldaen te weesen consenteerende / derhalven in de cassatie van den / selve, actum den 3 april 1686 / Testis G. Croon /

16 januari 1682
RA49 Geffen BHIC Pagina 63
Gijsbert Reijnders van Heumen heeft verkocht Philips Geurts: eene huijsinge, hoff, / boomgardt met aengeleegen ackerlant, / groot een vaetsaet off soo groot ende / cleijn die voorn. huijsinghe, hoff, / boogart met aangelegen lant is gestaen / ende geleegen binnen dese heerlijcheijt / ter plaetse Aen de Run, beneffens / erve Henderick Michgiels oostwarts / ende de erve Adriaen Cornelissen / Brock suijtwarts, ende soo vorts / beneffens off aen de gemeijne straet / noort ende westwarts, hem vercooper / aengecoomen bij doode ende afflijvicheijt van Derck / Reijnders van Heumen [doorgehaald: ende] sijnen / broeder zal[iger] [...]

29 januari 1683
RA49 Geffen BHIC Pagina 33-40
Pouwels Peters van Vlijmen verclaert [...] dat hem in eijgendom is competerende [...] met sijn iegenwoordige huijsvrou met naemen Aeleken dochter Jan Handericx die nochmaels is getrout geweest met Jacob Jan Willems betrout eenen camp teuijlants genoempt den Kercken Camp, groot twe loepensaet off / soo groot ende cleijn den selven camp / mede alhijr is geleefen beneffens / de erve van dheer #Guliam# van Campen suijtwarts, ende / de erve Jan Jansen van der Ven noortwarts / streckende metten eenen #eijnde# van de erve / Derck Jacob Hendericx van Creijl, tot / op erve Adriaen Cornelis Brock metten / anderen eijnde [...] ende verclaert daer / toe den selve nu ontrent vier jaeren / geleeden [doorgehaald: alnoch] vercoft te hebben aen / Gerrit [doorgehaald: Handeric] Jan Hendericx een loepensaet / teuijlants gelegen binnen dese heerlijcheijt / ter plaatse genoempt [doorgehaald: den] Op den Papendijck / beneffens erve Adriaen Cornelis Brock / boven naest, ende de gemeijne straet / beneden naest, streckende metten eenen / eijnde van de erve Huijbert Lamberts / van Heesch tot op de [doorgehaald: erffg] erve van / de erffgen[aemen] Geerlingh Antonis Reijnders / metten anderen eijnde, sijnde belast met / de helft van drij vatt roggen jaerlijcx / aen den heer van Deurssen als rentm[eeste]r / der geestelijcke goederen tot Shertogen / bosch [...]

4 mei 1683
RA49 Geffen BHIC Pagina 115-122
De inwoners van Geffen leggen verklaringen af betreffend het doorsteken van den Seedijck. De verklaringen zijn gegroepeerd in zes rotten: (i) Papendijcx Roth, waar Adriaen Cornelis Brock woont; (ii) het Runtsroth; (iii) het Kercken roth; (iv) tElstroth; (v) t Broeckstraets roth; en (vi) Berghs roth, waar Jacob Peter Brock en Pauwels Peter Brock wonen.

19 februari 1686
R 31 Geffen
Aerdt Nelissen Brock leent 62 gulden 10 stuivers van Floris Janssen.

19 februari 1686
R 30 Geffen, BHIC Online pagina 47-48
Uijtgemaeckt / Flooris, Janssen inwoonder deeser heer / lijcheijt van Geffen heeft verclaert // [pagina 48] gelijck hij doet mits deesen te cedeeren / transporteeren ende overtegeeven aen / ende ten behoeven van Adriaen Cornelis / Brock ende sijnnen erve eene capitale / somme van twe ent sestigh gulden / en tien stuijvers met een jaer interesse / tegens veijff ten hondert tegens aenstaende / sinte Marten deses jaers sestien hondert / en ses en tachentigh te verschijnnen, soo / hij transportant tot laste van het corpus / deser heerlijcheijt in een meerdere somme / te pretendeeren heeft, verclaerende daer van / ten behoeve van voors. Adriaen Cornelis / Brock ende sijnne erven te renuntieeren / ende affstant te doen sonder daer aen eenige / actie, recht ofte pretentie meer te referneeren / met gelofte van warantschappe op verbant / van voors. Floris Janssen sijnnen persoon / ende allen sijnne goederen present ende / toecommende, egeene uuijtgescheijden, / waer mede den voors. Adriaen Cornelis / Brock bekent ende beleeden heeft / ten vollen voldaen ende betaelt te / weesen van dergelijcke capitale somme / soo hij tot laste van voors. Floris / Janssen hadde te pretendeeren. Getuijgen / waeren dH[eer] Gerardt Croon, drossart, / ende Gijsbert van Grinsven, president / schepen tot Geffen den negentienden / feberuari int jaer ons Heeren een duijsent / ses hondert en ses en tachentigh / G. Croon

16 november 1688
R 30 Geffen BHIC Online pagina 173-176
DHeere Sijmmon de Ras in qualiteijt / als voor [...] // [pagina 175] [...] vier en een halven hont / hoijlant geleegen alhijr In den Grooten Hoijvreij beneffens erve Adriaen Cornelis Brock deene zijde ende / de Cleijnen Hoijvreij dander zijde / streckende metten eenen eijnde van / den Weijvreij tot op den Varsen / Graeff metten anderen eijnde, alle gecoomen / van Luccas Janssen van Groenlant / heeft deselve alsoo wettelijck ende / erffelijck gevest ende opgedragen / aen Jan Jan Claessen van Grinsen [...]

21 oktober 1692
R 31 Geffen BHIC Online pagina 23-24
Willem soone Jan Willem Ceelen, eenen / mergen hoijlant geleegen binnen dese heerlijcheijt / ter plaetse In den Grooten Hoijvreij gelegen / beneffens erffenisse der kinderen Adriaen / Cornelis Brock met meer andere boven / naest, ende de wed[uwe] Eijmbert Guiliams / beneeden naest, streckende metten eenen // [pagina 24] eijnde van den Weijvreij tot op den Varssen / Graeff metten anderen eijnde den voors. Willem / bij coop en opdraghte aengecomen voor / drossart en schepenen deser heerlijcheijt op den / 27 april 1691 van de kinderen Ambrosius / Boudewijn Brusten ende Hilleken, dochter / Gerrit Dircx van Grinsven, heeft den / voors. mergen lants alsoo vercoght, gevest / ende opgedragen aen Everdt van Ravesteijn [...]

18 december 1694
RA50 Geffen, BHIC Online pagina 291-293
[regest van BHIC Online] Alsoo Heijlken weduwe Peter Adriaens van Amstel tot haere eenige ende universeele erffgenaem hadde naergelaeten Maria minderjaerige dochter van Jan Remmits [tekent: dit merck heeft gestelt Jan Remmits verclaert niet anders te connen schrijven] verweckt bij Maria dochter Jan Baltussen van Langenhoove, ende dat gemelten Jan Remmits allen de naergelaeten effecten van voorn. Heijlken hadde onder sigh geslagen op pretext dat gemelte Heijlken met hem soude overcomen weesen dat hij deselve effecten erffelijck soude blijven behouden, mits dat hij daer voor die voorn. Heijlken haer leven lanck in cost ende dranck als andersints soude moeten onderhouden, ende de lopende schulden betaelen, tgeene bij de momboirs van voors Maria dochter Jan Remmits met naemen Baltus Janssen van Gennip [tekent: Baltus Janssen van Gennep] ende Jacob Remmits [tekent: dit merck heeft gestelt Jacob Remmits verclaert niet anders te connen schrijven ende dat noch maer eenmael sijn hantmerck heeft geteijckent sonder te weeten off dit merck daer mee is accorderende] wierdt gecontraditieert om redenen dat tvoors accoort tusschen de voors Heijlken ter eenre ende Jan Remmits ter andere zijden in gegaen niet wettelijck soude beschreven weesen, sustinerende derhalven dat den voorn Jan Remmits gehouden was van allen de voors naergelaeten effecten te maken behoorlijcken staet ende inventaris tot behoeve van voors Maria sijnne minderjaerige dochter, te meer om dat den voors Jan Remmits wederom hertrout wesende bij Mariken dochter Adriaen Neelen Brock [tekent: dit merck heeft gestelt Meriken Adriaens Brock verclaert niet anders te connen schrijven] in sijnnen tweden houwelijck een kint heeft verweckt genoempt Maria Madalena en alsoo geschapen was daer uijt questie ende verschil te sullen ontstaen, ende om sulcx te prevenieeren en voor te comen soo ist dat voors partijen met namen Jan Remmits ende Meriken dochter Adriaen Nelen Brock sijn huijsvrouwe ter eenre ende Baltus Jansen van Gennip mitsgaderen Jacob Remmits als momboirs van voors Maria dochter Jan Remmits ter andere sijden, verclaerden door tusschen spreeken van goede mannen met malkanderen verdragen ende over comen te weesen te weeten dat den voorn Jan Remmits ende desselffs huijsvrou allen de gereede effecten bij voorn Heijlken metter doodt ontruijmpt ende achter gelaeten geduijrende haer leven lanck sullen blijven behouden ende besitten als haer eijge proper goederen, dat vorts naer doode van de langhst levende allen de conquesten die sij staende houwelijck souden mogen doen soo van gereede als erffgoederen bij het voorn voor ende naekint ende de kinderen die alnohc bij haer geprocureert souden mogen werden, hooft voor hooft sullen werden gepartiseert ende gedeijlt ende sullen de andere erffgoederen blijven aen de kant daer die van hergecomen sijn. Getuijgen waeren dhr G. Croon [tekent: G. Croon] drossart, Henderick van den Boogart [tekent: Hendrick vanden Boogaert] president ende Jan Joosten de Cort [tekent: Jan Joosten de Cort], schepenen in Geffen.

13 december 1701
Schepenprotocol Nuland RA40, BHIC Online pagina 50 en 51
Wij Gerit Croon, drossart, Jan van der / Ven, presijdent, Matijs van Criel / Sijmon Dircks ende Henderick Fransen / van Bergem, schepenen der heerlijck / heijt van Niulandt doen cond ende maecken / kenlick dat wij op het versoeck / ende te kennende geven van Jan ende / Jenneken meerderjaerige soon ende / dochter van Jan Gerits Ber[nart]s / verweckt bij Lijsken dochter / Adriaen Brock geassijsteert / met Rut Gerit Barners haaren oom / van vaeders weegen mitsgaders / Peter Adrieaen Brock ende Jan / Remmits van Grinsven nomine / uxoris hare oomen van moeder / weegen, hebben geconsenteert / ende toegestaen voor sooveele / ons als over momberen soude aen / gaen dat de voors. Jan ende / Jenneken met haer minder / jaerige broeder en suster als / namentlijck Gerit ende Marijen / in volle huishoudinge sullen / moogen blieven sitten, in / gemeinschap leeven ende bij den / anderen blijven, sonder de naer / gelaeten goederen ende effecten / van hare ouders te moogen / splijten ofte deijlen voor en / al eer de voors. Gerit ende / Maria tot den houwelijcken / staedt of meerderjaerigheijt / sullen gekoomen weesen / als wanneer de gesaementlijcke / kinderen winst ende vereijs // Ider hooft voer hooft [doorgehaald: sullen] gemein / [doorgehaald: sullen] proofijtere ende malkanderen / helpen draegen. Actum des oorconde / soo waren de voors. meerderjaerige / kinderen en den selven oomen de / prootocollare menuite deses neffens / ons drossart en schepenen voor onder / teekent en [doorgehaald: dat] hijde van [doorgehaald: wert] / geconsenteert. Acte uijtgemaeckt te / [doorgehaald: sal] werden in forma alsdus gedaen / tot Niulant den dertijenden desember / seven tijen hondert een. / [Ondertekend door] Jan Jansen / Dit merck + heeft gestelt / Jenneken Jansen / Dit merck + heeft gestelt / Ruth Gerit Bernarts / Peter Brock / Jan Remmits / G. Croon / Jan Janssen van Creijl / Sijmen Dierck / Hendrick Fransen van Berchem.

10 augustus 1716
Schepenprotocol Geffen RA31, BHIC Online pagina 440-443
[Regest van BHIC Online] De helft van een huijsinge en aengelegen landt groot int geheel 36 roijen gelegen in de papendijckse straet, belendingen: oost de voirs papendijckse straet; zuid [Jan, erdoor/boven: Aert?] Rembouwts van Grinsven; west selants steegske; noord Huijbert Jacops met meer andere; item de helft van eenen hof tuelants suijdtwaerts daer neven aen gelegen groot int geheel 4 loopen 7 roijen, belendingen: oost de papendijkse straet; zuid Willem Aderiaens van Creijl met dovers hof; west selants steegsken; noord voors huis en hof; noch het tuelandt daer teijnden aen gelegen groot een loopen 6 roijen strekende op selants steegsken; de helft van eenen halven hof landt aende vlijntse straet of de helft in een loope 28 roije, belendingen: west de voors vlijntse straet; zuid Cornelia Rembouts van Grinsven; oost den voetpat; noord Jan Vosse; de helft vant landt genoempt de verloore kost groot int geheel 4 loope 15 roije, belendingen: oost de kinderen Matijs van Kreijl; zuid den oosterse wegh; west Matijs vander aelsvoort; noord Annake weduwe Hend. Sigman; de helft inde helft vanden hof int elst ofte de helft in een loopen 30 roije landt, belendingen: oost en zuid de gemijne straet; west Hilleke weduwe Willim van Dinter; noord Jenneke Rombouwts van Grinsven; de helft in twee derdendeel in 2 houdt veltiens het eene op den verlooren kost en het ander int craije ven groot int geheel 2 lopen 10+1/2 roije; de helft van een kempken tuelandt gelegen int geffens velt ordinaer genaempt de ruijte groot int geheel 1 lopen 30 roije, belendingen: oost Matijs van der Aelsvoort met meer ander; zuid den oosterse wegh; west en noord Hend. vanden Bogaert; de helft in eene mergen graslandt gelegen inden grooten hooij vreij, belendingen: Jan Peter Jogems tot Heeswijck; de clarissen tot s:Bosch; item de helft van 2 mergen in den weij vreij, belendingen: de kinderen Jan vander Aelsvoort; de weduwe s: Jacobus van Blaijel tot s:Bosch; welke goederen zijn naergelaeten bij Marike Brock in haer leven getrouwt geweest met Jan Rembouwts van Grinsven, en waer van de andere helft van voors goederen sijn toekomende Jan Rembouwts van Grinsven voors; hebben Mechiel Schults, Jan IJanse Bans, Geerit IJanse Bans alle erfgenamen van voors Merike Brock opgedragen aen Peter Willims van Berlicom ingeseten van Geffen. Belast uijt het huijs en hof de helft van 5 gulden jarelijcks aent gasthuijs tot sBosch en de helft van 2 gulden 10 st aen den armen tot Maeren; jarelijcks de helft van 7 st aent kantoor van de heer Tengnagel; item uijt de runtsen hof de helft van 11 st aen de jonge gult; ende helft van 11 st aende loghteners gult; uijt den halven hof int elst de helft van een malder rogh jarelijcks aenden heijligen geest tot s:Bosch; item uijt den gehelen boel de helft van 100 gulden capitael aen jufferouw van Blaijel; aende kerk van Geffen de helft van 14 st jarelijks; item de helft van een vat rogh jarelijcks oock aende kerk alhier. Getuijgen waeren de heer Hend. de Booij drossaert ende Geerit van den Bos [tekent: Gerrit vanden Bosch] schepen van Geffen. [in marge:] coops pen. 250-0-0 / belastinge 446-8-2 / su. 696-8-2 / 40 pen. 17-8-4 / 10 verh. 1-14-12 / simme 19-30 / uijtgemaeckt aenstonts

Groen: gegevens van Hanneke Brok 8 en 22 oktober 2014


IX-f Jan Cornelis Brock / Zoon van VIII-b Cornelis Adriaens Brock
Trouwt met Jenneken, dochter van Luijcas Jan Baudewijns en van Hilleken. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jansen Brock, volgt X-h
 2. Maria (/Mariken) (Janssen) Brock, gedoopt te Kessel (bij Lith) 23 oktober 1650. Ze was doopgetuige bij de doop van een dochter van haar zus Neliske Janssen Brock 3 december 1685 te Kessel (doopboek Lith).
 3. Neliske Janssen Brock, getrouwd met Jan Janssen Claessen, president schepen te Kessel. Uit dit huwelijk:
  1. Jan, gedoopt te Kessel (NG 1649-1777) 1 juli 1683, zoon van Jan Janssen Claassen en Nelisken Jans. Getuigen: Marycken Jans, Jan Janssen Brok en aart Janssen.
  2. Jenneken, gedoopt te Kessel (doopboek Lith) 3 december 1685
  3. Claas, gedoopt te Kessel (NG 1649-1777) op pinxterdag (14 mei) 1690, zoon van Jan Janssen Claassen en Nelisken Jans.

Jan Cornelis Brock was schepen in Kessel (3 juli 1645, Kessel RA15, p. 89; 2 maart 1646, Kessel RA15, p. 110, 114 en 115; 26 juni 1646, Kessel RA15, p. 134-135; 22 januari 1647, Kessel RA15, p. 138; 24 januari 1647, Kessel RA15, p. 136-137; 11 februari 1648, Kessel RA15, p. 147-149; 23 februari 1649, Kessel RA15, p. 165; 3 mei 1651, Kessel RA15, p. 181-182; 15 juli 1651, Kessel RA15, p. 186-187)

Jan Cornelis Brock was president van de schepenbank in Kessel (14 juni 1651, RA Kessel 15, p. 185-186)

RA15 Kessel 15 juni 1643
BHIC ONline pagina 67-69
[regest van BHIC Online] Erffdeijlinge ende maeghgescheijt vande kijnderen ende erffgenamen van Luijcas Janssen verweckt bij Hilleken sijn wittege huijsvrouwe vande erffgoederen hunlieden van haere voornoemde ouders aenverstorven ende achtergelaten. Voor Marcelis Hanrickx ende Aert Jan Thonis, schepenen in Kessel, zijn verschenen Jan Neelen alias Brock als man van Jenneken dochtere Luijcas Janss Boudewijns verweckt bij Hilleken sijne huijsvrouwe voors. ende Mathijs Dirckx Buekentopo als man van Engelken dochter Luijcas Janss ende Hilleken voors. Dezen hebben gemaeckt een erffdeijlinge ende maeghgescheijt vande erffgoederen hun condividenten van wegen hunder voornoemde huijsvrouwen ouders aenverstorven ende achtergelaten. (1) Jan Neelen krijgt: den camp groot eenen mergen lants in Kessel dwars over de straet tegens huijs ende hoff dwelck Thijssen te deel gevallen is, belendingen: de heer van Kessel; aert Reijmbouts; Hanrick Wouters hoff; den voors Aert Reijmbouts hoff; een gemeijn straet; noch 4 hont opte hengmi, belendingen: heer Wouter Conincx; de heer van Kessel; een gemeijn straet; een ander gemeijn straet genoempt de volmeer; item noch 2 1/2 hont opte beemden, belendingen: Jan Geridt Hanrickx; Neesken Hanrickx van Thiel; de achterstraet; de Renckelen; item noch 2 hont opte corte beemden, belendingen: Lijsken weduwe Heijmerick Peters; Oth Jan Thoniss; de lanckersteech; iten noch 7 hont inde vorste Heijntgens hoeff, belendingen: de voors Neesken van Thiel; de heer van Kessel; de lanckersteech; de middelste Heijntgens hoeff; item noch 4 hont achter in Heijn van Mameren hoeff, belendingen: de erffgenamen Lambert Wouters op Herperschaijick; IJcken weduwe Jan Henssen tot Lidt; de vorste Heijn van Mameren hoeff; de vorster erdtsteech; item noch anderhalven mergen inde Nulantssche gemeijn hoeven opten bovensten wal streckende vanden achtersten hoeffdijck totten vorsten hoeffdijck; item noch de gerechte helft vande achtersten Cividts camp inde hoeven achter groot vier mergen den benedenste sijde naest Heijntgens hoeff streckende vande vorsten Cividts camp toebehoorende t’groot gasthuijs ten Bossch tot op de vorster erdt steech; item noch een camp van 3 mergen opten vorsten erdt, belendingen: heer Wouter Conincx ende Wouter Hanrickx Cling; Cerpers camp; de vorster erdt steech; de middel erdt steech; item noch eenen hoff ende hofstadt tot Geffen aende Berchstraet gelegen; item noch eens 100 gulden te beuren van Jacop Geridts van Rossum tot Lidt. Hieruit te betalen jaerlijcx 3 vaet shartogen haver met anderhalff hoen mette naebueren binnen Kessel; noch jaerlijcx eenen gulden 10 stuijver staende opten voors Cividts camp daermen die met recht aen is geldende; noch jaerlijcx de helft van 3 gulden aen Hanrisken weduwe Cornelis Janss tot Bossch; noch jaerlijcx 1 gulden 5 stuijvers grontchijns aende heer van Kessel; noch jaerlijcx de helft vande brantschat die Luijcas sijnen voorsaet in sijnen leven was geldende met de naebueren binnen Kessel; item te onderhouden een vadem maessdijckx onder de schouwe van Kessel tussen beijde de opvaren bij Jan Janssens ende Peter Ketels Peter Janssen van Thiel boven ende Hanrick Evert Dierckx tot Maren benedennaest; noch een halven vadem tegens Jan Janssen campken Heijmerick Peters boven ende Peter Rutten Ketels benedennaest; noch aldaer ontrent eenen vadem Arijen Geridts van Alem boven ende Hanrick Goert Jan Damen tot Maren benedennaest, desen voors halven vadems desen vadem oijck onder den ban van Kessel. (2) Mathijs Dierckx Buekentop krijgt: huijs ende hoff metten berch met alle sijne bepotingen ende gerechticheijt soe t’selve gestaen ende gelegen is binnen Kessel daer Luijcas voors bij sijnen leven woonde [...]

RA15 Kessel 10 september 1643
BHIC ONline pagina 70
[regest van BHIC Online] Voor Marcelis Hanrickx, Jan Aertssen Brouwer ende Jacop Dierckx van Bremen, schepenen in Kessel, zijn verschenen jonker Johan ther Heeren Haeff, scholtus ende rhentmeester deer heerlijcheijt voors in naeme des heere grave van Horn heer tot Kessel etc. ter eenre sijde ende Jan Cornelis Brock als man van Jenneken dochtere Luijcas Janss ter ander sijde, gerichtelijck voor ons schepenen voors daertoe gedaecht sijnde; hebben partijen voors de lijnt getrocken ende scheij palen geslagen tusschen erffenisse den heere van Kessel ende den voors. Jan Cornelissen ter plaetssen genoempt Willem Otten camp ende t voors gericht heeft des heeren lant ende Jan Cornelissen lant effen groot gelaten elcx naer advenant ende hebben daer op de palen geslagen tusschen het gescheijt ende voor opten vor van Jan Cornelissen lant opten graeffcant aende straet staet een knootwilch die staet effen op Jannen lant, ende aen het noorden eijndt tegen over Hanrick Wouters hoff staet een popellier cnootwilch opten graeffcant van Jannen lant die staet effen eenen voet breeten op Jannen erff waer op de palen geslagen sijn; nu begert Jan een graeff te leggen in wijtte naer sijn gelieven tussen der heren lant ende t’sijn ende laet eenen voet breet van sijn erff buijten den graeff aen mijns heeren sijde liggen om mijns heeren erff niet te vercorten, ende sal den selven graeff in heijmptinge houden tot sijn gelieven tot prouffijt sijn selffs lant.

R 26 Geffen 23 oktober 1643
Jan soone Cornelis Brock als tegenwoirdich wettich man ende momboir van Jenneken zijnder huijsvrouwe, verkoopt samen met Mathijs soone Dirick Peterssen die getrouwd is met Engelken Luijcas Jan Baudewijns een stuck hoijlants groot int geheel vijfftalff hont gelegen tot Geffen ter plaetsen Inden Hoijvreede, tussen erfenis Jacop Corsten metten sijnen woonende tot Nistelroij boven naest ter eenre Jan Janssen Raesen woonende alhier tot Geffen beneden naest, streckende van den Weijvreede tot opten Varsengraeff [...]. Hij woont dan in Kessel (bij Lith).

RA26 Geffen 31 januari 1645
BHIC ONline pagina 193-203
[regest van BHIC Online] [...] Peeter Handrix is te deel gevallen: [...] een stuck hoijlants groot 5 1/2 hont onder Kessel ter plaetsen in heijnkens hoeff, belendingen: Diricx vanden Water; Jan Cornelissen Brock; den lancker steeghe; de middelste heijntkens hoeff;

RA15 Kessel 16 maart 1646
BHIC ONline pagina 117-118
[regest van BHIC Online] Voor Hanrick Ghijsberts ende Aert Janssen, schepenen in Kessel, is verschenen Peter Janssen van Thiel, secretaris van Kessel, als ghemechticht van heer Wouter soone Aert Janssen Conincx pastoor tot Gilse inde baronie van Breda (schepengrief Gilse d.d. 7-3-1646 [zie f. 116]). Deze heeft opgedragen aan Ghijsbert Guert Loijen woonende tot Maren des voors. heer constituants swager eenen mergen lants in Kessel ter plaetsschen genoempt de Hengmer, belendingen: Aert Jan Thoniss voors als tochtenaer van Hilleken sijn huijsvrouwe naegelaten weduwe Gijsbert Hack; Jan Cornelis Brock; Jan Guert Aerts; een gemeijn straet. Hieruit te onderhouden de helft van eenen vadem maessdijckx onder den ban van Maren gelegen aen t’sammegadt ongescheijden ende ongedeijlt met Wouter Hanrickx Cling.

RA15 Kessel 26 juni 1646
BHIC ONline pagina 134-135
[regest van BHIC Online] Voor Joost Wouters ende Jan Cornelis Brock, schepenen in Kessel, is verschenen Loonius Eelkens residerende tot Orschot. Deze heeft verkocht aan Mathijs Dierckx Buekentop de gerechte helft van eenen camp lants groot 20 hont genoempt Kerpers camp in Kessel ter plaetsschen genoempt den versten erdt, belendingen: den voors Jan Cornelis Brock; mijn heer griffier Mus; de vorster erdt stege; de middel erdt stege; ongescheijden metten voors coopere. [...]

RA15 Kessel 1 juli 1646
BHIC ONline pagina 123-124
[regest van BHIC Online] Voor Marcelis Hanrick ende Jacop van Bremen, schepenen in Kessel, is verschenen Goossen Hanrick Everts woonende tot Maren. Deze heeft verkocht aan Jan Cornelis Brock eenen hoff ende hofstadt met 5 hont lants in Kessel ter plaetsschen genoempt opte beemden, belendingen: Evert Cornelis ende Aert Jan Thonis als tochtenaer van Hilleken sijn huijsvrou nagelaten weduwe van Ghijsbert Hanrick Hack saliger tochtersse; Anthonis Janss Horstgens; een gemeijn straet genoempt de achterstraet; Jan Geridt Hanrickx; met de oude brieven waermede hij t’selve in coope vercregen heeft van Jochim Cornelis tot Maren, ende vorder mette brieven waer mede Jochim de selve vercregen heeft van Jacop Lamberts. Hieruit te onderhouden het seste part van 8 vadem ende 2 voet maessdijckx onder de schouwe van Kessel inden ouden nieuwen dijck tusschen Kessel ende Maren tussen gedijckte Lijsken weduwe Jacop Guerts tot Maren boven ende Loodewijck Goossens oijck tot Maren benedennaest; noch jaerlijcx te gelden eenen sester shertogen haver met een halff hoen mette naebueren binnen Kessel; noch jaerlijcx eenen gulden brantschats oijck mette gebueren binnen Kessel. [eronder, doorgehaald:] Testus et datum ut supra gelooft Jan Cornelis Brock Goossen Hanrick Everts eenen schepen schultbrieff van 720 carolus gulden 8 stuijvers te betaelen bamiss dach 1647 aen Goossen voors ofte sijne naecomelinge ofte aen thoonder deses sonder langer vertreck ofte delaij. Actum ten dagen als boven.

RA15 Kessel 16 maart 1647
BHIC ONline pagina 139
[regest van BHIC Online] Voor Jan Aertss Brouwer ende Jacop van Bremen, schepenen in Kessel, is verschenen Jan Cornelis Brock onse mede schepen als man van Jenneken dochtere Luijcas Janss verweckt bijden selven Luijcas ende Hilleken sijn echte huijsvrouwe. Deze heeft in erffmangelinge lant om lant verkocht aan Oth Cornelis tot Maren 2½ hont lants in Kessel ter plaetsschen genoempt opte beemden, belendingen: Jan Geridt Hanrickx; Hanrisken dochter Hanrick Janssen van Thiel; een ghemeijn straet genoempt de achterstraeet; Hanrick Ghijsberts de Werdt secretaris tot Maren.

RA15 Kessel 16 maart 1647
BHIC ONline pagina 139-140
[regest van BHIC Online] Voor Jan Aertssen Brouwer ende Jacop van Bremen, schepenen in Kessel, is verschenen Oth Cornelissen woonende tot Maren. Deze heeft in erffmangelinge vercocht aan Jan Cornelis Brock 2 hont lants in Kessel ter plaetsschen genoempt de corte beemden eertijts genoempt Jan Ghijsberts campken opten bovensten wal, belendingen: den Kesselssche graeff; Lijssken weduwe Heijmerick Peters Mulder; de armen tot Kessel; de lanckersteech.

RA15 Kessel 13 november 1647
BHIC ONline pagina 142
[regest van BHIC Online] Johan Cothel in name van mijn heer Bekmont heeft versocht aen jonker Johan ther Heeren Haeff scholtus, Hanrick Ghijsberts, Jan den Brouwer ende Aert Jan Thonis, schepenen in Kessel, om een nieuwen sloot ofte graeff te leggen ine vorste Heijntgens hoeff tusschen erve mijn heer Bekmondt voors. ter eenre sijde ende Jan Cornelis Brock ter andere sijde; soe iest dat Johan Cothel, Jan Cornelis Brock voor ons scholtus ende schepen gerichtelijck affgevraecht heeft off hij mede halven graeff tusschen de voors erffenisse wilde graven ofte niet, waerop hij antwoort neen, ende dat hij niet gesint en was mede te graven, soe heeft den voornoemden Cothel den voors scholtus ende schepens opte voors erffenisse geleijdt ende versoeckt van haer de bepalinge om de graeff te mogen leggen, wijsen hem scholtus ende schepen dat hij den selve graeff tusschen de voors erffenisse soude leggen geheel op mijn heer Bekmondts lant op sijne vuijtterste bepalinge opte voor aff, soe tselve in onse presentie int bijwesen den voors Jan Cornelis, alreede affgepaelt is ende mach de erde doen werpen geheel op mijn heer Bekmonts lant, want hier bij ons geen costuijmen en sijn tusschen 2 stucken lants daer noeijt geenen graeff geweest en is, om malcanderen nieuwe graven te doen leggen nopende de bovenste sijde naest Aerts hoeff sal den graeff gegraven ende onderhouden worden halff ende halff naer ouder gewoonte.

RA15 Kessel 1 februari 1648
BHIC ONline pagina 146
[regest van BHIC Online] Op heden dato ondergeschreven heeft den hoochgemelten ende wel gebooren heere heer Johan de Hornes grave van Horn, vrijheer tot Kessel ende Biecht etc. alhier binnen sijn heerlijckheijt Kessel voor selffs in persoon, Hanrick Ghijsbert Hermens, Marcelis Hanrickx, Jacop van Bremen, Jan den Brouwer, Aert Jan Thonis, Jan Cornelis Brock ende Joest Wouters, altesamen ontslagen van het offitie van schepen ampt ende heeft daer ter selver ure wederom aengesedt den voors Hanrick Ghijsberts, Jan den Brouwer, Aert Jan Thonis, Jan Cornelis Brock ende Joest Wouters ende heeft desen weder om inden eedt van schepen ampt gestelt soe sterck als sij te voorens waeren ende heeft daer bij gestelt om het schepenampt mede te bedienen Jan Janssen van Diepenbeeck ende Jan Guert Aertss ende heeft de selve den eedt affgenomen als recht is. Aldus geschiet inde presentie van jonker Johan ther Heeren Haeff scholtus. Actum den iersten dach der maent februarij anno 1648

RA15 Kessel 13 maart 1648
BHIC ONline pagina 151-152
[regest van BHIC Online] Voor Jan Aertssen Brouwer, Aert Janssen, Jan Janssen van Diepenbeeck ende Jan Guerts, schepenen in Kessel, is verschenen Jan soone Hanrick Jan Udens woonende tot Lidt als man van Ghijsbertgen sijne huijsvrouwe een dochtere van Jan Willems in sijn leven gewoont tot Lidthoijen verweckt bijden selven Jan ende Mericken Dierckx sijner huijsvrouwe. Deze heeft opgedragen aan Jan Cornelis Brock ende Mathijs Dierckx Buekentop als rechte erffgenamen van Luijcas Janss van wegen hun lieder huijsvrouwen de beterschap van 4 hont lants in Kessel ter plaetsschen genoempt de achterste Heijn van Mameren hoeff, belendingen: Jan Geridt Hanricx; IJcken weduwe Jan Henssen tot Lidth; de vorste Heijn van Mameren hoeff; de vorster erdt steech; welcke voors. 4 hont lants beleent waeren bij Luijcas Janssen voors voor 149 gulden ende de beterschap voorts bijden voors Jan Hanrickx vercocht voor 40 gulden in anno 1643 aen Luijcas Janss voors. Hieruit jaerlijcx een vat shertogen haver mette naebueren binnen Kessel te vergelden.

RA15 Kessel 28 oktober 1649
BHIC ONline pagina 169
[regest van BHIC Online] Voor Aert Jan Thoniss ende Matijs Dierckx Buekentop, schepenen in Kessel, is verschenen Willem Janss woonende tot Lidttoijen. Deze heeft verkocht aan Jan Cornelis Brock een stuck lants groot 4 hont in Kessel ter plaetsschen genoempt de achterste Heijn van Mameren hoeff, belendingen: Jan Geridt Hanrickx; IJcken weduwe Jan Henss tot Lidt; de vorste Heijn van Mameren hoeff; de vorster erdt steech; gelijck hij tselve in vernaerderinge vercregen heeft van Mathijs Dierckx ende Jan Cornelis Brock voors. (vernaderbrief voor schepenen van Kessel d.d. 27-3-1648). Midts conditie dat alsulcken vat shertogen haver als Jan soone Hanrick Jan Udens daer op gegroot heeft daer op is blijvende.

RA15 Kessel 29 augustus 1650
BHIC ONline pagina 193-203
[regest van BHIC Online] Voor Hanrick Ghijsberts ende Jan Aertss Brouwer, schepenen in Kessel, is verschenen den hoochgemelten ende welgebooren heeren heer Johan de Hornes, grave van Horn, vrij heer tot Kessel etc. Deze heeft in erffmangelinghe lant om lant opgedragen aan Peter Geridt Hanrickx woonende tot Maren eenen halven mergen lants in Kessel ter plaetsschen genoempt in de vorste heijntgens hoeff, belendingen: Jan Cornelis Brock; Geridt Willems alias Polder genoempt; Geridt Hanrickx; een gemeijn straet geneompt de alnckersteech; de middelste heijntgens hoeff. [...]

RA15 Kessel 11 april 1652
BHIC ONline pagina 194-196
[regest van BHIC Online] Erffdeijlinge ende maechgescheijt tusschen de kinderen ende erffgenamen van Heijmerick Peeters alias Mulder ende Lijsken Mattijssen sijn eghte huijsvrouwe vande erffgoeden hunlieden van hunne voornoemde ouders aenverstorven ende naergelaeten. [...] Sijmon Heijmericx krijgt: 2 hont lants opte corte beemden in een campken genoemt Jan Gijsberts campken opten benedensten wal, belendingen: Jan Cornelissen Brock; Hanrick Gijsberts Hack; Joest Wouters ende de kerck tot Kessel; de lanckersteech; [...] Heesken Heijmericx krijgt: 2 hont lants opte corte beemden in een campken genoempt Jan Gijsberts campken, belendingen: Jan Cornelis Brock; Joost Wouters ende Jan Gerrit Hanricx; de lanckersteech; [...] noch eenen halven vadem maesdijcx onder Kessel tegen Jan Janssens campken, Evert Cornelis Everts boven ende Jan Cornelis Ariens Brock benedennaest; [...]

RA15 Kessel 15 mei 1652
BHIC ONline pagina 196-197
[regest van BHIC Online] Voor drost en schepenen naegenoemt compareerde Sijmon Heijmericx onsen naergebuer ende heeft verkocht ter natueren van beleeninge aan Anthonis soone Aert Rembouts tot behoeff van sijn moeder 2 hont lants in Kessel ter plaetse geheeten de corte beemdne in een meerder campken genoemt Jan Gijsberts campken opten benedensten wal, belendingen: Jan Cornelissen Brock; Hanrick Gijsberts Hack; de kerck van Kessel ende Joost Wouters; de lanckersteech. [...]
X-a Henderick Peter Brock / Zoon van IX-a Peter Gerits Brock
Vermeld te Geffen en Oss vanaf 1667, begraven te Geffen 16 oktober 1676, trouwt RK te Geffen 5 maart 1667 (ondertrouw RK 10 februari) met Anneken, overleden ná 9 oktober 1694, dochter van Claes Willem Jan Melissen en zijn derde vrouw Handersken, dochter van Huijbert Rutten (Anneke hertrouwt RK te Nuland 23 juli 1679 met Lambert Kepkens, overleden vóór 9 oktober 1694). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus zoon van Henricus Peeters en Anna Claessen, RK gedoopt te Geffen 30 november 1667.
 2. Een kind van Hendrick Petersen Brock, begraven te Geffen 17 januari 1670.
 3. Een houwkint van Hendrick Peter Gerrits Brock, overleden te Geffen 10 mei 1674 [Schepenbank begraafboek].
 4. Een kind van Hendrick Peter Geertsen Brock, begraven te Geffen 8 maart 1675.
 5. Een kind van Hendrick Petersen Brock, begraven te Geffen 3 oktober 1676.
 6. Henricus Henrick Brock, volgt XI-a

Bij de begraafakte van Hendrick Peters Brock staat: "Heeft naergelaeten sijn huijsvrouw met een kindt" [Schepenbank begraafboek Geffen 1656-1682, fol. 37].

Nederduits Gereformeerd trouwboek Geffen: de 19 februari [1667] sijn Hendrick Peter Gerits, i.m. / gebooren tot Osch en woonagh- / tigh tot Geffen, en Anneken Nicola[es] / Willems, i.d., gebooren en woonagh- / tigh tot Geffen, in den ondertrouw / opgenoemen en aengeteijkent en nae / drie proclamatien getrouwt tot Geffen.

10 september 1670
RA45.01 Geffen, BHIC Pagina 49-59
Uit de boedel van Hendrick Willems van Thiel en zijn vrouw Jenneken dochtere Jan Willems Jan Melis wordt onder andere geveild: [regest van BHIC Online] eene plack wortelen mette beet aende straet aen tot de coolen toe. Gemijnt bij Jan Welten voor 2 gulden 6 st; ende slaet eenen slagen; Jan Anthonis Hensen noch eenen slach; Jan Welten noch eenen slach; Hendrick Peters Brock noch eenen slach; noch eenen slach; Jan Welten noch eenen slach; Hendrick Brock noch eene slach: 3-7-0

18 april 1671
RANB Oss RA72, fol. 107v
Pouwels Jacobs man ende momer van Jenneken Peeters sijnne huijsvrouw / ende Hendrick Peeters Brock beijde woonende tot Geffen / t’vierdepart in huijs ende hoff groot int geheell ses vaetset / ofte soo groot ende cleijn t’selve gelegen op t’Amsteleijndt onder de Vrijh[eij]t van Osch / aen d’eene sijde Teeuwis Lamers ende aen d’andere sijde de weduwe Ansem Janssen / schietende van erffsch[eijdinge] Teeuwis Lamers voors[creve] / tot op de gemeende straet aldaer / hebben sij wettelicken ende erffelicken [ver]cocht / opgedraegen ende overgegeven Jan Roeloff Aerts ende sijnen erven / ...
... int geheel beswaert met eenen pacht van drie guldens jaerl[ijcx] aen de H. Geest van Osch / Item alnoch met eenen pacht van ses gulden jaerl[ijcx]n te lossen met hondert guldens capitaell tot s&rsquoHertogenbosch inde Vuchterstraet inden Boogh / Item allnoch met eenen pacht van drie gul[den] jaerl[ijcx] aen Catelijn Vosch woonende inde Waegh tot s&rsquoHertogenbosch / Item alnoch met eenen pacht van eenen daelder jaerl[ijcx] aen Wouter van Vechell tot s&rsquoHertogenbosch / ende voorts schouwen ende commeren innen s’lants daer toe te onderhouden behoorende / getuijgen waeren Geurt Geurt Pouwelssen ende Jan Jan Tijssen / Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch / Geschiet den 18en aprilis 1671://: in marge: Coopspenn[ingen] 40 gl: / Nihill [transcriptie door Hans van den Hurk]

18 februari 1672
Schepenbanken, Geffen RA29, paginas 176-178
[Transcriptie website BHIC, geraadpleegd 23 mei 2014]
Dirck Claes Willems, Jan Claes Willemsz, Jan Jan Hendrickx van Creijl als man van Willemken, Cornelis Roeloffs als man van Anneken, Jan Jans van Schijndel als man van Jenneken, Jan Anthonis Hensen als man van Maria, ende Hendrick Peters Brock als man van Anneken, altesamen soonen ende dochteren van Claes Willem Jan Melis, die hij verweckt heeft bij Lijneken dochtere Dirck den Golden sijne eerste huijsvrouw zaliger, ende oock bij Anneken dochtere Peter Willem Rutten sijne tweede huijsvrouwe zaliger, als oock bij Handersken dochtere Huijbert Rutten sijne darde huijsvrouw, hebben huijsinghe, hoff, boomgaert mette henne gronden ende aengelegen ackerlant groot int geheel 6 vaetsaet in Geffen ter plaetsche aen het bercheijndt, belendingen: oost en zuid den gemeijnen straet; west de onmundighe kinderen van Hendrick Willems van Thiel zaliger; noord den h. Geest binnen s’Hartogenbosch; noch een stuck teullants groot ontrent 3 vaetsaet in Geffen ter plaetsche opden tueth, belendingen: oost Jan Anthonis Jans van Leuth; zuid de kinderen ende erfgenamen van Hendrick de Steuver; west sr. Reijnier Potteij cooper selver; noord Cornelis Ambrosius Baudewijns; uijt cracht van cessie van tochte van Claes Willem Jan Melis voornt. haeren respectiven vader ende schoonvader (Geffen d.d. 6-2-1672); den 40en penninck tot 14 gulden 15 stuijvers betaelt; vercoft aen sr. Reijnier Potteij burger binnen s’Hartogenbosch. Belast met 4 gulden jaerlijx aen Jenneken dochtere Peter Thonissen weduwe wijlen Jan Dirckx den Golden haer ten tochte ende Hendrick Jan Dirckx den Golden woonende tot Osch ten erffrechte te lossen met 80 carolus guldens capitaels; item eenen erfpacht van 18 stuijvers jaerlijcx aen Aert keijten vrouwen gasthuijs ten Bosch. Getuijgen waeren hier over Adriaen Hendrickx van Creijl president ende Willem Eijmberts van Kessel, schepenen in Geffen. [in marge:] uijtgemaeckt den 23-2-1672.

9 april 1674
Schepenbanken, Geffen RA29, paginas 318-326
[Transcriptie website BHIC, geraadpleegd 23 mei 2014]
[Voor] schepenen in Geffen, zijn verschenen de samentelijcke kinderen van Dirck Claes Willem Jan Melissen, geassisteert met Adriaen Hendricx van Creijl haeren heeff ende Jan van Weert in desen haere gecooren momboiren, ende Jan soone Claes Willem Jan Melissen, verweckt bij Lijntije Dirckx sijne eerste huijsvrouw, Jan Jan Hendrickx van Creijl als man van Willemken, Cornelis Roeloffs van Nistelrooij als man van Anneken, Jan Thonis Hensen als man van Merriken, ende Jan Jans van Schijndel als man van Jenneken, alle te samen dochteren vanden voorn. Claes Willem Jan Melissen verweckt bij Anneken dochtere Peter Willems sijne tweede huijsvrouwe, Hendrick Peters Brock als man van Anneken, mede dochtere des voors Claes Willem Jan Melis verweckt bij Handersken dochtere Huijbert Rutten sijne darde huijsvrouw. Uijt cracht van testament bijden gemelten Claes Willem Jan Melis ende Handersken dochtere Huijbert Rutten (Geffen d.d. 24-11-1662) hebben dezen een erffelijcke scheijdinghe ende deijlinghe gemaeckt vande goederen ende erffensisen die den gemelten Claes Willem Jan Melis, Lijntijen, Anneken ende Handersken sijne drie huijsvrouwen mettern doot ontruijmpt ende achter gelaeten hebben. Hendrick Peters Brock als man van Anneken sijne huijsvrouw is te deel gevallen: huisinghe ende hoff met 3 loopensaet 24 roeijen bouwlants in Geffen ter plaetsche aenden bergh, belendingen: oost Willem Gijsberts; zuid de erffgenamen van Anthonis Hensen; west de erfgenamen van Nicolaes Anthonis van Grinsven; noord de gemeijne berchstraet; belast met eenen gebuerchijns jaerlijcx van 4 stuijvers aende kercke van Geffen; item een erff mudde roggen jaerlijcx aen het clarissen clooster binnen s’Hartogenbosch; item eene losrente van 8 gulden 5 stuijvers jaerlijcx aenden armen block op het Orten eijnde; item een capitael van 36 gulden aen Dirck Jan Dirckx woonende tot Littoijen. [in marge:] dit loth is wtgemaeckt voor Hendrick Peters Brock den 10-2-1688.

28 december 1689
RANB Oss RA77, fol. 89v
Willem, Metthien ende Jenneken, kijnderen van Jan Theunis den Ouden, metsgaders Derrick Theeuwens, Claes Theeuwens, ende Hendrick Gerrit Hermens man ende momber van Ariken Theeuwens sijnne huijsfrouw, kijnderen Theeuwen Derricx vanden selven ende Lijsken Theunesen sijnne gewesene huijsfrouw, alle erffgenamen Jan Theunesen den Jongen, haer respective gewesene oom, eenen halven mergen teulandts, ofte soo groot ende cleijn den selven inden Heesteren Wegh, onder de Vrijh[eij]t van Osch gelegen, oven naest, de kijnderen Hendrick Peters Brock, ende beneden naest, de kijnderen Wijn Ariens, schietende vande Paeprotse Steege, tot op erve Ariaen Lucesen, hebben sij wettelicken ende erffelicken vercocht, opgedraegen ende overgegeven Hendrick Gerrit Hermens ende sijnen erven ... [transcriptie door Hans van den Hurk]

21 maart 1693
RAGEF50 BHIC pagina 75-76
Uijtgemaeckt den / .. april 1693 / Opt versoeck en te kennen geeven van Anneken / Claes Willems, weduwe Henderick Peter / Brock aen heer drossart en schepenen der / heerlijcheijt Geffen, gedaen ten eijnde tot / regeringe en administratie van haeren onmun / digen soone Henderick verweckt bij voorn. Henderick / Peter Brock en der selver goederen soude geor / donneertd werden twee momboiren ende / soo bij de selve wed[uwe] voorgestelt werde Bastiaen / Pauwels Jacobs, neeff van vaeders ende Jan / Dercx, neeff van moeders weegen van voorn. / onmundige, soo hebben wij drossart en schepenen / van Geffen #deselve# tot momboiren geautoriseert ende / aengestelt, gelijck wij autoriseeren ende aenstellen / crachte deser om der selver onmundigen goederen / te regeren en gade te staen gelijck sij naer / recht en certificatie bevinden sullen te behooren // onder den last van rekeningh, bewijs ende / reliqua daer van te doen volgens de wetten / deser lande, gelijck de selve daer toe oock / op seekere peene gedaeght ende naer alle / gewoonlijcke solemniteijten den behoorlijcken / eedt aen handen van dh[eer] Gerardt Croon als / drossart deser heerlijcheijt gepresteert hebben / aldus gedaen ende gepasseert ter presentie ende / overstaen van Henderick van den Boogart / president, ende Everdt van Ravesteijn, schepenen / tot Geffen, den een en twintighsten mert deses / jaers sestienhondert en drij ent negentigh / (ondertekend door) G. Croon / Hendrick vanden Boogaert / Evert van Ravensteijn

9 oktober 1694
RAGEF050 BHIC Online pagina 236-237
Uijtgemaeckt selven dage. / Compareerden voor drossart en schepen[en] / der heerlijckheijt Geffen naergenoempt Lucas / van Gerven, deurwaerder van ed. mog. // heeren raden van state der vereenighde / Nederlanden, die verclaerde als geauto / riseerde van dheer F. van Heurn / als rentmr. van de geestelijcke / goederen vant quartier van Pelant / in arrest genomen te hebben allen / de erffgoederen van Anneken, [doorgehaald: waar] voir / heen getrout geweest met Henderick / Brock, ende nu wed[uwe] van Lambert / Kepkens, om daer aen te verhaelen / den achterstal van een mudde / roggen uijt de selve goeder[en] alhier / tot Geffen gelegen gaende met de / costen van recht. Getuijgen waeren / G. Croon, drossart, ende Derck Jansen / schepen, die des toircond de protocolle / minutte deser hebben onderteijkent / tot Geffen den negenden october deses / jaers sestienhondert en vier ent negen / tigh. / (ondertekend) G. Croon / Dierck Janssen Spierckx

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april en 8 oktober 2014, 26 september 2015


X-b Pouwel (/Paulus) Peter Brock(en) / Zoon van IX-a Peter Gerits Brock
Overleden vóór 1693. Trouwt te Geffen 7 juli 1680 met Jenneken Jacob(s) (/Jacobsdochter) (Lamberts). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus (/Peter Poulusse) Brock, RK gedoopt te Geffen 13 maart 1685 [doopgetuigen: Jan Nele Brock en Peerken Peters Brock], overleden te Geffen 6 oktober 1727, trouwt voor schepenen en voor de RK kerk te Geffen 25 januari 1722 (hij is dan ca. 36 jaar oud, dus waarschijnlijk geboren ca. 1686) met Adriaentje (/Arike) Leenders (/Linders) Compeers, die dan ca. 28 jaar oud is, begraven te Geffen 26 maart 1725 (als Arike Peter Brock; DTB Geffen 1722-1772). Uit dit huwelijk:
  1. Anna Maria (/Mieke) Brock, gedoopt te Geffen 24 maart 1723, begraven te Geffen 14 april 1723.
  2. Maria (/Mieke) Brock, gedoopt te Geffen 2 november 1724, begraven te Geffen 12 januari 1725.
 2. Paula (/Pouwelske Pouwelse) (/Paelske /Paeliske) Brock, RK gedoopt te Geffen 21 november 1687 [doopgetuigen: Jacobus Peters en Willemken Jacob Lammers], begraven te Geffen 21 maart 1747 (RK Doodboek; NG Begraafboek), trouwt voor de eerste keer RK te Geffen 3 maart 1715 (ondertrouw te Geffen 17 februari 1715) met Adriaen (/Ariaen Peters) van Vlijmen, begraven te Geffen 9 maart 1733. Adriaen Peters was 30 april 1713 RK te Geffen met Jenneken Crijnen getrouwd, die 13 februari 1714 te Geffen NG begraven werd. Pouwelske Brock trouwt voor de tweede keer voor schepenen te Geffen 31 januari 1734 (ondertrouw te Geffen 16 januari 1734) met Aert Henderiks (Arts) van den Broek.

Na Pouwel Peter Brock’s dood hertrouwde Jenneke Jacobs RK te Geffen 5 februari 1689 met Joannes Dirickx [RK Trouwboek Geffen, 102 r/v]. Uit dit huwelijk werd een dochter Frederica geboren (/Fredrick Jan Dircx van den Bergh, Schepenprotocollen Geffen 1718-1734, blz. 255 en 266) die met Antonis Poulussen te Heesch getrouwd was (den 13 [novem]ber [1712] tot Geffen getrout Teunis Pauwelse j[ong]m[an] van Hees en Frederikje Jansen j[onge] d[ochter] tot Geffen). In Heesch is Petrus Brock (minstens) twee maal doopgetuige bij een kindje van Antonius Paulissen en Frederica (Janssen): 14 iulii [1723] Arnoldus filius Antonii Paulissen et Frederic[a]e conj[ugum] susc[eptores] Petrus Brock et Henrica Aerts; 17 maiji [1726] Joannes, filius leg[itimus] Antonii Paulissen et Frederic[a]e Janssen conj[ugum] susc[eptores] Petrus Brock et Lucia van Osch. Frederikje was dus een halfzus van Peter Poulusse brock en Pouwelske Poulusse Brock. Ze wordt genoemd in Peter Poulusse Brock’s begraafacte: Den 6 octobris begraven Peter Brock, laat naa sijn twee suster genaamt Pauwelke ende ander Frerick [Begraafboek Geffen].

22 januari 1682
RA29 Geffen schepenprotocol, BHIC Pagina 635 (online: 627)
Pouls Peter Brock ende Matijs Cornelissen / van der Aelstvoort, borgem[eeste]r der heerlijckheijt / van Geffen hebben gelooft gelijck sij gelooven / bij desen onder verbant van haere persoonen ende / goederen hebbende ende vercrijghende te betalen / aen Jan Geverts woonende in de jurisdictie van / Nulant, ofte den rechten thoonder deses, opten / twee en twentichsten januarij 1683 de somme / van hondert gul[den] jedere gulden ad xx stuijvers / goet gepermitteert ende ganckbaar gelt den gulden / gerekent met noch vijf der gelijcke guldens / voor den intrest vrij gelt, vrij van den x . xx . xxx . / mindere of meerdere penninghen, beden, commeren, / exactien ende contributien hoe die genoempt soude / moghen worden egeene uijtgescheijden, procedeeren[de] / ter cause van goede geleende ende aengetelde / penninghen die de bovengeschrevene borgem[eeste]ren / bekenden ontfangen te hebben vander voors. Jan / Geverts op dato als boven, ende off het geviel / dat de aflossinghe ende betalinghe ten voors. daghen / niet corrant ofte precies en geschieden met / gelieven van den gemelten Jan Geverts, soo geloven / de vooors. borgemee[eeste]r[s] van jare tot jaere altijt opten / twee ende twentichsten dach februarij te betalen / aen den gemelten Jan Geverts of den wettighen / thoonder deses briefs een somme van vijf gulden / tot de effectueele aflossinghe ende voldoenighe / toe, welcke aflossinghe sal moeten geschieden / teffens ende ten eenemael met allen de voorschreven / onbetaelde ende ten achteren staende intressen. / Getuijghen waren hier over Cornelis Breussen ende / Niclaes Adriaens van Boxtel, schepenen der heer / lijckheijt van Geffen opten 22 januarij 1682 / Mathis Cornelese vander Aelsvoort / Paulus Peters Brock [In de marge:] Jonker Rombout / Pelgrom in naeme / van Jan Gevers en / toonder deses brieff / heeft bekent van / desen schultbrieff / metten intresse van / dien voldaen te / sijn, verclarende / den selve der halve / te casseeren gelijck / sijn ... doet mits / deesen, present Gijs / bert Jacobs van / Grinsven ende / Claes Adriaens van / Bocxtel, schepenen. / Actum Geffen den / 9e feb[ruari] 1684 / G. Croon

10 november 1682
RA48 Geffen schepenprotocol, BHIC Pagina 59 en verder
Wij Gijsbert Jacobs van Grijnsven, president / jan Gijsbert Jongers, Claes Adriaens van / Boxtel, Everdt van Ravesteijn, [doorgehaald: Aerdt / Jacobs van Creijl] Eijmbert Guliams van / Kessel, Aerdt Jacobs van Creijl, ende / Cornelis Brusten, schepenen der heer / lijcheijt van Geffen, verclaeren te / authoriseren ende machtich te maeken / gelijck wij doen mits desen Pouwels / Peter Brock ende Mattijs #Cornelissen# [doorgehaald: Jansen ...] / [doorgehaald: erffgegeane] borgemeisteren der voors. / heerlijcheijt, omme tot betaelinge / van gemeijnts lasten ende schulden / op intresse tegens vijff ofte minder / ten hondert te moogen negotieeren ende / op neemen eene somme van vier / hondert caroli guldens [doorgehaald: ende dat voor / den tijt van . . . . jaeren] met speciale / macht om onse persoonen ende goederen #neffens die voors. geconstituerens# / daer voor tsaemt metten intresse van / dien #een voor al# te moogen verbinden voor allen / [...]

4 mei 1683
RA49 Geffen BHIC Pagina 115-122
De inwoners van Geffen leggen verklaringen af betreffend het doorsteken van den Seedijck. De verklaringen zijn gegroepeerd in rotten: (i) Papendijcx Roth, waar Adriaen Cornelis Brock woont; (ii) het Runtsroth; (iii) het Kercken roth; (iv) tElstroth; (v) t Broeckstraets roth; en (vi) Berghs roth, waar Jacob Peter Brock en Pauwels Peter Brock wonen.

31 juli 1683
RA49 Geffen BHIC Pagina 151
Op huijden den 31e julij 1683 soo [doorgehaald: heeft] sal den / h[eer] drossardt deser heerlijcheijt, present de / nargenoemde schepenen voor allemal voor / den minsten penn[ingen] nar voorgaende clockenslagt #op de nar volgende conditien# / bestellen twe hooren beesten off melckoeijen / toebehoorende Aerdt Aertssen van Creijl / woonende tot Osch alhijr gearresteert / ter instantie van Jacob van der Poel / geweest borgemeister, de wed[uwe] van / den h[eer] drossardt Vosch zal[iger] / ende Pouwels Peter Brock met sijnnen / confrater mede geweest borgemeisters / omme dar aen te verhaelen tgeene / de selve tot last van voorn. Aerdt / Aertssen van Creijl van gemeijnts weegen / te pretendeeren hebben als oock van / wegens den voors. h[eer] drossard omme / mede dar aen te verhaelen de peenen / ende boeten dar den selve ter saeke / vant dviolatie vanden arreste van / sijnnen waegen en verdere costen / in vervallen sou moogen weesen. / Den aenneemer sal die voors. beesten / behoorlijcken moeten versorgen in voedering / ende sal den aenneemer daer van het / zuijvel off de roomen genieten / voor welcke beesten den aenneemer / sal gelooven gelijck hij doet mits desen / dat deselve sonder consent van voors. / aenbesteeder niet uuijt dese heer / lijcheijt en sullen verbrocht ofte / vervreempt worden // Achter volgens die voors. conditie / soo sijn beijde die voors. melk / beesten aengenoomen ende gemijnt / voor iederen dagh ende nacht bij / Marija [doorgehaald: Willems] Hendericx in voedering / gelijck voors. staet te versorgen voer / de somme van tien stuij[vers] aldus gedaen / ende gepasseert ter presentie ende / overstaen van Gijsbert Jacobs van / Grinsven, president, ende Everdt / van Ravesteijn, schepenen, die in / oirconde der waerheijt de minnutte / deser hebben onderteijkent tot Geffen / op dato voors. / [ondertekend door] Gijsbert Jacobs van Grinsven / Evert van Ravensteijn / G. Croon

3 augustus 1683
RA49 Geffen BHIC Pagina 175 en verder
Pouwels Peter Brock wordt vermeld als borg bij de verpachting van landerijen van de kinderen Jan Hendericx van Creijl ende de kinderen Jan Antonissen van Creijl. [...] 3 stucken teuijlant in Geffen ter plaetse genoempt op de tremmeler groot 6 vaetsaet; gemijnt bij Geerlingh Arents de Boij jaerlijcx voor 7 gulden; slaet 8 slagen; Mattijs Cornelissen noch 2 slagen, ende heeft tot borge gestelt Jan Cornelissen ende Pouwels Peter Brock. [...] Eenen hoff lants groot 5 vaetsaet in Geffen ter plaetse in de broeckstraet gemijnt bij Cornelis Peter Boer voor 8 gulden jaerlijcx; slaet 3 slagen; borge Pouwels Peter Brock en Jan Cornelissen.

3 augustus 1683
RA49 Geffen BHIC Pagina 155 en verder
Pouwels Peter Brock wordt vermeld op de veiling van de inboel van de kinderen Jan Hendericx van Creijl [...] 15-2-0 / Een roij gesprende melk [doorgehaald: koeij] / koeij, gemijndt bij Antonie Crijnen / voor dartien g[ulden], dico 13-0-0 / slaat drij slagen, Jan Willem / Marcelissen noch twe slagen / Antonie Crijnen noch eenen slagh, den selve / noch eenen slagh, Gijsbert Reijnders / noch drij slagen, Antonie Crijnen noch twee / slagen, Pouwels Peter Brock noch twee slagen 2-2-0 [...] [NB 1 slag is 3 stuivers; de 14 slagen zijn dus 42 stuivers oftewel 2 gulden en 2 stuivers] Een ploegh gemijnt bij Pouwels Peter Brock voor vier g[ulden] dico 4-0-0 / slaet drij slagen, Arien Willem / Hendericx noch eenen slagh, Pouwels / Peters noch eenen slagh, Arien Willems / noch eenen slagh, Pouwels voors. noch eenen slagh, 1-1-0

3 juni 1684
RA49 Geffen BHIC Pagina 261
Wij Gijsbert Jacobs van Grinsven, president [ende] Everdt / van Ravensteijn, schepen[en] der heerlijcheijt van / Geffen, doen cont en certificeeren voor de oprechte / waerheijt, dat voor ons is gestaen ende gecom / pareert Pouwels Peter Brock, inwoonder [der] / heerlijcheijt #die# verclarenden te constitueeren en / machtich te maeken gelijck hij doet skracht / deser dheere Arnoldt de Roeij proccureur #woonende# / Sgravenhaege ende Antonij van Lent, deurwaarder / van den souveraijnen raede en leenhoeve van Brabant / gesamentlijck off ieder int bijsondere, omme in / naeme ende van wegen hem constituant / [doorgehaald: te compareeren] voor stadthouder ende leenmannen / van den opgemelten souverijnen raedt ende / leenhoove van Brabant voor noempt te / verheffen eenen mergen hoijlants geleegen in / eenen meerderen camp van tien ende eene / halven mergen binnen de parochie van Lithoeijen / bij hem constituant in coope vercreegen / van [doorgehaald: jonk] Wouter Francis van Osch ende / vorts in de ... van hem constituant te / doen eedt hulde ende manschap naer shoffs / recht gerequireert, geloovende voor goet, vast / steedigh ende van warden te sullen houden ende / doen houden allent geene die voors. geconstitueerdens / gesamentlijck off ieder int bijsonder hijr inne / sullen coomen te doen off te handelen onder verbant / ende submissie als naar recht. Actum des toirconde / heeft den voors. constituant de minnutt deser / neffens schepenen voorn[oemp]t onderteijkent tot / Geffen den 3e junij 1684 / [handtekeningen van] Paulus Peters Brock / Gijsbert Jacobs van Grinsven / G. Croon

25 en 26 januari 1685
RA49 Geffen BHIC Pagina 382 en
Mattijs Cornelissen van der Aelstfoort / ende Pouwels Peter Brock geweesen / borgemeesters deser heerlijcheijt gedaaght / ende geeedt ter instantie [...] [ondertekend door] Mathis van der Aelsvoort / Paulus Peters Brock / G. Croon / Gijsbert Jacobus van Grinsven / Aert Jacobs Creijl

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 en 16 april en 2 mei 2014, 26 september 2015


X-c Jacob Peter Brock / Zoon van IX-a Peter Gerits Brock
Overleden vóór 1693. Trouwt te Geffen 11 september 1678 met Aelke Bauwe de Creij. Uit dit huwelijk:

 1. Balduinus (/Bauwen), zoon van Jacobus Petri en Aelke Bauwens, RK gedoopt te Geffen 12 november 1678 (getuigen: Quilielmus Henrici en Haerske Peeters), ongehuwd overleden te Geffen 28 september 1716.
 2. Anna, dochter van Jacobus Peeter Brock en Aeltien Bauwens, RK gedoopt te Geffen 4 december 1679 (getuigen Lambertus Gijsens en Catharina Lamberti)
 3. Een kind van Jacob Peter Brock, begraven te Geffen 1 september 1680 [Schepenbank Begraafboek Geffen 1656-1682, fol. 46] (waarschijnlijk Anna).
 4. Petronella (/Peeterken /Peerken) Jacobs Brock, RK gedoopt te Geffen 3 juni 1682 (getuigen: Aert Paulissen en Haerske Peter Brock), begraven te Geffen 23 oktober 1728, getrouwd voor schepenen te Geffen 19 februari 1719 (ondertrouw te Geffen 4 februari) met Lauwrens Janse, begraven te Geffen 21 september 1729.
 5. Joanna (/Jenneken Jacobs) Brock, RK gedoopt te Geffen 24 april 1684 (getuigen: Gijsbert Lamberts en Anna Jan Rutten), begraven te Geffen 8 oktober 1745 ("Den 8 octob[er] is begraven Gijsbert Crijnen de messelaar sijn vrouw; laat na haar man"; NG Begraafboek), trouwt RK en NG te Geffen 18 mei 1710 (RK ondertrouw te Geffen 4 maart) met Gijsbert Crijnen, begraven te Geffen 28 december 1747 ("Den 28 decemb[er] is begraven Gijsbert Krijnen aan de Papendijck"; NG Begraafboek). Kinderen uit dit huwelijk (die waarschijnlijk alle vóór 8 oktober 1745 overleden zijn):
  1. Joanna, gedoopt te Geffen 25 mei 1722.
  2. Geert Gijsbert Crijnen
  3. Crijn Gijsberts
 6. Pouwel (/Paelis) Jacob Brock, volgt XI-b
 7. Adrianus, zoon van Jacobus Petri en Aelke Jacobs, RK gedoopt te Geffen 5 juni 1689 (getuigen: Arien Willems soon Creij en Geritje Peeters).

4 mei 1683
RA49 Geffen BHIC Pagina 115-122
De inwoners van Geffen leggen verklaringen af betreffend het doorsteken van den Seedijck. De verklaringen zijn gegroepeerd in zes rotten: (i) Papendijcx Roth, waar Adriaen Cornelis Brock woont; (ii) het Runtsroth; (iii) het Kercken roth; (iv) tElstroth; (v) t Broeckstraets roth; en (vi) Berghs roth, waar Jacob Peter Brock en Pauwels Peter Brock wonen.

29 april 1693
RA50 Geffen BHIC Pagina 99-101
Uijtgemaeckt ten selven dage / Inventaris ten protocolle / deser heerlijcheijt van / Geffen, gedaen maken, ende / overgegeven bij Aeltien / wed[uwe] Jacob Peter Brock / van allen soodanige erff / meubelen ende imboel als / derselven mits doode van / haar man zal ter tochte / en der selver kinderen ten / erffrechte sijn achter gelaaten / als volght // In den eersten een eijcken kast / een houte kast / item alnoch een slaep koeten / item alnoch een eijcken kistien / eene [doorgehaald: koeten] kistien / een bedde / een deeken / een hooft peulue / drij paer slaeplakens / een kern / eenen melck tobbe / vier stoelen / een taeffel / een hael met een lanehael / een vuijr ijser / een tangh / twe copere lampen / twee coopere keetels / een coopere rughschotel // een koecke pan / eenen emmer / eenen ijseren poth / een tinne schootel / drij tinne leepels / een spinnewiel / een koeijback met een waskuijp / Compareerde voor drossart en schepenen / der heerlijcheijt van Geffen naergenoempt / Aeltien, wed[uwe] Jacob Peter Brock, die / verclaerde onder presentatie van eede / des noot ten allen tijde te sullen doen / desen haeren inventaris van [doorgehaald: alle] erff / meu[b]len in alle oprechticheijt overgegeven / gegeven te hebben, sonder bij haere / kennisse ietwas versweegen off daer / van gelaeten te hebben, gelovende soo / naermaels noch ietwes te voorschijn / mocht comen tselve altijt hijer bij te / sullen doen voegen. Getuijgen waeren G. Croon / drossart, Hendrick van den Bogart / president, ende Willem Udo van Goor / schepenen tot Geffen, den negen en twintighsten / april sestien hondert drij entnegentigh / (ondertekend door) G. Croon / Hendrick van den Boogaert / Willem Udo vande Goor

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april en 22 oktober 2014, 26 september 2015


X-f Jan Theunis Brock / Zoon van IX-d Theunis Gerrits Brock
Gedoopt te Oss 3 of 4 september 1634, overleden te Oss 16 februari 1687 (Doodboek Oss 1652-1693, inv. nr. 8, scan 21), trouwt met Lijsken Peter Jan Birten. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Brock, gedoopt te Oss 13 september 1668 (bapt[isata] est Petronella filia Jo[ann]is Anthonii Brock et Elisabethæ ux[oris] suæ; suscept[ores] Jo[ann]es Cornelii Brock et Gertrudis Arnoldi; RK doopboek Oss 1652-1707 BHIC online scan 49), getrouwd te Oss RK 28 september 1704 met Theodorus Gaugerici van Heume.
 2. Misschien: Jocomina, gedoopt te Oss 8 maart 1672 (bapt[isata] est Jocomina filia Jo[ann]is Anthonii et Elisabethæ ux[oris] suæ; suscept[ores] Petrus Anthonii et Joanna Arnoldi; RK doopboek Oss 1652-1707 BHIC online scan 61).

Groen: informatie van Hanneke Brok 13 maart 2016

30 januari 1664
RAOSS071 BHIC Online pagina 258, 259 en 260
Henrick, Jan en[de] Derrick, soonen Theunis Jacob Hen / ricx, soo voor hen selven als recht en[de] actie hebbende / van Jacob d’onmundige kijnderen Jacob Theunis // [BHIC Online pagina 259] Henricx haeren broeder, eenen camp teulants groot / acht vaetset, ofte soo groot en[de] cleijn de selve gelegen / op Osserschaduwijck, onder de vrijh[eij]t van Osch, / aen d’eene sijde Peter Clompen en[de] aen d’andere sijde / Derrick Antoni van Osch, schietende van de gemene / vrijh[eij]ts Landstweer tot op de Waterlaetse stege / aldaer hebben sij wettelicken ende erffelicken vercocht / getransporteert ende opgedragen Jan Theunis / Brock ende sijnen erven [...] / los ende vrije, uutt genoemen beswaert / met de hellichte van een vatt roggen jaerlicx / aen de pastorie van Osch ende mette helichte / van drie ponden paeijements s’jaers aen de eerste / portie sub cruce gefondeert in de kercke tot Osch / mede beijde aen den rentmr. Schuijl, ende / voorts schouwen ende commeren binnen s’lants / daer toe te onderhouden behoorende, ge // [BHIC Online pagina 260] tuijgen waren Dilis Anthones van Lent ende / Gijsbert Boonarts, schepenen der vrijh[eij]t van / Osch. Geschiet den 30en januarij 1664. / (in de marge:) Coopspenn[ingen] 362 g[u]l[den] / 50en p[enning] 7-5-0 / bet[aelt]

21 november 1667
RAOSS071 BHIC Online pagina 438 en 439
Jan Theunis Brock de gerechte hellichte van een cempken / teulants, groot int geheell ontrent eenen mergen / ofte soo groot en[de] cleijn t’selve gelegen ontrent den / Bickelcamp onder de vrijh[eij]t van Osch, aen d’eene / sijde Peter Clompen en[de] aen d’andere sijde de erff[enisse] / Derrick Antoni van Osch, schietende van de Water / laetse steege tot op de Landtweer aldaer, heeft / hij wettelicken en[de] erffelicken vercocht, getransporteert / en opgedragen Theunis Jan Hermens en[de] sijnnen erven / [...] los ende / vrije uuttgenoemen beswaert met de gerechte hellichte / van eenen chijns van thien ende eenen halven stuijver / en[de] een halff vat roggen jaerlijcx aan den geeste / licken rentmr. tot s’Hertogenbosch, ende voerts schouwen / en[de] commeren binnen s’lants daer toe te onderhouden / behoorende. Getuijgen waerren Hendrick Jans / van Meeuwen en[de] Derrick Lucas Hoeben, schepenen / der vrijh[eij]t van Osch. gecshiet den 21 9b. 1667 / (in de marge:) Coopspenn[ingen] 150 g[u]l[den] / 50en penn[ing] 3-0-0 / bet[aelt]

26 maart 1669
RAOSS072 BHIC Online pagina 80 en 81
Jan Theunis Brock de hellichte van eenen camp / teulants, groot int geheell seven vaetset en[de] / acht roeijen, ofte soo groot en[e] cleijn den selven / gelegen, ter plaetse genaempt den Bickel / [BHIC Online pagina 81] camp, onder de vrijh[eij]t van Osch, aen d’eene sijde de / erfgen[aemen] Theunis Jacob Hendricx, en[de] aen d’andere / sijde Peter Clompen, schietende van de Waterlaetse / steege, tot op der vrijh[eij]ts Lantweer aldaer, heeft hij / wettelicken en[de] erffelicken vercocht, getransporteert en[de] / opgedraegen Theunis Jan Hermens en[de] sijnnen erven / [...] beswaert int geheell met een half vat roggen / jaerlijcx aen den geestelicken rentmr. tot / Shartogenbosch [...] / geschiet den 26 martij 1669. / (in de marge:) Coopspenn[ingen] 128 g[ulden] / 50en p[enning] 2-11-6

R 73 Oss 1 mei 1674
RAOSS073 BHIC Online pagina 78 en verder (Schepenprotocollen van Oss van 1660-1667 - Algemeen protocol)
[...] Derrick Sijmens / Henrick Hermens, man ende momb[er] van Aeltien Sijmens / sijnne huijsfrouw, item Deen Sijmens, Claes Claessen, / man ende momb[er] van Jenneken Sijmens sijnne huijsfr[ouw], / item Peter Ariens, man ende momb[er] van Eerken / Sijmens sijne huisf[rouw], en[de] Jacob Sijmens, alle kijnderen / en[de] erffgenamen Sijmen Deenen, verweckt bij / Jenneken Rutten, sijnne gewesene huijsfrouw // ende hebben gemaeckt eene erffscheijdinge en[e] deijlinge / (waarbij onder andere verdeeld werd) [...] vijfftehalff hont opten / Achterschaduwijck gelegen, aen d’eene sijde Jan / Theunis Brock, en[de] aen d’andere sijde Jan Robben, / schietende vande Gansesteegh tot op Kerckencamp / aldaer [...] los en[de] vrije, uttgenomen schouwen / en[e] commeren binnen s’lants, sijnde dit het derde / loth ende sall van hem geven dartich guldens eens // aen het vierde volgende lot, ende is al soo los ende / vrije als voers. te loote ende te deele gevallen Derrick / Sijmens voers. en[de] sijnnen erven [...] den 1en meij 1674.

29 januari 1675
RAOSS074 BHIC Online pagina 18
Jan Theunis Brock, man ende momb[er] van Lijsken / dochtere Peter Jan Birten, drie vaetset lants / ofte soo groot ende cleijn deselve gelegen op ten / Bickelcamp onder de vrij[heij]t van Osch, aen d&rsquo:eene / sijde Peter Aert Rutten, en[e] aen de andere sijde Claes / Claessen, schietende van het steegheken tot op de / Landtweer aldaer, heeft hij wettelicken ende erffelicken / vercocht, opgedragen ende overgegeven Neell / Rut Theunissen ende sijnnen erven [...] / ... geschiet den 29en januarij 1675 / (in de marge:) Coopspenn. 100 g[ulden] / 40st p. 2-10-0

8 januari 1686
RAOSS076 BHIC Online pagina 229, 230 en 231
Berndt Derrickx woonende tot Teeffelen, in houwelijck / gehadt hebbende Areijken, dochtere Gerrit Geurt Gielens / sijnne gewesene huijsfrouwe, ende uijt dien hooffde / universeell erffgenaem van Marijken, sijnne dochtere / bij de voors. sijnne huijsfrouw wettelicken geprocreert / huijs ende hoff landts groot twee vaetset ofte soo / groot en[de] cleijn t’selve gelegen op Osserschaduwijck / onder de vrijh[eij]t van Osch, ter plaetse aldaer gen[aemp]t / de Broeckstraet, aen d’eene sijde [doorgehaald: de hoeve van] // [BHIC Online pagina 230] Thijs Jan Strijck boven naest, en[de] aen d’andere sijde / beneden naest Jan Neell Brock, schietende van den / gemeene strate tot op erve de erffgenaemen / Jo[ncke]r Boshuijsen. Item alnoch een cempken daer / t’eijnden aengelegen, groot drie vaetset, ofte soo / groot en[de] cleijn t’selve aldaer gelegen, boven naest / Jo[ncke]r Boshuijsens hoeff, en[e] beneden naest de erffgen[aemen] / Claes Megens, schietende van [den] voors. hoeve tot op / de Gansesteegh daer aen gelegen. heeft hij bij forme / van erfmangelinge wettelicken en[de] erffelicken op / gedragen en[de] overgegeven Jan Theunis Brock / en Hendrick Lennerts Verheijen, omme bij den selven / ten erffelicken rechten te hebbene en[e] te besittene [...] los en[de] vrije uuttge / nomen schouwen en[e] commeren binnen s&rsquo:landts // [BHIC Online pagina 231] daer toe te onderhouden behoorende. Getuijgen waeren / Dielis Peeters en[de] Jan Janssen van Gemert den jongen, / schepenen in Osch, ende die t’oorconde onderteeckent / den achsten januarij 1686. / (handtekeningen:) Dielis Peteres, Jan Janssen van Gemert / (in de marge:) gepreciseert op / 100 g[u]l[den] / 40en p[enning] 2-10-0 / bet[aelt] /

8 januari 1686
RAOSS076 BHIC Online pagina 231 en 232
Jan Theunis Brock en[de] Hendrick Lenners Verheijen / de gerechte hellichte van een cempken landts / groot in t’geheel anderhalven mergen ofte soo groot / en[de] cleijn t’selve gelegen onder Litoijen, gen[aemp]t het / selve Brocken Cempken, boven naest t’Gasthuijs / van [den] Bosch, beneden naest Jan Groote Peeters / schietende van erve Jan Groote Peeters, tot op / de achterste weijen daer aen gelegen hebben sij bij / forme van erffmangelinge wettelicken en[e] erffelicken / opgedragen en[e] overgegeven Berndt Derrick tot / Teeffelen en[de] sijnnen erven [...] / los en[de] vrije, uutt genomen schouwen ende / commeren binnen d’landts daer toe te onderhouden / behoorende, datum et testes ut antes t’orconde / (handtekeningen) Dielis Peters, Jan Janssen van Gemert / (in de marge:) gepreciseert op / 90 g[u]l[den] / 40en p[enning] 2-5-0 / bet[taelt]

Afbeelding X-f Hier staat geschreven Jan Theunis Brock en[de] Hendrick Lenners Verheijen / de gerechte hellichte van een cempken landts / groot in t’geheel anderhalven mergen ofte soo groot / en[de] cleijn t’selve gelegen onder Litoijen, gen[aemp]t het / selve Brocken Cempken, boven naest t’Gasthuijs / van [den] Bosch, beneden naest Jan Groote Peeters / (8 januari 1686, RAOSS076 BHIC Online pagina 231)

3 januari 1688
RAOSS077 BHIC Online pagina 1
Ariaen Janssen, wonende tot Dennenberch soene Jan / Willem Hermens van [den] selven en[e] Anneken Ratten sijnne / gewesene huijsfrouw, ende Hendrick Derrickx / wonende tot Neerloon, man en[de] momber van Maria / Ariaens, sijnne huijsfrouw. dochtere Arien Sijmens / van [den] selven ende Jenneken Ratten sijnne huijsf[rouw], / twee stucken teulandts, groot seven vaetset / negentien roeijen, ofte soo groot en[de] cleijn deselve / beneven den Berchemsen wegh onder de vrijh[eij]t / van Osch gelegen, aen d’eene sijde de gemeen / straet, en[de] aen de andere sijde de erffgenamen / Lijsken wed[uwe] Jan Theunis Brock, schietende / van erve der erfgen[aemen] Hermen Jan Hermens / [BHIC Online pagina 2] tot op de gemene straet, daer achter aen gelegen, / hebben sij wettelicken en[de] erffelicken vercocht, op / gedragen en[de] overgegeven Willem Aert Ruijsen en[de] / sijnnen erven [...] / gecshiet den derden januarij XVIc achte ende tach / tentich / (in de marge) Coopspenn[ingen] / 200 g[u]l[den] / 40en p[enning] 5 g[u]l[den]

9 maart 1742
RAOSS150 BHIC Online pagina 324 en verder
Compareert voor den president Henderick/ Gerart van Breugel ende vice president / Cornelis Spuls [doorgehaald: schepenen] deser stadt / ende vrijheijt Osch Henderick Veugdingh / rigterboode alhier, dewelcke verclaerde / uijt cragte van authorisatie van monsr. / Willem Tabbers als collecteur der / verpondinge en beede voor den jaare / seventien hondert en neegendertigh / over dese stadts vrijheijt Osch welcke / authorisatie bij den voor gemelte collec / teur eijgenhandigh was onderteeckent / op den sevende meert seventien / hondert ende twee en veertich en / aen schepenen ut supra gebleecken / en sulx in naeme van den gemelte / Willem Tabbers als collecteur der ver / pondinge en beede de anno 1739 in ar / rest te neemen en in handen van den / hoog overigheijt te stellen alle de huijssen / en grondt goederen die hier onder / agter ider naem uijtgetrocken sullen / staen #en dat# voor so daenige #guldens/stuijvers# en penn[ingen] / schult weegens agterheijt van verpondingh / en beede de anno 1739 om #die van agter ....# nae / te verhaellen [doorgehaald: die soo] met de costen / van executie, mits costende t’geen / blijken maght daer op betaelt te / sijn /
Eerstelijk alle de goederen / staende aen de naem int / quohier der verpondinch / ende beede van de weduwe / Jan Tunis Brock [doorgehaald: een] de hellich [doorgehaald: ..] // [BHIC Online pagina 325] sijnde den halve verpond[inge] en geheele beede / de verpondingh 0-13-8 / beede 0-6-12

[...]

[pagina 329] aldus gedaen ende gepasseert ter secreta / rije van Osch op den neegende meert / seventien hondert ende twee en veertig / des toirconde dese bij presidendt en / schepenen onderteeckent.. (handtekeningen) Cornelis Spuls, H.G. v. Breugel, H. Veugding, Mij present H. v. Breugel, secr[etaris]


X-g Peeter Adriaen Brock (/Peter Arien Cornelis den Brock /Peter Adriaen Nelen Brock)
Zoon van IX-e Aerdt (Cor)nelissen Brock
Op 22 maart 1695 verklaart hij dat hij in Geffen geboren is en ongeveer 54 of 55 jaar oud te zijn. Hij is begraven te Geffen 30 oktober 1712, trouwt voor de eerste keer RK te Geffen 30 januari 1678 met Anneke Adriaan Hendricx (van Creijl), overleden te Geffen 27 juli 1679 (Schepenbank begraafboek 1656-1682), dochter van Adriaen Hendricx van Creijl, heijmraet van het Hoogh Heemael in Maeslant. Uit dit huwelijk:

 1. Een naamloos kindje, overleden te Geffen 24 juli 1679.
Trouwt voor de tweede keer RK te Geffen 18 juli 1694 met Lijneke Lamert(s) Gijsbers, en trouwt voor de derde keer (ca. 60 jaar oud) voor schepenen te Geffen en voor de RK kerk te Geffen 7 augustus 1712 met Marike Aerts(e) (Klingh) (ca. 39 jaar oud), weduwe van Peter Otto. Peter Brock laat geen kinderen na. Zijn weduwe Mariken Aert Dielisen hertrouwt voor schepenen te Geffen 26 november 1713 met Jakobus Janse van Uide. .

Peter (Adriaen) Brock (hij ondertekent meestal met Peter Brock) wordt vermeld als schepen van Geffen 18 februari 1694 (RA 31 Geffen p. 75-77; ondertekent Peter Adriiaen Brock), 6 mei 1694 (RA 50 Geffen p. 185-192; ondertekent Peter Adriiaen Brock), 13 mei 1694 (RA 50 Geffen p. 191-192; ondertekent Peter Adrijen Nelen Brock), 20 mei 1694 (RA 50 Geffen p. 193; ondertekent Peter Adrijaen Brock), 20 mei 1694 (RA 31 Geffen p. 81-82 en 82-84; ondertekent Peter Adrijaen Brock), 18 juni 1694 (RA 50 Geffen p. 197-200; ondertekent Peter Adrijaer Brock), 18 augustus 1694 (RA 50 Geffen p. 221 en verder), 29 september 1694 (RA 50 Geffen p. 236 en verder), 13 oktober 1694 (RA 50 Geffen p. 243 en verder), 13, 14 en 15 oktober 1694 (RA 50 Geffen p. 246-261), 21 oktober 1694 (RA 50 Geffen p. 262-263), 13 november 1694 (RA 50 Geffen p. 265-267), 6 december 1694 (RA 50 Geffen p. 287-288), 9 december 1694 (RA 50 Geffen p. 288-289), 17 december 1694 (RA 50 Geffen p. 289-290), 22 december 1694 (RA 50 Geffen p. 295-297), 28 december 1694 (RA 50 Geffen p. 298-299), 4 januari 1695 (RA 50 Geffen p. 299-300), 5 januari 1695 (RA 50 Geffen p. 300-301), 26 februari 1695 (RA 50 Geffen p. 350-359), 8 maart 1695 (RA 50 Geffen p. 365), 18 maart 1695 (RA 50 Geffen p. 365), 15 maart 1697 (RA 31 Geffen, p. 134-136), 17 september 1697 (RA 31 Geffen, p. 152-156), 14 oktober 1706 (RA 45 Nuland, p. 20), 13 november 1708 (RA 31 Geffen, p. 238-239), 1 januari 1709 (RA 31 Geffen, p. 240), 17 oktober 1709 (RA 31 Geffen, p. 244-245), 24 oktober 1709 (RA 31 Geffen, p. 246-247), 29 oktober 1709 (RA 31 Geffen, p. 247-248), 9 november 1709 (RA 31 Geffen, p. 249-251), 11 februari 1710 (RA 31 Geffen, p. 257-258), 24 februari 1710 (RA 31 Geffen, p. 258-259 en 260-261), 3 mei 1710 (RA 31 Geffen, p. 266-267 en 268-269 en 270-271), 10 augustus 1711 (RA 31 Geffen, p. 291-292), 3 december 1711 (RA 31 Geffen, p. 295-296 en 297-298), 17 mei 1712 (RA 31 Geffen, p. 307-309), 4 juni 1712 (RA 31 Geffen, p. 309-311), 10 augustus 1712 (RA 47 Nuland, p. 123)

Afbeelding Handtekening van Peter Adriaens Brock onder een acte gedateerd 20 mei 1694 (RA 31 Geffen, Protocol van akten van overdracht en geloften, BHIC Online pagina 82)

R 31 Geffen 30 augustus 1685
Peeter Adriaen Brock koopt 42 roeden bouwland te Geffen.

29 oktober 1689
N 2838 f 623.
Peter Arien Cornelis den Brock, en Merike Arien Cornelis den Brock, weduwe van Peter Geurts van Hees, broeder en zuster, te Geffen, present de ’s-Hertogenosch. Bron: P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Leget, Testamenten gepasseerd voor notarissen te ’s-Hertogenbosch, Oss 1988, blz. 153

R 50 Geffen 10 maart 1694
BHIC Online pagina 168
Henderick Adriaen Rutten, inwoonder / deser heerlijcheijt van Geffen heeft gelooft / als schuldenaer principael op verbant van / sijnnen persoon ende allen sijnne goederen / present ende toecoomende, egeene uijtgescheijden / van huijden dato deser over een jaar te / sullen voldoen ende betaelen #aen Jan Remmits# eene capitale / somme van hondert caroli gulden ad [doorgehaald: tot] // twintigh stuijvers het stuck, goet ende / gepermitteert gelt, niet minder als in / schellingen [doorgehaald: te betaelen] binnen dese heer / lijcheijt vrij van alle lasten metten intresse / van dien tegens den penn. twintigh #te leveren# her / comende die voors. schult van goede / geleende ende aangetelde penn[ingen] bij voorn. / gelovere te dancken ende tot sijnnen contentement / ontfanghen soo hij verclaerden onder / expresse confitie in gewal de selve penn[ingen] / met wederzijdts consent ten geprofigeerden / dage niet en werden gerestitueert off aff / gelost, dat sulcx dan alle jaaren sal mogen / gecshieden mits dat deen dander tselve / gerichtelijck drij maenden voor den verschijn / dagh sal moeten denuntieeren en bekent / maecken, en in geval den voors. gelovere / off des selffs erffg[enaemen] als dan in gebreeken / mochten blijven den voors. capitale penningen / metten intrest van dijen prompt te voldoen / dat den voors. Jan Remmits off sijnne erffge[naemen] / #als dan# sal vreij staen om daer voor #soo lange# in gebruijck / te mogen neemen eenen camp weijlant groot / twee mergen, gelegen #opt Vinkel# beneffens derve van / Jan Willem Sighmans boven naest ende / de erffge[naemen] van juff[rouw] Costerinus beneeden / naest #tot dat de voors. capitale penn[ingen] sullen sijn gerestitueert#. Getuijgen waeren d H drossart G. Croon, / Hendrick van den Bogart, president, ende / Everdt van Ravesteijn, schepen, tot Geffen / den tienden mertii sestienhondert en vier ent / negentigh. [ondertekend door] G. Croon / Hendrick vanden Boogaert / Evert van Ravensteijn/ [In de marge] Compareeren voor / schepenen der heerlijch[eij]t / Geffen naergenoempt / Peter Adriaen Brock / die bekende van / de capitaele somme / in desen nevenstaende / brieff vermelt hem / bij transportial / van Jan Remmits / gepasseert voor / drossardt en schepen[en] / op den thienden meij / 1695 aengecomen / ten vollen betaelt / te sijn door handen / van erffgen[aemen] / van Hend[rick] Adriaen / Rutten, consenterende / der halven inde / ... van desen / brieff. Actum Geffen / den 29 april 1697 / ter presentie, / getuijgen w[aer]en Hend[rick] / van[en] Bogert / Sijmen Hendricx / schepnen[en] / [ondertekend door Hendrick vanden Boogaert / Sijmen Handrickx

R 50 Geffen 13, 14 en 15 oktober 1694
BHIC Online pagina 250
Bij een verhoor van een lange lijst inwoners van Geffen stond vermeld: Peter Adriaen Brock, Lijneken sijn huijsvrouwe, Jan Rutten / den kneght, Jenneken Janssen ende Jenneken Aerts / de meeghden

R 50 Geffen 18 maart 1695
BHIC Online pagina 365
Peeter Adriaen Brock schepen deser heerlijch[eij]t / heeft verclaert gelijck hij doet mits desen / sich als borge en schuldenaer principael te / interponeeren om aen hoog ed. heer van / Geffen en des selffs officier te sullen / voldoen ende betalen soodanige peene / oft boeten als Aert #Peter# Willems, sijnen / swager woonende tot Heesch ter sake / vant vervoeren van eenige karren schaerhout / naer rechten met de costen verschult / soude mogen wesen, omdat ingebreecken / is gebleeven aen den collecteur Frans Aerts / van Osch het selve schaerhout alvoorens / aengebracht te hebben. Getuijgen waren / Hendrick van den Bogert en Eevert van / Ravensteijn, schepenen die des toirconde / de protocollaire minutte deser neffens / den voors. gelooven hebben onderteijkent / tot Geffen den achten maert deses / jaers sestien hondert en vijff en / tnegentich. / [ondertekend door] Peter Brock / Hendrick vanden Boogaert / Evert van Ravensteijn

R 50 Geffen 22 maart 1695
BHIC Online pagina 367
Peeter Adriaen Brock verclaert op den in / hout van eersten art[ikel] out te wesen ontrent / vier off vijff en vijfftich jaren om begrepen; / op den tweerden art[ikel] ... inhoude van / dien verclaert den deponent binnen dese / voors. heerlijckheijt gebooren en[de] altijt / sucsessivelijck gewoont te hebben; / den inhoude vanden darden art[ikel] verclaert / den deponent geen #andere# kennisse te hebben als dat / slants tiende zedert twintich off vijff / entwintich jaren herwaerts van inwoonders / of buijttenzeijde gepacht wesende altijt / bij de ingesetenen is bijgevoert uijtgeson / dert dat den voors. requirant Abraham van / Lenth als pachter van slants groote tiende / die door sijnnen vader Anthonij van Lenth / en o...e heeft laten bijvoeren en naer / Osch transporteeren en dat voor den jaeren / 1694 laets leden. [...]

29 oktober 1695
N 2840 f 753.
Peter Adriaen Nelen Brock, weduwnaar van Anneke Adriaan Hendricx en Catharina Lambert Gijsberts, weduwe van Adriaan Willem Hendricx van Craijel, te Geffen, present de ’s-Hertogenosch. Bron: P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Leget, Testamenten gepasseerd voor notarissen te ’s-Hertogenbosch, Oss 1988, blz. 153

30 augustus 1696
Schepenprotocol Geffen R31, BHIC Online pagina 93-110 (96)
De erffgenamen van Jenneken Jan Boudewijns van vaders weegen getrouwt geweest met Joost Hercules van der Weegh verkopen onder andere [...] een stuck teuijlant / groot twee en vertigh roeijen off soo groot / ende cleijn alhier tot Geffen geleegen leijt / beneffens erve Gerlingh de Booij d’eene zijde / ende Jan Joosten de Cort d’andere zijde, streckende / metten eenen eijnde van den Uijtwegh van Gijsbert / Teunissen van Mugheuvel, tot op den Uijtwegh / van de erffg[enaemen] van Albert Kint metten anderen eijnde / hebben t’selve lant alsoo vercoght, gevest ende / opgedragen aen Peter Adriaen Brock [...] [in de marge] Coopspenn[ingen] 33-0-0 / 40e penn[ing] . . . . / uijtgemaeckt den / 21 januarij 1696.

23 februari 1699
Schepenprotocol Nuland R43, BHIC Online pagina
Compareert Willem Emons van Vlijmen die machtigd hierbij Hr en Mr. Nicolaas van de Gevel advocaat om de Heer van Geffen Caspar de Vooght, drosaard Croon en Hendrik van den Boogaert, Dierck Jansen Spierings, Sijmen Handericx, Gijsbert Jansen Jongers, Peter Brock, Adriaan van tilborg en Hendrik Fransen van Berghem, allen met middelen van recht te dwingen te voldoen aan sekere obligatie van 100 in capitaal, van hem constituant, op 18 juli 1697, tegen de penn. 20, genegotieert en opgenomen [...]

dinsdag 9 juni 1699
Resoluties Raad van State 178.246
Geffen
Missive van de schepenen en rechters te ’s-Hertogenbosch in de zaak van Cornelis de Boij gewezen pachter van de bezaaide gemeten over Geffen m.b.t. de processtukken tussen hem en Pieter Brocken te Geffen.

14 oktober 1706
RA Nuland 45 (Allerhande Acten 1706-1707, folio 20)
Jan Peter Sighmans, president en Peter Brock, schepenen van Geffen mitsgaders Arien Wouters en Roelof van der Pol, schepenen des dorpe van Rosmalen, verklaren ter instantie van de buijtendijkse landen onder de dorpe van Nuland gelegen, resorterende onder de polder van der Eijgen, dat deze landerijen in de voorleden jaar van 1705 ter oorsaecke van doorbraack van den Empelschen Dijck sodanigh sijn geinundeert ende geruineert dat daar van geen of seer wijnigh profijt van is gecomen. Ze verclaren dit bij oculaire inspectie te hebben gezien.
Handtekeningen: merk Jan Peter Sighmans, Peter Brock, merck van Arien Wouters, Roelof van der Pol, G Croon, Jacop van Gogh, Poulus Peters van Osch, j v Clootwijck sub secr.

R 31 Geffen 28 december 1711
BHIC Online pagina 301-303
[Trabscriptie van BHIC Online] Eene huijsinge met 4 lopen tuelandt alhier tot Geffen op de Papendijck aent selants steegske, belendingen: oost Jan Rembouwts en Peter Brock; zuid Jan van Tiel; west het voors. selants steegske; noord Jan Rembouwts van Grinsven voors; hebben Antonis sone Jan Henderiks, Peter Dirk Valks als in huwelijk hebbende Henderske Jan Henderiks ende Aert Willim Vos als man van Jacomijn Jan Henderiks opgedragen aen Jan van Thiel ingeseten van Geffen.

10 augustus 1712
RA Nuland 47 (Allerhande Acten 1711-1716 , folio 123)
Jooris van Tilborg, president en Peter Brock schepen van Geffen verklaren op verzoek van de ingelanden van de polder van der Eijgen onder Nuland, met een schuijt hebben gevisiteerd de genoemde landen en zagen dat de hooilanden en de meeste weilanden tegenwoordig nog zo diep onder water liggen dat daarvan geen profijt valt te verwachten in dit seizoen.
Handtekeningen: Jooris van Tilborg. Peter Brock, G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt, J. v. Clootwijk, sub secr

R 31 Geffen 21 november 1712
Marike, weduwe Peter Brock verkoopt aan aen Willim Aderiaens van Kreijl een obligatie van dato 23 april 1696 ten behoeve van Peter Brock ten laste van Thomas Dielesse ende Anthonis Willim van 100 Carolij gulden staende tegens 5 vant 100.

R 31 Geffen 3 maart 1713
BHIC Online pagina 325-327
Een huijs plaets met den houdtwas en een lopen 11 roijen bauw landt in Geffen ter plaetse aen de broekstraet, belendingen: oost de weduwe Peter Brock; zuid de gemijne broek straet; west Lindert Willim Peters hier naer genoempt; noord den wijkse kamp; hebben Jan Sighman ende Tomas Dielesen admenistererende ende aen gestelde bij schepenen van Geffen curatuers over de goederen Anthoniske weduwe Jan Geerit Peters ende des selfs kinderen, naer voorgaende publieke verkoopinge op 31-12-1712 gedaen, opgedragen aen de voors Lindert Willims Peters.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014 en 26 september 2015.


X-h Jan Janssen Brock / Zoon van IX-f Jan Cornelis Brock
Trouwt te Kessel 27 juni 1682 (Ned. Herv. doop en trouwboek Lith) met Hendrickjen (/Henderske /Handerske /Haerske) Jans(sen) (Geurden) (Clingh). Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Brock, gedoopt te Lith 30 juni 1683.
 2. Jan Brock, gedoopt te Kessel 9 september 1686 (Protestants doopboek Kessel).
 3. Iken Brock, gedoopt te Kessel 8 februari 1688.
 4. Sara Antonet Brock, gedoopt te Kessel 28 augustus 1695.

Jan Janssen Brock was schepen te Kessel, maar in de actes werd zijn naam door de secretaris opgeschreven als Jan Nelen Brock (29 november 1690, RA 16, p. 121-123 (maar ondertekent met Jan Janssen Brack; 17 januari 1691, RA 16, p. 126-128 (maar ondertekent met Jan Janssen Brack; 10 december 1698, RA 16, p. 203 (maar ondertekent met Jan Janssen Brack; 15 maart 1699, RA16, p. 216 (maar ondertekent met Jan Janssen Brack); 19 maart 1699, RA16, p. 186 (maar ondertekent met Jan Janssen Brack); 20 april 1699, RA16, p. 217 (maar ondertekent met Jan Janssen Brack); )

Kerckmeester te Kessel, Jan Nelen Brock (9 mei 1694, RA 16, p. 161-162); Jan Cornelissen Brock (i januari 1694, RA 16, p. 158-160)

Borgemeester te Kessel, Jan Nelen Brock (14 december 1688, RA 16, p. 81-82);

Afbeelding (links) Handtekening van Jan Janssen Brack, schepen te Kessel, die in de actes Jan Nelen Brock wordt genoemd. RA16 Kessel 17 januari 1691 BHIC Online pagina 126-128. (rechts) RA16 Kessel 29 november 1690 BHIC Online pagina 121-123.

15 februari 1686
Lithoijen RA28 BHIC Online pagina 14
[regest voornamelijk van BHIC Online] Voor Nicolaes de Leeu inden naem vanden schout van Maeslant ende Nicolaes Marcelis Coolen president schepen des dorps Lithoijen, is verschenen Jan Janssen Brock alias Nelen, man van Handersken Jan Geurden. Deze heeft verkocht aan Jeuwen Aertss Cling 7 1/2 hont landts in Lithoijen ter plaetse genoemt Schellers hoeff, belendingen: Heijlken weduwe Hanrick Beecken; erffgenamen Cornelis Bacx; Willem Hanricx van Kessel; de schougraeff vande polaer. Hieruit te onderhouden een roeij outs maesdijck gelegen tegen het ruijters campken tussen dijcke derffgenamen Jenniken Henss aen beijde seijden onder de schou van Litthoijen volgens de clopcedulle. Betaelt 40 penn: 4-5-8; prothocolleren en overb. 1-0-0; devo..: 3-3-0.
Onder de acte staat de handtekening van Jan Janssen Brock (of Brack)

RA16 Kessel 16 januari 1688
BHIC ONline pagina 41-42
[regest van BHIC Online] Jonker Willem Meurs drost, Rembout Arts van Griensven, Geurt Hermens, Willem Hend: van Kessel; Mattijs Jansen Keijsers, Bastijaen Jansen, Lambert Jansen en Jan Jans Clasen, schepenen, Peter Wouters en Jan Peeter Ketels borgemeesters, jonker Willem Meurs en Geurt Hermens kerckmeesters, Jan Thomase van Rooij en Jan Jans Clasen armmeesters en vorder de gequalificeerste nabueren met namen Hendrick Gijsbers Hack, Jan Ledigemans, Luijcas Tijsen Buckentop, Arijen Jansen, Dirck Peeters, Hendrick Hend: Clingh; Jan Nelen Brock, Jan Hend: Hack, Cornelis Joachims, Marten Jansen, Hans Jurrije Vogelbosch, alle respective inwoonders binnen de heerlijckheijt van Kessel, machtigen uijt de schepenen Lambert Jansen en vande nabueren Jan Nelen Brock, omme specialijck binnen de stadt sHertogenbosch voor onsen dorpen ende gemeente van Kessel te negosieeren en oplichten een somme van 700 carolij gulden met den intrest ad 4 persent van heden over een jaer te voldoen ende binnen de voors stadt vrij van alle lasten, egene uijt gescheijden te leveren, ofte bij langer continuatie den intrest te loopen als voor, mitsgaders ten tijden der aflossinge malcanderen een half jaer alvoorens te waerschouwen om de selve te inplojeren tot betalinge van een half jaer verpondinge te weten van jaer 1675 en 1676, ende tot securitijt vande restitutie te verbinden onsen respectiven parsoonen ende goederen ende incomste des voors. dorps.

4 mei 1688
Kessel RA16 BHIC Online pagina 64-68
[regest van BHIC Online] Lambert Jan Gerrits [... maakt zijn testament en beschrijft daarin zijn landerijen, waaronder:] alnoch 5 1/2 hont lant in Heijm van Maamere hoef, belendingen: Hendrick Peeters; Jan Jansen Brock; erfgenaemn Hendrick de Raet; de vorsteegh; alnoch eenen mergen lant in Heijmans hoef, belendingen: Lijsken Wouter Clingh; erfgenamen Hendrick de Raet; de lanckersteegh; Hendrick Hack; alnoch 7 hont lant inde renckelen, belendingen: Jan Jansen Brock; Willem van Kessel; Jan Jansen Brock; de lancker steegh; [...]

RA16 Kessel 21 februari 1690
BHIC ONline pagina 83-100
[regest van BHIC Online] [...] Joost Wouters krijgt: eenen mergen lant opden nolderen met Maria de Raet ongescheijden, belendingen: de velmer; de noldersteegh; noch 4 3/4 hont lants aldaer, belendingen: Hendrick Hack; Jan Neelen Brock; t vinckel; de nolder steegh; [...]

RA16 Kessel 12 januari 1694
BHIC ONline pagina 152-154
[regest van BHIC Online] Voor jonker Willem Meurs drost ende dijckgraef van Kessel, Johan Hack en Geurt Hermens, schepenen, is verschenen Lambert Jansen. Deze heeft opgedragen aen Hendrick Hack seckere 4e part in 5 hont lants gelegen op de wijcken onder Kessel, met sijn exellenci de graef van Hoornus heer van Kessel gemeijn; noch 7 hont landt onder Kessel inde renckelen, belendingen: Jan Nelen Brock; Willem Hendricx van Kessel; Jan Nelen Brock; de lancker steegh; noch 3½ hont landts in de meulencamp, belendingen: Claes Gijsberts de Weert; Gijsbert Hendrick Cling; Peeter van Thiel; de heer van Kessel; noch eenen halven mergen landts op de nolderen, belendingen: Evert Gossens; het dorp van Maren; de pastoorij van Kessel; de noldersteegh; hieruit te onderhouden eenen halven vadem maesdijck onder de schouw van Kessel tusschen dijck Hendrick Hack boven en Hendrick Eijmers benedennaest, volgens clopcedul. de coop 600 gulden; den 40 pen 15 gulden.

RA16 Kessel 25 februari 1695
BHIC ONline pagina 170-172
[regest van BHIC Online] Voor jonker Willem Meurs drost ende dijckgraeff, Geurt Harmans ende Dirck Peeters, schepenen in Kessel, is verschenen Gijsbert Clingh, inwoonder tot Maren. Deze heeft opgedragen ter natuere van beleeninge seeckere 2 hont lants in Kessel ter plaetsen op de Kesselse bemden, belendingen: Jan Nelen Brock; Dirck Peeters; de gemeene straet; de pastorij; aen Maerten Jansen inwoonder van Kessel; en dat voor den tijt van 4 achter eenvolgende jaeren te beginnen op 1-5-1695; welcke voors. beleeninge van 2 hont lants staet te lossen bijde voors Gijsbert Clingh ofte sijne erfgenamen en dat met de somme van 100 carolij gulden, opzegtermijn van een kwart jaar voor den verscheijndagh 1-5-1699; en off de voors beleeninge op den voors verscheijndagh niet gelost en wierde, soo sal deselve staen van jaer tot jaer, mit conditie dat het selven als voorens een vierrendeel jaers te vooren sal opgesecht worden.

RA16 Kessel 4 augustus 1698
BHIC ONline pagina 191 en 192
[regest van BHIC Online] [akte doorgehaald] Voor jonker Willem Meurs drossart ende dijckgraeff van Kessel, Geurt Harmssen ende Hendrick Jansen, schepenen, zijn verschenen Jan Nelen Brock alhier ende Jan Tomasse van Rooij woonende tot Dinter inne qualiteijt als mombers respectivelijck van het onmundige kint nagelaten bij Jan Tomasse van Rooij alhier. Dezen bekennen schuld te wesen aen Neliske Herman Geurden innwoondersse alhier de somme van 80 carolus gulden; waer van dat de voors mombers in hare voors qualiteijden aende voors Nelisken Hermssen voor intrest jaerlijcx sullen betalen tegens 5 per cent, opzegtermijn van 3 maanden. Welcke opgenomen penningen in desen vermeltt geschiet tot het afflossen van een capitale somme van 225 gulden metten verloopen intrest van dien tot sBosch bij Theodorus van Ravesteijn ende staende tot coste vande onmundigen in desen vermelt. MARGE: compareerde voor de heer Johan Esser drossart Hendrick Ariens van Vugt en Aerdt Rembous scheepenen, Jan Coenen Baijens als man en voigt van Neelisken Herman Geurden de welcke bekedne van deese neffens gaende obligatie voldaen te sijn, consenteerende derhalven inde casatie deeses. Actum Kessel 9-1-1710.XI-a Henricus Henrick (/Herrick) Brock / Zoon van X-a Henderick Peter Brock
Is in 1693 nog minderjarig, waarschijnlijk gedoopt te Geffen 15 maart 1676 (zie kopie van doopacte hieronder; bij ondertrouw 10 december 1701 is hij 26 jaar oud en geboren te Geffen ... had dan eigenlijk 25 moeten zijn), begraven te Geffen 13 maart 1751 [Nederduits Gereformeerd begraafboek Geffen 1699-1795, fol. 78r], getrouwd RK te Geffen 1 januari 1702 (ondertrouw 10 december 1701) met Cathalijn (/Leineke /Leen /Catharina) Jansen (/Jan Tunisse) van Luet, bij ondertrouw op 10 december 1701 is zij 25 jaar oud en geboren te Geffen, dus ca. 1676 geboren, begraven te Geffen 27 oktober 1740 [Nederduits Gereformeerd begraafboek Geffen 1699-1795, fol. 61v]. Katalijn was eerder getrouwd te Geffen 25 november 1696 met Nelis Aarts van Hees. Uit dit huwelijk:

 1. Henrica (/Haerske) Brock, RK gedoopt te Geffen 15 september 1702 (peter en meter: Jan Lamers en Jenneken van Luet)
 2. Maria Brock, RK gedoopt te Geffen 4 december 1705 (peter en meter: Jan Willems en Anna Lamers)
 3. Henricus Henrick (/Hark) Brock, volgt XII-a
 4. Een kind van Hendrick Brock, begraven te Geffen 20 november 1710 [Nederduits Gereformeerd begraafboek Geffen 1699-1795, fol. 13v].
 5. Harske (/Henrica /Hendrina /Hendrien /Henderien) Henderick Brock, RK gedoopt te Geffen 3 december 1713 (peter en meter: Jan Lamers en Antonia Handerix), begraven te Oss 22 mei 1792 , getrouwd te Geffen 15 april 1742 met Jan Heremes (/Hermens /Hermes) (van Osch). Op 6 maart 1737 werd te Geffen gedoopt: Anthonius, filius naturalis Gerardi van Weerth #(doorgehaald: uti dicitur)# et Harske Henderick Brock. Susc[eptores] Henderick Brock et Anneke Peter Geurts.
 6. Joannes Brock, RK gedoopt te Geffen 27 maart 1718 (peter en meter: Jan Lamers en Jaxken Dirkxen)

Bij ondertrouw op 10 december 1701 woont Hendrik Brok in Oss. Bij de begraaf aantekening van Leen Herrick Brock in het begraafboek staat "Laat na: Haar man en twee kinderen"

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 en 15 april en 8 oktober 2014, 26 september 2015

Afbeelding 16a. RK doopacte Geffen: 1676 15 martij baptizat[us] e[st] Henricus / filius Henrici Peeters et Annae / Henrick[x]; suscep[tores] Huijbert Janssen / et Anna Janssen, cuius no[min]e Haerske / Peeters.
Afbeelding van Hanneke Brok, 8 oktober 2014.

Afbeelding 16b. Acte van ondertrouw, Nederduits Gereformeerd trouwboek Geffen, fol. 3, 10 december 1701:
Den 10 decem[ber] Hendrik Brok oud 26 jaren J.M. van Geffen // wonagtig tot Osch, en[de] Leineken Janssen J.D. van // Geffen oud 25 jaren na drie procl[amatien] getroud.
Afbeelding van Hanneke Brok, 4 april 2014.

Afbeelding 17. Trouwacte, RK trouwboek Geffen 1664-1728, fol. 109, 1 januari 1702:
1702. Coram me L... ...lens // 1 jan. matrimonium contraxeru[nt] Handerick // Handerix Brock et Catharina Janse van Luet // Testes fuerunt Barbara vander Heijden et Griten // Hoebens.
Afbeelding van Hanneke Brok, 4 april 2014.

Afbeelding 18. Doopacte RK doopboek Geffen 9 augustus 1709:
9 augusti, Henricus, filius Henderick Brock et // Chatalijn Janse van Luet coniugum // susc[eptores] Handerick Lamers et Harsken Jans[e].
Afbeelding van Hanneke Brok, 4 april 2014.

5 november 1698
RA Geffen 31, schepenprotocol, BHIC Online pagina 177-179
Nicolaes Hendricx van Griensven, inwoonder / deser heerlijch[eij]t van Geffen, eene huijsinghe, hoff, en / aen geleghen teullandt, gestaen ende geleghen aent / Bergheijnt, groodt ontrent vijff vaetsaet, beneffens / erffenisse van S[ioe]r Krmans de eene zijde, ende de / gemeijne straedt d’ander zijde, streckende van erve / de erffge[naemen] Hendrick Peeter Brock metten eenen eijnde / tot op de erve van Jan Janssen Brock metten anderen / eijnde [...] soo als / het hem van sijne ouders zal[ihe]r is aengecomen / [...] opgedraeghen / aen Jan Aerts van Creijl, meede inwoonder / alhier [...]

20 juli 1706
RA Geffen 31, schepenprotocol, BHIC Online pagina 231-217
[de hele acte is doorgehaald] Interogatorum omme ter in / staentie van ’t officie deser heer / lijckheijdt van Geffen onder sole / meneele eede te vraegen ende / examineeren de persoonen in mergine / deeser gestelt. / [te weten, in de marge pagina 213 links] 1 Willem Gijsbers van Hees / teghenwoordigh scheepen / 2 Meggelt, huijsvrouwe van / Dierck Jansen Verhaaghen oudt / omtrendt 36 jaren / 3 Deponent Rut Jansen van / Dinter out omtrendt 64 jaaren / Den 4 deponendt Atoni Jansen / teghenwordigh scheep[en] deeser / heerlijckheijdt / Den 5 deponnent Adrieaen Florus / out ontrent 31 jaaer / Den 6 deponent Guert Wouters out / ontrent 48 jaaer; alle inwonderen / alhier /
[pagina 213 rechts] 1 / Eerstelijck ofte sij op sater / dagh sijnde den 3 julius laeste / leeden des naerde middaghs van den / S[her]t[ogen] Bosch coomende niet sijn / geweest tot Hintham // [pagina 213 links, in de marge] 1 / Den eersten deponnent, den eerste, / tweede, derde, vierde, vijfde, en sesde / deponent verclaren gesamelijcken / als in den tecktx // [pagina 214 in de marge links] [doorgehaald] Ofte sij daer niet hebben / gesien eenen Aert Willems / van Heest inwoonder alhier / tot Geffen voor het huijs / van eenen Cornieelus van / Libergen inwoonder tot Hintham. / Ofte sij comparante niet / hebben gesien als dat eenen / Hendrick Brock ende Baeste / Jan Paelse, bijde inwoonder / en deeser voors. heerlijckheijt. /
[pagina 214, rechts] 2 / Ofte sij daer niet hebben gesien / eenen Aert Willims van Hees / inwoonder alhier tot Geffen / voor het huijs van eenen / Cornieelis van Liebergen in / woender tot Hintham. / [pagina 214, links in de marge] 2 / Den eersten, tweeden, derde, vierde / vij[f]den en sesde deponnenten verclare[n] / als in den tecktx /
[pagina 214, rechts] 3 / Ofte sij comparante niet / hebben gesien als dat eenen / Hendrick Broeck ende Baste / jaen Paelse, bijde inwoonder / en deeser voors. heerlijckheijd / jeder met een mes in de hant / vieleijnelijck op den voors. Aert / Willims sijn aengevaellen / op het midde van de straedt / daer den voors. Aert Willims // [pagina 215, rechts] van Hees quaem van / Den Bos gaen met eenen korf / op sijnen rugh. / [pagina 214, links in de marge] 3 / Den eersten deponent verclaert van / Baestiaen Pousen gesien te hebben als in / den tecktx en dat den voors. Aert Williems / om viel. / Den twee depoonent verclaert als in / den tecktx. den derden deponnent ad idem / den vierde en sesde deponnent vercla[er]de / deesen aertickle oock waer te weesen //
[pagina 215, rechts] 4 / Ofte sij comparante oock / niet hebben gesien dat den / voors. Aert Willims van Hees / aen sijne handt seer bloeijde en oock / was gesneede door sijnen keel / ende sijnen hoedt en dat sij / oock verscheijde sneede op den / voors. Aert Williems deede die / niet en vatte / [pagina 215, links in de marge] 4 / Den eersten, tweede, derde, vierde / en sesde deponent in den tecktx / vermelt alsoo gesien te hebben /
[pagina 215, rechts] 5 / Ofte sij comparante niet / hebben gesien als dat den voors. / Aert Willims van Hees noch / wiert ontset soo door U.E. / comparante selfs met houten / aldoor die van Hintham met / houten en gavels. / [pagina 215, links in de marge] 5 / Den eerste, tweede deponnente / verclaeren als in den tecktx / den derde deponnent verclaert / te sien te hebben dat eenighe / lieden daer weesen met stocken / daer tusschen beijde liepen en alsoo / beletten dat den selven Art Williems / niet meer gesneden ofte gequets / wiert / den 4 deponneert Antoni Janse ver / claert gesien te hebben dat met stocken / tusschen beijde wierde geloopen omt ge / welt van den voorn. Aert Williems af / te ceeren. /
[pagina 215, rechts] 6 / Ofte sij comparante oock hebb / en gesien dat den voors. Aert / Willims haer daer eenighe gelee / gentheijdt toe heeft gegeven / ofte hem oock eenigs scherp / geweer teghens haer heeft ge / trocken. // [pagina 215, links in de marge en onder] 6 / Den eerst, tweede en derde deponnent / verclaren van neen als in den tecktx / vermelt; / den 4 deponnent verclaert gesien / te hebben dat den voorn. Aert Williems / met een houje in sijn handt hebbende / de voors. persoonen af meende / te ceeren, maer het geenen in deese / tecktx staet vermelt hem geen / reeden heeft hooren geeven; / den 5 en sesde deponnente verclaerde den voors. Aert Williems meede het / geenen voors. geen reedenen hebben hooren geeven. //
[pagina 216, rechts] 7 / Ofte den voors. Hendrick / Brock ende Baestijaen Paelse / doen sij daer niet meer conde uijt / righte bennen gegaen tusschen / het huijs van voors. Lieberge / ende het huijs van de kinderen / Anthonis Maertens op den voet / wegh ofte sij wilde naer huijs / gaen. / [pagina 216, links in de marge] 7 / Den tweede deponent / verclaren als in den tecktx; / den vierde deponnent verclaert / de voors. persoonen gesien te hebben / dat sij toen ginghen door het hecken / van Cornelus van Lieberge op de padt / in den tecktx vermelt; / den vijde deponent Adrieaen Florus / verclaert deselve persoonen op den / padt heeft sien aen coomen vermies / hij voor uijt was op den voors. pad. /
[pagina 216, rechts] 8 / Ofte sij comparante niet / hebben gesien als datter een / jonck persoontie uijt de stat / met een jongetie aen sijn hant / sijnde de kinderen van mons[ieu]r van / Bocxtel woonende in de pasto[r]ij / op de Pensmaerckt tot S[hertogen] Bosch / haer in de wegh teeghen quaem. / [pagina 216, links in de marge] 8 / Den derde deponent verclaert / hier van niet te weeten als gesien / te hebben dat Hendrick de Booij stadt / houder tot Geffen met sijn deghen in de / handt en Cornelus van Liebergen aent / het hecken van hem Lieberghen liepen / doch niet weeten tot wat eijnde als gesin / dat de voors twee cinderen van voors. / S. van Bocxtel daer door het hecken quamen / soogeseght wierde die twee. /
[pagina 216, rechts] 9 / En ofte sij niet hebben gesien / als dat den voors. Broeck ende / Baestiaen Paelse haere messen / weeder uijt trocken en op die / twee aen vielen./ [pagina 216, links in de marge] 9 / Den vijde deponnent Adrieaen Florese / verclaert daer op den voors. paedt / gesien te hebben dat den voorn. Hendrick / Broeck met een houdt in de haent hebben / de teghens de voors. cinderen van / S. van Boxtel seijde gaedt wederom / maer niet gesien dat hij die iets quaets / deden. //
[pagina 216, rechts] 10 / Ofte Corneelis van Libergen / voors. haer met een gavel ende / h[eer] de Booij stadthouder deeser // [pagina 217, rechts] heerelijckheijdt met eenen deegen / de voors. van Bocxtels quaem ont / setten. [pagina 216, links in de marge en onder] 10 / Den tweede deponent verclaert / den staedthouder voors. naer Hendrick / Brock sloegh; / den vijde deponent Adrieaen Florusse / verclaert gesien te hebben dat den voors. Corneelus van Lieberghen hebben / de een cleijn gaeffecen in de handt op den voorn. padt quaem loopen // [pagina 217, links in de marge] en seijde teghens Hendrick Brock / waerom laet ghij die liede niet / gaen en meede hem Hendrick / Broeck op sijn lijf terugh stiedt. /
[pagina 217, rechts] 11 / Ofte sij hebben gehoort ofte gesien / dat voors. jonghman met het / voors. soontie aen sijn handt haer / daer toe eenige reeden hadde gegeven./ [pagina 217, links] Den veijde deponent verclaerde / voors. twee soons[doorgehaald: -ens] van S. van / Boxtel geen de mienste reeden / ofte quade worde hebben hooren / geeven. /
Aldus gedaen en gepaseert / ten overstaen van Adrieaen van Tielborg / presidendt, Mattijs van der Alsvoordt ende / Jan Remmees van Griensven, scheepenen deeser / heerlijck van Geffen, en hebben de deponnenten / het geenen voors. staedt met sol[doorgehaald: -eelede #neel#] -meneelen / eeden beckrachtigh soo als voors. waer en warachtigt / te weesen en hebben de voors. president en scheep / en der proticoleeren menute deeses behoorlijck get / eijkendt desen den twentighste julius seventien hon / dert en ses. / [geen handtekeningen]

24 februari 1710
RA Geffen 31, schepenprotocol, BHIC Online pagina 258-259
Eene camp groeslandt met den houdt / was, groot drie m[e]r[gen] ofte soo groot ende / cleijn den selven gelegen leijdt op de / Beexe Hoeve binnen dese heerlijckheijdt / Geffen waer naest gelandt ende ge / legen leijdt oostwaerts den Heijligen / Geest tot Shertogenbosch, suijdtwaerts / den dranckput, westwaerts Floris / IJanse van Ude, noortwaerts / de erfgenamen van Jan Gijsbers / van Luedt ende al die [doorgehaald: al] daer om / geregtight ende gelegen sijn, naer // dat was gebleken dat het reght van / den veertighsten penninck behoorelijck was / betaelt heeft Henderik Henderiks Brock in / geseten alhier #bij mangeling wettelijck# gevest ende opgedragen aen / Willim Adriaens van Creijl, mede inge / seten alhier om het selve landt wute / lijck en erffelijck te besitten ende / te behouden vrij van alle cvommeren uijt / gescheijden lants en dorps lasten, schouwen / en servittuijten van outs reght daer / op staende ende gehoorende, gelovende / hij vercoper en vester dit vesten en opdra / gen voor goet, vast en van waerden / te sullen af doen allis op verbant / van sijn persoon en goederen nu hebben / de ende hier naer vercrijgende aldus / gedaen ende gepasseert ten overstaen / van Gooris van Tilborg, president, ende / Peter Brock, schepen deser heerlijckheijt / Geffen desen vier en twintighsten feb[ruari] / seventien hondert en tien die de protocolaire / menute deser behoorelijck hebben geteijkent / Gooris van Tilburch / Peter Brock ( de Booij secretaris / [in de marge] tauxaet 275 / 40 pen[ninck] 6-17-8 / 10 [...] 0-13-12 / Su[mma] 7-11-4 / volgens quitantie / van dato den 18 feb[ruario] 1710 / uijtgemaekt aenstonts

24 februari 1710
RA Geffen 31, schepenprotocol, BHIC Online pagina 260-261
Twee mergen groeslandt liggende / op den Oostenacker binnen dese heerelijc / heijt Geffen waer naest gelandt leijd / van de eene sijde het convent van ’t Coue / water en van de ander sijde de kerk van / Geffen, strekende met eenen eijnde / oostwaerts op de Heijligen Geeststeegh / ende met den anderen eijnde op erve / van de heer Hoorenbeek, naer dat / al voorens was gebleken dat het geregt / van den 40 penninck was betaelt heeft / Willem Aderiaens van Creijl, inge / seten alhier bij mangelinge [doorgehaald: heeft] / gevest en op gedragen voor[schreve] twee / m[ergen] ten behoeve en aen Henderik / Henderickse Brock om deselve bij voors[schreve] / Brock die luwelijck en erffelijck [doorgehaald: te / behouden ende] te besitten ende te / behouden vrij van alle comeren uijt / gescheijde alle ordinaere en extraordi / naere dorpslasten, schouwen en servi / tuijten van outs regts daer op staende / ende gehoorende, beloovende hij vol ..regt / het voors[chreve] vesten en opdragen voor goet / vast en van waerden te sullen houden / ende doen houden ende alle calangie / ende aentael anders als voors[chreve] daer // in sijnde of comende te sullen af doen / allis op verbant als naer regten aldus / gedaen ende gepasseert ten overstaen / van Goores van Tilborg, president ende / Peter Brock, schepen der heerlijckheijdt Geffen / die de protocolaire menute deser behoorlijck / hebben geteijkent desen vier en twintigsten / feb[ruari] seventien hondert en tien. / Gooris van Tilburg / Peter Brock / de Booij, secretaris / [In de marge] tauxaet 30-0-0 / 40 pen[ning] 0-15-0 / 10 verp[onding] 0-1-8 / su[mma] 0-16-8 / volgens qui /tantie van dato den 18 feb[ruario] 1710 uijtgemaekt aenstonts

29 april 1715
RA Geffen 31, schepenprotocol, BHIC Online pagina 373-376
[Regest van BHIC Online] Een huijsingen met een lop lant gelegen aent bergeijnt, belendingen: oost Jan Remme Crinsven tot Berchem; zuid den breden wegh; west Hendrik Brock met meer andere; noord de gemeijne berghstraet; item de helft van 2 stucken opden tuet groot voor de helft 25 roijen, belendingen: oost Hend: Brock; zuid erfgenamen van Peter Koninghs; west Hend. Brock; noord den breeden wegh; [...] heeft Willem Hend: van Leent opgedragen aen Antonis Hendricks van Leent ingeseten van Geffen. Belast met eene halve sack rogge gaende uijt het voorn. huijs en hof in eenen meerderen pagt van 2 mudde rogge aen het cantoor vande heer Tengenagel [...]

15 juli 1715
RA Geffen 31, schepenprotocol, BHIC Online pagina 384-389
[Regest van BHIC Online] Eene huijsinge met 41+1/2 lopen aengelege lant, belendingen: oost Gijsbert Jan Clase; zuid de gemeijne bergstraet; west Aert Aert Rembouts; noord de heer advocaete Hoorenbeeck; item eenen camp teulant ordinaer genoempt den breem camp groot 1 loop, belendingen: oost Hend: Brock; zuid Jan Rembouts van Grinsven; west en noord Aert Andries Olislager tot Vechel; [...] hebben Antonis Janse, Dirck Hend: Willems als in huwelijck hebbende Marike Jansen, Jenecke Janse, Dirck Jacops van Vlijmen als vader van Jacop sijn onmondig cint verweckt bij Claeske Janse, alle kinderen ende erfgenamen van Jan Antonis Hensen; opgedragen aen Gijsbert Janse van Leent [...]

24 april 1776
RA Nuland 58 (Allerhande Acten 1775-1777, folio 44)
[Transciprite/regest van BHIC ONline] Compareert Hendrien Brok, huisvrouw van Jan Hermens, [dochter van XI-a Henricus Henrick (/Herrick) Brock] die ca. 60 jaar wonende te Osch, verklaart Op verzoek van RA wierdsma, dat zij 36 a 37 jaar geleden op aansoek van Gerardus van Weert tans wonend alhier verscheijde malen met hem, vleselijk te hebben geconverseert, zodanig dat zij daardoor door hem beswangert is geworden, terwijl van Weert op het punt stond te trouwen, en Hendrien genoodzaakt was dat huwelijk tegen te spreken, en zijn huwelijksafkondiging te stuijten. Waarna van Weert voor de regering van Nuland verklaarde nooit vleselijk geconverseert te hebben met Hendrien. Daarna kreeg van Weert de zgn kinderpokjens en daardoor doodelijk ziek is geworden, zodanig dat hij pastoor Pennings bij zich liet roepen en vertelde de eerdere eed valselijk te hebben gesworen, en verklaarde vader van het gebaarde kind te zijn, en vroeg de pastoor bij Hendrien om vergeving te vragen, dat hij het kind soude kleeden en verders een present van een paar silvere gespen zoude geven als zij die valse eed wilde vergeven. Hendrien had het er moeilijk mee, maar op aandrang van de pastoor die zei “ hij sal er niet van opkomen, wat kan het uw dan helpen, en er dan geen saligheijt voor hem was. Daarop vergaf Hendrien hem.
Handtekeningen: Hendrien Brock, Jan van gogh, loco officier, Adriaan Hanegraaf, Klaas Swanenberg, JA Esser.


XI-b Paelis Jacob Brock / Zoon van X-c Jacob Peter Brock
Geboren te Geffen, RK gedoopt te Geffen 5 juni 1687 [doopgetuigen Henricus Janssen en Joanna Paulissen], overleden te Geffen 19 december 1740, voor schepenen getrouwd te Nuland 14 december 1721, RK getrouwd te Geffen 14 december 1721 met Joostje (/Jeustjen /Geustjen) Peeters (Compeers), begraven te Geffen 9 september 1746. [NB in de huwelijksacte voor schepenen wordt hij Peter Jacob Brock genoemd, waarschijnlijk een verschrijving; in de huwelijksacte voor de kerk in Geffen wordt hij Paelis Jacobs genoemd]. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Paulus Brock, volgt XII-b
 2. Anna Maria Brock, gedoopt te Geffen 21 november 1725.
 3. Alegunda Brock, gedoopt te Geffen 18 december 1726.
 4. Peternella (/Petronel) Paals Brock, gedoopt te Geffen 19 juni 1730, overleden te Geffen 23 maart 1808 en begraven te Geffen 26 maart 1808, getrouwd te Geffen 2 augustus 1767 met Arnoldus Rovers. Uit dit huwelijk: Judocus (/Joost Aart) Rovers, gedoopt te Geffen 25 februari 1770, overleden te Geffen 20 juli 1816, getrouwd te Geffen 16 december 1792 met Maria Elisabeth Vos, gedoopt te Nuland 16 augustus 1762, overleden te Geffen 8 april 1829, dochter van Wouter Vos en Joanna Joannis Paulissen. Piternel Paulus Brok komt 18 juli 1767 vanuit Geffen in Oss wonen.
 5. Cornelius Brock, gedoopt te Geffen 6 september 1731.
 6. Henrica Brock, gedoopt te Geffen 20 januari 1733.
 7. Peeter Paals Brock, volgt XII-c
 8. Cornelius Brock, gedoopt te Geffen 18 juni 1735.
 9. Cornelius Brock, gedoopt te Geffen 13 oktober 1736.
 10. Cornelius Brock, gedoopt te Geffen 4 september 1738.
 11. Joannes Brock, gedoopt te Geffen 16 december 1739.

26 oktober en 9 november 1740
RA Nuland 51 (Allerhande Acten 1736-1743, folio 170)
Condities waaronder de kinderen van Peter Willem Peters openbaar willen verkopen een perceel met spienhoutwas daaraan gehorende te Nuland aan de Loonse straat in erven van Gijsbert Welle Ruijs, groot ca. 2 lopens en 2 roeijen, hoogsel in herberg hei en weisight, ingezet Willem Aenhuijs, drossaert van Nuland, 174 gulden, nog 10 slagen.
Handtekeningen: Willem Compers, Merck Poulus Brock, merk Willem Bordonck, W Aenhuijs, Johannes Roefs, Jan Wolfs, Hendrik van der Ven, Gerit van Gogh

7 december 1740
Schepenbanken Nuland RA 23, pagina 177, 178 en 179
In de marge: Coop[penningen] 184-0-0 / 40e pen[ning] 4-12-0 / quijtaitie / gebleken / betailt te / sijn den 1 december / 1740 geteekent A. Versfelt
Willem Compeer, Poulis Brok, als / in huwelijk hebbende Joostje / Compeer, inwoonders te Geffen / Johannes Roes in huwelijk hebben / de Ariaentje Compeer, inwoonder / te Veggel, en Willem Boerdonck / als in huwelijk hebbende Peternel / Compeer, inwoonders te Nulandt / een perceel teullandt, groot / twee lopens en twee roeden of / soo groot en klijn het selve / onder dese heerlijkheijt Nulandt / gelegen leijt ter plaatse gen[aam]t / in de Loonse straat, suijt jonker / Lemming, westw[ae]rs Gijsbert Ruijs, noort / dewed[uw]e van #Peter van# Croij oostwaers / haar opdraegeren, aengekomen / van henne ouders en vrouwen / ouders soo sij verklaerden, hebben // hebben [!] sij mits desen wettelijk / en erffelijk verkogt, opgedraeg[en] / en overgegeven de heer Willem / Aenhuis, drossardt deser / heerlijkheijt te samen met / alle de briefen vant / voors. [...] Handtekeningen: Willem Compers / Dit is het merk + van Poulus Brock, niet anders te / connen schrijven, Johanes Roess / Dit is het merck + van Willem Bordonck, verklart / niet anders te connen schrijven / Jan Wolfs, Hendrick van der Ven / Gerit van Gogh.

21 maart 1770
Schepenbanken Geffen RA 65, BHIC Online pagina 302 en verder
Wij Luijcas van Creij en / Leendert Compeers / schepenen der heerlijkheid Geffen / tuijgen en certificeeren bij desen dat / voor ons gecompareert is Hendrik / Soetens, vorster en geregtsbode deser / heerlijkheid, den welken verklaarden / uijt kragte van authorisatie van / monsieur J. Morsmans, collecteur / der verpondingen en bede over / dese heerlijkheid Geffen voors. / over de jaren 1767 en 1768, wesende / deselve authorisatie van dato den / 12 maart 1770, aan ons gebleken / na voorgaande gedane #behoorlijke# solemni / teiten te nemen in arrest en / te stellen in handen van de / hooge overigheid, [...] / [...] den vaste en onroerende goede / ren staande ten name van Peter / nel Paulus Brok, omme daar / aan te verhalen de veragterde / verponding en beden over den jare / 1768 ter somme van f. 4:10:0 / item #over# het haar 1767 ter / somme van f. 4:10:0 / s[umm]a f. 9:0:0 [...] / Alles met de kosten hier omme / gedaan en nog te doen ver / soekende hier van acte in / debita forma. / Actum Geffen desen een en twin / tigsten maart 1700 en seven / tigh. / Ondertekend door H. Soetens / Luijcas van Creij / Lendert Compers en de secretaris

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 en 15 april 2014 en 26 maart 3n 26 september 2015.XII-a Henricus Henrick Brock / Zoon van XI-a Henricus Henrick Brock
RK Gedoopt te Geffen 9 augustus 1709, overleden te Nuland 18 januari 1787, voor de eerste keer getrouwd te Geffen 19 november 1741 met Jenne Marie (/Nimie) Gijsberts Westerlaecken (/Westerlaken), begraven te Geffen 30 september 1749. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Brock, gedoopt te Geffen 26 september 1742.
 2. Catharina Brock, gedoopt te Geffen 16 maart 1744.
 3. Theodora alias Dirske Brock, gedoopt te Geffen 26 november 1745.
 4. Gijsbert(us) Henricus Brock, volgt XIII-a
 5. Een kind van Hendrick Brock, begraven te Geffen 22 februari 1747.
 6. Een kind van Hend[rick] Brock, begraven te Geffen 7 maart 1747.
 7. Een kind van Hendrick Brock, begraven te Geffen 22 maart 1747.
 8. Catharina Brock, gedoopt te Geffen 23 september 1748, overleden te Nuland 14 juli 1809.
 9. Een kind van Herrick Brock, begraven te Geffen 27 september 1749.
Tweede keer getrouwd te Geffen 25 januari 1750 met Diris Janse Verbakel (/van Bakel), misschien RK gedoopt te Nuland 17 december 1716 als Theodora, dochter van Joannes Peters en Maria Jan Jacobs Bosch [RK doopboek Nuland 1696-1719, fol. 41r], begraven te Nuland 16 april 1774 (Den 16 dito de vrouw van Hendrik Brok beg[raven] gen[aamd] Ders; de man en een zoon leeft nog; Kosterbegraafregister 1774-1805). Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria Brock, gedoopt te Nuland 7 augustus 1751.
 2. Joannes Henricus (/Jan) Brock, volgt XIII-b
 3. Henricus (/Hendrik) Bro(c)k, gedoopt te Nuland 2 september 1755, begraven te Nuland 22 mei 1758.
 4. Petrus Brock, gedoopt te Nuland 16 december 1756, overleden te Nuland 8 maart 1757.
 5. Simon Brock, gedoopt te Nuland 12 maart 1761, overleden te Nuland 14 maart 1761.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014 en 26 september 2015

Afbeelding 19. Kopie uit het Nederduits Gereformeerd begraafboek Geffen en Nuland 1749:
Beta[aald]; den 27 september is begraven een // kind van Herrick Brock //
Bet[aald]; den 30 september is begraven Hendrick Brock sijn vrouw woont // aant Berg Eijnt.
Afbeelding van Hanneke Brok, 4 april 2014.

14 april 1766
RA Nuland 55 (Allerhande Acten 1764-1767, folio 229)
Voorwaarden voor de openbare verpachting van Juffr Maria van Heesch van enige hooilanden en een perceel teulland, (1) perceel teulland onder Nuland genaamd den LegenHoff gepacht door Francis de Haan voor 18-10-0, 4 slagen idem, 1-0-0, 2 slagen Dirk van Vugt 0-10-0, 20 slagen Hendrik Brok, borgen Dirk van Vugt, Antonie Hanegraaf; (2) 11 hont hooiland neffens de kerkdijck genaamd Bakkerscamp, gepacht door Jan jansen van Helvert op 26-10-0, 3 slagen 0-15-0, borg Dirk van Nuland en Antonie Hanegraaf; (3) 1/2 mergen weiland zijnde de Langencamp gepacht door Adriaan van Creij op 4-6-0, 3 slagen 0-15-0, borg Jacobus en Adriaan van Creij; (4) 2 mergen hooiland in den langencamp gemeen met de erfgenamen Teuntje Peters Aent Hoog, door Antonie van Nuland 22-6-0, 2 salegn 0-10-0, borgen Dirk en Hendrik van Nuland; (5) 14 hont hooiland in de gemeene Hoeve, door Hendrik Brok op 27-18-0, 25 slagen, borgen als voor; (6) 1/2 van 5 mergen hooiland in de korte hoeve door Hendrik van Nuland, 26-2-0, slagen 0-10-0, borgen Dirk van Nuland, Gijsbert van Houtem; (7) 7 hont hooiland opt Agterste Nuland, in den afgegraven Camp, door Dirk van Vugt 11-0-0, 1 slag 0-5-0, borg Antonie Hanegraaf en Hendrik Brok; (8) 2 mergen hooiland aldaar door Dirk van Vugt op 22-0-0, 1 slag 0-5-0, borg als voor; (9) 3,5 mergen voor en midden opt Nuland door Wouter van Sleuwen, voor 41-4-0, 4 slagen 1-0-0, 2 slagen 0-10-0, borg Welle van de Ven en Hendrik van Nuland; (10) onder Rosmalen 2 mergen hooiland neven de kerkdijk, door Antonie van Nuland 16-15-0, 2 slagen 0-10-0, borg als voor; (11) 10 hont hooi of weiland neven de kerkdijk, genaamd de Spellenmaker door Dirk van Nuland, 15-0-0, 4 slagen 1-0-0, borgen Hendrik van Nuland en Gijsbert van Houtum; (12) 4 hont hooiland in een meerdere camp genaamd den ingebieder, door Gijsbert van Houtem op 5-6-0, 1 slag 0-5-0, borg Dirk en Hendrik van Nuland
Handtekeningen: RA Wierdsma, Gerit van Gogh, merk Jan SpieringsJ Quirijns, secr.


XII-b Jacob Paulus (/Pauwlse) Brock (/Brok /Broks) / Zoon van XI-b Paelis Jacob Brock
RK Gedoopt te Geffen 25 februari 1723 (als Jacobus, filius Paelis Jacobs et Jeustje Peters), overleden te Geffen 31 december 1794, voor de eerste keer getrouwd voor schepenen te Heesch 1 juni 1749 (ondertrouw te Heesch 17 mei 1749) met Anneke(n) Jans(s)en Broeksteeg, geboren te Heesch ca. 1729, begraven te Geffen 4 april 1752 (Anneke Jacop Paals, NG Begraafboek; Anneken Paelis Brock, RK Doodboek). Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Brock, gedoopt te Geffen 23 maart 1751 [RK Doopboek pagina 61: 23 martii [1751 baptizatus est] Paulus, filius Jacob Brock et Anneke Janssen Brock- [doorgehaald: stellegde] stegen, conjugum, susc[eptores] Willem Compeers et Joanna Jacobs van der Donck]. Op dezelfde dag wordt te Heesch een kind gedoopt (naam onleesbaar: ...lus), waarschijnlijk een jongetje, van Jacobus Brock en Anna Broec... (naam onleesbaar), dus op 23 maart 1751. [RK doopboek 1664-1750, fol. 183v]. Achter Jacobus Brock staat waarschijnlijk [ex Ge]ffen. Het zal hier wel om dezelfde Paulus Brock gaan; moeder uit Heesch, vader uit Geffen ...
Tweede keer getrouwd met Joanna (/Jenneke /Jennemie /Jen) Theodorus Langens, RK gedoopt te Heesch 25 april 1726, begraven te Geffen 15 oktober 1800, dochter van Theodorus Jansen (Langens) en Catharina Peters. Uit dit huwelijk:
 1. Theodorus (/Dirk) Brock, gedoopt te Geffen 4 februari 1756, ongehuwd overleden te Geffen 18 oktober 1794.
 2. Judocus (/Joost) Brock, volgt XIII-c
 3. Anna Maria (/Annemie) Brock (/Brok), gedoopt te Geffen 10 mei 1761, overleden te Geffen 20 december 1837, getrouwd te Geffen 7 juli 1782 met Petrus (/Peter) Hendrik Aerts (/van den Broek), gedoopt te Geffen 7 september 1751, overleden te Geffen 5 september 1808.

7 februari 1753
RA Heesch 99 Schepenprotocollen
BHIC Online pagina 505-507
Compareerde voor scheepe- / nen deses dorps van / Heesch ondergenoemt Jan / van Nouhuijs, deurwaerder / van haer edele mogende / de heeren raeden van / staeten der vereenigde Neder- / landen denwelken verclaer- / de uijt cragte van autho- / risatie van Wouter van / Wolfsbergen, aennemer / van de verponding over desen / dorpe van Heesch over den / jaere 1750 in arrest te neemen / en in handen van de hooge / overigheijt te stellen alle / de vaste en onroerende goede- / ren van en staende ten / naeme van de naer te / noemen persoonen omme / daer aen te verhaelen soda- / nige somme van penningen / als aen eijder sijnen naem / staat uijtgedrukt wegens / veragterde verponding aen / gemelden collecteur over / voors. jaere verschult mette / costen hier omme gedaen / en nog te doen / ten naeme van [...] Jacob Poulus Brok / tot Geffen rest f. 4:9:6 [...] Getuijgen waeren hier / over de ondergeteekende // scheepenen van Heesch / heeden den sevenden fe- / bruarij seventien hondert / drie en vijftigh / Joost van den Engh / Jan van Bakel / Roelof Ruijs / Lindert van den Aecker / Francis van de Camp/ J. v. Nouhuijs / Mij present / L. v. Nieuwenhuijsen, secretaris

18 mei 1753
RA Heesch 100 Schepenprotocollen
BHIC Online pagina 1-3
Compareerde voor schee- / penen deses dorps en ding- / banke van [doorgehaald: Berchem] Heesch / ondergenoemt, Johan van / Nouhuijs, deurwaarder van / edele mogende de heeren / raeden van staeten der / vereenigde Nederlanden / denwelken verclaarde uijt / cragte van authorisatie / van Wouter van Wolfs- / bergen, collecteur van / de verponding en beeden / over desen dorpe van / Heesch over den jaere / 1750 in arrest te nemen / en in handen van de / hooge overigheijt te stellen / alle de vaste en onroeren- / de goederen van de naer / te noemen persoonen / omme daar aan te / verhaelen sodanige somme / als aen ieder sijnen naam / staat uijtgedrukt wegens / veragterde verponding en / beede over den jaere 1750 / aen gemelden collecteur / verschult en ten / agteren / mette costen daar omme / gedaen en nog te doen / ten naeme van [...] Jacob / Paulus Brok tot Geffen rest f. 4:9:6 [...] Getuijgen waeren hier / over Joost van den Engh / en Pieter Timmermans / scheepenen van Heesch / heeden den agtienden / meij seventien hondert / drie en vijftigh / J. v. Nouhuijs / Joost van den Engh / Peeter Timmermans / Mij present / L. v. Nieuwenhuijsen, secretaris

13 juni 1754
RA Heesch 100 Schepenprotocollen
BHIC Online pagina 176 en verder
Compareerde voor schepenen deses dorps en / dingbanke van Heesch ondergenoemt, Jan van / Nouhuijs, deurwaarder van haar ed. mogende / de heeren raden van state der veren[igde] Nederlanden / dewelke verklaarde uijt cragte van authori- / satie van Jan Hendrik Mooren, collecteur der / verponding en beeden over desen dorpe van Heesch / over den jaare 1751 in arrest te neemen en in / handen van de hoog overigheijd te stellen alle / de vaste en onroerende goederen van en staan- / de ten naame van de naar te noemene persoo- / nen, omme daar aan te verhaalen sodanige som- / men als aan eijder sijnen naam staat uijtgedrukt / wegens restanten verponding en beede over gemelde / jaare aan voors. collecteur verschult en ten / agteren, mette costen hier omme gedaan en / nog te doen [...] Jacob Paulus Brok tot Geffen f. 4:8:14 [...] Aldus gedaan en gepasseert binnen / Heesch ter presentie en overstaan // van Joost van den Eng, Peter Timmer- / mans en Jan van Baakel, scheepenen / van Heesch, heeden den dartienden / junij seeventien hondert vier en vijftig / Jan van Nouhuijs / Joost van den Engh / Peeter Timmermans / Jan van Bakel / Mij present / L. v. Nieuwenhuijsen, secretaris

10 oktober 1770
RA Heesch 103 Schepenprotocollen
BHIC Online pagina 132-134
Compareerde voor scheepenen van / Heesch ondergenoemt d’heer Jan van / Nauhuijs, ’s lands deurwaarder van / haar ed. mogende #de heeren raaden van staten# [doorgehaald: als geauthoriseerde / van Johan Alleger] de welke ver- / klaard uijt kragte en magte van / authorisatie van d’heer Johan / Alleger, collecteur der verpondinge / en beeden over deesen dorpen / van Heesch, zijnde bij ons gesien / en vertoont over den jaaren [doorgehaald: 1767 / en] 1768 en de resteerende jaaren / naar voorgaande solemnitijten / hier toe gerequireert te neemen in / arrest en te stellen in handen / van de hooge overigheid alle de / vaste en onroerende goederen van / en staande ten naemen van / [...] Jacob / Paulus Brok omme / daar aan te verhaalen / de veragterde verpondinge / en beede van den jaaren / 1768 ter somma van f. 2.18:6 / item van den 1767 ter somme / van f. 2.18.6 [...] Alles met de costen hieromme / gedaan en nog te doen en zal // hier van uijtgemaakt worden acte / in forma. Actum Heesch heeden / den tiende october 1700 seeventig / voor en ten overstaan van Jan / Waterlaat, president locoofficier, / Christiaan Godschalxs en Cornelis / van Rooij, scheepenen. / J. v. Nauhuijs / C. Godschalxs / Jan Waterlaat / Cornelis van Rooij / Mij present / J. G. Lindebergh, secretaris

10 april 1789
RA Nuland 38 (Elders verleende akten 1787-1798, folio 24)
[regst van BHIC online] kapitaal 650-0-0, 40e penn 16-5-0. Gerrit de Haas, wonend te Nuland, en als borgen Paulus van Grinsven en Jacob Brok beide wonend te Nuland, compareerden op 31 maart 1789 voor Notaris Johan van Bruggen alhier en hebben een schuld aan Heer Elso Nannes een som van 650-0-0 a 4 procent. Den Bosch 7 april 1789, tekent WC Ackersdijk. Registratie Nuland.
Handtekeningen: tekent RA Wierdsma, Klaas Swanenbergh JA Esser.

9 juni 1798
RA Heesch 110 Schepenprotocollen
BHIC Online pagina 54-57
Compareerde voor de naar te meldene / scheepenen van Heesch Francis Langens / woonende alhier, wel een ongemak / aan zijn been hebbende dog anders gezond / en zijn zinne, verstand en memorie volkoomen / magtig en gebruikende zoo als ons scheepenen / en secretaris bij ’t passeeren deeses is geblee- / ken, welke verklaarde niet gaaren van / deeze weereld te zullen scheiden zonder / alvoorens deeze naarvolgende testamentaire / dispositie te hebben gemaakt / waarom hij alvoorens doot en te niet / doet alle voorgaande testamenten, codi- / cillen, donatien mortis causa of eeniger / hande actens van maa....gen niet wil- / lende dat de zelve eeige kragt hoe ge- / naamt sorteeren. / Koomene alzoo tot dispositie zoo verklaart / hij testateur aan te stellen tot erfgenamen in / 3 #morgen en# 1/2 hond hooij of wijland geleegen onder Littoijen / in zijn bekende ringgenooten / Item in eenen mergen hooij of weijland ge- / leegen in ’t Oijer Broek onder Oss, meede / geleegen in zijn bekene ringgenooten, de / persoonen Annemie Jacob Brok, Dirk Neelis / Langen, Maria Neelis Langens, Petronella Neelis / Langens, Katrina Neelis Langens, Tonie Neelis / Langens, Johannes Neelis Langens, Piet Steeven / Langens, Andries Steeven Langens, Jan Steeven Lan- / gens, Katrina Steeven Langens, Dirk Jan de / Haas, Geertruid Jan de Haas, Johannes Jacob van / Venrooij en Katrina Jacob van Venrooij, alle gesaa- / mentlijk hooft voor hooft en bij voor overlijden van een #der evengenoemde personen zullen des overledens kind of kinderen in hun plaats treden bij representatie# / In alle zijne overige goederen zoo vaste, onroe- / rende als roerende, gereed en ongereed, actien, / crediten en inschulden, hoe genaamt en van // welke natuur of alloij de #zelve# zouden moogen wee- / zen en welke hij testateur met ter dood / zal koomem na te laaten, verklaart hij tes- / tateur tot erfgenaam te institueeren zijnen / broer Peeter Langens, mits en onder expresse / conditie dat gem[elde] Peeter Langens zal ge- / houden weezen alle zijne schulden te betaa- / len, als meede hem testateur op eene orden- / telijke wijs ter aarde te bestellen, de uitvaart / te houden en doen houden na behooren en / verders ’t geene noodig is alles ten zijne / ...iere kosten en lasten. En zal hij Peeter / Langens meede gehouden weezen aan Jenne- / mie Langens, weed[uwe] Jacob Poulus Broks zoo / lang zij leeft jaarlijks tot haar onderhout / uit te rijken tien gulden en aan Berbera / Langens jaarlijks meede tot haar onder- / hout vijftig gulden, ten zij zij Berbera / mogt goed vinden haar bij gem[elde] Peeter / Langens te begeeven in huis als wanneer / Peeter Langens haar tot haar doot toe / in huis zal moeten neemen en behoorlijk / te behandelen, geevende haar na behooren / onderhout en oppassing in ziekte en gezond- / heid, [...] Aldus gedaan en gepassert in Heesch / heeden den neegende junij 1700 aget en / neegentig, ten overstaan van Rut van / Erp en Joost Ploegmaakers, scheepenen / Dit merk + steld Francis Langens ver- / klaart niet te kunnen schrijven, testis / J. v. Breugel van Bronckhorst / R. v. Erp / J. Ploegmakers / In kennisse van mij / J. H. v. Breugel van Bronckhorst, secretaris

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 en 22 april 2014, 26 september 2015, 13 maart 2016.


XII-c Peeter Paulus Brock / Zoon van XI-b Paelis Jacob Brock
Gedoopt te Geffen 5 april 1734, overleden te Oss 22 november 1779, getrouwd te Oss 29 juli 1764 met Johanna Klaassen (/Klaas Cornelisse), overleden te Oss 3 februari 1804. (Op 30 november 1794 hertrouwt Johanna Klaassen, te Oss, met Jochem van Vucht, RK gedoopt te Oss 17 oktober 1753, zoon van Joannes Rutte van Vucht en Jantje Jochems, weduwnaar van Maria van Buul.) Uit dit huwelijk:

 1. Poulus Brock, gedoopt te Oss 30 november 1765.
 2. Joanna Maria Brock, gedoopt te Oss 5 februari 1768.
 3. Judocus Brock, gedoopt te Oss 9 februari 1770.
 4. Nicolaus (/Claas) Brock, gedoopt te Oss 15 januari 1773, overleden te Oss 4 december 1773.
 5. Antonia (/Anthonetta) Brock(x), gedoopt te Oss 18 oktober 1774, getrouwd te Oss 16 januari 1817 met Gerardus Verhoeven, gedoopt te Oss 7 september 1765, zoon van Jacobus Verhoeven en Willemijn van Herpen. Op 30 augustus 1798 werd Petrus Brox, een kind van Net van Vugt geboren, hetwelk 30 oktober 1798 te Oss overlijdt. Antonetta wordt waarschijnlijk naar haar stiefvader van Vugt genoemd.
 6. Cleus, kind van Peeter Brok, begraven te Oss 16 april 1782 (NG Begraafboek).

Peeter Paulus Brok vestigt zich vanuit Geffen in Oss op 18 juli 1764.

Groen: Aanvullingen van Hanneke Brok, 26 september 2015.XIII-a Gijsbertus Henricus Brock / Zoon van XII-a Henricus Henrick Brock
Gedoopt te Geffen 23 januari 1747, overleden te Nuland 2 juni 1788, getrouwd te Nuland 19 februari 1786 met Adriana Lamers Verhoeven, RK gedoopt te Berlicum 17 juni 1757, overleden te Berlicum 16 november 1817, dochter van Lambertus (/Lambert) Henrici Verhoeven en Petronilla Adriani van Helvoort. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes (/Jan) Brock, volgt XIV-a
 2. Lambertus Brock, gedoopt te Nuland 27 juni 1787.

Adriana Verhoeven woont in 1816 in Berlicum. Na overlijden van Gijsbertus Henricus Brock was zij eerst RK hertrouwd te Nuland 30 september 1792 met Joannes Jan Goerts (/Goaerts /Goijarts /Gooijers /Goierts /Goijaerts) en daarna RK hertrouwd te Schijndel 20 februari 1803 met Arnoldus Vervoort. September 1804 verhuist zij met haar kinderen naar Berlicum.

25 september 1804
RA Nuland 65 (Allerhande Acten 1803-1806, blz 122)
Borgbrief voor Jan Gijsbert Brok en Ardien Johannes Gooijers te Nuland uitgegeven waarin verklaard wordt dat beiden te Nuland uit wettige ouders geboren zijn zijn en waaruit blijkt dat zij voornemens zijn naar Berlicum te verhuizen.
http://beeldbank.bhic.nl/index2.php?Itemid=11&option=com_genealogie&task=register_bron&id=45631&entiteit=register&persoon_id=&cp=122&pp=123

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014


XIII-b Joannes Henricus (/Jan) Brock (/Brok) / Zoon van XII-a Henricus Henrick Brock
Gedoopt te Nuland 24 februari 1753, overleden te Nuland 1 september 1813, getrouwd te Nuland 11 mei 1777 met Wilhelma (/Wilhelmina /Mijntje) Franciscus Wijgergans, RK gedoopt te Nuland 7 mei 1753, overleden te Nuland 14 januari 1843, dochter van Francis (/Franciscus Lamberti) Wijgergans en van Christina Joannes Henricx. Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Brock, gedoopt te Nuland 8 mei 1778, overleden te Geffen 14 december 1855, getrouwd te Nuland 30 oktober 1825 met Antonie Timmers, gedoopt te Nuland 17 december 1772, overleden te Nuland 17 december 1834, weduwnaar van Gerardina (Peeters) van de Ven, zoon van Willem (/Wilhelmus Joannes) Timmers en Johanna (/Joanna Antoni) Kroon.
 2. Franciscus Brock, volgt XIV-b
 3. Adrianus (/Adriaan) Brock, volgt XIV-c
 4. Christina Brock, gedoopt te Nuland 10 juli 1785.
 5. Henrica (/Hendrina) Brock, gedoopt te Nuland 12 augustus 1787, overleden te Geffen 12 augustus 1864, getrouwd te Nuland 29 november 1813 met Johannes Glaudemans (/Gloudemans), gedoopt te Nuland 30 oktober 1786, overleden te Geffen 19 mei 1839, zoon van Martinus Glaudemans (/Gloudemans) en Adriana Gevers.
 6. Gijsbert(us) Brock, volgt XIV-d
 7. Christianus Brock, gedoopt te Nuland 8 februari 1793, overleden te Nuland 14 november 1801.

27 oktober 1778
Schepenbanken Nuland RA 26, pagina 223
71. koop 497-10-0, lasten 156-5-0, 40e penn 16-6-14
Jacob Hanegraaf, wonend te Nuland, huis en aangelegen land, groot 7 lopens en 15 roeden, aan de Wolfsdijk, oost Dielis van Nuland, west Wouter van Berchem, zuid en noord de straat, aangekomen bij koop van Jan Hanegraaf, c.s. en QQ, volgens schepenbrief dd 4 november 1775 te Nuland, nu overgedragen aan Jan Brok, wonend Nuland, te vergelden een zak rog aan het Geefhuijs te Den Bosch, in een meerdere pacht van 4,5 zak. Tekenen: Jacob Hanegraaf, Jan Brok, Klaas Swanenberg, Jan van Gogh, JA Esser.

30 oktober 1778
Schepenbanken Nuland RA 26, pagina 226
72. kapitaal 500-0-0, 40e penn 12-10-0
Op 27 oktober 1778 verscheen voor notaris Johan van Bruggen Jan Brock als principaal en als borgen: Adriaan Weijgergancx, Jan van Bakel, wonend te Nuland, wegens een schuld van 500-0-0 a 3,5%, aan Bartholomei Dirk van Hooff, coopman in wijnen, te Den Bosch. Tekenen: Adriaan Boll, klerk te Nuland, Jan van Gogh, Adriaan Hanegraaf, JA ESser

14 november 1778
Schepenbanken Heesch RA 26, pagina 107-110
37. Jan Brock wonende te Nuland bekent schuldig te zijn aan Bartholomi Dirk van Hooft, koopman in wijn te ’s Hertogenbosch de som van 500 gulden. Adriaan Wijgergank en Jan van Bakel allen wonende te Nuland stellen zich borg.

30 juni 1779
RA Nuland 59 (Allerhande Acten 1777-1782, folio 202)
Schepenen gaan op verzoek van Jan Brock naar het huis dat hij kocht van Jacob Hanegraaf, alhier aan de Wolfsdijck staande, taxatie en visitatie met de volgende vaststellingen: (1) dak moet opgeheven worden op de plaatsen waar het verzakt is, nieuwe plaat erin; (2) een nieuwe wand maken, ook de wanden in het oosten. (3) de stijle van de gebonte overgezakt, moeten opgewonde en nieuw ondermetselt worden. (4) aan de stal twee nieuwe durpels (5) in het noorden is de muur bouvallig in het kamertje moet gerepareert worden, de glazen zijn uit het lood (6) 5 glasraame moete vernieuwt worden, en enige glazen mankeeren. (7) de waterput is heel gevaarlijk , moet ontruijmt worden (8) aan de kelder moet een nieuw durpel gemaakt worden (9) de muur neffens de ingang van de kelder moet vernieuw worden (10) het turfschobje is heel bouwvallig, moet opgewonden worden, en in dak en vorst te rapareren.
Handtekeningen: RA Wierdsma, Adriaan Hanegraaf. Ja Esser.

5 februari 1781
Schepenbanken Nuland RA 26, pagina 308
97. koop 631-0-0, last 8-8-12, totaal 639-8-12, af: 1/9e kopersdeel = 71-0-4, 40e penn 14-4-4
Peeter Weijgergangs, Dirk Weijgergangs, Jan van der Ven als gehuwd met Johanna Weijgergangs, Jan Broeksteeg als gehuwd met Maria Weijgergangs, Laurens van Uden als gehuwd met Ammerens Weijgergangs, Jan Brock als gehuwd met Mijntje Weijgergangs, Frans de Munnik als gehuwd met Lamberdien Weijgergangs, allen wonend te Nuland, Jan van den Boom als gehuwd met Jenneke Weijgergangs, Jan van Heesch als gehuwd met Peternel Weijgergangs, wonend te Geffen, wegens een huis, stal en schop en 9 lopens en 10 roeden teulland, met houtgewassen en voorpotingen, staande in de Helsenhoek, oost Nicolaas Swanenbergh, west Gerrit Geerlings, zuid de straat, noord de Zomerdijck, aangekomen van hun oom Adriaan Weijgergangs, nu overgedragen aan JA Esser ten behoeve van Dirk Weijgergangs, voornoemd. Te vergelden een chijns van 0-6-12 aan de Vrouwe van Geffen op St Maarten. Openbare verkoop Nuland dd 21 december j.l. Tekenen: Peeter Weijgergangs, Dirk Weijgergangs, Jan van der Ven, merk Jan Broeksteeg, merk Laurens van Uden, Jan Hendrik Brock, merk Frans de Munnik, merk Jan van den Boom, Jan van Heesch, J. van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

5 februari 1781
Schepenbanken Nuland RA 26, pagina 312
98. Peter Weijgergangs, Jan van der Ven gehuwd met Johanna Weijgergangs, Jan Broeksteeg gehuwd met Maria Weijgergangs, Laurens van Uden gehwud met Amerens Weijgergangs. Jan Brock als gehuwd met Mijntje Weijgergangs, Frans de Munnik als gehuwd met Lamberdien Weijgergangs, allen wonend te Nuland, Jan van den Boom als gehuwd met Jenneke Weijgergangs, Jan van Heesch als gehuwd met Peternel Weijgergangs, wonend te Geffen, Wegens een perceel weiland in de korte hoeve, groot 2 morgen, oost Cornelis Geerlings, west Jacob Bogaars, zuid Jacobus van der Meer, noord Agterdijk, hen aangekomen van hun oom Adriaan Weijgerggangs, nu overgedragen aan Geert van Creij regerend schepen alhier, openbare verkoop dd Nuland 21 december 1780, Tekenen: Peeter Weijgergangs, Dirk Weijgergangs, Jan van der Ven, merk Jan Broeksteeg, merk Laurens van Uden, Jan Hendrik Brock, merk Frans de Munnik, merk Jan van den Boom, Jan van Heesch, J. van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

5 februari 1781
Schepenbanken Nuland RA 26, pagina 316
99. koop 291-0-0, af: 1/9e deel voor de koper, 40e penn 6-9-6
Peter Weijgergangs, Jan van der Ven gehuwd met Johanna Weijgergangs, Jan Broeksteeg gehuwd met Maria Weijgergangs, Laurens van Uden gehwud met Amerens Weijgergangs. Jan Brock als gehuwd met Mijntje Weijgergangs, Frans de Munnik als gehuwd met Lamberdien Weijgergangs, allen wonend te Nuland, Jan van den Boom als gehuwd met Jenneke Weijgergangs, Jan van Heesch als gehuwd met Peternel Weijgergangs, wonend te Geffen, Wegens - 4 hond weiland in een camp van 8 hont, op het Nuland gelegen, oost Heer Onsenoort, west Jan Bogaars, zuid Neeteringsgraaf, noord de Wetering, hen aangekomen van hun oom Adriaan Weijgerggangs, nu overgedragen aan Jan van den Boom, wonend Geffen, openbare verkoop dd Nuland 21 december 1780, met onderhoud 4 voeten Kepkensdonkdijk Tekenen: Peeter Weijgergangs, Dirk Weijgergangs, Jan van der Ven, merk Jan Broeksteeg, merk Laurens van Uden, Jan Hendrik Brock, merk Frans de Munnik, merk Jan van den Boom, Jan van Heesch, J. van Gogh, J Sanderus, JA Esser.

2 april 1783
Schepenbanken Nuland RA 27, pagina 34
[regest van BHIC Online] Jan van den Heuvel, Leendert van den Heuvel, als voogd over de minderjarige dochter van wijlen Hendrik Willem Brands, verwekt bij Adriana van den Heuvel, laatst weduwe van Wouter van Berghem, met autorisatie van de schepenen van Nuland dd 5 maart j.l., - huis, stal, schop en verder getimmertes, aangehorende landerijen groot 7 lopens en 27 roeden, aan de Nulandse straat, oost Jan Brock, west Dirk Verstegen, zuid Wolfdijkse straat, noord de Nulandse straat, pupil aangekomen bij versterf van diens vader, en afstand van tocht door de moeder Adriana van den Heuvel te Nuland dd 19 maart 1783, nu overgedragen aan JA Esser [...]

5 april 1786
Schepenbanken Nuland RA 27, pagina 274
75. kapitaal 250-0-0, 40e penn 6-5-0
Francis de Munnik, borgen: Jan Brock, Dirk Weijgergans, inwoners alhier hebben een schuld aan Bernard Jacob Wassenaar Heer van Onsenoort en Nieuwkuijk, 250-0-0 a 4%. Tekenen: merk Francis de Munnik, RA WIerdsma, Jan Brock, merk Dirk Weijgergans, Jan Hendrik van der Ven, Tonie Hendrik van Nuland, loco secr.

26 april 1786
Schepenbanken Nuland RA 27, pagina 303
84 koop 546-0-0, lasten 185-9-16, 40e penn 18-5-12
Matijs van Creij, wonend te Nuland wegens een perceel teulland groot 9 lopens en 35 roeden, gelegen aan de Wolfsdijk tegen de straat, ene zijde Weduwe van de Ven, andere zijde Tonie van der Camp, hem aangekomen als testamentair erfgenaam van wijlen zijn oom Dirk Verstegen, nu overgedragen aan Jan Brock, inwoner Nuland, te vergelden een rogpacht van 4 vaten aan het Geefhuis te Den Bosch, verder 4-7-8 aan armen van Dinther. Tekenen: Matijs van Creij, Jan Brock, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

29 april 1786
Schepenbanken Nuland RA 27, pagina 315
89. kapitaal 400-0-0, 40e penn 10-0-0
Op 25 april 1786 voor notaris Johannes van Bruggen, compareert Jan Brock, als schuldenaar principaal en als borgen: Jan van Bakel, wonend Rosmalen en Francis de Munnik te Nuland, hebben schuld aan Heer Elsco Nannensladdens wonend te Den Bosch, schuld van 400-0-0 a 3,5%. Tekenen: Frijlinck, Klaas Swanenbergh, Jan Hendrik van de Ven, JA Esser.

21 jan 1791
RA Nuland 62 (Allerhande Acten (1791-1795, folio 3)
Een erfdeling door kinderen van Jan van der Ven en Cornelia van der Aalsvoort waarbij het 3e Staak toevalt aan aan Eijmert van Tuijl: een huis te Nuland [...] een huijsinghe bakest, 11 lopens 22 roeden land, aan de Wolfsdijkse straat, ene zijde Jan Brock, andere zijde volgende perceel, ene eind de weg, andere eind de Wolfsdijksestraat, in de verpondingen 6-2-6. Belast met een zak in een meerder pacth van 4 zakken en 4 vaten aan Geefhuis de H Geest te Den Bosch, op Lighmis, en een rente van 5 gulden aan de Heer Graaf van Stirum, rentmeerster der episcopale goederen, ten behoeve van het gemene land [...]

23 november 1795
Schepenbanken Nuland RA 30, pagina 21
7. kapitaal 1200-0-0, 40e penn 30-0-0
Tomas van Dieten, en als borgen Jan Brok, Jan van den Tillaard, allen wonend te Nuland, hebben een schuld vanwege een huisje en aangelegen land staande aan het Marktvelt te Nuland, dat hij kocht van Jan van Vugt, aan de erfgenamen van de Heer Johan van Hanswijk van 1200-0-0, a 4%.Tekenen: T van Dieten, Jan Brock, merk Johannes van den Tillaard, G van Vugt, C van Gogh, Marte Suijskens. In marge: voldaan 7 juni 1800, tekent PH van s Gravensande, registratie Nuland 29 januari 1801, tekent JA Esser.

18 maart 1808
RA Nuland 105 (Collaterale Successie 1807-1808, folio 5)
Op verzoek van Jan Brok wonend alhier taxatie van de goederen van Dirk Weijgerganx, mede wonend alhier om dat hij hem zijn leven lang zou onderhouden van een huis en stallingen, Met aangehorende landerijen, hof en teulland, onder Nuland, belend oost Piet Boerdonk, west de Erve G. Geerlings, zuid de Zandstraat, noord Ermert van Nuland op een waarde van 315-0-0. Handtekeningen: Armmeester (?) M vd Laar, G Govers, N. Esser Meerman.

27 maart 1808
Schepenbanken Nuland RA 33, pagina 139
50. koopprijs getaxeerd op 315-0-0, zegel 9-0-0
Dirk Wijgergans, wonend alhier, wegens huis en stallingen, hof en landerijen, groot 9 lopens en 10 roeden, te Nuland, belend oost Piet Boerdonk, west erven G Geelings, zuid de straat, noord Ermert van Nuland, doende in de verpondingen 4-10-8, aangekomen bij successie van zijn vader Adriaan Wijgergans voor 1806, Nu overgedragen aan Jan Brok, wonend te Nuland, met de bedinging dat de verkrijger de transportant zijn leven lang moet onderhouden in inwoning, kost, drank, kleding en een fatsoenlijke begravenis na zijn dood. Tekent Jan Brok, merk Dirk Wijgergans, Geurt Govers, A van Weert, N. Esser Meerman.

De weduwe Jan Brok bezat volgens de kadastrale legger van omstreeks 1832 te Nuland de percelen sectie A 555 (hakhout) en 556, 560, 661, en 563 (alle vier ingeschreven als bouwland) en perceel 562 (huis en erf), samen 4 bunder, 19 roeden en 50 ellen in oppervlak, het huis staande aan de noordzijde van de Wolfsdijksestraat, de percelen kadastraal bekend onder de naam Aan de Loonse Straat.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april en 2 mei 2014


XIII-c Joost Brock / Zoon van XII-b Jacob Paulus Brock
Gedoopt te Geffen 7 mei 1759, overleden te Geffen 4 november 1784, getrouwd te Geffen 8 december 1782 met Joanna (Geert) van Thuyl, begraven te Geffen 22 juni 1784 [Nederduits Gereformeerd begraafboek 1699-1795, fol. 109v]. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus (/Peter) Bro(c)k, gedoopt te Geffen 16 september 1783, overleden te Geffen 5 mei 1808.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014

22 mei 1801
RAOSS111 BHIC Online pagina 112 en verder
Schepenprotocollen Oss 1801-1802, Protocol van transporten en obligaties
Gesien bij den officier en leeden / der municipaliteit van Geffen de / requisite aan huhn lieden gepresen / teert door ende van wegens Peter van / den Broek en Christiaan van der / Aalsvoort, beijde in q[alitei]t als voog / den over ’t minderjarig kind van / Joost J. Brok en Johanna van / Tuijl, daar bij te kennen geevende / dat voors. minderjarige bij erffenis / van wijlen zijn grootmoeder Jen / neke Langens, weduwe Jacob Brok / is aangekomen de helft in haare / nalatenschap welke dezelve / naderhand bij deijling voor den / gerechte alhier zijn aanbedeeld / geworden. / Bestaande in 1/2 van een parceel / hooijland geleegen in ’t Lith / oijensch Broek groot in ’t ge / heel neegen hond, d’eene / zijde Peter van den Broek, / d’ander zijde Tonij van der / Bunningen nominatus. / Item de helft van een parceel / weij en teulland geleegen on / der Oss in ’ Osselsent groot / in ’t geheel twee morgen, d’eene / zijde Peter van den Broek, d’an / der zijde Ruth van Erp. // [BHIC Online pagina 113] Item de helft in een parceel teulland / geleegen alhier in ’t Geffens Veld / groot in ’t geheel 2 lop 17 roede, de eene / zijde de heer van der Burcht, d’ander zijde Peter / van den Broek. / Item de helft in een perceel weijland gelegen / alhier op den Oostenakker, groot in ’t geheel / vier hond. / En laatstelijk eenige meubilaire goederen / dat voor en ten lasten van voors. minderjarig / een menigte schulden ten agteren zijn, voort / komende uit den boedel van wijlen der minder / jarige grootvader Geert van Tuijl, als meede / uit de nalatenschap van voorn. wed[udwe] Jacob / Brok, zo als ons een en ander is gebleeken / dat de supplianten hier toe van wegens voors. / minderjarig geen penningen voor handen hebben / en zij tot betaling doe schulden ten sterkste / worden aangemaand geen beter middel / ter redding des boedels en afdoening der / schulden weten nit te denken dan om voors. / vaste goederen en meubiliaire publiq en voor alle / man ten overstaan van dezen gerechte te ver / kopen. / En gemerkt de supplianten dusdanige / verkoping niet konnen nog vermogen te doen / dan alvorens daartoe van deze gerechte / authorisatie geobtineert te hebben. / Redenen waaromme zij supplianten zig gekeert / hadden tot ons en versogte onze authorisatie / zo tot het verkopen van voorn. perceelen vaste / goederen en meubilaire als tot het doen der trans / porten, ontvangen der kooppenningen om daar // [BHIC Online pagina 114] uit de schulden des boedels te voldoen. /

8 september 1801
RAOSS111 BHIC Online pagina 116 en 117
Schepenprotocollen Oss 1801-1802, Protocol van transporten en obligaties
Peter van den Broek, wonende te Geffen / en Christiaan van der Aalstvoort, wonende / te Nuland, beide in qualiteit als voogden / over ’t minderjarig kind van Joost Brok / en Johanna van Thuijl, [...] hebben verkogt binnen / Geffen [...] (aan) Jan van Zoggel en zijne erve wonende te Geffen / de helft van en perceel weij en teulland / gelegen alhier in ’t Elst, groot in ’t geheel / circa twee mergen, belend aan eene zijde / Dries van Zoggel, ander zijde Peter van / den Broek [...]XIV-a Jan Brok / Zoon van XIII-a Gijsbertus Henricus Brock
Gedoopt te Nuland 28 juni 1786, overleden te Rosmalen 16 augustus 1827, getrouwd te Rosmalen 25 februari 1816 met Petronella van Rosmalen, gedoopt te Rosmalen 5 december 1789, overleden te Rosmalen 14 februari 1855, dochter van Jan van Rosmalen en Henrica van Houtum. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Brok, volgt XV-a
 2. Adriana Brok, geboren te Rosmalen 25 mei 1818, overleden te ’s-Hertogenbosch 18 januari 1883, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 4 augustus 1860 met Johannes Franciscus Reuken, geboren te Breukelen 14 augustus 1816, overleden te ’s-Hertogenbosch 20 januari 1890, weduwnaar van Maria van de Werf (overleden te Hillegom 23 december 1858) en van Maria de Klerk (overleden te ’s-Hertogenbosch 6 juni 1860), zoon van Johannes Reuken en Johanna Maria Christina Budding
 3. Gijsberdiena Brok, geboren te Rosmalen 18 september 1819, waarschijnlijk dezelfde als Hendrien Brok, overleden te Rosmalen 14 mei 1821, 18 maanden oud.
 4. Hendriekus Brok, geboren te Rosmalen 8 augustus 1821, overleden te Rosmalen 9 augustus 1821.
 5. Hendriena Brok, volgt XV-b
 6. Antonia Brok, geboren te Rosmalen 17 juni 1824, overleden te ’s-Hertogenbosch 19 december 1881, eerste maal getrouwd te Rosmalen 6 augustus 1857 met Cornelis van de Wiel, geboren te Vlijmen 18 november 1825, overleden te ’s-Hertogenbosch 18 maart 1861, zoon van Adriaan van de Wiel en Johanna van de Lee; tweede maal getrouwd te ’s-Hertogenbosch 16 februari 1867 met Marcelis Gremmé, geboren te Hurwenen 16 februari 1824, overleden te ’s-Hertogenbosch 19 decmber 1899, zoon van Antonie Gremmé en Adriana Gloudemans.
 7. Hendriekus Brok, volgt XV-c
 8. Martina Brok, geboren te Rosmalen 28 april 1827, overleden te Rosmalen 2 september 1827.

Jan Brok was arbeider te Rosmalen. In de kadastrale legger van ca. 1832 staat perceel E226 te Rosmalen, 35 ellen groot en bebouwd met een huisje, op naam van de weduwe Johannis Brok. Dit huisje stond iets ten noorden van de straatweg van Den Bosch naar Grave, juist ten oosten van Hintham, waar de weg naar Rosmalen noordoostwaarts afbuigt. Nu heet de straat Tweeberg (Rosmalen). Het was een oude dijk. Het huisje lag precies tussen twee wielen.

Afbeelding XIV-a (a) Detail van de kadasterkaart van Rosmalen van ca. 1832 sectie E genaamd Hintham eerste blad. Links is het dorpje Hintham. De straatweg van Den Bosch naar Grave is rood gemarkeerd; de weg van Hintham naar Rosmalen is geel gemarkeerd. De schaal is links boven aangegeven. De lengte van de hele schaalbalk is 400 meter (400 ellen). Het huisje van de weduwe Johannis Brok ligt binnen het zwarte rechthoek dat in de afbeelding rechts uitvergroot is. (b) Uitvergroting met in het midden aan de zuidoost kant van de dijk het huisje met het kadastrale nummer 226. De blauwgroene vlekken zijn wielen. De schaalbalk is onderverdeeld in tien stukken van 10 meter. De afbeeldingen komen van de website http/www.watwaswaar.nl (geraadpleegd 3 april 2015).

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014


XIV-b Francis Broks / Zoon van XIII-b Joannes (/Jan) Henricus Brock
Gedoopt te Nuland 28 augustus 1780, overleden te Geffen (als Francis Brok, zonder s) 27 november 1868, getrouwd te Maren 13 juli 1806 met Gijsberdina (Lamberdina) van Zuijlikom (Zuilekom), geboren te Alem, Maren en Kessel 6 maart 1777, overleden te Alem, Maren en Kessel 23 mei 1840, dochter van Albertus van Zuilekom en Catharina van Herwaarden. Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Broks, gedoopt te Maren 2 januari 1808 (peter en meter: Joannes Broks en Wilhelmina Broks).
 2. Catharina Broks, gedoopt te Maren 10 maart 1809, overleden te Driel 27 maart 1866, getrouwd te Driel 10 juni 1842 met Johannes van Diesen, arbeider, geboren te Driel 26 juni 1815, overleden te Driel 8 maart 1893, zoon van Franciscus van Diesen en Maria van den Broek. Catharina was dienstmeid toen ze trouwde.
 3. Gijsbertus Broks, volgt XV-d
 4. Christine Broks (/Brokx), geboren te Maren 20 juli 1812, overleden te Maren 11 augustus 1812 (drie weken oud).
 5. Joanna (/Johanna) Broks, gedoopt te Maren 20 november 1813, overleden te Maren 12 maart 1817.
 6. Cornelis Broks, geboren te Maren 15 september 1815, overleden te Maren 3 oktober 1815.
 7. Christiaan Broks, geboren te Maren 25 december 1816, overleden te Maren 3 maart 1817.

Francis Broks was arbeider, bouwman te Maren, woonde op Nr. 17 (gemeente Alem, Maren en Kessel).

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 en 17 april en 2 mei 2014, 26 september 2015.

3 juli 1806
RANUL066 BHIC Online pagina 64
Schepenprotocollen Nuland 1806-1808, 1810
Protocol en losse minuten van verschillende soorten akten
In de marge: Facta / 12 st[uijver] zegel
Wij Adriaan van Weert en Marte van de / Laar, schepenen van Nuland, maken ken / nelijk en certificeren mits deezen, dat alhier / uit wettige ouderen is geboren Francis Jan / Brok en wij mitsdien mede in qualiteit als / provisoiren der armentafele alhier be / loven ingeval voornoemde onze inboorling / in den staat mogte geraken dat hij pu / blieke ondersteuning nodig hadde, den even / tuelen last van armoede en alimentatie in / die qualiteit volkomentlijk op ons te / zullen nemen en alzoo de armen kas / van Maren en van alle andere steden en / plaatsen werwaard hij zich ten eenigen / tijde met der woon zal komen neder te / zetten daarvan te zullen ontlasten en / bevrijden. Immers in zoo verre als hun / ner hooge mogende reglement van 19 / october 1792 zulks dicterende is, en / onder verband van des armen goederen / en inkomsten als naar regten. / In kennis der waarheid dezen gegeven / binnen Nuland den derden julij 1800 / zes. / (Ondertekend door) M. v. de Laar; A v. Weert; N. Ester Meerman


XIV-c Adriaan Brok / Zoon van XIII-b Joannes (/Jan) Henricus Brock
Gedoopt te Nuland 23 januari 1783, overleden te Nuland 23 april 1842, getrouwd te Nuland 23 april 1815 met Johanna Broeksteeg, gedoopt te Heesch 28 november 1775, overleden te ’s-Hertogenbosch 2 december 1831, dochter van Pieter Broeksteeg en Maria Hanegraaf. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Brok, geboren te Nuland 3 januari 1816, overleden te Nuland 9 januari 1816.


XIV-d Gijsbert Brok / Zoon van XIII-b Joannes (/Jan) Henricus Brock
Gedoopt te Nuland 6 mei 1799, overleden te Nuland 30 juni 1849, getrouwd te Nuland 23 november 1817 met Johanna de Valk, gedoopt te Heesch 18 juni 1795, overleden te Geffen 20 november 1853, dochter van Wouter de Valk en Maria van Zeeland. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis (/Jan) Brok, geboren te Nuland 17 maart 1819, arbeider, ongehuwd overleden te Geffen 23 april 1876.
 2. Lambertus Brok, geboren te Nuland 15 februari 1821, ongehuwd overleden te Nuland 21 februari 1845.
 3. Martinus Brok, volgt XV-e
 4. Christina Brok, geboren te Rosmalen 6 september 1825, overleden te Geffen 20 november 1895, getrouwd te Geffen 21 februari 1859 met Lambertus van Rooij, herbergier te Geffen, geboren te Nuland 4 december 1829, overleden te Geffen 4 november 1887, zoon van Adriaan van Rooij en Wilhelmina Fransen.
 5. Eertken Brok, geboren te Geffen 8 oktober 1828, overleden te Geffen 25 november 1828.
 6. Peter Brok, volgt XV-f
 7. Johannes Brok, geboren te Nuland 6 januari 1833, overleden te Monster (Zuid-Holland) 27 september 1880, getrouwd te Monster 16 augustus 1867 met Anna Maria van der Voort, geboren te Monster 13 februari 1831, overleden te Monster 22 juni 1896, dochter van Adrianus Gerritse van der Voort, nachtwaker, en Francina Cornelissen van der Valk. Anna Maria van der Voort was 20 mei 1854 te monster getrouwd met Leenderd Lunenburg, geboren te Monster 26 maart 1826 en overleden te Monster 9 oktober 1866. Na overlijden van Johannes Brok hertrouwde ze te Monster 18 februari 1882 met Jan Overvliet, geboren te Zoetermeer 12 september 1848 en overleden te Monster 14 mei 1930.
 8. Wouterus Brok, volgt XV-g

Gijsbert Brok was landbouwer te Nuland.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 en 17 april 2014 en 8 mei 2015XV-a Johannes Brok / Zoon van XIV-a Jan Brok
Geboren te Rosmalen 17 februari 1817, overleden te Rosmalen 18 oktober 1897, eerste maal getrouwd te Berlicum 26 juni 1847 met Maria van den Berg, geboren te Berlicum 25 juli 1820, overleden te Rosmalen 3 december 1868, dochter van Willem van den Berg en Wilhelmina Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmijna Brok, geboren te Berlicum 2 mei 1848, overleden te Geffen 14 februari 1931, getrouwd te Rosmalen 10 september 1874 met Josephus Heesakkers, geboren te Nuland 24 september 1849, overleden te Geffen 27 augustus 1927, arbeider, zoon van Lambertus Heesakkers en Petronella van der Stappen.
 2. Johanna Brok, geboren te Berlicum 29 april 1850, overleden te Nuland 5 november 1918, getrouwd te Rosmalen 4 mei 1877 met Hendrikus Maas, arbeider, geboren te Heesch 24 september 1841, overleden te Rosmalen 12 februari 1897, zoon van Jan Maas en Johanna van Griensveen.
 3. Petronella Brok, geboren te Berlicum 29 maart 1852, overleden te Rosmalen 19 december 1854.
 4. Wilhelmus Brok, volgt XVI-a
 5. Petrus Brok, volgt XVI-b
 6. Een levenloos kindje te Rosmalen 21 februari 1861.
 7. Johannes (/Jan) Brok, geboren te Rosmalen 23 april 1862, overleden te Rosmalen 11 oktober 1871.

Tweede maal getrouwd te Rosmalen 9 januari 1878 met Maria Timmermans, geboren te Rosmalen 2 augustus 1822, overleden te Rosmalen 12 juni 1903, weduwe van Willem van Lokven, dochter van Geert Timmermans en Petronella van Gogh. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Johannes Brok was arbeider te Rosmalen en te Berlicum (wijk B nummer 5).

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014


XV-b Hendriena Brok / Dochter van XIV-a Jan Brok
Geboren te Rosmalen 2 mei 1823, overleden te ’s-Hertogenbosch 24 juni 1903, getrouwd te Rosmalen 29 november 1850 met Johannes Vorstenbos, geboren te ’s-Hertogenbosch 22 april 1832, overleden te ’s-Hertogenbosch 19 februari 1865, zoon van Lambertus Vorstenbosch en Johanna van Lith. Kinderen:

 1. Johannes Brok, geboren te Rosmalen 14 augustus 1849, overleden te Rosmalen 8 oktober 1849.
 2. Johannes Vorstenbosch, geboren te Rosmalen 5 oktober 1850, erkend en gewettigd bij huwelijk van Hendrina Brok en Johannes Vorstenbosch op 29 november van hetzelfde jaar. Hij is overleden te ’s-Hertogenbosch 30 december 1890, was van beroep sigarenmaker, en getrouwd te ’s-Hertogenbosch 14 februari 1874 met Maria Adriana Francisca du Pain, geboren te Nijmegen 15 juni 1843, overleden te ’s-Hertogenbosch 15 december 1916, dochter van Franciscus du Pain en Adriana Maria van Uden. Maria Adriana Francisca du Pain is ook erkend en gewettigd bij het huwelijk van haar ouders..

Hendrina Brok was dienstmeid te Rosmalen

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014 en 5 mei 2015


XV-c Hendriekus (/Hendrik) Brok / Zoon van XIV-a Jan Brok
Geboren te Rosmalen 8 augustus 1826, overleden te ’s-Hertogenbosch 18 november 1908, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 21 januari 1860 met Catharina Petronella van Wolfsbergen, winkelierster, geboren te ’s-Hertogenbosch 14 november 1831, overleden te ’s-Hertogenbosch 28 april 1915, dochter van Joannes van Wolfsbergen, overleden te ’s-Hertogenbosch 18 december 1840 en van Christina Basters. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bernardus Maria Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 4 februari 1861, overleden te ’s-Hertogenbosch 29 maart 1864.
 2. Christina Maria Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 16 januari 1863, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 16 mei 1888 met Johannes Bartholomeus van der Pas, geboren te ’s-Hertogenbosch 29 januari 1860, overleden te ’s-Hertogenbosch 11 november 1912, zoon van Leonardus Bartholomeus van der Pas en Adriana Beijn.
 3. Johannes Lambertus Bernardus Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 19 juli 1864, overleden te ’s-Hertogenbosch 12 november 1864.
 4. Johannes Adrianus Franciscus Brok, volgt XVI-c
 5. Maria Petronella Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 28 mei 1867, overleden te ’s-Hertogenbosch 11 maart 1949, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 13 augustus 1896 met Eduard Pieter Lambertus Straatman, geboren te ’s-Hertogenbosch 12 augustus 1862, overleden te ’s-Hertogenbosch 6 juli 1934, zoon van Jacobus Renardus Frederik Straatman en Adriana Francisca van Tichelt.
 6. Petronella Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 5 oktober 1868, overleden te Vught 11 december 1945, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 16 juni 1898 met Lambert Swinkels, geboren te Son en Breugel 25 augustus 1863, overleden te Vught 18 mei 1948, zoon van Gerardus Swinkels en Geerdina van de Ven.
 7. Catharina Louisa Maria Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 9 februari 1870, overleden te ’s-Hertogenbosch 9 juli 1870.
 8. Johannes Bernardus Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 3 april 1871, overleden te ’s-Hertogenbosch 11 juli 1872.
 9. Catharina Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 8 mei 1873, getrouwd te Susteren 1 februari 1899 met Pieter Joseph Schroeders, geboren te Susteren 14 januari 1874, overleden te ’s-Hertogenbosch 17 september 1916, zoon van Antoon Schroeders en Hubertina Barbara Denis.
 10. Johanna Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 23 januari 1876, overleden te ’s-Hertogenbosch 21 april 1896.

Hendriekus Brok was leerlooijersknecht, leerlooijer, tabakskerver, tabakswerker. Woonde op het Hinthamereind wijk E 209 tot in 1870 en daarna Putstraat wijk A185 te ’s-Hertogenbosch

Groen: informatie van Hanneke Brok 2 mei 2015.


XV-d Gijsbertus Broks (/Brokx) / Zoon van XIV-b Francis Broks
Geboren te Maren 28 januari 1807, overleden te Vlijmen 22 januari 1895, getrouwd te Engelen 26 februari 1837 met Agnes Kievits, geboren te Engelen, overleden te Engelen 23 maart 1872, dochter van Daniel Kievits en Cornelia van Sprong. Uit dit huwelijk:

 1. Een kindje Broks, zonder naam, overleden te Engelen 26 oktober 1841.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014


XV-e Martinus Brok / Zoon van XIV-d Gijsbert Brok
Geboren te Nuland 15 augustus 1824, overleden te Oss 5 januari 1901, getrouwd te Oss 10 februari 1865 met Wilhelmina van de Ven, geboren te Oss 4 maart 1838, overleden te Oss 26 januari 1890, dochter van Johannes van de Ven en Johanna Zeijlhuijzen. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus Johannus Brok, geboren te Oss 24 juni 1868, ongehuwd overleden te Oss 19 februari 1886
 2. Joanna Maria Brok, geboren te Oss 10 juni 1870, overleden te Oss 10 januari 1922, getrouwd te Oss 8 november 1901 met Antonius Lambertus van Eldijk, arbeider te Macharen, geboren te Maasbommel 17 september 1875, overleden te Oss 16 januari 1943, zoon van Hendricus van Eldijk en Gertruida Steeg. Antonius Lambertus is hertrouwd te Berghem 30 april 1924 met Johanna Maria Keijzers, geboren te Berghem, dochter van Wilhelmus Keijzers en Wilhelmina Burgers.
 3. Waltera Maria Brok, geboren te Oss 29 december 1877, overleden te Oss 11 februari 1878.

Martinus Brok was arbeider te Oss. Hij woonde aan het Klaphekken. Hij staat in het register van Dienstboden en knechten te Oss 1860-1880 als dienstbode op het adres Heuvel 80A. Hij woonde in 1860 al in Oss. Volgens het bevolkingsregister Oss 1880-1900 woonde hij op Klaphekken, eerst nummer A88, later nummer 104. In het bevolkingsregister van 1900-1923 staat hij samen met zijn dochter Joanna Maria Brok vermeld als arbeider wonend op Klaphekken A104.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014


XV-f Peter Brok / Zoon van XIV-d Gijsbert Brok
Geboren te Nuland 12 maart 1831, overleden te ’s-Hertogenbosch 7 maart 1894, getrouwd te Rosmalen 5 januari 1865 met Gijsberdina Koolen, geboren te Den Dungen 20 augustus 1827, overleden te ’s-Hertogenbosch 18 september 1882, weduwe van Gijsbertus van der Doelen, dochter van Aalbertus Koolen en Joanna Maria van de Wijgert.

Peter Brok was ten tijde van zijn huwelijk landbouwersknecht te Rosmalen. Bij overlijden van zijn vrouw 1882 en toen hij zelf overleed 1894 woonde te ’s-Hertogenbosch in de Gasthuisstraat wijk C, nummer 39. In 1894 was hij arbeider.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014


XV-g Wouterus Brok / Zoon van XIV-d Gijsbert Brok
Geboren te Nuland 5 augustus 1839, overleden te Heeswijk 24 mei 1871, getrouwd te Geffen 11 mei 1867 met Wilhelmijna van Zoggel, geboren te Berlicum 30 juli 1843, overleden te Dinther 4 januari 1928, dochter van Lambertus van Zoggel en Johanna Tiebosch. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Brok, geboren te Nuland 15 februari 1868, overleden te Vlijmen 3 november 1944 (maar was ingeschreven in Berlicum).
 2. Gijsberdina Brok, geboren te Heeswijk 19 december 1870, overleden te Dinther 8 april 1941, getrouwd met Johannes Langenhuizen, geboren te Dinther 15 oktober 1867, overleden te Dinther 5 maart 1939, zoon van Pieter Langenhuijzen en Agnes van den Heuvel.

Wouterus Brok was akkerbouwer, woonde te Heeswijk, Kameren Wijk A Nr. 18. Wilhelmina van Zoggel hertrouwde te Heeswijk 30 januari 1881 met Hendrikus van der Pas, geboren te Heeswijk 2 februari 1826, overleden te Heeswijk 4 mei 1902, zoon van Nicolaas van der Pas en Maria van Zutphen.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014

Afbeelding XIII-g (a) Het huis van Johannes Langenhuizen en Gijsberdina Brok in Loosbroek in 1925; (b) Johannes Langenhuizen; (c) Gijsberdina Brok; (d) Het gezin van Johannes Langenhuizen en Gijsberdina Brok. De foto komt van de website www.filmenfotobank-nb.nl van de collectie van heemkundekring "de Woistap" met als informatie: ID: 1080661; Collectienaam: De Wojstap; Bestandsidentificatie: 4176 Langenhuizen; Titel: Het gezin van Hannes en Gijsberdina Langenhuizen Brok in 1934/1935. Achter v.l.n.r. Nel, Janus, Wim, Wijnand, ..?.., Piet Bronts, Thera met zoon Jan/Bert, Marinus en Hendrik. Voor v.l.n.r. ..?.., Hannes, Wilhelmina (zr. Servatia), Gijsberdina Brok en ..?... Het gezin woonde aan de Nistelrodesedijk nr.6. Alle foto’s van Hanneke Brok 1 mei 2014 en 8 mei 2015. Datering: 1935XVI-a Wilhelmus Brok / Zoon van XV-a Johannes Brok
Geboren te Rosmalen 30 juli 1854, overleden te Amersfoort 13 augustus 1939, getrouwd te Utrecht 24 februari 1886 met Anna Catharina Korf, geboren te ’s-Hertogenbosch 5 oktober 1860, overleden te Utrecht 23 september 1941, dochter van Johann Heinrich Korf, muzikant, en Maria Hoskam. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Brok, volgt XVII-a
 2. Johann Heinrich Brok, volgt XVII-b

In 1897 was Willem Brok genie-sergeant te Utrecht.

Anna Maria Korf had voor haar huwelijk een kind gekregen van onbekende vader: Elisabeth anna Maria Korf, geboren te Utrecht 22 april 1883, overleden te Utrecht 14 februari 1884.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014


XVI-b Petrus Brok / Zoon van XV-a Johannes Brok
Geboren te Rosmalen 17 mei 1857, overleden te Berlicum 5 januari 1922, getrouwd te Rosmalen 26 april 1880 met Hendrika Huijsmans, geboren te Rosmalen 31 mei 1850, overleden te Berlicum 1 april 1928, dochter van Johannes Huijsmans en Elisabeth van Creij. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Brok, volgt XVII-c
 2. Elisabeth (/Beth) Brok, geboren te Rosmalen 23 juni 1884, overleden te ’s-Hertogenbosch 11 maart 1976, getrouwd te Berlicum 22 juni 1917 met Gerardus (/Grard) Bogaards, geboren te Berlicum 3 december 1878, overleden te Middelrode 12 augustus 1963, zoon van Hendrikus Bogaards en Joanna Maria van Helvoort.
 3. Johanna Brok, geboren te Rosmalen 23 november 1886, overleden te Berlicum 9 juli 1896.
 4. Maria (/Mie) Brok, geboren te Berlicum 14 juli 1890, overleden te Vinkel 15 juli 1925, getrouwd te Berlicum 12 mei 1916 met Franciscus (/Frans) van de Ven, geboren te Nuland 11 april 1884, overleden te Vinkel 27 augustus 1945, zoon van Antonius van de Ven en Maria Schel.

Petrus Brok was arbeider, dienstbode, landbouwer te Rosmalen wijk B nummer 69 en wijk C nummer 123, en te Berlicum wijk A nr 77. Per 1 januari 1890 is Petrus Brok met zijn gezin ingeschreven in Berlicum. Volgens zijn zoon Marinus heeft deze zijn jeugd doorgebracht in het gebied ’Het Hool’ in de Rosmalense kant van Berlicum, dicht bij de Wamberg, waar toen grote armoede heerste. Vanaf 1918 tot hun dood hebben Petrus Brok en Hendrika Huijsmans gewoond aan den Heikampse Hoeve op Nieuw Laar 30 (zie Afbeelding XVI-b a en b.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april en 1 mei 014

Afbeelding XVI-b (a) Foto van het huis van Petrus Brok op Nieuwe Laar 30 te Berlicum. De foto is gemaakt ca. 1945. In het huis woonde toen zijn dochter Beth Brok met haar man Grard Bogaards. Beth en Grard woonden het eerste huwelijksjaar bij zijn moeder op Molenhoek 11 te Middelrode. Deze was weduwe en durfde niet alleen op de boerderij te blijven wonen zolang haar beide zoons Jan en Bert nog soldaat waren (1917). Daarna zijn Grard en Beth samen met haar ouders op Nieuw Laar 30 gaan wonen. Van het huis is alleen de voorgevel van steen, de rest van hout en stro. Het achterste gebouwtje was kippenhok en varkensstal, maar werd regelmatig ook voor bewoning gebruikt. Bij het voorste gebouwtje links zijn de wanden van bossen stro. Na de tweede wereldoorlog werden deze geleverd door ’de Wederopbouw’ om provisorisch gaten dicht te maken. (b) Grard Bogaards en Beth Bogaards-Brok, voor hun huisje (ca. 1945); (c) Grard Bogaards en Beth Bogaards-Brok ca. 1946. Alle drie de foto’s van Hanneke Brok 1 en 10 mei 2014 aan haar ter beschikking gesteld door kleindochter van Grard en Beth Bogaards-Brok.

Afbeelding XVI-b (vervolg) (d) en (e) Bidprentje van Petrus Brok; (f) en (g) bidprentje van Hendrika Huijsmans; (h) en (i) Bidprentje van Gerardus Bogaards; (j) en (k) bidprentje van Elisabeth Brok; (l) en (m) Bidprentje van Franciscus van de Ven; (n) en (o) bidprentje van Maria Brok; alle bidprentjes van Hanneke Brok 1 mei 2014.


XVI-c Johannes Adrianus Franciscus Brok / Zoon van XV-c Hendriekus Brok
Geboren te ’s-Hertogenbosch 28 december 1865, overleden te ’s-Hertogenbosch 25 mei 1900, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 13 mei 1891 met Joanna Catharina Wilhelmina Niessen, geboren te Weert 5 februari 1867, overleden te ’s-Hertogenbosch 12 mei 1950, dochter van Johannes Hubertus Niessen, schoenmaker te Weert, en Gertrudis van de Kruijs. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Johannes Petrus Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 6 februari 1892.
 2. Maria Joanna Gertruda Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 19 mei 1893, overleden te ’s-Hertogenbosch 29 april 1959, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 2 augustus 1919 met Franciscus Mattheus de Mug, geboren te ’s-Hertogenbosch 26 februari 1893, zoon van Adrianus Henricus de Mug, sigarenmaker, en Maria Simons.
 3. Catharina Johanna Christina Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 9 mei 1895, overleden te ’s-Hertogenbosch 31 december 1896.
 4. Johannes Petrus Joseph Brok, volgt XVII-d
 5. Adrianus Johannes Josephus Catharina Maria Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 2 juli 1900, overleden te ’s-Hertogenbosch 16 augustus 1901.

Johannes Adrianus Franciscus Brok was timmerman te ’s-Hertogenbosch, woonde 1892 en 1893 in de Hinthamerstraat, Wijk F nummer 6, en in 1895 en 1897 in de Muntelstraat, Wijk L nummer 302.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014 en 5 mei 2015XVII-a Wilhelmus (/Willem) Brok / Zoon van XVI-a Wilhelmus Brok
Geboren te Utrecht 25 oktober 1885, wordt bij het huwelijk van zijn ouders erkend, overleden te Amersfoort 17 oktober 1936, trouwde te Utrecht 11 mei 1916 met Alida (/Daatje) Enkelstroth, geboren te Utrecht 8 november 1886, overleden te Leusden 7 september 1958, dochter van Johan Friedrich Enkelstroth en Petronella Adriana Oldenboom. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Brok, geboren te Amersfoort 18 februari 1917, overleden te Leusden 21 maart 2013, getrouwd met H. J. van de Biezenbos, geboren 5 december 1914, overleden 14 april 1972, begraven te Amersfoort.
 2. Wilhelmus Johann Friedrich (/Wim) Brok, volgt XVIII-a.

Willem Brok is overleden door een val van zijn paard. Hij was toen kapitein der infanterie, wonende in Amersfoort.

Afbeelding XVII-a (a) Willem Brok omstreeks 1930; (b) Alida Enkelstroth met de beide kinderen Anna Catharina Brok en Wim Brok omstreeks 1930. Beide foto’s van Hanneke Brok 5 juni 2014 en 5 mei 2015.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014


XVII-b Johann Heinrich Brok / Zoon van XVI-a Wilhelmus Brok
Geboren te Utrecht 17 augustus 1887, overleden te Utrecht 4 mei 1957, trouwde te Utrecht 15 juli 1925 met Wilhelmina Godefrida Knippers, geboren te Utrecht 5 september 1884, overleden te Utrecht 22 januari 1956, dochter van Wilhelmus Johannes Knippers en Willemina de Groot.

Johann Heinrich Brok was doof, waarschijnlijk al vanaf zijn geboorte. ook zijn vrouw was doof.

Afbeelding XVII-b Johann Heinrich Brok omstreeks 1930. Foto van Hanneke Brok 5 juni 2014.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014


XVII-c Marinus Brok / Zoon van XVI-b Petrus Brok
Geboren te Rosmalen 29 maart 1882, overleden te ’s-Hertogenbosch 30 december 1964 en begraven 2 januari 1965, getrouwd te Heeswijk 2 juni 1905 met Johanna Driessen, geboren te Heeswijk 13 mei 1880, overleden te Berlicum 3 mei 1923, dochter van Gerardus Driessen en Wilhelmina Brus. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Brok, volgt XVIII-b
 2. Gerarda (/Grarda) Brok, geboren te Berlicum 25 september 1907, overleden te ’s-Hertogenbosch 26 november 2003 en begraven in Berlicum, getrouwd te Berlicum 17 november 1932 met Johannes (/Johan)van den Broek, geboren te Schijndel 8 februari 1908, overleden te ’s-Hertogenbosch 13 augustus 1985 en begraven te Berlicum 16 augustus 1985, zoon van Lambertus van den Broek en Anna van Doremalen.
 3. Hendrikus (/Driek) Brok, volgt XVIII-c
 4. Wilhelmina Brok, geboren te Berlicum 19 februari 1911, overleden te Berlicum 29 juni 1911.
 5. Wilhelmus Brok, geboren te Berlicum 30 juli 1912, overleden te Berlicum 4 april 1913.
 6. Wilhelmina (/Mien) Brok, geboren te Berlicum 16 februari 1914, overleden te Middelrode 23 april 1989 en aldaar begraven 26 april 1989, eerste maal getrouwd te Berlicum 19 oktober 1931 met Franciscus Hendrikus (/Harrie) van Casteren, geboren te Berlicum 2 april 1912, overleden te ’s-Hertogenbosch 24 augustus 1969 en begraven te Middelrode 27 augustus 1969, zoon van Petrus van Casteren en Johanna Klerkx; tweede maal getrouwd met Marinus Gordijn, geboren te Heeswijk 25 november 1915, overleden te Berlicum 27 mei 2002, weduwnaar van Adriana van Hooft.
 7. Elisabeth Brok, geboren te Berlicum 30 september 1915, overleden te Berlicum 29 oktober 1915.
 8. Hendrika (/Riek) Brok, geboren te Berlicum 20 juli 1917, overleden te Oss 5 mei 1989, begraven te Rips 9 mei 1989, getrouwd te Berlicum 3 november 1941 met Johannes (/Jan) van der Aa, geboren te Berlicum 10 maart 1918, overleden te Rips 1 januari 1981 en aldaar begraven 5 januari 1981, zoon van Johannes van der Aa en Catharina Spierings. Jan van der Aa was boswachter op landgoed Stippelberg bij de Rips. Zijn zoon Paul is hem daar opgevolgd..
 9. Lambertus (/Bert) Brok, volgt XVIII-d.
 10. Anna Maria (/Anneke) Brok, geboren te Berlicum 29 januari 1920, overleden te Berlicum 25 november 2006, begraven te Middelrode 29 november 2006, getrouwd te Berlicum op 31 januari 1944 met Lambertus Marinus (/Bert) van den Boom, geboren te Berlicum 20 januari 1912 en overleden te ’s-Hertogenbosch 12 september 1964 en begraven te Middelrode 16 september 1964, zoon van Hendricus van den Boom en Leonarda van Doorn.
 11. Franciscus Gerardus (/Frans) Brok, volgt XVIII-e.
 12. N.N. Brok, overleden te Berlicum samen met zijn moeder op 3 mei 1923.

Marinus Brok was landbouwer

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april 2014

Afbeelding XVII-c (a) Familie foto ca. 1925. Achter van links naar rechts Driek, Piet en Grarda Brok (zij heeft dit gezin verder verzorgd tot ze het huis uit gingen, en vanaf 1932, samen met haar eigen gezin van 10 kinderen). Voor, van links naar rechts, Bert, Frans, vader Marinus, Anneke, Mien en Riek Brok. (b) Familiefoto gemaakt toen Marinus Brok 65 was geworden in 1947. Helemaal achter staand van links naar rechts Grarda Brok en Johan van den Broek, Bert Brok en Dien van Hedel, Grarda van Emmerik en Piet Brok. Voor, staande van links naar rechts, Riek Brok en Jan van der Aa, Mina van den Broek en Driek Brok, Harrie van Casteren en Mien Brok, Bert van den Boom en Anneke Brok, en helemaal rechts Stans Bergmans en Frans Brok, de enige twee die nog niet getrouwd waren. Marinus Brok zit op de voorgrond. Op de achtergrond staat net als in Foto a het huis Nieuw Laar 18, te Berlicum; een kleine boerderij, die Marinus Brok ooit heeft gekocht. Als de foto genomen is wordt het huis bewoond door Anneke Brok en Bert van den Boom. Marinus woonde waarschijnlijk toen nog bij hen in. (c) Schets uit 1964 (of eerder) van het huis Nieuw Laar 18 te Berlicum. Dit huis (woonhuis met stal) is waarschijnlijk eind 1909 gebouwd. De bouwvergunning is gedateerd 29 augustus 1909. Het lag te Middelrode buiten de kom kadastraal sectie D nummer 1314. Beide foto’s en de tekening van Hanneke Brok 2 mei 2014.

Afbeelding XVII-c (d)Trouwboekje Marinus Brok en Johanna Driessen; (e) en (f) Levensbeschrijving van Marinus Brok naar aanleiding van zijn overlijden in 1964.

Afbeelding XVII-c (g) en (h) Bidprentje van Marinus Brok, en (i) en (j) het bidprentje van Johanna Driessen. Alle afbeeldingen van Hanneke Brok 2 mei 2014 en 5 mei 2015.


XVII-d Johannes Petrus Joseph Brok
Zoon van XVI-c Johannes Adrianus Franciscus Brok
Geboren te ’s-Hertogenbosch 24 maart 1897, overleden te ’s-Hertogenbosch 25 december 1942, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 15 februari 1930 met Antoinette de Louw, geboren te ’s-Hertogenbosch 3 april 1901, overleden te ’s-Hertogenbosch 24 december 1973, dochter van Martinus de Louw en Johanna Maria Tegenbosch. Uit dit huwelijk:

 1. Annie Brok
 2. Adriaan Brok
 3. Tineke Brok

Deze informatie komt van http://members.ziggo.nl/m.delmee/html/g020.html#I908
website geraadpleegd 13 september 2012.XVIII-a Wilhelmus Johann Friedrich (/Wim) Brok / Zoon van XVII-a Wilhelmus Brok
Geboren te Amersfoort 17 oktober 1919, overleden te Maarn 13 april 1986, getrouwd te ’s-Gravenhage 21 april 1950 met Pauline Wilhelmina Marie Laging Tobias, geboren te ’s-Gravenhage 19 oktober 1920.

Wim Brok was werktuigbouwkundige. Hij woonde in Amersfoort, Someren, Curaçao (1949-1955), Soest, Mexico (1956-1973) en vanaf 1973 te Maarn.

Afbeelding XVIII-a Wilhelmus JF Brok; Overlijdensbericht uit de Telegraaf.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 4 april en 1 mei 2014.


XVIII-b Petrus (/Piet) Brok / Zoon van XVII-c Marinus Brok
Geboren te Berlicum 29 juni 1906, overleden te Tilburg 18 juli 1971, begraven te Haaren (NB) 21 juli 1971, getrouwd te Den Dungen 4 mei 1933 met Gerarda Josina van Emmerik, geboren te Den Dungen 13 augustus 1910, overleden te Boxtel 2 juli 2000, dochter van Cornelis van Emmerik en Wilhelmina van der Linden. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Josepha (/Jo) Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 22 maart 1934, getrouwd met C.H. Appeldoorn, later gescheiden.
 2. Cornelis Adrianus (/Cor) Brok, volgt XIX-a
 3. Martinus Johannes (/Martien) Brok, volgt XIX-b
 4. Wilhelmus Antonius (/Wil) Brok, volgt XIX-c
 5. Adrianus Josephus Maria (/Ad) Brok, volgt XIX-d
 6. Franciscus Bernardus Maria (/Frans) Brok, volgt XIX-e
 7. Antonius Petrus Maria (/Anton) Brok, volgt XIX-f
 8. Petronella Wilhelmina Maria (/Nelly) Brok, geboren te Haaren 14 augustus 1947, getrouwd te Haaren 3 mei 1968 (gescheiden) met Lambertus Johannes Wilhelmus Smeulders, geboren te Tilburg 15 april 1944, zoon van Lambertus Smeulders en Wilhelmina Catharina Trommelen.
 9. Gerarda Josina Maria (/Gerry) Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 4 december 1948, getrouwd te Haaren 22 december 1970 met Wilhelmus Stephanus Gerardus (/Wil) van Berkel, geboren te Sint-Michielsgestel 23 oktober 1945, zoon van Franciscus van Berkel en Catharina Adriana Lavrijssen.

Piet Brok was buitengewoon dienstplichtig (oproep 8 mei 1925). Als beroep werd landbouwer opgegeven ten tijde van de dienstplicht. Na militaire dienst werkte hij op de melkfabriek in Berlicum en volgde ’s avonds de opleiding voor politieagent (diploma 27 september 1930) alsook de vervolgopleiding (diploma 9 oktober 1931). Hij had eigenlijk leraar willen worden, trad desalniettemin op 1 juli 1931 bij de politie in ’s-Hertogenbosch in dienst. Vanaf 14 augustus 1935 werkte hij in Zeeland (NB) en vanaf 23 juli 1940 als postcommandant te Haaren (NB) (groep Helvoirt) tot aan zijn pensionering op 60-jarige leeftijd in 1966. Eerst was hij gemeente-veldwachter, daarna wachtmeester Koninklijke Marechaussee, en uiteindelijk opperwachtmeester der Rijkspolitie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij gemeente-veldwachter en ook onbezoldigd rijksveldwachter. Piet Brok was zijdelings betrokken bij de overval op het gemeentehuis van Haaren (NB) in de nacht van 14 op 15 januari 1944. Deze overval vond plaats om uit de hand gelopen vervalsingen ten behoeve van onderduikers in het Haarens bevolkingsregister te verdonkeremanen. Zijn verslag hierover van 20 augustus 1946 is gepubliceerd in De kleine Meijerij (jaargang 45, 1994, no 4). Piet was een harde werker. Zijn grote hobby was zijn moestuin. Hij woonde in Haaren; vanaf 1940 aan Drie Hoeven A36, vanaf 1959 op Langeweg 41 en vanaf 1965 op de Piet Heestersstraat 2.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 12 november 2017 en 16 april 2018.

Afbeelding XVIII-b (a) Op het Vrijthof in Maastricht 1931 of 1932. Petrus Brok staat rechts en Gerarda van Emmerik rechts onder. (b) De familie Brok nog zonder Gerry omstreeks 1948 achter in de tuin in Haaren, Driehoeven A36, misschien ter gelegenheid van 15 jaar huwelijk. Van links naar rechts op de achterste rij Nel op de arm van moeder Gerarda Brok-van Emmerik, en vader Piet Brok. Op de middelste rij van links naar rechts Cor, Martien, Jo en Wil. Op de voorste rij van links naar rechts Ad, Frans en Anton.(c) Opper-wachtmeester der Rijkspolitie Piet Brok met sigaar in funktie (juni 1962). De man links in beeld is een stagiaire van de Haarense gemeentesecretarie.

Afbeelding XVIII-b (d) & (e) Bidprentje van Petrus Brok; (f) &(g) bidprentje van Gerarda Josina van Emmerik. Alle kopieën van de foto’s en bidprentjes van Hanneke Brok 12 november 2017.


XVIII-c Hendrikus (/Driek) Brok / Zoon van XVII-c Marinus Brok
Geboren te Berlicum 9 maart 1909, overleden te Udenhout 25 oktober 1987, getrouwd in Berkel 14 april 1932 met Wilhelmina (/Mina) van den Broek, geboren te Helvoirt 6 november 1903, overleden te Udenhout 17 september 2000, dochter van Hendrik van den Broek en Maria Boons. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Gerarda (/Annie) Brok, geboren te Berkel 17 februari 1933, gehuwd te Udenhout 15 april 1958 met P.J.(/Piet) van den Berg, geboren te Oisterwijk 26 augustus 1931.
 2. Henricus Martinus (/Harry) Brok, geboren te Berkel 11 juni 1934, overleden te Udenhout 3 februari 1941.
 3. Marinus Wilhelmus (/Mari) Brok, volgt XIX-g.
 4. Wilhelmus Henricus Maria (/Wil) Brok, volgt XIX-h.
 5. Martinus Wilhelmina Johannes (/Theo) Brok, volgt XIX-i.
 6. Johannes Hendrikus (/Jo) Maria Brok, geboren te Berkel 14 september 1939, overleden te Udenhout 10 september 1940.
 7. Hendrikus Martinus (/Henk) Brok, geboren te Udenhout 31 januari 1941, overleden te Udenhout 25 november 1943 en daar begraven 29 november 1943.
 8. Maria Christina (/Ria) Brok, geboren te Udenhout 27 februari 1943, gehuwd te Udenhout 30 december 1965 met Augustus Antonius Wilhelmus Johannes (/Gust) Smolders, geboren te Tilburg 20 april 1939.

Driek Brok werkte eerst als landbouwknecht, later als opspanner in een lederfabriek, en uiteindelijk als landmeter bij het kadaster, waar hij meer dan 25 jaar, tot aan zijn pensioen, met veel plezier gewerkt heeft. Kort voor zijn pensioen kreeg hij nog een lintje.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 13 maart 2016.
Afbeelding XIVc (a) Driek Brok en Mina van den Brok kort na hun huwelijk in de zomer van 1932. (b) Trouwboekje. (c) (d) en (e) Driek Brok aan het werk voor het kadaster. (f) en (g) Bidprentje van Hendricus Martinus Brok. (h) en (i) Bidprentje van Driek Brok. (j) en (k) Bidprentje van Mina Brok-van den Broek. Alle afbeeldingen van Hanneke Brok 13 maart 2016.


XVIII-d Lambertus (/Bert) Brok / Zoon van XVII-c Marinus Brok
Geboren te Berlicum 8 november 1918, overleden te Veghel 12 november 1988, getrouwd te Berlicum 28 september 1942 met Gijsberdina (/Dien) van Hedel, geboren te Middelrode 22 november 1919, overleden te Heeswijk 18 juli 2005, dochter van Adrianus van Hedel en Wilhelmina van de Westelaken.

Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Johanna Maria (/Helma) Brok, geboren te Berlicum 13 december 1942, getrouwd te Heeswijk 22 oktober 1963 (gescheiden) met Henricus Cornelis Maria (/Harry) van de Geijn, geboren te Heeswijk 14 november 1938, overleden te Veghel 29 januari 2007, zoon van Hendrikus Wilhelmus van de Geijn en Anna Maria Vervoort.
 2. Johanna Francisca Maria (/Ans) Brok, geboren te Berlicum 5 mei 1944, getrouwd te Tilburg op 21 oktober 1969 met Johannes Maria (/Hans) Aben, geboren te Tilburg 27 oktober 1942, overleden te Tilburg 29 juni 2013, zoon van Jacobus Johannes Aben en Huberta Maria Cornelia van Dun.
 3. Gerarda Antonia Maria (/Gerrie) Brok, geboren te Berlicum 28 juni 1945, getrouwd te Amsterdam 31 augustus 1971 (gescheiden) met Ewoud Joseph (/Woud) Beemster, geboren te Alkmaar op 14 juni 1947.
 4. Marinus Adrianus Lambertus Maria (/Mari) Brok, volgt XIX-j
 5. Gijsbertus Peter Anton Maria (/Gijs) Brok, geboren te Helvoirt op 2 mei 1953.

Bert Brok, bijgenaamd d’n Brok, werkte bij de Rijkspolitie in Heeswijk van 1955 tot 29 september 1975
http://www.thuisinbrabant.nl/object/filmfotobank/oai_filmenfotobank-nb.nl_331435.


Afbeelding XIVd (a) Kranteartikel uit september 1975 naar aanleiding van Bert Brok’s afscheid bij het korps der rijkspolitie te Heeswijk. (b) Bert Brok te paard tijdens zijn dienstplicht bij de bereden brigade (1939 of eerder). (c) Bert Brok in uniform te Heeswijk ergens tussen 1960 en 1970 (Bron: http://www.thuisinbrabant.nl/). (d) en (e) Bidprentje van Bert Brok. (f) Bidprentje van Dien Brok-van Hedel. Alle afbeeldingen van Hanneke Brok 27 september 2014 en 13 maart 2016.

Groen: gegevens van Hanneke Brok, 27 september 2014.


XVIII-e Franciscus Gerardus (/Frans) Brok / Zoon van XVII-c Marinus Brok
Geboren te Berlicum 18 juli 1921, overleden te ’s-Hertogenbosch 14 juli 1991, begraven 17 juli 1991 te ’s-Hertogenbosch, getrouwd te Dinther 19 oktober 1948 met Constantia Maria (/Stans) Bergmans, geboren te Dinther 23 juli 1925, overleden te ’s-Hertogenbosch 22 maart 2013, begraven 27 maart 2013 te ’s-Hertogenbosch, dochter van Arnoldus Johannes Bergmans en Dymphna Maria Hens. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Franciscus Maria (/Noud) Brok, volgt XIX-k.
 2. Johanna Dymphna Constantia Maria (/Hanneke) Brok, geboren te Dinther 1 november 1950, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 18 december 1973 met Petrus Simon Maria (/Peter) Prinsen, geboren te Leende 8 december 1948, zoon van Johannes Augustinus (/Jan) Prinsen en Catharina (/To) van de Weegh.
 3. Dymphna Maria (/Finy) Brok, geboren te Dinther 30 juni 1952, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 25 april 1973 met Adrianus Alphonsus Gemma Maria (/Ad) van den Eerenbeemt, geboren te ’s-Hertogenbosch 27 augustus 1950, zoon van Petrus Antonius Maria (/Piet) van den Eerenbeemt en Geertruida Wilhelmina (/Truus) Peters.
 4. Maria Johanna (/Marianne) Brok, geboren te Dinther 18 augustus 1953, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 21 augustus 1974 met Petrus Theodorus Maria (/Theo) Neilen, geboren te ’s-Hertogenbosch 14 juli 1945, zoon van Theo Martin Neilen en Anna Petronella Josephina Diekman.
 5. Franciscus Gerardus Maria (/Frans) Brok, volgt XIX-l.
 6. Constant Arnoldus Johanna Maria (/Constant) Brok, volgt XIX-m.

Frans Brok is geboren in Berlicum in de Zandstraat en later verhuisd met zijn vader, broers en zussen naar een boerderijtje aan de Heikampse Hoeve in Berlicum. Later was het adres van dat boerderijtje Nieuw Laar 18 te Berlicum. Frans was twee toen zijn moeder overleed in 1923. Hij is toen verder opgevoed door zijn zus Grarda Brok. Ook toen Grarda zelf in het huwelijk trad bleven haar broers en zussen bij haar wonen. Vanaf 16 november 1945 was Frans in de kost in Heeswijk (A128b, A103e, A127 en A148). In die tijd leerde hij zijn latere echtgenote kennen. Vanaf 2 december 1948 woonde hij in Dinther aan de St. Servatiusstraat (A14, later A12). Voor de Nederlandse Spoorwegen was hij vier maanden (van 1 augustus 1950 tot 29 november 1950) in Venlo, Rozenkransstraat 7. Vanaf 1951 tot 1955 woonde Frans’ vader Marinus Brok bij hem in. Op 16 maart 1954 verhuisde hij met zijn gezin naar Heeswijk (A82f) en vanaf 5 juli 1960 tot aan zijn dood woonde hij te ’s-Hertogenbosch (Orthen), Slagenweg 10.

Frans Brok zat op de lagere school te Middelrode (jongensschool), de tuinbouwschool te Berlicum, en was daarna (vanaf ca. 1935 en gedurende de oorlog) werkzaam in de tuinderijen van Wim Frunt te Berlicum. Hij werkte in de voedselvoorziening en werd daarom in de oorlog niet opgeroepen om voor de oorlogsindustrie te gaan werken. Van 15 november 1944 tot 9 februari 1945 was hij werkzaam bij de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek ’St. Norbertus’ te Berlicum, van 10 februari 1945 tot 15 juli 1947 als hulpambtenaar, later ambtenaar der Rijkspolitie, gewest ’s-Hertogenbosch, vooral in Heeswijk, Dinther en Heesch, van 4 augustus 1947 tot 13 december 1947 werkte hij bij P. de Gruyter en Zn. te ’s-Hertogenbosch en verrichtte daar werkzaamheden op de puddingafdeling en magazijn verpakking, en van 15 december 1947 tot 1 mei 1980 werkte hij als rangeerder bij de Nederlandse Spoorwegen (rayon Midden-Brabant), waarna hij eervol ontslagen werd vanwege arbeidsongeschiktheid (AAW).

Frans’ grote hobby is altijd voetballen geweest. Eerst, voor de oorlog, in Middelrode bij MVV (Milrooise Voetbal Vereniging), later in Dinther bij Avesteijn, en daarna heeft hij nog lang meegedaan met de voetbaltoernooien van de rangeerders van de NS. Naast voetbal hield hij zich ook erg graag bezig met het kweken van groenten en zijn tuin.


Afbeelding XIVe (a) 1941, voetbalclub Middelrode, met Frans Brok (tweede van links) en zijn zwager Harrie van Casteren (vierde van links); (b) Trouwfoto Frans Brok en Stans Bergmans 19 oktober 1948; (c) Frans Brok (rechts) en een collega omstreeks 1947 voor het gemeentehuis in Heeswijk; (d) Frans Brok (links) en Joh. Geerts (rechts) bij het omzetten van een wissel tijdens het rangeren voor de Nederlandse Spoorwegen op 1 februari 1967; (e) en (f) Bidprentje van Frans Brok; (g) en (h) Bidprentje van Stans Brok-Bergmans.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 2 mei 2014.XIX-a Cornelis Adrianus (/Cor) Brok / Zoon van XVIII-b Petrus (/Piet) Brok
Geboren te ’s-hertogenbosch 15 februari 1935, getrouwd te Sint-Michielsgestel 25 augustus 1967 (gescheiden) met Cornelia Maria Theresia (/Kitty) van den Nieuwelaar, geboren te Haaren (NB) 1 oktober 1943, overleden september 2017, dochter van Martinus Josephus van den Nieuwelaar en Maria Dorothea Roosen. Uit dit huwelijk:
 1. Erik Martinus Maria Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 4 oktober 1967.
 2. Patrick Petrus Gerardus, geboren te Haaren (NB) 2 januari 1971.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 12 november 2017.


XIX-b Martinus Johannes (/Martien) Brok / Zoon van XVIII-b Petrus (/Piet) Brok
Geboren te Zeeland (NB) 23 september 1936, getrouwd met P.J.M. (/Nelly) Pijnenburg, overleden 4 juli 2005. Uit dit huwelijk:
 1. Ronald Brok.
 2. Marjolein Brok.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 12 november 2017.


XIX-c Wilhelmus Antonius (/Wil) Brok / Zoon van XVIII-b Petrus (/Piet) Brok
Geboren te Zeeland (NB) 20 december 1937, overleden te Haaren (NB) 28 september 2005 en daar begraven 4 oktober 2005, getrouwd te Haaren 30 juni 1964 met Adriana Francisca (/Sjan) van Boxtel, geboren te Haaren (NB) 19 juni 1940, dochter van Franciscus van Boxtel en Antonetta van Beers. Uit dit huwelijk:
 1. Gerarda Antonetta Maria (/Gemma) Brok, geboren te Haaren (NB) 10 augustus 1965.
 2. Jacquelina Antonetta Francisca (/Jacqueline) Brok, geboren te Tilburg 9 maart 1967.

Afbeelding XIX-c Bidprentje van Wil Brok

Alle gegevens van Hanneke Brok, 12 november 2017 en 16 april 2018.


XIX-d Adrianus Josephus Maria (/Ad) Brok / Zoon van XVIII-b Petrus (/Piet) Brok
Geboren te Zeeland (NB) 17 maart 1939, gehuwd te Moergestel 19 januari 1965 met Maria Johanna Cornelia (/Miet) Persoons, geboren te Moergestel 27 oktober 1941, dochter van Leonardus Persoons en Gerardina van den Berk. Uit dit huwelijk:
 1. Miranda Maria Adriana Brok, geboren te Tilburg 27 maart 1973.
 2. Sandra Adriana Maria, geboren te Oisterwijk 1 oktober 1974.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 12 november 2017.


XIX-e Franciscus Bernard Maria (/Frans) Brok / Zoon van XVIII-b Petrus (/Piet) Brok
Geboren te Haaren (NB) 22 januari 1943, getrouwd (gescheiden) met M.W.C. v.d. Sanden. Uit dit huwelijk:
 1. Monique Brok, geboren 6 mei 1967.
 2. Joachime Brok, geboren 23 oktober 1968.
 3. Imogène Brok, geboren 18 december 1972.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 12 november 2017.


XIX-f Antonius Petrus Maria (/Anton) Brok / Zoon van XVIII-b Petrus (/Piet) Brok
Geboren te Haaren (NB) 30 oktober 1944, getrouwd met Wil Boer, overleden te Veghel 11 oktober 2003 en begraven te Haaren(NB) 16 oktober 2003. Uit dit huwelijk:
 1. Miranda Brok.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 12 november 2017 en 16 april 2018.


XIX-g Marinus Wilhelmus (/Mari) Brok / Zoon van XVIII-c Hendrikus (/Driek) Brok
Geboren te Berkel 28 juli 1935, overleden te Udenhout 11 februari 2018, gehuwd te Loon op Zand 25 februari 1960 met A.M. (/Annie) Maas, geboren te Loon op Zand 6 november 1935. Uit dit huwelijk:
 1. Helma Brok
 2. Mari Brok

Afbeelding XIXg (a) Vier generaties Brok, van links naar rechts: Driek (1909), Marinus (1882), Mari junior en Mari senior (1935). De foto is in de zomer van 1963 of de zomer van 1964 gemaakt. (b) en (c) Bidprentje van Mari Brok senior.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 13 maart 2016 en 15 en 16 april 2018.


XIX-h Wilhelmus Henricus Maria (/Wil) Brok / Zoon van XVIII-c Hendrikus (/Driek) Brok
Geboren te Berkel 25 september 1936, gehuwd te Boekel 11 juni 1970 met E.M. (/Bets) van de Kolk, geboren te Wanroij 8 september 1930. Uit dit huwelijk:
 1. Ermy Brok

Alle gegevens van Hanneke Brok, 13 maart 2016.


XIX-i Martinus Wilhelmina Johannes (/Theo) Brok / Zoon van XVIII-c Hendrikus (/Driek) Brok
Geboren te Berkel 12 november 1937, gehuwd te Tilburg 17 september 1964 met M.P.E. (/Märia) Smolder, geboren te Tilburg 8 september 1942. Uit dit huwelijk:
 1. Herbert Brok
 2. Richard Brok
 3. Margret Brok

Alle gegevens van Hanneke Brok, 13 maart 2016.


XIX-j Marinus Adrianus Lambertus Maria (/Mari) Brok / Zoon van XVIII-d Lambertus (/Bert) Brok
Geboren te Berlicum 25 mei 1946, getrouwd te Heeswijk-Dinther 21 december 1971 (gescheiden) met Rose-Marie Bagusat, geboren te Genk (België) 25 september 1952, dochter van Heinz Wilhelm Bagusat en Francisca Theresia Safvansky. Uit dit huwelijk:
 1. Ronald Lambertus Hendrikus Maria (/Ronald) Brok, volgt XX-a.
 2. Jeroen Marinus Maria (/Jeroen) Brok, volgt XX-b.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 27 september 2014.


XIX-k Arnoldus Franciscus Maria (/Noud) Brok / Zoon van XVIII-e Franciscus Gerardus (/Frans) Brok
Geboren te Dinther 5 september 1949, overleden te Rosmalen 8 november 2000, begraven 11 november 2000 te ’s-Hertogenbosch, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 14 februari 1975 met Catharina Hendrica Maria (/Rinie) Prinsen, geboren te Dordrecht 13 februari 1953, dochter van Johannes Augustinus (/Jan) Prinsen en Catharina (/To) van de Weegh. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Johannes Maria (/Frans) Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 27 februari 1978.

Noud Brok is geboren in Dinther, verhuisd naar Heeswijk, daarna naar ’s-Hertogenbosch (Orthen); na zijn huwelijk woonde hij eerst op de Klokkenlaan 122, daarna 5de Haren 88, vervolgens Wikveld 50 te Empel en tenslotte, net voor zijn dood, op Nieuwe Erven 16 te Rosmalen. Hij heeft de opleiding HTS-bouwkunde gedaan in ’s-Hertogenbosch en daarna een postdoctorale opleiding vastgoedkunde in Amsterdam. Noud werkte bij de gemeente ’s-Hertogenbosch als hoofd gebouwenbeheer. Hij heeft zijn hele leven gevoetbald bij OSC-’45 (zie actiefoto uit 1971) en was ook voorzitter van de club.

Afbeelding XVe (a) OSC-’45 tegen Boxtel 20 februari 1971; aanval op Boxtel doel door Noud Brok; (b) Bruidspaar Noud Brok en Rinie Prinsen bij het verlaten van de kerk 14 februari 1975 met vlaggen van OSC-’45 pupillen; (d) en (e) Bidprentje van Noud Brok.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 2 mei 2014.


XIX-l Franciscus Gerardus Johannes Maria (/Frans) Brok / Zoon van XVIII-e Franciscus Gerardus (/Frans) Brok
Geboren te Heeswijk 26 maart 1955, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 30 december 1976 (gescheiden in 2005) met Elisabeth Theresia Maria (/Els) Schuurmans, geboren te ’s-Hertogenbosch 7 augustus 1954, dochter van Nicolaas (/Nico) Schuurmans en Elizabeth Johanna (/Lies) de Laat. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Constantia (/Maaike) Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 25 augustus 1979.
 2. Franciscus Nicolaas (/Joris) Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 5 maart 1982.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 2 mei 2014.


XIX-m Constant Arnoldus Johanna Maria (/Constant) Brok / Zoon van XVIII-e Franciscus Gerardus (/Frans) Brok
Geboren te ’s-Hertogenbosch 10 november 1962, getrouwd te ’s-Hertogenbosch 25 september 1987 met Wilhelmina Petronella Christina (/Helga) Beset, geboren te ’s-Hertogenbosch op 6 augustus 1966, dochter van J. M. (/Jo) Beset en W. P. (/Wil) Sluyter. Uit dit huwelijk:

 1. Daphne Brok, geboren te Nijmegen 15 augustus 1988, getrouwd te Vught 28 juni 2013 met Antoin Vorstenbosch, geboren te Gewande 26 april 1984.
 2. Ralph Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 2 september 1990.
 3. Laurens Brok, geboren te Nieuwegein 10 april 1995.
 4. Esmee Brok, geboren te Nieuwegein 23 april 1997.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 2 mei 2014.XX-a Ronald Lambertus Hendrikus Maria (/Ronald) Brok
Zoon van XIX-j Marinus Adrianus Lambertus Maria (/Mari) Brok
Geboren te ’s-Hertogenbosch 4 juli 1974, samenwonend met Peggy Cissen, geboren op 6 februari 1975 te Veghel. Uit deze verbintenis:
 1. Yoline Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 11 februari 2000.
 2. Julian Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 4 maart 2002.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 27 september 2014.


XX-b Jeroen Marinus Maria (/Jeroen) Brok
Zoon van XIX-j Marinus Adrianus Lambertus Maria (/Mari) Brok
Geboren te ’s-Hertogenbosch 31 mei 1977, samenwonend met Frannie Gevers, geboren op 8 juni 1969 te Rosmalen. Uit deze verbintenis:
 1. Sem Brok, geboren te ’s-Hertogenbosch 12 december 2003.

Alle gegevens van Hanneke Brok, 27 september 2014.Er staan natuurlijk veel fouten op deze website. Daarvoor ben ik verantwoordelijk. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele nare gevolgen, die anderen kunnen veroorzaken door het gebruik, kopiëren en verspreiden van de (foute) gegevens die ik op deze website gepubliceerd heb. Iedereen mag alles hier vanzelfsprekend kopiëren en gebruiken, maar wel op eigen risiko!

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.